Vanlige spørsmål om innhold som er «laget for barn»

Uavhengig av hvor i verden du befinner deg, er du juridisk forpliktet til å overholde Children's Online Privacy Protection Act og/eller annen lovgivning. Hvis videoene dine er laget for barn, er du pålagt å gi oss beskjed om dette. Vi innfører disse endringene for å kunne beskytte barn og ivareta personvernet deres enda bedre, samt for å overholde loven.

Hvorfor er det skaperens ansvar å overholde loven hvis det er YouTube (ikke skaperen) som samler inn dataene?

YouTube og skaperne har delt ansvar for å overholde personvernreglene for barn i henhold til diverse lover.Vi setter vår lit til at du gir oss beskjed dersom innholdet ditt er beregnet på barn, siden det er du som kjenner innholdet ditt best. Vi stoler på at du kategoriserer målgruppen din riktig, men vi kan overstyre målgruppeinnstillingen din hvis det forekommer feil eller misbruk. Når du har angitt målgruppen din, begrenser vi hvordan vi bruker og samler inn data for det aktuelle innholdet, i henhold til målgruppeinnstillingen.

Hvordan vet jeg om innholdet mitt IKKE er laget for barn?

Hvis videoen din inneholder skuespillere, karakterer, aktiviteter, spill, sanger, fortellinger eller andre elementer som tyder på den er rettet mot barn, er den i henhold til retningslinjene fra FTC sannsynligvis «laget for barn». Hvis ikke behøver du sannsynligvis ikke å merke innholdet ditt som «laget for barn».
En video er ikke nødvendigvis laget for barn selv om den oppfyller noen av disse kriteriene:
 • Det er trygt eller passende for alle å se videoen (den er altså «familievennlig»).
 • Videoen tar for seg en aktivitet som vanligvis forbindes med barn.
 • Barn kan komme til å se videoen.

Her er noen eksempler på hvilke typer videoer som kan anses for å være beregnet på et «generelt publikum», når det ikke foreligger informasjon som tyder på at videoen er rettet mot barn:

 • en gjør-det-selv-video med opplæring i hvordan man reparerer dukker eller lager figurer av leire
 • en videoblogg om at en familie besøkte en fornøyelsespark
 • en video med detaljert veiledning om hvordan man modifiserer spill
 • en satirisk video der voksne synger allsang til barnesanger
 • et animert program som appellerer til alle aldre
 • en Minecraft-video som inneholder voksen humor

Tenk nøye over hvem du prøver å nå ut til med videoene dine, når du evaluerer innholdet ditt og faktorene ovenfor.

Er innhold for et «generelt publikum» det samme som innhold for en «blandet målgruppe»?

Nei. Innhold for et generelt publikum er innhold som kan appellere til alle, men som ikke spesifikt er rettet mot barn, eller innhold som er beregnet på tenåringer eller eldre brukere. Innhold for et generelt publikum bør merkes som «ikke laget for barn».  

Her er noen eksempler på hvilke typer videoer som kan anses for å være beregnet på et «generelt publikum», når det ikke foreligger informasjon som tyder på at videoen er rettet mot barn:  
 • en gjør-det-selv-video med opplæring i hvordan man reparerer dukker eller lager figurer av leire
 • en videoblogg der en familie forteller andre foreldre om da de besøkte en fornøyelsespark
 • en video med detaljert veiledning om hvordan man modifiserer spill eller oppretter brukerbilder
 • animert innhold som appellerer til alle aldre
 • en gamingvideo som inneholder voksen humor
Innhold for en blandet målgruppe anses imidlertid som en form for innhold laget for barn. Dette er innhold som er rettet mot blant annet barn, selv om barn ikke er den primære målgruppen, og som anses som rettet mot barn etter at faktorene som er beskrevet ovenfor, er tatt i betraktning.

Kan jeg bare legge til en ansvarsfraskrivelse om at innholdet mitt ikke er laget for barn?

Selv om du legger til en ansvarsfraskrivelse om at innholdet ditt er beregnet på personer over 13 år, betyr det ikke at FTC automatisk anser innholdet ditt som ikke laget for barn. En ansvarsfraskrivelse kan definitivt hjelpe FTC med å fastsette den tiltenkte målgruppen din, men FTC veier dette opp mot de andre COPPA-faktorene, blant annet:
 • forekomst av karakterer, aktiviteter, spill, leker, sanger, fortellinger eller andre elementer som er spesielt appellerende for barn
 • andre kunngjøringer du har kommet med om hvem den tiltenkte målgruppen din er, som strider med ansvarsfraskrivelsen (for eksempel kunngjøringer som er gjort på et personlig nettsted)

Må jeg bevise alderen til målgruppen min hvis jeg ikke har de nødvendige verktøyene til å gjøre det? Hva anser FTC som bevis på at barn ser på innholdet mitt?

Eventuelle bevis du har på alderen til seerne dine, er bare én av faktorene du bør vurdere når du skal klassifisere om innholdet ditt er «laget for barn». YouTube Analytics (YTA) er dessverre ikke ment å være et hjelpemiddel for å avgjøre om barn ser på innholdet ditt. FTC anbefaler å bruke innsamlede data, for eksempel resultater fra en spørreundersøkelse om alderen til seerne dine, til å avgjøre hvorvidt innholdet ditt er laget for barn.

Hvorfor har ikke YouTube lagt til en innstilling for «blandet målgruppe»?

Under utformingen av målgruppeinnstillingene forenklet vi alternativene for skaperne ved å opprette én enkelt «laget for barn»-kategori. Dette var for å unngå ytterligere forvirring på et område som allerede er uklart. Blandet målgruppe-kategorien er ikke helt rett frem, og vi har sendt offentlige tilbakemeldinger til FTC for å få hjelp til å finne en bedre løsning for skaperne, herunder skapere som lager innhold for en blandet målgruppe.

Hvilke funksjoner er ikke tilgjengelige for innhold som er laget for barn, og hvorfor er ikke disse funksjonene tilgjengelige?

Her finner du en liste over funksjoner som foreløpig ikke er tilgjengelige for innhold som er laget for barn. Samtlige eller enkelte av disse funksjonene kan være basert på brukerdata. For å bidra til å ivareta personvernet til barn og oppfylle juridiske krav må vi begrense innsamlingen og bruken av data for videoer som er merket som «laget for barn».

Hvordan fungerer anbefalinger for innhold som enten er laget for barn, eller som ikke laget for barn? Vil dette påvirke om videoene mine oppdages?

Målet med anbefalingssystemene på YouTube er å hjelpe brukerne med å finne videoer de ønsker å se på, og innholdet de liker – inkludert innhold klassifisert som «laget for barn». Vi jobber med å tilby brukerne innhold de har interesse for, og som gir dem en god opplevelse på YouTube. Når videoer er merket som «laget for barn», er det større sannsynlighet for at de blir anbefalt sammen med andre videoer for barn. For å sikre at innholdet ditt når ut til riktig målgruppe, er det viktig å klassifisere innholdet riktig som enten «laget for barn» eller «ikke laget for barn».
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?