Kiểm tra xem đối tượng người xem của video có được đặt là dành cho trẻ em hay không

Dù ở quốc gia nào, người sáng tạo cũng đều có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng và/hoặc các luật khác. Bạn có trách nhiệm phải cho chúng tôi biết video của bạn có dành cho trẻ em hay không. 

Để giúp bạn tuân thủ, chúng tôi đã ra mắt một chế độ cài đặt mới về đối tượng người xem trong YouTube Studio vào tháng 11 năm 2019. Chế độ cài đặt này cho phép bạn chỉ định nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không. Bạn có thể cài đặt đối tượng người xem:

 • Ở cấp độ kênh, tùy chọn này sẽ đặt toàn bộ nội dung hiện tại và sau này của bạn là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em. 
 • Hoặc nếu chọn cách đặt ở cấp độ video, bạn sẽ cần đặt đối tượng người xem của từng video hiện tại và sau này là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em. 

Kiểm tra xem đối tượng người xem của video có được đặt là dành cho trẻ em hay không

Bạn có thể kiểm tra xem chính bạn hay YouTube đã đặt video của bạn là dành cho trẻ em. Tìm hiểu những việc sẽ xảy ra khi nội dung của bạn được đặt là dành cho trẻ em.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc rồi chọn (các) bộ lọc bạn muốn dùng:
  • Dành cho trẻ em (do bạn đặt): Tất cả những video mà bạn đặt là dành cho trẻ em. 
  • Dành cho trẻ em (do YouTube đặt): Tất cả những video mà YouTube đặt là dành cho trẻ em.
  • Không dành cho trẻ em: Tất cả những video mà bạn đặt là không dành cho trẻ em. 
  • Chưa đặt: Tất cả những video chưa có chế độ cài đặt "dành cho trẻ em".  

Bạn cũng có thể kiểm tra các quy định hạn chế trong ứng dụng YouTube Studio trên thiết bị di động.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính