Časté otázky o obsahu určenom pre deti

COPPA and YouTube: Answering Your Top Questions

Bez ohľadu na svoju polohu musíte dodržiavať zákon o ochrane súkromia detí na internete a ďalšie právne predpisy. Ak tvoríte detský obsah, máte povinnosť oznámiť nám, že sú vaše videá určené pre deti. Tieto zmeny zabezpečujú lepšiu ochranu detí, ich súkromia a súlad so zákonom. 

Prečo musí autor dodržiavať zákon, keď údaje zhromažďuje YouTube (nie autor)?

YouTube a autori spoločne zodpovedajú za dodržiavanie pravidiel na ochranu súkromia detí podľa príslušných zákonov. Spoliehame sa, že nám oznámite, ak je váš obsah určený pre deti, pretože ho poznáte najlepšie. Veríme, že svoje publikum budete označovať presne. Vaše nastavenie publika zmeníme len v prípade chyby alebo zneužitia. Keď nastavíte svoje publikum, pri danom obsahu obmedzíme spôsob používania a zhromažďovania údajov v súlade s týmto nastavením.
Ako zistím, že môj obsah NIE je určený pre deti?
Ak vaše video obsahuje hercov, postavy, činnosti, hry, skladby, príbehy alebo inú tému, ktorá odzrkadľuje úmysel zacieľovať na deti, podľa pokynov komisie FTC je pravdepodobne určené pre deti. Ak ich neobsahuje, váš obsah pravdepodobne netreba označiť ako určený pre deti.
Video nemusí byť nutne určené pre deti len preto, že:
 • je bezpečné a vhodné na sledovanie pre každého (teda je vhodné pre rodinu);
 • obsahuje aktivitu, ktorá je zvyčajne spájaná s deťmi;
 • ho náhodou uvidia deti.

Tu je niekoľko typov videí, ktoré možno považovať za určené pre všetky vekové skupiny v prípade, že chýbajú informácie o úmysle zacieľovať na deti:

 • video pre domácich majstrov, ktoré ich učí, ako prerobiť bábiky či vyrobiť hlinené figúrky;
 • rodinný vlog o návšteve zábavného parku; 
 • video s podrobnými pokynmi na vytváranie modifikácií; 
 • satirické video dospelých, ktorí spoločne spievajú detské skladby; 
 • animovaný program, ktorý oslovuje všetkých;
 • video s hrou Minecraft, ktoré obsahuje humor pre dospelých. 

Pri hodnotení svojho obsahu a uvedených faktorov nezabudnite dôkladne zvážiť, koho sa snažíte videami osloviť. 

Je obsah pre všetky vekové skupiny rovnaký ako obsah pre zmiešané publikum?
Nie. Obsah pre všetky vekové skupiny je taký, ktorý môže osloviť každého, ale nie je konkrétne určený pre deti alebo je určený pre tínedžerov či staršie publikum. Obsah pre všetky vekové skupiny by mal byť nastavený, že nie je určený pre deti.  

Tu je niekoľko typov videí, ktoré možno považovať za určené pre všetky vekové skupiny v prípade, že chýbajú informácie o úmysle zacieľovať na deti:  
 • video pre domácich majstrov, ktoré ich učí, ako prerobiť bábiky či vyrobiť hlinené figúrky;
 • rodinný vlog, ktorý iným rodičom rozpráva o návšteve zábavného parku; 
 • video s podrobnými pokynmi na vytváranie modifikácií alebo avatarov;
 • animovaný obsah, ktorý oslovuje všetkých;
 • herné video obsahujúce humor pre dospelých. 
Obsah pre zmiešané publikum sa považuje za typ obsahu určeného pre deti. Ide o obsah, ktorý zacieľuje na deti. Tie tvoria jedno z jeho publík, hoci nie sú jeho hlavným či primárnym publikom. Takýto obsah sa po zohľadnení predtým uvedených faktorov považuje za určený pre deti.

Nestačí pridať vylúčenie zodpovednosti, že môj obsah nie je určený pre deti?

Keď pridáte vylúčenie zodpovednosti, že váš obsah je určený pre divákov starších ako 13 rokov, neznamená to, že komisia FTC bude automaticky váš obsah považovať za taký, ktorý nie je určený pre deti. Rozhodne ide o faktor, ktorý pomáha pri určovaní zamýšľaného publika, ale komisia FTC ho posúdi s ohľadom na ostatné faktory súvisiace so zákonom COPPA, ako napríklad: 
 • prítomnosť postáv, činností, hier, hračiek, skladieb, príbehov alebo iných prvkov, ktoré oslovujú obzvlášť deti;
 • iné vyhlásenia, ktoré ste mohli poskytnúť v súvislosti so zamýšľaným publikom obsahu, odlišujúce sa od vylúčenia zodpovednosti (napríklad vyhlásenia na súkromnom webe).

Musím dokazovať vek publika, ak na to nemám prostriedky? Čo podľa komisie FTC dokazuje, že deti pozerajú môj obsah? 

Akýkoľvek dôkaz, ktorý by ste mohli mať o veku divákov, je iba jedným z faktorov potrebných na zváženie pri označovaní obsahu ako určeného pre deti. Analytika na YouTube však nie je navrhnutá na pomoc pri určovaní, či váš obsah pozerajú deti. Podľa komisie FTC by pri rozhodovaní, či je obsah určený pre deti, mohlo byť užitočné zohľadňovanie údajov, ako sú výsledky z prieskumu veku používateľov.
Prečo YouTube nepridal možnosť nastavenia zmiešaného publika?
Pri navrhovaní funkcie nastavenia publika sme zjednodušili možnosti pre autorov vytvorením jedinej kategórie obsahu určeného pre deti, aby sme zabránili ďalšiemu zmätku v už aj tak neprehľadnej situácii. Kategória zmiešaného publika je v niektorých ohľadoch komplikovaná. Komisii FTC sme odoslali verejné komentáre, aby nám pomohla nájsť lepšie riešenie pre autorov vrátane autorov obsahu pre zmiešané publikum. 

Aké funkcie nie sú pri obsahu určenom pre deti k dispozícii a prečo?

Funkcie, ktoré pri obsahu určenom pre deti momentálne nie sú k dispozícii, nájdete v tomto zozname. Všetky alebo časť týchto funkcií môžu vyžadovať údaje používateľov. Na ochranu súkromia detí a splnenie zákonných podmienok musíme obmedzovať zhromažďovanie a používanie údajov pri videách, ktoré sú nastavené ako určené pre deti.

Ako budú pri obsahu, ktorý je alebo nie je určený pre deti, fungovať odporúčania? Bude to mať vplyv na objavovanie mojich videí?

Systémy odporúčaní na YouTube majú za cieľ pomáhať používateľom nachádzať videá, ktoré chcú pozerať, a odporučiť im videá, ktoré si zamilujú, vrátane obsahu určeného pre deti. Snažíme sa, aby sme používateľom na YouTube poskytovali zaujímavý obsah a kvalitné prostredie. Pri videách nastavených ako určené pre deti je pravdepodobnejšie, že ich odporučíme spolu s ďalšími detskými videami. Ak chcete, aby váš obsah oslovoval to správne publikum, je dôležité presne označiť, či je alebo nie je určený pre deti.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false