Avgöra om innehållet är anpassat för barn

Oavsett var du befinner dig måste du informera oss om dina videor är anpassade för barn enligt ett avtal med amerikanska Federal Trade Commission (FTC), samt för att följa Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och/eller andra tillämpliga lagar. Underlåtelse att ange innehåll på rätt sätt kan få konsekvenser på YouTube och juridiska konsekvenser enligt COPPA och andra lagar.

Nedan finns en del information om vad som anses vara anpassat för barn, men vi kan inte bistå med juridisk rådgivning. Om du är osäker på om dina videor uppfyller kraven rekommenderar vi att du rådgör med en jurist.

Obs! I november 2019 släppte FTC mer information för att hjälpa YouTube-kreatörer att avgöra om deras innehåll är anpassat för barn eller inte. Du kan läsa mer på FTC:s blogg.

Anpassat för barn Inte anpassat för barn

Exempel på vad som kan anses vara anpassat för barn:

 • Barn är videons primära målgrupp.
 • Barn är inte den primära målgruppen, men videon är ändå riktad till barn eftersom den innehåller skådespelare, figurer, aktiviteter, spel, låtar, berättelser eller andra ämnen som visar en avsikt att rikta sig till barn.

Se fler anvisningar nedan.

Exempel på vad som kan anses vara inte anpassat för barn:

 • Innehåll med sexuella teman, våld, obscena eller andra barnförbjudna teman som inte är lämpliga för en ung publik.
 • Åldersbegränsade videor som inte är lämpliga för tittare under 18 år.

Se fler anvisningar nedan.

 

Hur vet jag om jag ska ange att mitt innehåll är anpassat för barn?
Din video är förmodligen anpassad för barn om den innehåller skådespelare, figurer, aktiviteter, spel, låtar, berättelser eller andra ämnen som riktar sig till barn. Enligt FTC:s vägledning om COPPA är en video riktad till barn (det som vi kallar ”anpassad för barn”) om
 • barn är den primära målgruppen baserat på de faktorer som beskrivs nedan
 • barn inte är den primära målgruppen men videon ändå är riktad till barn baserat på nedanstående faktorer. (Enligt COPPA kallas det här för innehåll för en ”blandad publik”, som är en typ av innehåll som är riktat till barn. Innehåll för en allmän publik är inte samma sak som för en blandad publik.)

För att avgöra om din kanal eller video är anpassad för barn bör du överväga en del olika saker, bland annat

 • videons innehåll (t.ex. utbildningsinnehåll för förskolebarn)
 • om barn är videons avsedda målgrupp (t.ex. enligt videons metadata) eller faktiska målgrupp
 • om videon innehåller barnskådespelare eller barnmodeller
 • om videon innehåller karaktärer, kändisar eller leksaker som tilltalar barn, inklusive animerade karaktärer eller seriefigurer
 • om språket i videon är avsett att förstås av barn
 • om videon innehåller aktiviteter som tilltalar barn, till exempel lekar, enkla låtar eller spel eller tidig utbildning
 • om videon innehåller sånger, berättelser eller dikter för barn
 • annan information som kan hjälpa dig att fastställa videons målgrupp, till exempel empiriska bevis för videons målgrupp
 • om barn får annonser om innehållet.

Obs!

 • Även om en del av de här faktorerna stämmer för ditt innehåll så behöver det inte vara anpassat för barn. När du utvärderar innehållet enligt faktorerna ovan ska du ha i åtanke vilka du försöker nå ut till med dina videor.
 • YouTube Analytics (YTA) är inte utformat för att hjälpa dig avgöra om ditt innehåll är riktat till barn. Använd faktorerna från FTC som anges ovan när du ställer in din målgrupp.
 • Videor som du anger som anpassade för barn rekommenderas mer sannolikt tillsammans med andra videor för barn. Läs de vanligaste frågorna om innehåll som är anpassat för barn.  
Viktigt! Som kreatör är det du som vet mest om dina videor och dina tittare, och det är ditt juridiska ansvar att följa COPPA och/eller andra tillämpliga lagar och att klassificera ditt innehåll på rätt sätt. Du ska inte lita på att vårt system anger rätt målgrupp åt dig, för systemet kanske inte identifierar innehåll som FTC eller andra myndigheter anser vara anpassat för barn. Om du inte kategoriserar innehållet på rätt sätt kan det få följder på YouTube, samt rättsliga följder enligt Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) eller andra tillämpliga lokala lagar.
Hur vet jag om jag ska ange att mitt innehåll INTE är anpassat för barn?
När du utvärderar ditt innehåll ska du noga tänka igenom vilka du försöker nå ut till med videon. Till exempel behöver en video inte vara anpassad för barn bara för att
 • den är lämplig för alla (även kallat familjevänlig)
 • den handlar om en aktivitet som normalt förknippas med barn
 • barn skulle kunna råka se den.

Innehåll för allmän publik

Innehåll för allmän publik är en typ av innehåll som kan uppskattas av alla och inte särskilt är avsett för barn, eller innehåll som är avsett för tonåringar och äldre. Innehåll för allmän publik ska ses som ”inte anpassat för barn”.

Här är några exempel på videor som skulle kunna vara för ”allmän publik”, om det inte anges att avsikten är att rikta in sig mot barn:  

 • en gör-det-själv-video där hobbyutövare får lära sig att restaurera dockor eller tillverka lerfigurer
 • en familjs vlogg där andra föräldrar får tips om ett nöjesfält 
 • en video med detaljerade instruktioner om att skapa moddar eller avatarer
 • tecknat innehåll som är till för alla
 • en spelvideo med vuxen humor.

Vad är skillnaden mellan en allmän publik och en blandad publik?

Innehåll för en blandad publik anses däremot vara en typ av innehåll som är anpassat för barn. Det är innehåll där barn är en av målgrupperna, även om de inte behöver vara den enda eller huvudsakliga målgruppen. Det här gör att innehållet kan anses vara riktat till barn om faktorerna ovan stämmer in.
 
Obs! Innehåll med sexuella teman, våld, obscena eller andra barnförbjudna teman som inte är lämpliga för en ung publik är förmodligen inte anpassat för barn.

Hur gammalt är ett barn?

I USA anses personer som är under 13 år vara barn. Åldersgränsen kan dock vara annorlunda i andra länder, så fundera på om du har fler skyldigheter enligt tillämpliga lagar när du avgör om innehåll är anpassat för barn, och rådgör med en jurist om du har fler frågor.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?