Συνήθεις ερωτήσεις για το περιεχόμενο που χαρακτηρίζεται ως "ειδικό για παιδιά"

COPPA and YouTube: Answering Your Top Questions

Ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής σας, είστε νομικά υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο ή/και με άλλους νόμους. Αν δημιουργείτε παιδικό περιεχόμενο, πρέπει να ενημερώσετε ότι τα βίντεό σας είναι ειδικά για παιδιά. Αυτές οι αλλαγές έχουν στόχο την καλύτερη προστασία των παιδιών και του απορρήτου τους, καθώς και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. 

Γιατί είναι ευθύνη του δημιουργού να συμμορφωθεί εφόσον το YouTube συλλέγει τα δεδομένα (και όχι ο δημιουργός);

Το YouTube και οι δημιουργοί μοιράζονται την ευθύνη συμμόρφωσης με τους κανόνες για το απόρρητο των παιδιών στο πλαίσιο διάφορων νομοθεσιών. Βασιζόμαστε σε εσάς να μας πείτε αν το περιεχόμενό σας προορίζεται για παιδιά, επειδή εσείς το γνωρίζετε καλύτερα. Εμπιστευόμαστε τους δημιουργούς να ορίζουν με ακρίβεια το κοινό τους, ενώ μόνο σε περίπτωση σφάλματος ή κακής χρήσης θα θέσουμε εμείς την κατάλληλη επιλογή ρύθμισης κοινού, η οποία θα υπερισχύει της δικής σας. Αφού ορίσετε το κοινό σας, θα περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και συλλέγουμε δεδομένα στο συγκεκριμένο περιεχόμενο, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη ρύθμιση του κοινού.
Πώς γνωρίζω αν το περιεχόμενό μου ΔΕΝ είναι ειδικό για παιδιά;
Σύμφωνα με τις οδηγίες από την επιτροπή FTC, αν το βίντεό σας περιλαμβάνει ηθοποιούς, χαρακτήρες, δραστηριότητες, παιχνίδια, τραγούδια, ιστορίες ή άλλο θέμα που αντικατοπτρίζει την πρόθεση της στόχευσης παιδιών, είναι πιθανότατα "ειδικό για παιδιά". Αν όχι, το πιο πιθανό είναι ότι το περιεχόμενό σας δεν χρειάζεται να επισημανθεί ως "ειδικό για παιδιά”.
Ένα βίντεο δεν ορίζεται απαραίτητα ως ειδικό για παιδιά επειδή ισχύουν απλώς τα εξής:
 • Είναι ασφαλές ή κατάλληλο για παρακολούθηση από όλους (δηλαδή είναι "κατάλληλο για όλη την οικογένεια").
 • Καλύπτει μια δραστηριότητα που παραδοσιακά σχετίζεται με τα παιδιά.
 • Τα παιδιά μπορεί να το δουν τυχαία.

Δείτε μερικά παραδείγματα με τους τύπους των βίντεο που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι απευθύνονται σε "ευρύ κοινό", χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες που υπονοούν την πρόθεση της στόχευσης παιδιών:

 • ένα βίντεο με οδηγίες που διδάσκει ερασιτέχνες πώς να ανακατασκευάζουν κούκλες ή να φτιάχνουν φιγούρες από πηλό
 • ένα οικογενειακό βιντεολόγιο σχετικά με μια επίσκεψη σε πάρκο αναψυχής 
 • ένα βίντεο που προβάλλει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία τροποποιήσεων 
 • ένα σατιρικό βίντεο με ενήλικες που τραγουδούν παιδικά τραγούδια 
 • ένα πρόγραμμα με κινούμενα σχέδια που προσελκύει όλους τους χρήστες
 • ένα βίντεο Minecraft που περιλαμβάνει χιούμορ για ενήλικες. 

Μην ξεχνάτε να εξετάζετε προσεκτικά ποιους θεατές προσπαθείτε να προσεγγίσετε με τα βίντεό σας, καθώς αξιολογείτε το περιεχόμενό σας και τους παραπάνω παράγοντες. 

Το περιεχόμενο για ευρύ κοινό είναι το ίδιο με το περιεχόμενο για μικτό κοινό;
Όχι. Το Περιεχόμενο για Ευρύ Κοινό είναι το περιεχόμενο που μπορεί να απευθύνεται σε όλους, αλλά δεν προορίζεται ειδικά για παιδιά, ή το περιεχόμενο που προορίζεται για εφήβους ή είδη κοινού μεγαλύτερης ηλικίας. Το Περιεχόμενο για Ευρύ Κοινό πρέπει να ορίζεται ως "μη ειδικό για παιδιά".  

Δείτε μερικά παραδείγματα με τους τύπους των βίντεο που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι απευθύνονται σε "ευρύ κοινό", χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες που υπονοούν την πρόθεση της στόχευσης παιδιών.  
 • Ένα βίντεο με οδηγίες που διδάσκει ερασιτέχνες πώς να ανακατασκευάζουν κούκλες ή να φτιάχνουν φιγούρες από πηλό
 • Ένα οικογενειακό βιντεολόγιο που απευθύνεται σε άλλους γονείς σχετικά με μια επίσκεψη σε πάρκο αναψυχής 
 • Ένα βίντεο που προβάλλει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία τροποποιήσεων ή avatar
 • Περιεχόμενο με κινούμενα σχέδια που προσελκύει όλους τους χρήστες
 • Ένα βίντεο gaming με χιούμορ για ενήλικες. 
Το Περιεχόμενο για Μικτό Κοινό, από την άλλη, θεωρείται τύπος περιεχομένου ειδικού για παιδιά. Πρόκειται για περιεχόμενο που στοχεύει παιδιά ως ένα από τα είδη κοινού του, ακόμα και αν δεν είναι το βασικό ή το κύριο κοινό του, και πληροί τα κριτήρια για να θεωρείται ότι απευθύνεται σε παιδιά μετά τη στάθμιση των παραγόντων που περιγράφονται παραπάνω.

Μπορώ να προσθέσω απλώς μια δήλωση αποποίησης ότι το περιεχόμενό μου δεν είναι ειδικό για παιδιά;

Η προσθήκη μιας δήλωσης αποποίησης που αναφέρει ότι το περιεχόμενό σας προορίζεται για είδη κοινού άνω των 13 ετών δεν σημαίνει πως η επιτροπή FTC θα θεωρήσει αυτόματα ότι το περιεχόμενό σας δεν είναι ειδικό για παιδιά. Είναι σαφώς ένας παράγοντας που μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό του κοινού-στόχου σας, αλλά η επιτροπή FTC θα τη σταθμίσει με γνώμονα άλλους παράγοντες του νόμου COPPA, όπως οι εξής: 
 • η παρουσία χαρακτήρων, δραστηριοτήτων, παιχνιδιών, τραγουδιών, ιστοριών ή άλλων στοιχείων που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στα παιδιά
 • άλλες δηλώσεις που ενδεχομένως έχετε κάνει σχετικά με το κοινό-στόχο του περιεχομένου σας, οι οποίες διαφέρουν από τη δήλωση αποποίησης (όπως οι δηλώσεις σε έναν προσωπικό ιστότοπο).

Πρέπει να αποδείξω την ηλικία του κοινού μου, αν δεν έχω τα εργαλεία για να κάνω κάτι τέτοιο; Τι θεωρείται ως αποδεικτικό στοιχείο από την επιτροπή FTC ότι το περιεχόμενό μου παρακολουθείται από παιδιά; 

Τα αποδεικτικά στοιχεία που ενδεχομένως έχετε για την ηλικία των θεατών σας είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να εξετάσετε για τον προσδιορισμό του περιεχομένου σας ως "ειδικό για παιδιά". Δυστυχώς, το YouTube Analytics (YTA) δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενό σας παρακολουθείται από παιδιά. Η επιτροπή FTC συνιστά ότι η εξέταση δεδομένων, όπως τα αποτελέσματα από μια έρευνα σχετικά με τις ηλικίες των χρηστών σας, μπορεί να είναι χρήσιμη για να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενό σας είναι ειδικό για παιδιά.
Γιατί το YouTube δεν πρόσθεσε μια επιλογή ρύθμισης "μικτού κοινού"; 
Κατά τη σχεδίαση της λειτουργίας ρύθμισης κοινού, βελτιστοποιήσαμε τις επιλογές για τους δημιουργούς σχεδιάζοντας μια μοναδική κατηγορία για το περιεχόμενο που είναι "ειδικό για παιδιά", ώστε να αποφύγουμε να δημιουργηθεί περαιτέρω σύγχυση σε ένα ήδη ασαφές πλαίσιο. Υπάρχουν μερικά σύνθετα ζητήματα που αφορούν την κατηγορία μικτού κοινού και υποβάλαμε δημόσια σχόλια στην επιτροπή FTC για να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μια καλύτερη λύση για τους δημιουργούς, η οποία περιλαμβάνει τους δημιουργούς μικτού κοινού. 

Ποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε περιεχόμενο που είναι ειδικό για παιδιά και γιατί αυτές οι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες; 

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τις λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες προς το παρόν σε περιεχόμενο που είναι ειδικό για παιδιά. Όλες ή ένα μέρος αυτών των λειτουργιών μπορεί να βασίζονται σε δεδομένα χρήστη. Για να συμβάλλουμε στην προστασία του απορρήτου των παιδιών, πρέπει να περιορίσουμε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων σε βίντεο που έχουν οριστεί ως "ειδικά για παιδιά".

Πώς θα λειτουργούν οι προτάσεις για το περιεχόμενο που είναι ειδικό για παιδιά ή όχι; Θα επηρεαστεί η ανακάλυψη των βίντεό μου;

Ο στόχος των συστημάτων προτάσεων του YouTube είναι να βοηθούν τους χρήστες να βρίσκουν τα βίντεο που θέλουν να παρακολουθήσουν και να τους συνδέουν με το περιεχόμενο που αγαπούν, όπως και το περιεχόμενο που έχει προσδιοριστεί ως "ειδικό για παιδιά". Εργαζόμαστε για να προσφέρουμε στους χρήστες περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει και τους προσφέρει μια ποιοτική εμπειρία στο YouTube. Τα βίντεο που έχουν οριστεί ως "ειδικά για παιδιά" είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν στις προτάσεις μαζί με άλλα βίντεο για παιδιά. Για να διασφαλίσετε ότι το περιεχόμενό σας προσεγγίζει το σωστό κοινό, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε με ακρίβεια το περιεχόμενό σας ως "ειδικό για παιδιά" ή "μη ειδικό για παιδιά".
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
59
false