Titta på innehåll som är anpassat för barn

För att Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och andra lagar ska följas kanske vissa funktioner är begränsade eller avstängda för innehåll som är inställt som anpassat för barn.
 

Features impacted by COPPA: Made for Kids content

På videonivå gäller det bland annat följande funktioner: 

 • Automatisk uppspelning på startsidan
 • Kort eller slutskärmar
 • Anpassad vattenstämpel på kanalen
 • Kanalmedlemskap 
 • Kommentarer
 • Knappen Donera 
 • Gilla- och ogilla-markeringar på YouTube Music
 • Livechatt eller donationer i livechatt
 • Profilprodukter och biljettförsäljning
 • Aviseringar
 • Anpassade annonser
 • Uppspelning i minispelaren
 • Superchatt eller Super Stickers
 • Spara i spellista och Spara i Titta senare

På kanalnivå gäller det bland annat följande funktioner: 

 • Kanalmedlemskap 
 • Aviseringar
 • Inlägg
 • Snabbklipp

Vad är innehåll som är anpassat för barn? 

Som vi meddelade i september 2019 har vi gjort vissa förändringar för att bättre skydda barn och deras integritet. Vi ville även vidta åtgärder som svar på frågor som ställdes av amerikanska Federal Trade Commission (FTC).  En YouTuber som lägger upp innehåll som är riktat till barn måste ange att videons eller kanalens målgrupp är anpassad för barn

Enligt FTC:s vägledning om Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) är en video anpassad för barn om

 • barn är den primära målgruppen
 • barn inte är den primära målgruppen men videon ändå är riktad till barn utifrån faktorer som videons ämne, huruvida videon fokuserar på karaktärer, teman, leksaker eller spel för barn och annat.

For more information on these changes, check out this blog post.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?