Определяне дали съдържанието ви е създадено за деца

Независимо от местоположението ви, от вас се изисква да определяте дали видеоклиповете ви са създадени за деца, или не.Правим тези промени съгласно споразумение с Федералната комисия по търговията (FTC) на САЩ и за да ви помагаме за спазването на Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн (COPPA) или други приложими закони. В противен случай може да понесете последици в YouTube или правни последици съгласно COPPA или други закони.

По-долу са посочени някои насоки относно това, кое съдържание се счита за създадено за деца, но не можем да предоставим правен съвет. Ако не знаете със сигурност дали видеоклиповете ви спазват този стандарт, препоръчваме да потърсите правна консултация.

Съгласно указанията на FTC относно COPPA даден видеоклип е предназначен за деца (т.е. създаден за деца), ако:

 • основната му аудитория е съставена от деца въз основа на описаните по-долу фактори;
 • основната му аудитория не е съставена от деца, но самият той е предназначен за деца въз основа на посочените по-долу фактори.(В COPPA това е познато като съдържание за „смесена публика“, което е тип съдържание, насочено към деца. Съдържанието за широката публика се различава от това за смесената.)

Забележка: През ноември 2019 г. Федералната комисия по търговията (FTC) публикува допълнителна информация, с която да помогне на създателите в YouTube да преценят дали съдържанието им е създадено за деца, или не. За повече информация посетете блога на FTC..

Когато определяте дали каналът ви или видеоклип в него са създадени за деца, трябва да вземате предвид различни фактори, включително:

 • темата на видеоклипа (напр. образователно съдържание за деца в предучилищна възраст);
 • дали децата са целевата аудитория на видеоклипа ви (напр. както е посочено в метаданните на видеоклипа ви), или са действителната аудитория на видеоклипа;
 • дали във видеоклипа ви участват деца като актьори или модели;
 • дали видеоклипът включва интересни за деца герои, знаменитости или играчки, включително анимационни герои или герои от комикси;
 • дали езикът във видеоклипа е разбираем за деца;
 • дали видеоклипът включва интересни за деца дейности, като разиграване на реални ситуации, лесни песни или игри или начално образование;
 • дали видеоклипът включва песни, истории или стихове за деца;
 • всяка друга информация, която ще помогне за определянето на аудиторията на видеоклипа, като емпирично доказателство за зрителите на съдържанието ви;
 • дали съдържанието се рекламира на деца.

Това, че съдържанието може да включва някои от тези фактори, не означава автоматично че е създадено за деца. Когато оценявате съдържанието си и посочените по-горе фактори, трябва да обмислите внимателно до кого се опитвате да достигнете чрез видеоклиповете си. Вижте по-долу още информация относно съдържание, което не е създадено за деца.

Забележка: Приложението YouTube Analytics (YTA) не е предназначено да определя дали съдържанието е насочено към деца, или не. При определянето на аудиторията си трябва да използвате посочените по-горе фактори, предоставени от FTC.

На каква възраст дадено лице се счита за дете? В САЩ всяко лице на възраст под 13 години се счита за дете. В други държави обаче тази възраст може да е по-висока, така че разглеждайте посочените по-горе фактори съгласно определението за дете в приложимите закони в държавата ви. Потърсете правна консултация, ако имате допълнителни въпроси.

Съдържание за широката публика

Съдържанието за широката публика е съдържание, което може да се харесва от всички, но не е предназначено конкретно за деца, или такова, което е предназначено за аудитория от тийнейджъри или по-големи деца. Съдържанието за широката публика трябва да бъде определяно като „Не е създадено за деца“.
Следват някои примери за видеоклипове, които може да се считат като предназначени за широката публика, при липса на информация, предполагаща, че целевата аудитория са деца:
 • видеоклип от типа „Направи си сам“, който учи любителите как да преправят кукли или да създават глинени фигурки;
 • семеен видеоблог, в който на други родители се разказва за посещение в увеселителен парк;
 • видеоклип, който включва подробни инструкции за създаване на модове или аватари;
 • анимирано съдържание, което се харесва от всички;
 • видеоклип за игри, който включва хумор за възрастни;
Каква е разликата между широката и смесената публика?
Съдържанието за смесената публика, от друга страна, се счита за такова, създадено за деца. То е насочено и към деца дори и да не са основната му аудитория, и се квалифицира като насочено към деца след балансиране на описаните по-горе фактори.
Как да разбера дали трябва да определя съдържанието си като „Не е създадено за деца“?
Съгласно указанията от Федералната комисия по търговията (FTC), ако видеоклипът ви включва актьори, герои, дейности, игри, песни, истории или други теми, които отразяват намерение за насочване към деца, то той вероятно е създаден за деца.

Не е задължително видеоклипът да е създаден за деца само защото:

 • е подходящ и безопасен за гледане от всички (т.е. е подходящ за семейства);
 • включва дейност, която обикновено се свързва с деца;
 • може случайно да бъде гледан от деца.
Когато оценявате съдържанието си и посочените по-горе фактори, не забравяйте да обмислите внимателно до кого се опитвате да достигнете чрез видеоклиповете си.
Освен това създателите извън САЩ ще трябва да вземат предвид допълнителни задължения, които може да имат съгласно приложимите закони, когато оценяват дали съдържанието им е създадено за деца. Обърнете внимание, че макар и в САЩ всяко лице на възраст под 13 години да се счита за дете, в различните държави тази възраст се определя по различен начин. Поради това трябва да разглеждате посочените по-горе фактори съгласно определението за дете в приложимите закони. Консултирайте се с правен съветник, ако имате допълнителни въпроси.
Забележка: Като създател познавате най-добре видеоклиповете и аудиторията си и носите правна отговорност за правилното определяне на съдържанието и спазването на COPPA и/или други приложими закони. Неправилното категоризиране на съдържанието ви може да доведе до последици в платформата YouTube. Възможно е също да има правни последици съгласно Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн (COPPA) или други приложими местни закони.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?