Časté dotazy ohledně obsahu „určeného pro děti“

COPPA and YouTube: Answering Your Top Questions

Přihlaste se k odběru kanálu YouTube Creators, kde najdete nejnovější zprávy a tipy.

 

Nehledě na to, kde žijete, jste právně povinni dodržovat zákon COPPA o ochraně soukromí dětí na internetu a další zákony. Pokud jsou vaše videa určena pro děti, jste povinni nám to oznámit. Cílem těchto změn je lepší ochrana dětí a jejich soukromí a také dodržení zákonných požadavků. 

Proč je odpovědností autora dodržovat tyto zákony, když YouTube je tím, kdo shromažďuje data (tedy není jím autor)?

Jak YouTube, tak i autoři mají povinnost dodržovat pravidla týkající se ochrany soukromí dětí v souladu s různými zákony. Spoléháme se, že nám sami řeknete, zda je váš obsah určen pro děti, protože právě vy ho znáte nejlépe. Věříme vám, že své publikum nastavíte správně. Nastavení vašeho publika přepíšeme pouze v případě, že dojde k chybě nebo zneužití. Jakmile své publikum nastavíte, omezíme použití a shromažďování dat u vašeho obsahu podle tohoto nastavení.
Jak poznám, že můj obsah NENÍ určený pro děti?
Pokyny komise FTC uvádí, že video je pravděpodobně určeno pro děti, pokud obsahuje herce, postavy, aktivity, hry, skladby, příběhy nebo jiná témata, která by mohla být cílena na děti. V opačném případě není pravděpodobné, že by váš obsah bylo třeba označit jako „určený pro děti“.
Video nemusí být nutně určeno pro děti jen z důvodu, že:
 • je vhodné pro všechny typy publika (tedy je vhodné pro rodiny),
 • se týká činnosti, která je tradičně spojována s dětmi,
 • děti ho mohou náhodou zhlédnout.

Několik dalších příkladů videí, která mohou být považována za určená pro „všechny věkové skupiny“, protože nejsou označena informací, zda jsou určena pro děti:

 • video pro kutily s návodem, jak přetvořit panenky nebo jak vytvořit hliněné figurky,
 • rodinný vlog o návštěvě zábavního parku, 
 • video obsahující podrobné informace o vytváření modifikací, 
 • satirické video s dospělými zpívajícími společně dětské písně, 
 • animovaný program, který se zobrazuje všem,
 • video týkající se Minecraftu, které obsahuje humor pro dospělé. 

Při vyhodnocování obsahu a výše uvedených faktorů nezapomeňte důkladně zvážit, které publikum se snažíte svým videem oslovit. 

Je obsah pro „obecné publikum“ totéž jako obsah pro „smíšené publikum“?
Ne. Obsah pro všechny věkové skupiny je obsah, který může zobrazit každý a který není speciálně určený pro děti, teenagery nebo starší publikum. Obsah pro všechny věkové skupiny musí být nastaven jako „neurčený pro děti“. 

Zde je několik dalších příkladů videí, která mohou být považována za určená pro „všechny věkové skupiny“, protože nejsou označena informací, zda jsou určena pro děti.  
 • video pro kutily s návodem, jak přetvořit panenky nebo jak vytvořit hliněné figurky,
 • rodinný vlog vyprávějící jiným rodičům o návštěvě zábavního parku, 
 • video obsahující podrobné informace o vytváření modifikací a avatarů,
 • animovaný obsah, který se zobrazuje všem,
 • herní video, ve kterém se objevuje humor pro dospělé. 
Naopak obsah určený pro smíšené publikum je považován za typ obsahu, který je určen pro děti. Toto je obsah, který mimo jiné cílí i na děti jako své publikum, přestože nejsou jeho hlavním ani primárním publikem, a který je po zvážení faktorů popsaných výše kvalifikován jako určený pro děti.

Stačí, když k obsahu přidám prohlášení, že není určen pro děti?

Přidání prohlášení, že váš obsah je určený pro publikum starší 13 let, nemusí znamenat, že bude komise FTC automaticky považovat váš obsah jako „neurčený pro děti“. Bez pochyby je to faktor, který může pomoci určit vaše zamýšlené publikum, ale komise FTC ho bude posuzovat podle dalších faktorů uvedených v zákonu COPPA, například: 
 • přítomnost postav, aktivit, her, hraček, skladeb, příběhů a jiných prvků, které jsou zvláště přitažlivé pro děti,
 • jiná vaše prohlášení týkající se publika, na které cílí váš obsah, lišící se od tohoto prohlášení (například prohlášení na vaší osobní stránce).

Je mou povinností dokazovat věk publika, když k tomu nemám žádné prostředky? Co je podle komise FTC důkazem, že můj obsah sledují děti? 

Jakýkoli důkaz týkající se věku vašich diváků je jen jedním z faktorů, který byste měli zvážit při označování svého obsahu jako určeného pro děti. Nástroj YouTube Analytics (YTA) není bohužel navržen tak, aby vám pomohl určit, zda děti sledují váš obsah. Podle komise FTC mohou být při rozhodování, zda je obsah určen pro děti, nápomocná různá data, například výsledky průzkumu věku uživatelů.
Proč YouTube nenabízí v nastavení možnost „smíšené publikum“? 
Když jsme se rozhodli zavést funkci nastavení publika, snažili jsme se situaci autorům co nejvíce usnadnit. Vytvořili jsme proto jedinou kategorii, „Určeno pro děti“, abychom do už tak nejasného systému nevnášeli další zmatky. Kategorie smíšeného publika je poněkud složitá; předali jsme proto názory veřejnosti komisi FTC a chtěli bychom, aby nám pomohla vytvořit lepší systém pro naše autory – včetně autorů obsahu pro smíšené publikum. 

Které funkce a proč nejsou u obsahu určeného pro děti dostupné?

Seznam funkcí, které nejsou aktuálně dostupné u obsahu určeného pro děti, naleznete zde. Všechny součásti těchto funkcí mohou využívat uživatelská data. Z důvodu ochrany soukromí dětí a dodržení zákonných podmínek musíme u videí určených dětem omezit shromažďování a využívání dat.

Jak fungují doporučení u obsahu určeného dětem a u obsahu, který není určený dětem? Ovlivní to vyhledávání mých videí?

Cílem systémů doporučení je pomoci uživatelům najít videa, která chtějí sledovat, a spojit diváky s oblíbeným obsahem – včetně obsahu, který je označen jako určený pro děti. Snažíme se uživatelům poskytovat obsah, který je zajímá, a zprostředkovávat jim na YouTube kvalitní zážitek. Videa označená jako určená pro děti budou s větší pravděpodobností doporučena spolu s jinými videi pro děti. Aby se obsah dostal ke správnému publiku, je důležité ho přesně označit jako určený nebo neurčený pro děti.

Toto video se zdá být nevhodné. Proč je nastaveno jako určené pro děti?

Pokud je video nebo publikum kanálu nastaveno jako „určeno pro děti“, znamená to, že děti jsou buď primárním publikem obsahu nebo se na ně video zaměřuje. Možnost nastavit publikum jako „určeno pro děti“ slouží k tomu, aby pro vás bylo jednodušší dodržovat zákon COPPA.

Naše systémy také určují vhodnost obsahu na YouTube. Pokyny pro komunitu YouTube uvádějí, co je a není na YouTube povoleno. Investujeme do technologií a týmů, které pomáhají poskytovat dětem a rodinám na YouTube nejlepší možnou ochranu. To se projevuje například tak, že obsah, který je určen pro dospělé, ale může být snadné si ho splést s obsahem pro rodinu, věkově omezujeme. Tento obsah také odstraníme, pokud v názvu, popisu nebo značkách explicitně cílí na nezletilé a rodiny. Pokud se domníváte, že obsah porušuje pokyny pro komunitu YouTube, můžete ho také odeslat ke kontrole pracovníkům YouTube prostřednictvím funkce hlášení.

Pokud je obsah označen jako určený pro děti, znamená to, že bude dostupný v aplikaci YouTube Kids?

Videa nastavená jako určená pro děti nejsou automaticky zahrnuta do aplikace YouTube Kids. Naše obsahové zásady zajišťují, že obsah aplikace YouTube Kids bude odpovídat věku uživatelů, bude splňovat naše principy kvality a bude vyhovovat širokým zájmům dětí po celém světě. Při rozhodování o tom, zda je obsah pro aplikaci YouTube Kids vhodný, používáme kombinaci automatických filtrů, zpětné vazby od uživatelů a kontroly našimi lidmi.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
59
false
false