Kaip suprasti, ar turinys yra skirtas vaikams

Nepriklausomai nuo to, kurioje vietovėje esate, reikalaujame mums nurodyti, ar jūsų vaizdo įrašai yra skirti vaikams. Diegdami šiuos pakeitimus vadovaujamės susitarimu su JAV Federaline prekybos komisija (FTC) ir siekiame padėti jums laikytis Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymo (COPPA) ir (arba) kitų atitinkamų įstatymų. Tinkamai nenustačius turinio kategorijos gali grėsti pasekmės „YouTube“ platformoje arba teisinės pasekmės pagal COPPA ir kitus įstatymus.

Toliau pateikiame rekomendacijų, koks turinys laikomas skirtu vaikams, tačiau negalime pateikti teisinių patarimų. Jei nesate tikri, ar jūsų vaizdo įrašai atitinka šį standartą, patariame pasitarti su teisininku. 

Vadovaujantis FTC rekomendacijomis dėl COPPA, vaizdo įrašas yra orientuotas į vaikus (mūsų terminas – „skirtas vaikams“) toliau nurodytais atvejais.

 • Vaikai yra pagrindinė auditorija, atsižvelgiant į toliau nurodytus veiksnius. 
 • Vaikai nėra pagrindinė auditorija, tačiau vaizdo įrašas vis tiek yra skirtas vaikams atsižvelgiant į toliau nurodytus veiksnius. (Pagal COPPA nuostatas jis žinomas kaip turinys „mišriajai auditorijai”, kuris yra vaikams skirto turinio rūšis. Turinys bendrajai auditorijai nėra tas pats, kas mišriajai auditorijai.)

Pastaba: 2019 m. lapkričio mėn. FTC paskelbė daugiau informacijos, kad padėtų „YouTube“ kūrėjams nuspręsti, ar jų turinys yra skirtams vaikams, ar ne. Daugiau galite sužinoti FTC tinklaraštyje.

Spręsdami, ar kanalas arba vaizdo įrašas yra skirtas vaikams, turite atsižvelgti į įvairius veiksnius, įskaitant nurodytus toliau.

 • Vaizdo įrašo tema (pvz., turinys ikimokyklinio amžiaus vaikams lavinti).
 • Ar vaikai yra tikslinė jūsų auditorija (pvz., kaip nurodyta vaizdo įrašo metaduomenyse) arba faktinė vaizdo įrašo auditorija.
 • Ar vaizdo įraše yra vaikų aktorių arba modelių.
 • Ar vaizdo įraše yra į vaikus orientuotų veikėjų, įžymybių arba žaislų, įskaitant animacinius veikėjus arba pieštus personažus.
 • Ar vaizdo įraše vartojama tokia kalba, kad būtų suprantama vaikams.
 • Ar vaizdo įraše yra į vaikus orientuotų veiklų, tokių kaip vaidinimai, dainelės, žaidimai arba ankstyvasis ugdymas.
 • Ar vaizdo įraše yra vaikiškų dainų, istorijų arba eilėraščių.
 • Bet kokia kita jūsų turima informacija, galinti padėti nustatyti vaizdo įrašo auditoriją, pavyzdžiui, empiriniai vaizdo įrašo auditorijos įrodymai.
 • Ar turinys reklamuojamas vaikams. 

Tai, kad jūsų turinyje gali būti keletas šių veiksnių, savaime nereiškia, kad jis skirtas vaikams. Įvertindami turinį ir aukščiau nurodytus veiksnius turite atidžiai apsvarstyti, kokį žiūrovą bandote pasiekti savo vaizdo įrašais. Žemiau rasite daugiau informacijos apie turinį, kuris nėra skirtas vaikams.

Pastaba: „YouTube Analytics“ (YTA) nėra pritaikyta padėti nustatyti, ar jūsų turinys yra skirtas vaikams. Nustatydami auditoriją turėtumėte atsižvelgti į pirmiau nurodytus veiksnius, kuriuos išskyrė FTC.

Kokio amžiaus asmuo yra vaikas? Jungtinėse Valstijose vaikams priskiriami asmenys iki 13 metų amžiaus. Tačiau kitose šalyse vaikams gali būti priskiriami ir vyresni asmenys, todėl prireikus atsižvelkite į pirmiau nurodytus veiksnius vadovaudamiesi tuo, kaip vaikai apibrėžiami atitinkamuose jūsų šalies įstatymuose, o jei kyla papildomų klausimų – pasitarkite su teisininku. 

Turinys bendrajai auditorijai

Turinys bendrajai auditorijai – tai turinys, kuris gali patikti visiems, bet nėra skirtas specialiai vaikams, arba turinys, skirtas paaugliams ar vyresnio amžiaus auditorijai. Turinys bendrajai auditorijai turi būti nustatytas kaip „neskirtas vaikams“.
Štai keletas vaizdo įrašų, kurie galėtų būti laikomi skirtais „bendrajai auditorijai“, pavyzdžių, kai nėra informacijos, rodančios tikslą juos skirti vaikams:  
 • vaizdo klipas „pasidaryk pats“, kuriame mėgėjai mokomi, kaip perdaryti lėles ar lipdyti figūras iš molio;
 • šeimos vaizdaraštis, kuriame kitiems tėvams pasakojama apie apsilankymą pramogų parke; 
 • vaizdo įrašas su išsamiomis modifikacijų ar pseudoportretų kūrimo instrukcijomis;
 • animacinis turinys, kuris pritraukia visus;
 • žaidimo vaizdo įrašas, kuriame yra suaugusiesiems skirto humoro.
Kuo skiriasi bendroji ir mišrioji auditorijos?
Kitaip tariant, turinys mišriajai auditorijai laikomas vaikams skirto turinio rūšimi. Tai yra turinys, kuris skirtas vaikams kaip vienai iš auditorijų, net jei jie nėra pagrindinė ar svarbiausia auditorija, ir kuris yra laikomas skirtu vaikams pasvėrus aukščiau aprašytus veiksnius. 
Kaip žinoti, ar turėčiau nustatyti, kad mano turinys NĖRA skirtas vaikams?
Remiantis FTC gairėmis, jei jūsų vaizdo įraše yra aktorių, veikėjų, veiklų, žaidimų, dainų, pasakojimų ar kitų dalykų, atspindinčių į vaikus orientuotą tikslą, greičiausiai jis yra „skirtas vaikams“. 

Vaizdo įrašas nebūtinai yra skirtas vaikams tik todėl, kad jis pasižymi šiais dalykais:

 • jį žiūrėti saugu ar tinkama visiems (dar kitaip jis „tinkamas šeimai“);
 • jis apima veiklą, kuri įprastai siejama su vaikais;
 • jį gali atsitiktinai pamatyti vaikai.  
Įvertindami turinį ir aukščiau nurodytus veiksnius nepamirškite atidžiai apsvarstyti, kokį žiūrovą bandote pasiekti savo vaizdo įrašais. 
Be to, ne Jungtinėse Valstijose gyvenantys kūrėjai, vertindami, ar turinys yra skirtas vaikams, turi atsižvelgti į papildomas prievoles, kurios jiems gali būti taikomos pagal galiojančius įstatymus. Atminkite: nors Jungtinėse Valstijose vaikams priskiriami asmenys iki 13 metų amžiaus, vaiko amžius skirtingose šalyse apibrėžiamas skirtingai, todėl apsvarstykite pirmiau aprašytus veiksnius atsižvelgdami į tai, kurie asmenys priskiriami vaikams atitinkamuose įstatymuose. Be to, jei kyla papildomų klausimų, pasitarkite su teisininku.
Pastaba: kaip kūrėjas geriausiai pažįstate savo vaizdo įrašus bei auditoriją ir turite teisinę pareigą laikytis COPPA ir (arba) kitų atitinkamų įstatymų bei tiksliai priskirti turinį. Jei nepriskirsite turinio reikiamai kategorijai, galite tikėtis pasekmių „YouTube“. Be to, gali grėsti teisinės pasekmės pagal Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymą (COPPA) arba kitus atitinkamus vietinius įstatymus. 
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?