การรับชมเนื้อหาที่ "สร้างมาเพื่อเด็ก"

ระบบอาจจำกัดหรือปิดฟีเจอร์บางอย่างในเนื้อหาที่กำหนดสถานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) และกฎหมายอื่นๆ
 

Features impacted by COPPA: Made for Kids content

ในระดับวิดีโอ ฟีเจอร์ดังกล่าวมีดังนี้ 

 • การเล่นอัตโนมัติในหน้าแรก
 • การ์ดหรือ End Screen
 • ลายน้ำของแบรนด์ของช่อง
 • การเป็นสมาชิกของช่อง 
 • ความคิดเห็น
 • ปุ่ม “บริจาค” 
 • การกดชอบและไม่ชอบใน YouTube Music
 • แชทสดหรือการบริจาคผ่านแชทสด
 • สินค้าและการจำหน่ายตั๋ว
 • การแจ้งเตือน
 • โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • การเล่นในมินิเพลเยอร์
 • Super Chat หรือ Super Stickers
 • การบันทึกลงในเพลย์ลิสต์และการบันทึกเพื่อดูภายหลัง

ในระดับช่อง ฟีเจอร์ดังกล่าวมีดังนี้ 

 • การเป็นสมาชิกของช่อง 
 • การแจ้งเตือน
 • โพสต์
 • เรื่องราว

เนื้อหาที่ "สร้างมาเพื่อเด็ก" คืออะไร 

ตามที่ได้ประกาศไปเมื่อเดือนกันยายน 2019 เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อคุ้มครองเด็กและความเป็นส่วนตัวของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อแก้ไขข้อกังวลของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ของสหรัฐอเมริกา  โดยครีเอเตอร์จะต้องตั้งสถานะวิดีโอหรือผู้ชมของช่องเป็น "สร้างมาเพื่อเด็ก" หากเนื้อหาของตนมีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ตามคำแนะนำของ FTC เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) วิดีโอที่สร้างมาเพื่อเด็กมีลักษณะดังนี้

 • มีเด็กเป็นกลุ่มผู้ชมหลัก
 • วิดีโอที่เด็กไม่ใช่กลุ่มผู้ชมหลัก แต่ยังมีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยอิงตามปัจจัยต่างๆ เช่น หัวข้อของวิดีโอ วิดีโอที่เน้นตัวละคร ธีม ของเล่น หรือเกมสำหรับเด็ก และอื่นๆ

For more information on these changes, check out this blog post.

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร