Posouzení, zda je obsah určený pro děti

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, od vás požadujeme informaci, zda vaše videa jsou nebo nejsou určena pro děti. Vyžaduje to naše dohoda s Federální obchodní komisí Spojených států (FTC) a pomáháme vám tak dodržovat zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) nebo další zákony. V případě, že svůj obsah správně neoznačíte, můžete čelit jak následkům na platformě YouTube, tak i právním důsledkům za porušení zákona COPPA a dalších zákonů.

Níže uvádíme několik příkladů toho, co je považováno za obsah určený pro děti, nemůžeme ale poskytovat právní poradenství. Pokud si nejste jistí, zda vaše videa tento standard splňují, měli byste se poradit s právním zástupcem.

Poznámka: V listopadu roku 2019 vydala komise FTC pokyny, které autorům služby YouTube pomohou posoudit, zda je jejich obsah určený pro děti. Více se dozvíte na blogu komise FTC.

 Určeno pro děti  Není určeno pro děti

Příklady toho, co lze považovat za obsah určený pro děti:

 • Děti jsou primárním publikem videa.
 • Děti sice nejsou primárním publikem, ale i přesto je video zaměřeno na děti, protože se zde objevují herci, postavy, aktivity, hry, skladby, příběhy nebo jiná témata záměrně cílená na děti.

Viz další pokyny níže.

Příklady toho, co lze považovat za obsah, který není určený pro děti:

 • Obsah, v němž se vyskytují sexuálně explicitní témata, násilí, obscénní scény nebo jiná závažná témata nevhodná pro mladší diváky.
 • Věkově omezená videa, která nejsou vhodná pro diváky mladší 18 let.

Viz další pokyny níže.

 

Jak poznám, že mám svůj obsah označit jako obsah určený pro děti?
Pokud se ve videu objevují herci, postavy, aktivity, hry, skladby, příběhy nebo jiná témata záměrně cílená na děti, je video pravděpodobně určeno dětem. Podle pokynů komise FTC ohledně zákona COPPA je video cíleno na děti (což my nazýváme „určeno pro děti“), pokud:
 • děti jsou jeho primárním publikem (podle faktorů uvedených níže), 
 • děti sice nejsou jeho primárním publikem, ale i přesto je video podle faktorů uvedených níže zaměřeno na děti. (Tento typ obsahu určeného pro děti je v zákoně COPPA označen jako obsah pro „smíšené publikum“. Obsah pro všechny věkové skupiny není totéž, co obsah pro smíšené publikum.)

Při rozhodování o tom, zda jsou váš kanál nebo video určeny pro děti, je třeba zvážit řadu faktorů, například:

 • tématu videa (například vzdělávací obsah pro předškoláky),
 • zda jsou děti zamýšleným (např. jak je označeno v metadatech u vašeho videa) nebo skutečným publikem vašeho videa,
 • jestli ve videu vystupují dětští herci nebo modelové,
 • zda se ve videu objevují postavy, celebrity nebo hračky, které se líbí dětem, například animované nebo kreslené postavy,
 • jestli je jazyk videa určený a srozumitelný dětem,
 • jestli video zahrnuje činnosti, které se líbí dětem, například hraní her, jednoduché písničky či hry nebo základní výuku,
 • jestli video obsahuje písničky, příběhy nebo básničky pro děti,
 • případných dalších informací, které mohou při určování publika pomoci, například na základě odpozorování,
 • zda je obsah inzerce určený pro děti. 

Poznámky:

 • Samotná skutečnost, že váš obsah odpovídá některému z uvedených faktorů, ještě neznamená, že je obsah určený pro děti. Při vyhodnocování obsahu a výše uvedených faktorů musíte důkladně zvážit, které publikum se snažíte svým videem oslovit.
 • Nástroj YouTube Analytics (YTA) neslouží k posouzení toho, zda je obsah určený dětem. Při nastavování publika využijte výše uvedené faktory poskytnuté komisí FTC.
 • U videí, která jste označili jako určená pro děti, je větší pravděpodobnost, že je budeme doporučovat v rámci dětských videí. Podívejte se na nejčastější dotazy týkající se obsahu určeného pro děti.  
Důležité: Jako autor znáte svá videa i publikum nejlépe, nesete proto právní odpovědnost za dodržování zákona COPPA nebo dalších příslušných zákonů a za řádné označení svého obsahu. Nespoléhejte se na to, že naše systémy nastaví publikum za vás. Naše systémy totiž nemusí odhalit obsah, který komise FTC nebo další orgány považují za určený pro děti. Nezařadíte-li obsah do správné kategorie, mohou z toho být vyvozeny důsledky na platformě YouTube a právní důsledky za porušení zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) nebo jiných příslušných zákonů. 
Jak poznám, že mám svůj obsah označit jako obsah, který NENÍ určený pro děti?
Při vyhodnocování obsahu důkladně zvažujte, jaké publikum se snažíte svým videem oslovit. Například následující charakteristiky nutně neznamenají, že je video určené pro děti:
 • je vhodné pro všechny typy publika (tedy je vhodné pro rodiny),
 • týká se činnosti, která je tradičně spojována s dětmi,
 • děti jej mohou náhodou zhlédnout. 

Obsah pro všechny věkové skupiny

Obsah pro všechny věkové skupiny je obsah, který může zaujmout každého a který není výhradně určený pro děti, teenagery nebo starší publikum. Obsah určený pro všechny věkové skupiny musí být nastaven jako „není určený pro děti“.

Několik dalších příkladů videí, která mohou být považována za určená pro všechny věkové skupiny, protože nejsou označena jako určená pro děti:  

 • video pro kutily s návodem, jak zrestaurovat panenky nebo jak vytvořit hliněné figurky,
 • rodinný vlog vyprávějící jiným rodičům o návštěvě zábavního parku, 
 • video obsahující podrobné informace o vytváření modifikací a avatarů,
 • animovaný obsah, který se zobrazuje všem,
 • herní video, ve kterém se objevuje humor pro dospělé.

Jaký je rozdíl mezi obsahem určeným pro všechny věkové skupiny a obsahem pro smíšené publikum?

Naopak obsah určený pro smíšené publikum je považován za typ obsahu, který je určen pro děti. Toto je obsah, který mimo jiné cílí i na děti jako své publikum, přestože nejsou jeho hlavním ani primárním publikem, a který je po zvážení faktorů popsaných výše kvalifikován jako určený pro děti.
 
Poznámka: Obsah, v němž se vyskytují sexuálně explicitní témata, násilí, obscénní scény nebo jiná závažná témata nevhodná pro mladší diváky, pravděpodobně není určen dětem.

Jak je definováno dítě?

V USA je za dítě považována osoba mladší 13 let. Věková hranice, do kdy je osoba považována za dítě, se může v různých zemích lišit. Proto při posuzování, zda je obsah určen pro děti, berte v potaz další povinnosti, které mohou vyplývat z příslušných zákonů. Pokud máte další otázky, poraďte se s právním zástupcem.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?