Posouzení, zda je váš obsah určen pro děti

Aktualizováno v pátek 22. listopadu 2019: Komise FTC vydala další informace, které pomohou autorům na YouTube při rozhodování, zda jsou jejich díla „určena pro děti” nebo nikoliv. Více se dozvíte na blogu FTC’.

Bez ohledu na lokalitu nám musíte sdělovat, zda jsou nebo nejsou vaše videa určena pro děti. Tato změna vychází z dohody s Federální obchodní komisí Spojených států (FTC) a pomáhá plnit požadavky zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), případně dalších příslušných zákonů. Neoznačení obsahu požadovaným způsobem může vést k vyvození důsledků na YouTube nebo mít právní důsledky vyplývající z COPPA a dalších zákonů.

Níže uvádíme několik tipů ohledně toho, co je považováno za „obsah určený pro děti“, ale nemůžeme poskytovat právní poradenství. Pokud si nejste jistí, zda vaše videa tento standard splňují, měli byste se poradit s právním zástupcem. 

Podle pokynů FTC ohledně zákona COPPA je video určeno dětem (což my nazýváme „určeno pro děti“), pokud:

  • děti jsou jeho primárním publikem (podle faktorů uvedených níže), 
  • děti sice nejsou jeho primárním publikem, ale i přesto je video zaměřeno na děti (podle faktorů uvedených níže).

Při rozhodování o tom, zda jsou váš kanál nebo video určeny pro děti, je třeba zvážit řadu faktorů, například:

  • předmět videa (např. vzdělávací obsah pro předškoláky),
  • jestli jsou děti zamýšleným nebo skutečným publikem vašeho videa,
  • jestli ve videu vystupují dětští herci nebo modelové,
  • jestli video zahrnuje postavy, celebrity nebo hračky, které se líbí dětem, například animované nebo kreslené postavy,
  • jestli je jazyk videa určený a srozumitelný dětem,
  • jestli video zahrnuje činnosti, které se líbí dětem, například hraní her, jednoduché písničky a hry nebo základní výuku,
  • jestli video obsahuje písničky, příběhy nebo básničky pro děti,
  • všechny případné další informace, které mohou při určování publika videa pomoci, například na základě odpozorování.

Upozornění: Nástroj YouTube Analytics (YTA) neslouží k posouzení toho, jestli je obsah určený dětem. Při nastavování publika využijte výše uvedené faktory uváděné komisí FTC.

Jak je definováno dítě? V USA je za dítě považována osoba mladší 13 let. V jiných zemích však může být věk dítěte vyšší, proto posuzujte vhodnost výše uvedených faktorů podle toho, jak je dítě definováno v příslušných zákonech ve vaší zemi. Pokud máte další otázky, poraďte se s právním zástupcem.

Co když je můj obsah vhodný pro široké publikum, ale ne konkrétně pro děti?

Jako autor znáte svůj obsah nejlépe. Pokud se snažíte oslovit dětské publikum, vaše video je pravděpodobně určeno pro děti. Jestli si svým publikem nejste jistí, zaměřte se na charakteristiky svého videa – obsahuje herce, postavy, aktivity, hry, písničky nebo příběhy, které jsou obzvlášť zajímavé pro děti? Pokud ano, může být cíleno na děti. Základem je vyvážit všechny faktory definované zákonem COPPA, které se vztahují na tuto analýzu. Například to, že je ve videu zobrazeno dítě, nutně neznamená, že je video určeno pro děti. Je potřeba vzít v potaz všechny ostatní atributy videa, jako je cílové publikum, zda je ve videu použit jazyk srozumitelný pro děti a předmět videa (lékařské video x herní video). Další informace o tom, zda je obsah určený dětem, najdete v pokynech komise FTC. Pokud si nejste jistí, jestli by měl být váš obsah označený jako určený pro děti, zvažte konzultaci s právním zástupcem.
Autoři se sídlem mimo USA musí navíc při určování, zda je obsah určen pro děti, brát v potaz další povinnosti, které mohou vyplývat z příslušných zákonů. Upozorňujeme, že ačkoli je v USA za dítě považována osoba mladší 13 let, v jiných zemích může být věk dítěte definován jinak. Proto posuzujte výše popsané faktory s ohledem na to, jak je dítě definováno příslušnými zákony, a v případě dalších dotazů se poraďte s právním zástupcem. 
Poznámka: Jakožto autor znáte nejlépe svoje videa a své publikum. Proto nesete právní odpovědnost za dodržování požadavků COPPA, případně dalších příslušných zákonů, a za řádné označení svého obsahu. Nezařadíte-li svůj obsah do správné kategorie, mohou z toho být na YouTube vyvozeny důsledky. Kromě toho to může mít právní důsledky podle zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) nebo jiných příslušných zákonů. 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?