Παρακολούθηση "ειδικού για παιδιά" περιεχομένου

Για λόγους συμμόρφωσης με τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA), ορισμένες λειτουργίες μπορεί να περιοριστούν ή να απενεργοποιηθούν σε περιεχόμενο που έχει οριστεί ως ειδικό για παιδιά.

Features impacted by COPPA: Made for Kids content

Σε επίπεδο βίντεο, αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν: 

 • Αυτόματη αναπαραγωγή στην Αρχική σελίδα
 • Κάρτες ή τελικές οθόνες
 • Υδατογράφημα επωνυμίας καναλιού
 • Συνδρομές καναλιού 
 • Σχόλια
 • Κουμπί δωρεάς 
 • Επισημάνσεις "μου αρέσει" και "δεν μου αρέσει" στο YouTube Music
 • Ζωντανή συζήτηση ή Δωρεές ζωντανής συζήτησης
 • Εμπορικά προϊόντα και έκδοση εισιτηρίων
 • Καμπανάκι ειδοποίησης
 • Εξατομικευμένες διαφημίσεις
 • Αναπαραγωγή στο Ελαχιστοποιημένο player
 • Super Chat ή Super Sticker
 • Αποθήκευση στο playlist και Αποθήκευση για παρακολούθηση αργότερα

Σε επίπεδο καναλιού, αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν: 

 • Συνδρομές καναλιού 
 • Καμπανάκι ειδοποίησης
 • Αναρτήσεις
 • Ιστορίες

Ποιο περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι "ειδικό για παιδιά";  

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή μας τον Σεπτέμβριο του 2019, κάναμε μερικές αλλαγές για την καλύτερη προστασία των παιδιών και του απορρήτου τους, καθώς και για να αντιμετωπίσουμε τους προβληματισμούς που τέθηκαν από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission - FTC) των ΗΠΑ.  Αν το περιεχόμενό τους απευθύνεται σε παιδιά, οι δημιουργοί πρέπει να ορίσουν το κοινό του βίντεο ή του καναλιού τους ως "ειδικό για παιδιά". 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της FTC σχετικά με τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA), ένα βίντεο είναι ειδικό για παιδιά αν:

 • Τα παιδιά είναι το βασικό κοινό.
 • Τα παιδιά δεν είναι το βασικό κοινό, αλλά το βίντεο εξακολουθεί να απευθύνεται σε παιδιά με βάση διάφορους παράγοντες, όπως το θέμα του βίντεο, αν το βίντεο δίνει έμφαση σε παιδικούς χαρακτήρες, θέματα ή παιχνίδια, και άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλλαγές, ανατρέξτε σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;