Ako rozhodnúť, či je váš obsah určený pre deti

Bez ohľadu na vašu polohu od vás vyžadujeme, aby ste nám oznámili, či vaše videá sú alebo nie sú určené pre deti. Robíme to na základe zmluvy s americkou Federálnou obchodnou komisiou (FTC), aby sme vám pomohli dodržiavať zákon o ochrane súkromia detí na internete (COPPA) a iné príslušné právne predpisy. Ak svoj obsah náležite neoznačíte, môže to mať dôsledky na YouTube, prípadne právne dôsledky podľa zákona COPPA a iných právnych predpisov.

Dole uvádzame usmernenia o tom, čo sa považuje za obsah určený pre deti, ale nemôžeme vám poskytnúť právne poradenstvo. Ak nemáte istotu, či vaše videá spĺňajú tieto kritériá, odporúčame vám obrátiť sa na právneho poradcu.

Poznámka: V novembri 2019 Federálna obchodná komisia (FTC) vydala ďalšie informácie, aby pomohla autorom na YouTube posúdiť, či je ich obsah určený pre deti. Viac sa dozviete na blogu komisie FTC.

 Určené pre deti  Nie je určené pre deti

Za obsah určený pre deti možno považovať napríklad videá:

 • ktorých primárnym publikom sú deti;
 • ktorých primárnych publikom nie sú deti, ale ktoré sú napriek tomu určené deťom, lebo zobrazujú hercov, postavy, činnosti, hry, skladby, príbehy alebo iné témy odzrkadľujúce úmysel zacieľovať na deti.

Ďalšie usmernenia nájdete nižšie.

Za obsah, ktorý nie je určený pre deti, možno považovať napríklad:

 • obsah, ktorý zahŕňa sexuálne témy, násilie, obscénnosti alebo iné témy pre dospelých nevhodné pre mladšie publikum;
 • vekovo obmedzené videá, ktoré nie sú vhodné pre divákov mladších ako 18 rokov.

Ďalšie usmernenia nájdete nižšie.

 

Ako zistím, či mám nastaviť, že môj obsah je určený pre deti?
Ak vaše video zobrazuje hercov, postavy, činnosti, hry, skladby, príbehy alebo iné témy, ktoré odzrkadľujú úmysel zacieľovať na deti, pravdepodobne je určené pre deti. Podľa usmernenia komisie FTC k zákonu COPPA je video určené pre deti:
 • ak deti sú primárnym publikom na základe faktorov opísaných dole; 
 • ak deti nie sú primárnym publikom, ale video je určené pre deti na základe faktorov opísaných dole. (COPPA toto pozná ako obsah pre zmiešané publikum, čo predstavuje typ obsahu určeného pre deti. Obsah pre všetky vekové skupiny nie je rovnaký ako obsah pre zmiešané publikum.)

Keď sa rozhodujete, či je kanál alebo video určené pre deti, okrem iného by ste mali zvážiť tieto faktory:

 • námet videa (napríklad náučný obsah pre predškolákov);
 • či sú deti zamýšľaným publikom (napríklad ako je uvedené v metadátach vášho videa) alebo skutočným publikom videa;
 • či video zahŕňa detských hercov alebo modelov;
 • či video zahŕňa postavy, celebrity alebo hračky, ktoré oslovujú deti, vrátane animovaných alebo komiksových postáv;
 • či je zámerom jazyka videa, aby mu rozumeli deti;
 • či video zahŕňa aktivity, ktoré oslovujú deti, napríklad hranie sa na niečo, jednoduché piesne či hry alebo skoré vzdelávanie;
 • či video zahŕňa pesničky, príbehy alebo básničky pre deti;
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré máte a ktoré pomôžu určiť publikum vášho videa, napríklad empirické dôkazy o publiku videa;
 • či sa reklamy na obsah zobrazujú deťom. 

Poznámky:

 • Keď obsah zahŕňa niektoré z týchto faktorov, automaticky to neznamená, že je určený pre deti. Pri hodnotení svojho obsahu a uvedených faktorov by ste mali dôkladne zvážiť, koho sa snažíte videami osloviť.
 • Analytika na YouTube nie je koncipovaná tak, aby vám pomohla určiť, či je váš obsah určený pre deti. Svoje publikum by ste mali označiť na základe faktorov opísaných hore komisiou FTC.
 • Pri videách, ktoré nastavíte ako určené pre deti, je pravdepodobnejšie, že ich budeme odporúčať spolu s ďalšími detskými videami. Pozrite si naše časté otázky o obsahu určenom pre deti.  
Dôležité: Ako autor poznáte svoje videá a publikum najlepšie. Preto nesiete právnu zodpovednosť za dodržiavanie zákona COPPA a iných príslušných právnych predpisov a za presné označovanie svojho obsahu. Nespoliehajte sa na to, že naše systémy budú nastavovať publikum za vás. Môže sa totiž stať, že naše systémy nerozpoznajú obsah, ktorý úrad FTC alebo iné úrady považujú za určený pre deti. Ak svoj obsah kategorizujete nesprávne, môžu z toho byť vyvodené dôsledky na YouTube. Okrem toho to môže mať právne dôsledky podľa zákona o ochrane súkromia detí na internete (COPPA) alebo iných príslušných miestnych právnych predpisov. 
Ako zistím, či mám nastaviť, že môj obsah nie je určený pre deti?
Pri posudzovaní svojho obsahu dôkladne zvážte, koho sa snažíte videami osloviť. Video napríklad nemusí byť nutne určené pre deti len preto, že:
 • je bezpečné a vhodné na sledovanie pre každého (teda je vhodné pre rodinu);
 • obsahuje aktivitu, ktorá je zvyčajne spájaná s deťmi;
 • ho náhodou môžu uvidieť deti. 

Obsah pre všetky vekové skupiny

Obsah pre všetky vekové skupiny je taký, ktorý môže osloviť každého, ale nie je konkrétne určený pre deti alebo je určený pre tínedžerov či staršie publikum. Obsah pre všetky vekové skupiny by mal byť nastavený, že nie je určený pre deti.

Tu je niekoľko typov videí, ktoré možno považovať za určené pre všetky vekové skupiny v prípade, že chýbajú informácie o úmysle zacieľovať na deti:  

 • video pre domácich majstrov, ktoré ich učí, ako prerobiť bábiky či vyrobiť hlinené figúrky;
 • rodinný vlog, ktorý iným rodičom rozpráva o návšteve zábavného parku; 
 • video s podrobnými pokynmi na vytváranie modifikácií alebo avatarov;
 • animovaný obsah, ktorý oslovuje všetkých;
 • herné video obsahujúce humor pre dospelých.

Aký je rozdiel medzi obsahom pre všetky vekové skupiny a tým pre zmiešané publikum?

Obsah pre zmiešané publikum sa považuje za typ obsahu určeného pre deti. Ide o obsah, ktorý zacieľuje na deti. Tie tvoria jedno z jeho publík, hoci nie sú jeho hlavným či primárnym publikom. Takýto obsah sa po zohľadnení predtým uvedených faktorov považuje za určený pre deti.
 
Poznámka: Obsah, ktorý zahŕňa sexuálne témy, násilie, obscénnosti alebo iné témy pre dospelých nevhodné pre mladšie publikum, pravdepodobne nie je určený pre deti.

Koľko rokov má dieťa?

V Spojených štátoch sa za dieťa považuje každá osoba mladšia ako 13 rokov. V iných krajinách však môžu byť hranice vymedzujúce detský vek iné. Preto pri zvažovaní, či je obsah určený pre deti, zohľadnite ďalšie záväzky, ktoré pre vás môžu vyplývať z príslušných právnych predpisov. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na právnika.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false