Posouzení, zda je váš obsah určen pro děti

Aktualizováno v pátek 22. listopadu 2019: Komise FTC vydala další informace, které pomohou autorům na YouTube při rozhodování, zda jsou jejich díla „určena pro děti” nebo nikoliv. Více se dozvíte na blogu komise FTC.

Bez ohledu na lokalitu nám musíte sdělovat, zda jsou nebo nejsou vaše videa určena pro děti. Tyto změny provádíme na základě dohody s Federální obchodní komisí Spojených států (FTC) a pomáháme vám tak plnit požadavky zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA), případně dalších příslušných zákonů. Neoznačení obsahu požadovaným způsobem může vést k vyvození důsledků na YouTube nebo mít právní důsledky vyplývající z COPPA a dalších zákonů.

Níže uvádíme několik tipů ohledně toho, co je považováno za obsah „určený pro děti“, ale nemůžeme poskytovat právní poradenství. Pokud si nejste jistí, zda vaše videa tento standard splňují, měli byste se poradit s právním zástupcem. 

Podle pokynů FTC ohledně zákona COPPA je video určeno dětem (což my nazýváme „určeno pro děti“), pokud:

 • děti jsou jeho primárním publikem (podle faktorů uvedených níže), 
 • děti sice nejsou jeho primárním publikem, ale i přesto je video zaměřeno na děti (podle faktorů uvedených níže). (Tento typ obsahu určeného pro děti je v zákoně COPPA označený jako obsah pro „smíšené publikum“. Obsah pro všechny věkové skupiny neoznačuje stejný typ obsahu jako obsah pro smíšené publikum.)

Při rozhodování o tom, zda jsou váš kanál nebo video určeny pro děti, je třeba zvážit řadu faktorů, například:

 • předmět videa (např. vzdělávací obsah pro předškoláky),
 • jestli jsou děti zamýšleným nebo skutečným publikem vašeho videa,
 • jestli ve videu vystupují dětští herci nebo modelové,
 • jestli video zahrnuje postavy, celebrity nebo hračky, které se líbí dětem, například animované nebo kreslené postavy,
 • jestli je jazyk videa určený a srozumitelný dětem,
 • jestli video zahrnuje činnosti, které se líbí dětem, například hraní her, jednoduché písničky a hry nebo základní výuku,
 • jestli video obsahuje písničky, příběhy nebo básničky pro děti,
 • všechny případné další informace, které mohou při určování publika videa pomoci, například na základě odpozorování,
 • jestli je obsah inzerce určený dětem. 

Samotná skutečnost, že váš obsah odpovídá některému z uvedených faktorů, ještě neznamená, že je váš obsah určený pro děti. Při vyhodnocování obsahu a výše uvedených faktorů musíte důkladně zvážit, které publikum se snažíte svým videem oslovit. Níže naleznete další informace týkající se obsahu, který je určený pro děti.

Upozornění: Nástroj YouTube Analytics (YTA) neslouží k posouzení toho, jestli je obsah určený dětem. Při nastavování publika využijte výše uvedené faktory uváděné komisí FTC.

Jak je definováno dítě? V USA je za dítě považována osoba mladší 13 let. V jiných zemích však může být věk dítěte vyšší, proto posuzujte vhodnost výše uvedených faktorů podle toho, jak je dítě definováno v příslušných zákonech ve vaší zemi. Pokud máte další otázky, poraďte se s právním zástupcem.

Obsah pro všechny věkové skupiny

Obsah pro všechny věkové skupiny je obsah, který může zobrazit každý a který není speciálně určený pro děti, teenagery nebo starší publikum. Obsah určený pro všechny věkové skupiny musí být nastaven jako „není určený pro děti“.
Několik dalších příkladů videí, která mohou být považována za určená pro „všechny věkové skupiny“, protože nejsou označena informací, zda jsou určena pro děti: 
 • video pro kutily s návodem, jak přetvořit panenky nebo jak vytvořit hliněné figurky,
 • rodinný vlog vyprávějící jiným rodičům o návštěvě zábavního parku, 
 • video obsahující podrobné informace o vytváření modifikací a avatarů,
 • animovaný obsah, který se zobrazuje všem,
 • herní video, ve kterém se objevuje humor pro dospělé.
Jaký je rozdíl mezi obsahem určeným pro všechny věkové skupiny a obsahem pro smíšené publikum?
Naopak obsah určený pro smíšené publikum je považován za typ obsahu, který je určen pro děti. Toto je obsah, mezi jehož publikum patří i děti, přestože nejsou jeho hlavním nebo primárním publikem, a který je po zvážení výše uvedených faktorů vyhodnocen jako určený dětem. 

Jak poznám, že mám svůj obsah označit jako obsah, který NENÍ určený pro děti?

Pokyny komise FTC uvádí, že video je pravděpodobně určeno pro děti, pokud obsahuje herce, postavy, aktivity, hry, skladby, příběhy nebo jiná témata, která by mohla být cílena na děti. 

Video nemusí být nutně určeno pro děti jen z důvodu, že:

 • je vhodné pro všechny typy publika (tedy je vhodné pro rodiny),
 • se týká činnosti, která je tradičně spojována s dětmi,
 • jej mohou děti náhodou zhlédnout. 
Při vyhodnocování obsahu a výše uvedených faktorů nezapomeňte důkladně zvážit, které publikum se snažíte svým videem oslovit. 
Autoři se sídlem mimo USA musí navíc při určování, zda je obsah určen pro děti, brát v potaz další povinnosti, které mohou vyplývat z příslušných zákonů. Upozorňujeme, že ačkoli je v USA za dítě považována osoba mladší 13 let, v jiných zemích může být věk dítěte definován jinak. Proto posuzujte výše popsané faktory s ohledem na to, jak je dítě definováno příslušnými zákony, a v případě dalších dotazů se poraďte s právním zástupcem.
Poznámka: Jakožto autor znáte nejlépe svoje videa a své publikum. Proto nesete právní odpovědnost za dodržování požadavků COPPA, případně dalších příslušných zákonů, a za řádné označení svého obsahu. Nezařadíte-li svůj obsah do správné kategorie, mohou z toho být na YouTube vyvozeny důsledky. Kromě toho to může mít právní důsledky podle zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) nebo jiných příslušných zákonů. 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?