Zobrazení omezení u videí

Pokud je nějaké video omezeno, znamená to, že něco brání divákům v jeho sledování. Například nemusí být vhodné pro děti nebo se k němu mohou vztahovat problémy s autorskými právy.

Omezení naleznete ve sloupci Omezení na stránce Obsah ve Studiu YouTube. Pokud patříte mezi autory využívající zpeněžení, ve sloupci Omezení se také dozvíte, zda něco neovlivňuje zpeněžení vašeho videa.

Vyhledání omezení u videa

Pokud se chcete podívat, jestli má vaše video nějaká omezení:

  1. Přihlaste se do Studia YouTube.
  2. V nabídce vlevo vyberte možnost Obsah.
  3. Na kartě Nahrané soubory vyhledejte v seznamu dané video a zkontrolujte sloupec Omezení. Pokud je zde uvedeno nějaké omezení, můžete na něj umístit kurzor a zjistit více.

Typy omezení

Autorská práva

Ve sloupci Omezení budou nějaké položky, pokud se vás týká nárok v systému Content ID nebo jste dostali sankci za porušení autorských práv. Pokud podáváte námitku proti nároku, bude tady uveden také její stav. Například pokud jste podali odvolání vlastníkovi obsahu, zobrazí se údaj Probíhá odvolání. Další informace o autorských právech na YouTube.

Podmínky a zásady

Pokud je zastaveno šíření videa, video je omezeno nebo ho služba YouTube nastavila jako soukromé z důvodu problému týkajícího se smluvních podmínek, bude ve sloupci Omezení uvedeno Smluvní podmínky. Problém týkající se smluvních podmínek může vzniknout například v těchto situacích:

Věková omezení.

Pokud je vaše video určené dětem nebo vhodné pouze pro dospělé, bude ve sloupci Omezení uvedena zpráva. Věková omezení mohou být následující:

  • Určeno pro děti (nastaveno vámi)
  • Nastaveno jako určené pro děti (službou YouTube)
  • Věkové omezení (nastaveno vámi)
  • Věkové omezení (nastaveno službou YouTube)

Další informace ohledně obsahu s věkovým omezením nebo obsahu určeného dětem

Vhodnost reklamy (pouze příslušní autoři)

Pokud patříte mezi autory využívající zpeněžení a u vašeho videa se zobrazují reklamy jen omezeně nebo vůbec, protože jejich obsah je pro většinu inzerentů nevhodný, zobrazí se ve sloupci Omezení zpráva. Pokud jste si vyžádali kontrolu, bude ve sloupci Omezení uvedený také stav kontroly. Další informace o změnách zpeněžení

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?