Slik avgjør du om innholdet ditt er laget for barn

Oppdatert fredag 22. november 2019: FTC (Federal Trade Commission) har utgitt mer informasjon for å hjelpe YouTube-skapere med å avgjøre om innholdet deres er «laget for barn» eller ikke. Du kan finne ut mer på FTC-bloggen.

Uavhengig av hvor du befinner deg, krever vi at du oppgir hvorvidt videoene dine er laget for barn eller ikke. Vi gjennomfører disse endringene i henhold til en avtale med amerikanske FTC (Federal Trade Commission) og for å hjelpe deg med å overholde Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) og/eller andre relevante lover. Dersom du ikke merker innholdet ditt på en skikkelig måte, kan det få konsekvenser på YouTube, eller få juridiske følger under COPPA og andre lover.

Nedenfor finner du veiledning om hva som anses som «laget for barn», men vi kan ikke gi deg juridisk bistand. Hvis du er usikker på om videoene dine faller innenfor denne kategorien, bør du søke juridisk bistand. 

I henhold til FTCs veiledning om COPPA er en video rettet mot barn (eller «laget for barn», som vi kaller det) når dette er tilfellet:

 • Barn er den primære målgruppen for videoen i henhold til faktorene som er beskrevet nedenfor.
 • Barn er ikke den primære målgruppen, men videoen er likevel rettet mot barn i henhold til faktorene nedenfor.(COPPA kaller dette for «innhold for en blandet målgruppe», og det hører inn under innhold som er rettet mot barn. Innhold for et bredt publikum er ikke det samme som innhold for en blandet målgruppe.)

Når du skal avgjøre hvorvidt kanalen eller videoen din er laget for barn, må du tenke over en rekke faktorer, blant annet følgende:

 • hvorvidt emnet og innholdet i videoen er beregnet på barn (f.eks. pedagogisk innhold for barn i barnehagealder)
 • hvorvidt barn er den tiltenkte eller faktiske målgruppen for videoen
 • hvorvidt barn er skuespillere eller modeller i videoen
 • hvorvidt videoen inneholder karakterer, kjendiser eller leker som appellerer til barn, inkludert animerte karakterer eller tegneseriefigurer
 • hvorvidt språket i videoen er tilrettelagt slik at barn lett kan forstå det
 • hvorvidt videoen inneholder aktiviteter som appellerer til barn, for eksempel rollespill, enkle sanger eller spill, eller læring tilpasset barn
 • hvorvidt videoen inneholder sanger, fortellinger eller dikt for barn
 • eventuell annen informasjon som kan brukes til å fastslå målgruppen for videoen din, for eksempel empirisk informasjon om publikummet videoen har hatt
 • hvorvidt innholdet annonseres overfor barn

Selv om innholdet ditt omfatter noen av disse faktorene, betyr det ikke automatisk at det er laget for barn. Tenk nøye over hvem du prøver å nå ut til med videoene dine, når du evaluerer innholdet ditt og faktorene ovenfor. Nedenfor finner du mer informasjon om innhold som ikke er laget for barn.

Merk: YouTube Analytics (YTA) er ikke ment å være et hjelpemiddel for å avgjøre om innholdet ditt er rettet mot barn. Faktorene ovenfor er oppgitt av FTC, og det er disse du bør bruke til å fastsette målgruppen din.

Hvilken aldersgruppe regnes som barn? I USA defineres «barn» som en person under 13 år. I andre land kan imidlertid også personer som er eldre enn dette, regnes som barn. Derfor må du vurdere faktorene som er beskrevet ovenfor, ut fra definisjonen av barn i landet ditt. Hvis du er usikker på noe av dette, bør du søke juridisk bistand.

Innhold for et bredt publikum

Innhold for et bredt publikum er innhold som kan appellere til alle, men som ikke spesifikt er rettet mot barn, eller innhold som er beregnet på tenåringer eller eldre brukere. Innhold for et bredt publikum bør merkes som «ikke laget for barn».
Nedenfor ser du noen eksempler på hvilke typer videoer som kan anses for å være beregnet på et «bredt publikum». Dette gjelder når det ikke foreligger informasjon som tyder på at videoen er rettet mot barn:
 • en gjør-det-selv-video med opplæring i hvordan man reparerer dukker eller lager figurer av leire
 • en videoblogg der en familie forteller om en fornøyelsespark til andre foreldre
 • en video med detaljert veiledning om hvordan man modifiserer spill eller oppretter brukerbilder
 • animert innhold som appellerer til alle aldre
 • en gamingvideo som inneholder voksen humor
Hva er forskjellen på et bredt publikum og en blandet målgruppe?
Innhold for en blandet målgruppe anses som en form for innhold laget for barn. Dette er innhold som er rettet mot blant annet barn, selv om barn ikke er den primære målgruppen, og som anses som rettet mot barn etter at faktorene som er beskrevet ovenfor, er tatt i betraktning.

Hvordan vet jeg om jeg bør merke innholdet mitt som IKKE laget for barn?

Hvis videoen din inneholder skuespillere, karakterer, aktiviteter, spill, sanger, fortellinger eller andre elementer som tyder på den er rettet mot barn, er den i henhold til retningslinjene fra FTC sannsynligvis «laget for barn».

En video er ikke nødvendigvis laget for barn selv om den oppfyller noen av disse kriteriene:

 • Videoen passer for alle aldre (dvs. «familievennlig»).
 • Videoen tar for seg en aktivitet som vanligvis forbindes med barn.
 • Barn kan komme til å se videoen.
Tenk nøye over hvem du prøver å nå ut til med videoene dine, når du evaluerer innholdet ditt og faktorene ovenfor.
Skapere utenfor USA må også undersøke om de er underlagt andre lover som har innvirkning på hva slags innhold som regnes som laget for barn. I USA defineres barn som personer under 13 år, men denne alderen kan variere fra land til land. Derfor må du vurdere faktorene ovenfor i lys av måten «barn» er definert på i lovgivningen som gjelder der du befinner deg. Hvis du er usikker på noe av dette, bør du søke juridisk bistand.
Merk: Som skaper kjenner du videoene og publikummet ditt best, og det er ditt juridiske ansvar å etterfølge COPPA og/eller andre relevante lover og merke innholdet ditt på en korrekt måte. Hvis du ikke  kategoriserer innholdet ditt skikkelig, kan det få konsekvenser på YouTube. Det kan også få juridiske følger under Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) eller andre relevante lokale lover. 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?