Kā noteikt, vai saturs ir izstrādāts bērniem

Neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas jums ir jāpaziņo, vai jūsu videoklipi ir izstrādāti bērniem saskaņā ar vienošanos ar ASV Federālās tirdzniecības komisiju (Federal Trade Commission — FTC), kā arī lai palīdzētu jums nodrošināt atbilstību Likumam par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē (Children’s Online Privacy Protection Act — COPPA) un/vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem. Ja saturs netiks atbilstoši klasificēts, var tikt piemērotas soda sankcijas pakalpojumā YouTube vai var rasties juridiskas sekas atbilstoši Likumam par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē un citiem tiesību aktiem.

Mēs sniedzam ieteikumus par to, kāds saturs ir uzskatāms par “izstrādātu bērniem”, tomēr mēs nevaram sniegt juridisku konsultāciju. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu videoklipi atbilst šim standartam, ieteicams konsultēties ar juristu.

Piezīme: 2019. gada novembrī FTC publicēja plašāku informāciju, lai palīdzētu YouTube satura veidotājiem noteikt, vai viņu saturs ir izstrādāts bērniem. Plašāku informāciju varat iegūt FTC emuārā.

Izstrādāts bērniem Nav izstrādāts bērniem

Tāda satura piemēri, kas var tikt uzskatīts par izstrādātu bērniem.

 • Bērni ir videoklipa galvenā auditorija.
 • Bērni nav galvenā auditorija, tomēr videoklips ir paredzēts bērniem, jo tajā ir aktieri, varoņi, aktivitātes, spēles, dziesmas, stāsti vai cits temats, kurš liecina par nodomu piesaistīt bērnus.

Tālāk skatiet vairāk padomu.

Tāda satura piemēri, kas var tikt uzskatīts par saturu, kas nav izstrādāts bērniem.

 • Saturs, kurā ietvertas seksuāla rakstura tēmas, vardarbība, piedauzīgs saturs vai citas pieaugušajiem domātas tēmas, kas nav piemērotas nepilngadīgai auditorijai.
 • Videoklipi ar vecuma ierobežojumu, kas nav piemēroti skatītājiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem.

Tālāk skatiet vairāk padomu.

 

Kā varu zināt, vai man ir jāiestata savs saturs kā tāds, kas ir izstrādāts bērniem?
Ja jūsu videoklipā ir aktieri, varoņi, aktivitātes, spēles, dziesmas, stāsti vai cits temats, kurš liecina par nodomu piesaistīt bērnus, visticamāk, attiecīgais videoklips ir izstrādāts bērniem. Saskaņā ar FTC vadlīnijām par Likumu par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē, videoklips ir paredzēts bērniem (mēs to dēvējam par “izstrādātu bērniem”) tālāk norādītajos gadījumos.
 • Bērni ir galvenā auditorija, pamatojoties uz tālāk norādītajiem faktoriem.
 • Bērni nav galvenā auditorija, tomēr videoklips ir paredzēts bērniem, pamatojoties uz tālāk norādītajiem faktoriem. (Atbilstoši Likumam par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē tas tiek saukts par “dažādai mērķauditorijai” paredzētu saturu, kas ir bērniem paredzēta satura veids. Visām mērķauditorijām paredzēts saturs nav tas pats, kas dažādai mērķauditorijai paredzēts saturs.)

Nosakot, vai jūsu kanāls vai videoklips ir izstrādāts bērniem, jāņem vērā dažādi faktori, tostarp tālāk norādītie.

 • Videoklipa tēma (piemēram, izglītojošs saturs pirmsskolas bērniem)
 • Vai bērni ir videoklipa paredzētā auditorija (piemēram, kā norādīts videoklipa metadatos) vai faktiskā auditorija.
 • Vai videoklipā ir redzami aktieri vai modeļi, kas ir bērni
 • Vai videoklipā ir tēli, slavenības vai rotaļlietas, kas patīk bērniem, tai skaitā animāciju filmu tēli vai komiksu varoņi
 • Vai videoklipā apzināti tiek izmantota bērniem saprotama valoda
 • Vai videoklipā ir redzamas darbības, kas patīk bērniem, piemēram, lomu spēles, vienkāršas dziesmas vai spēles vai agrīna izglītība
 • Vai videoklipā ir dziesmas, stāsti vai dzejoļi bērniem
 • Cita informācija, kas, iespējams, ir jūsu rīcībā, lai noteiktu videoklipa mērķauditoriju, piemēram, empīriski dati par videoklipa auditoriju
 • Vai saturs tiek reklamēts bērniem

Piezīmes

 • Ja uz saturu attiecas daži no šiem faktoriem, tas automātiski nenozīmē, ka tas ir izstrādāts bērniem. Jums ir rūpīgi jāapsver, kādu mērķauditoriju vēlaties sasniegt ar saviem videoklipiem, novērtējot savu saturu un iepriekš norādītos faktorus.
 • YouTube Analytics (YTA) nav paredzēts, lai palīdzētu noteikt, vai jūsu saturs ir paredzēts bērniem. Lai iestatītu mērķauditoriju, jums jāņem vērā iepriekš minētie faktori, ko norādījusi FTC.
 • Pastāv lielāka iespēja, ka videoklipi, kurus iestatiet kā izstrādātus bērniem, tiks ieteikti kopā ar citiem bērnu videoklipiem. Skatiet mūsu bieži uzdotos jautājumus par saturu, kas ir izstrādāts bērniem.  
Svarīgi: kā satura veidotājs jūs vislabāk pārzināt savus videoklipus un savu auditoriju, un jums ir tiesisks pienākums nodrošināt atbilstību Likumam par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē un/vai citiem atbilstošiem tiesību aktiem, kā arī pareizi klasificēt savu saturu. Nepaļaujieties uz mūsu sistēmām, lai tās iestatītu auditoriju jūsu vietā, jo mūsu sistēmas var neidentificēt saturu, kas saskaņā ar FTC vai citu iestāžu uzskatiem ir izstrādāts bērniem. Ja neklasificēsiet savu saturu pareizi, pakalpojumā YouTube var tikt piemērotas soda sankcijas, kā arī var būt juridiskas sekas atbilstoši Likumam par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē (COPPA) vai citiem piemērojamiem vietējiem tiesību aktiem.
Kā varu zināt, vai man ir jāiestata savs saturs kā tāds, kas nav izstrādāts bērniem?
Rūpīgi apsveriet, kādu mērķauditoriju vēlaties sasniegt ar saviem videoklipiem, novērtējot savu saturu. Piemēram, videoklips ne vienmēr ir izstrādāts bērniem tālāk norādītajos gadījumos.
 • Tas ir drošs vai piemērots skatīšanai jebkurai personai (arī “piemērots ģimenei”).
 • Tajā parādītas aktivitātes, kas tradicionāli tiek saistītas ar bērniem.
 • Bērni var to nejauši noskatīties.

Visām mērķauditorijām paredzēts saturs

Visām mērķauditorijām paredzēts saturs var būt saistošs jebkurai personai, bet nav īpaši paredzēts bērniem, vai arī tas var būt saturs, kas ir paredzēts pusaudžiem un vecākai auditorijai. Visām mērķauditorijām paredzēts saturs ir jāiestata kā “nav izstrādāts bērniem”.

Tālāk ir daži tādu videoklipu veidu piemēri, kas varētu tikt uzskatīti kā paredzēti “visām mērķauditorijām”, ja nav informācijas, kas norāda uz nodomu piesaistīt bērnu mērķauditoriju.

 • Videoklips ar pamācībām, kas entuziastiem māca, kā pārveidot lelles vai veidot māla figūriņas.
 • Ģimenes video emuārs, kurā citiem vecākiem tiek stāstīts par atrakciju parka apmeklējumu.
 • Videoklips, kurā ir detalizēti norādījumi, kā veidot modifikācijas vai iemiesojumus.
 • Animēts saturs, kas patīk jebkurai personai.
 • Spēļu videoklips, kurā ietverti pieaugušajiem paredzēti joki.

Kāda ir atšķirība starp visām mērķauditorijām paredzētu saturu un dažādām mērķauditorijām paredzētu saturu?

Dažādas mērķauditorijas saturs tiek uzskatīts par bērniem izstrādāta satura veidu. Viena no šī satura mērķauditorijas daļām ir bērni, lai gan tā nav galvenā vai primārā mērķauditorija, un šāds saturs tiek klasificēts kā paredzēts bērniem, izvērtējot iepriekš aprakstītos faktorus.
 
Piezīme: saturs, kurā ietvertas seksuāla rakstura tēmas, vardarbība, piedauzīgs saturs vai citas pieaugušajiem domātas tēmas, kas nav piemērotas nepilngadīgai auditorijai, visticamāk, nav izstrādāts bērniem.

Cik vecs ir bērns?

ASV par bērnu tiek uzskatīta persona, kura ir jaunāka par 13 gadiem. Tomēr citās valstīs bērnu vecums var būt atšķirīgs, tādēļ ņemiet vērā arī papildu saistības, kuras varētu uz jums attiekties atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, izvērtējot, vai saturs ir izstrādāts bērniem, un saņemiet juridisku konsultāciju, ja jums ir vēl citi jautājumi.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
59
false