Usuwanie z filmu treści objętych roszczeniem

Jeśli do Twojego filmu zostało zgłoszone roszczenie z systemu Content ID związane z wykorzystaniem treści należących do właściciela praw autorskich, na film mogą zostać nałożone ograniczenia dostępności oraz zarabiania na nim.

Wspomagane przycinanie to nowa funkcja w YouTube Studio, którą można znaleźć na stronie Informacje o prawach autorskich. Umożliwia ona wycięcie fragmentu filmu, w którym pojawiają się treści objęte roszczeniem. Punkty końcowe przycięcia są wstępnie ustawione tam, gdzie występuje materiał będący przedmiotem roszczenia. Gdy wprowadzisz zmiany, URL filmu, liczba wyświetleń i komentarze pozostaną bez zmian.

Ważne: ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów krótszych niż 6 godzin.

  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. Kliknij kartę Filmy.
  3. Znajdź film, z którego chcesz wyciąć treści objęte roszczeniem, oraz te treści. Jeśli wobec Twojego filmu złożono wiele roszczeń, musisz wyedytować wszystkie fragmenty objęte roszczeniami.
  4. Kliknij menu WYBIERZ CZYNNOŚĆ.
  5. Kliknij Wytnij segment.
  6. Możesz sprawdzić, jak wygląda film po przycięciu, wybierając Zobacz podgląd przyciętego filmu pod odtwarzaczem. 
    1. Uwaga: jeśli w przyciętym fragmencie umieszczone były karty informacyjne, przerwy reklamowe i ekrany końcowe, one również zostaną usunięte.
  7. Kliknij Dalej, a potem Przytnij, aby wprowadzić zmiany.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?