Avgöra om ditt innehåll är anpassat för barn

Uppdaterat fredagen den 22 november, 2019: FTC släppte mer information för att hjälpa innehållsskapare på YouTube att avgöra om deras innehåll är anpassat för barn eller inte. Du kan läsa mer på FTCs blogg.

Oavsett var du befinner dig måste du informera oss om huruvida dina videor är anpassade för barn. Vi gör de här ändringarna enligt ett avtal med amerikanska Federal Trade Commission (FTC) för att hjälpa dig att följa Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och/eller andra tillämpliga lagar. Underlåtelse att ange innehåll på rätt sätt kan få konsekvenser på YouTube och juridiska konsekvenser enligt COPPA och andra lagar.

Nedan finns en del information om vad som anses vara anpassat för barn, men vi kan inte bistå med juridisk rådgivning. Om du är osäker på om dina videor uppfyller kraven rekommenderar vi att du rådgör med en jurist. 

Enligt FTC:s vägledning om COPPA är en video riktad till barn (det som vi kallar "anpassad för barn") om

 • barn är den primära målgruppen baserat på de faktorer som beskrivs nedan 
 • barn inte är den primära målgruppen men videon ändå är riktad till barn baserat på nedanstående faktorer. (Enligt COPPA kallas det här för innehåll för en ”blandad publik”, som är en typ av innehåll som är riktat till barn. Innehåll för en allmän publik är inte samma sak som för en blandad publik.)

För att avgöra om din kanal eller video är anpassad för barn bör du överväga en del olika saker, bland annat

 • videons innehåll (t.ex. utbildningsinnehåll för förskolebarn)
 • om barn är videons avsedda eller faktiska målgrupp
 • om videon innehåller barnskådespelare eller barnmodeller
 • om videon innehåller karaktärer, kändisar eller leksaker som tilltalar barn, inklusive animerade karaktärer eller seriefigurer
 • om språket i videon är avsett att förstås av barn
 • om videon innehåller aktiviteter som tilltalar barn, till exempel lekar, enkla låtar eller spel eller tidig utbildning
 • om videon innehåller sånger, berättelser eller dikter för barn
 • annan information som kan hjälpa dig att fastställa videons målgrupp, till exempel empiriska bevis för videons målgrupp
 • om barn får annonser om innehållet. 

Även om en del av de här faktorerna stämmer för ditt innehåll så behöver det inte vara anpassat för barn. När du utvärderar innehållet enligt faktorerna ovan ska du ha i åtanke vilka du försöker nå ut till med dina videor. Nedan finns mer information om innehåll som inte är anpassat för barn.

Obs! YouTube Analytics (YTA) är inte utformat för att hjälpa dig avgöra om ditt innehåll är riktat till barn. Använd faktorerna från FTC som anges ovan när du ställer in din målgrupp.

Hur gammalt är ett barn? I USA anses personer som är under 13 år vara barn. Åldersgränsen kan dock vara högre i andra länder, så ha faktorerna ovan i åtanke utifrån hur barn definieras enligt lag i ditt land, och rådgör med en jurist om du har fler frågor. 

Innehåll för allmän publik

Innehåll för allmän publik är en typ av innehåll som kan uppskattas av alla och inte särskilt är avsett för barn, eller innehåll som är avsett för tonåringar och äldre. Innehåll för allmän publik ska ses som ”inte anpassat för barn”.
Här är några exempel på videor som skulle kunna vara för ”allmän publik”, om det inte anges att avsikten är att rikta in sig mot barn:  
 • en gör-det-själv-video där hobbyutövare får lära sig att restaurera dockor eller tillverka lerfigurer
 • en familjs vlogg där andra föräldrar får tips om ett nöjesfält 
 • en video med detaljerade instruktioner om att skapa moddar eller avatarer
 • tecknat innehåll som är till för alla
 • en spelvideo med vuxen humor.
Vad är skillnaden mellan en allmän publik och en blandad publik?
Innehåll för en blandad publik anses däremot vara en typ av innehåll som är anpassat för barn. Det här är innehåll där barn är en av målgrupperna, även om de inte behöver vara den enda eller huvudsakliga målgruppen. Det här gör att innehållet kan anses vara riktat till barn om faktorerna ovan stämmer in. 

Hur vet jag om jag ska ange att mitt innehåll INTE är anpassat för barn?

Enligt FTC:s riktlinjer så är din video förmodligen anpassad för barn om den innehåller skådespelare, karaktärer, aktiviteter, spel, låtar, berättelser eller annat innehåll som riktar in sig mot barn. 

En video behöver inte vara anpassad för barn bara för att

 • den är lämplig för alla (även kallat att den är familjevänlig)
 • den handlar om en aktivitet som normalt förknippas med barn
 • barn skulle kunna råka se den.  
När du utvärderar ditt innehåll enligt faktorerna ovan ska du komma ihåg att tänka igenom vilka du försöker nå ut till med videon. 
Innehållsskapare utanför USA behöver dessutom tänka på ytterligare skyldigheter som de kan ha enligt gällande lagar när de utvärderar om innehållet är anpassat för barn. Obs! I USA räknas alla under 13 år som barn, men vilken ålder som definieras som barn varierar beroende på land. När du förhåller dig till faktorerna ovan ska du utgå från definitionen av barn i den lagstiftning du behöver efterleva. Kontakta en jurist om du har fler frågor.
Obs! Som innehållsskapare är det du som vet mest om dina videor och dina tittare, och det är ditt juridiska ansvar att följa COPPA och/eller andra tillämpliga lagar och att beteckna ditt innehåll på rätt sätt. Om du inte kategoriserar innehållet på rätt sätt kan det få följder på YouTube. Det kan även få juridiska följder enligt Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och andra tillämpliga lokala lagar. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?