Προσδιορισμός του περιεχομένου που είναι "ειδικό για παιδιά"

Ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε, είστε υποχρεωμένοι να μας ενημερώσετε αν τα βίντεό σας είναι ειδικά για παιδιά στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission - FTC) των ΗΠΑ και για να σας βοηθήσουμε να συμμορφωθείτε με τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA) ή/και άλλες ισχύουσες νομοθεσίες. Αν το περιεχόμενό σας δεν προσδιοριστεί σωστά, ενδέχεται να υπάρχουν συνέπειες στην πλατφόρμα του YouTube ή να έρθετε αντιμέτωποι με νομικές συνέπειες σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA) ή άλλες νομοθεσίες.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ορισμένες οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο που θεωρείται "ειδικό για παιδιά", ωστόσο εμείς δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε νομική καθοδήγηση. Αν δεν είστε βέβαιοι ότι τα βίντεό σας συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο, σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε κάποιον νομικό σύμβουλο.

Σημείωση: Τον Νοέμβριο του 2019, η FTC εξέδωσε περισσότερες πληροφορίες για να βοηθήσει τους δημιουργούς του YouTube να αποφασίσουν αν το περιεχόμενό τους είναι "ειδικό για παιδιά" ή όχι. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ιστολόγιο της FTC.

 Ειδικό για παιδιά  Μη ειδικό για παιδιά

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που θεωρείται ειδικό για παιδιά:

 • Τα παιδιά είναι το βασικό κοινό του βίντεο.
 • Τα παιδιά δεν είναι το βασικό κοινό, αλλά το βίντεο εξακολουθεί να προορίζεται για παιδιά, καθώς περιλαμβάνει ηθοποιούς, χαρακτήρες, δραστηριότητες, παιχνίδια, τραγούδια, ιστορίες ή άλλο θέμα που αντικατοπτρίζει την πρόθεση της στόχευσης παιδιών.

Δείτε περισσότερες οδηγίες παρακάτω.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν θεωρείται ειδικό για παιδιά:

 • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει σεξουαλικά θέματα, βία, άσεμνα ή άλλα θέματα για ενήλικες που δεν είναι κατάλληλα για νεανικό κοινό.
 • Βίντεο με περιορισμό ηλικίας που δεν είναι κατάλληλα για θεατές κάτω των 18 ετών.

Δείτε περισσότερες οδηγίες παρακάτω.

 

Πώς μπορώ να ξέρω αν θα πρέπει να ορίσω το περιεχόμενό μου ως ειδικό για παιδιά;
Αν το βίντεό σας περιλαμβάνει ηθοποιούς, χαρακτήρες, δραστηριότητες, παιχνίδια, τραγούδια, ιστορίες ή άλλο θέμα που αντικατοπτρίζει την πρόθεση της στόχευσης παιδιών, είναι πιθανό να είναι ειδικό για παιδιά. Σύμφωνα με τις οδηγίες της FTC σχετικά με τον νόμο COPPA, ένα βίντεο προορίζεται για παιδιά (δηλαδή είναι "ειδικό για παιδιά", όπως εμείς ορίζουμε), αν:
 • Τα παιδιά είναι το βασικό κοινό, σύμφωνα με τους παράγοντες που περιγράφονται κατωτέρω. 
 • Τα παιδιά δεν είναι το βασικό κοινό, αλλά το βίντεο εξακολουθεί να προορίζεται για παιδιά σύμφωνα με τους παράγοντες κατωτέρω. (Στο πλαίσιο του νόμου COPPA, αυτό είναι γνωστό ως περιεχόμενο για "μικτό κοινό", το οποίο είναι ένα είδος περιεχομένου που προορίζεται για παιδιά. Το Περιεχόμενο για Ευρύ Κοινό δεν είναι το ίδιο όπως για το Μικτό κοινό.)

Όταν αποφασίζετε αν το κανάλι ή το βίντεό σας είναι ειδικό για παιδιά, θα πρέπει να εξετάσετε διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι εξής:

 • Το θέμα του βίντεο (π.χ. εκπαιδευτικό περιεχόμενο για παιδιά προσχολικής ηλικίας).
 • Αν τα παιδιά είναι εκ των πραγμάτων το κοινό στο οποίο απευθύνεται το βίντεο (π.χ. όπως υποδεικνύεται στα μεταδεδομένα του βίντεό σας) ή το κοινό που επιθυμείτε για το βίντεο.
 • Αν το βίντεο περιλαμβάνει ηθοποιούς ή μοντέλα παιδιά.
 • Εάν το βίντεο περιλαμβάνει χαρακτήρες, διασημότητες ή παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά, συμπεριλαμβανομένων κινούμενων χαρακτήρων ή κινούμενων σχεδίων.
 • Αν η γλώσσα του βίντεο προορίζεται για να την κατανοήσουν παιδιά.
 • Αν το βίντεο περιλαμβάνει δραστηριότητες που προσελκύουν τα παιδιά, όπως θεατρικό παιχνίδι, απλά τραγούδια ή παιχνίδια, ή πρώτα στάδια εκπαίδευσης.
 • Αν το βίντεο περιλαμβάνει τραγούδια, ιστορίες ή ποιήματα για παιδιά.
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορεί να έχετε για να προσδιορίσετε το κοινό του περιεχομένου σας, όπως εμπειρικά στοιχεία που μπορεί να έχετε σχετικά με το κοινό του βίντεο.
 • Αν το περιεχόμενο διαφημίζεται σε παιδιά. 

Σημειώσεις:

 • Το γεγονός ότι το περιεχόμενό σας μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένους από αυτούς τους παράγοντες δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι ειδικό για παιδιά. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά ποιους θεατές προσπαθείτε να προσεγγίσετε με τα βίντεό σας, καθώς αξιολογείτε το περιεχόμενό σας και τους παραπάνω παράγοντες.
 • Το YouTube Analytics (YTA) δεν έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να καθορίσετε αν το περιεχόμενό σας προορίζεται για παιδιά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους παράγοντες που αναφέρονται από την FTC παραπάνω, προκειμένου να καθορίσετε το κοινό σας.
 • Τα βίντεο που ορίζετε ως "ειδικά για παιδιά" είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν στις προτάσεις μαζί με άλλα βίντεο για παιδιά. Ελέγξτε τις συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο που είναι ειδικό για παιδιά.  
Σημαντικό: Ως δημιουργός, γνωρίζετε τα βίντεο και το κοινό σας καλύτερα από τον καθένα και είστε νομικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA) ή/και με άλλες ισχύουσες νομοθεσίες, όπως και για τον προσδιορισμό του περιεχομένου σας με ακρίβεια. Δεν σας συνιστούμε να βασίζεστε στα συστήματά μας για τον χαρακτηρισμό του κοινού σας, καθώς τα συστήματά μας μπορεί να μην εντοπίσουν περιεχόμενο που η FTC ή άλλες αρχές θεωρούν ότι είναι ειδικό για παιδιά. Αν δεν χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη κατηγοριοποίηση για το περιεχόμενό σας, μπορεί να υποστείτε συνέπειες στον πλατφόρμα του YouTube, αλλά και νομικές συνέπειες σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA) ή/και άλλες ισχύουσες τοπικές νομοθεσίες. 
Πώς μπορώ να ξέρω αν θα πρέπει να ορίσω το περιεχόμενό μου ως ΜΗ ειδικό για παιδιά;
Καθώς αξιολογείτε το περιεχόμενο, εξετάστε προσεκτικά ποιους θεατές προσπαθείτε να προσεγγίσετε με τα βίντεό σας. Για παράδειγμα, ένα βίντεο δεν ορίζεται απαραίτητα ως ειδικό για παιδιά απλώς επειδή ισχύουν τα εξής:
 • Είναι ασφαλές ή κατάλληλο για παρακολούθηση από όλους (δηλαδή είναι "κατάλληλο για όλη την οικογένεια").
 • Καλύπτει μια δραστηριότητα που παραδοσιακά σχετίζεται με τα παιδιά.
 • Τα παιδιά μπορεί να το δουν τυχαία. 

Περιεχόμενο για Ευρύ Κοινό

Το Περιεχόμενο για Ευρύ Κοινό είναι το περιεχόμενο που μπορεί να απευθύνεται σε όλους, αλλά δεν προορίζεται ειδικά για παιδιά, ή το περιεχόμενο που προορίζεται για εφήβους ή είδη κοινού μεγαλύτερης ηλικίας. Το Περιεχόμενο για Ευρύ Κοινό δεν θα πρέπει να επισημαίνεται ως "μη ειδικό για παιδιά".

Δείτε μερικά παραδείγματα με τους τύπους των βίντεο που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι απευθύνονται σε "ευρύ κοινό", χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες που υπονοούν την πρόθεση της στόχευσης παιδιών:  

 • Ένα βίντεο με οδηγίες που διδάσκει ερασιτέχνες πώς να ανακατασκευάζουν κούκλες ή να φτιάχνουν φιγούρες από πηλό
 • Ένα οικογενειακό βιντεολόγιο που απευθύνεται σε άλλους γονείς σχετικά με μια επίσκεψη σε πάρκο αναψυχής 
 • Ένα βίντεο που προβάλλει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία τροποποιήσεων ή avatar
 • Περιεχόμενο με κινούμενα σχέδια που προσελκύει όλους τους χρήστες
 • Ένα βίντεο gaming με χιούμορ για ενήλικες

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Ευρύ κοινό και το Μικτό κοινό;

Το Περιεχόμενο για Μικτό Κοινό, από την άλλη, θεωρείται τύπος περιεχομένου ειδικού για παιδιά. Πρόκειται για περιεχόμενο που στοχεύει παιδιά ως ένα από τα είδη κοινού του, ακόμα και αν δεν είναι το βασικό ή το κύριο κοινό του, και πληροί τα κριτήρια για να θεωρείται ότι προορίζεται για παιδιά μετά τη στάθμιση των παραγόντων που περιγράφονται παραπάνω.
 
Σημείωση: Περιεχόμενο που περιλαμβάνει σεξουαλικά θέματα, βία, άσεμνα ή άλλα θέματα για ενήλικες που δεν είναι κατάλληλα για νεανικό κοινό, πιθανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περιεχόμενο ειδικό για παιδιά.

Σε ποια ηλικία ένα άτομο θεωρείται παιδί;

Στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται παιδί οποιοδήποτε άτομο κάτω των 13 ετών. Ωστόσο, η παιδική ηλικία μπορεί να διαφέρει σε άλλες χώρες. Συνεπώς, όταν αξιολογείτε αν το περιεχόμενο είναι "ειδικό για παιδιά", θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις που ενδεχομένως φέρετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να απευθυνθείτε σε κάποιον νομικό σύμβουλο σε περίπτωση που έχετε πρόσθετες ερωτήσεις.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;