Cài đặt đối tượng người xem cho kênh hoặc video

Dù hoạt động ở quốc gia nào, bạn đều có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng và/hoặc các luật khác. Nếu sáng tạo nội dung dành cho trẻ em thì bạn phải cho chúng tôi biết rằng các video của bạn là dành cho trẻ em

Là một người sáng tạo trên YouTube, bạn bắt buộc phải cài đặt các video hiện có và sau này là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em. Ngay cả khi không sáng tạo nội dung dành cho trẻ em, người sáng tạo cũng cần phải cài đặt đối tượng người xem. Quy định này sẽ giúp đảm bảo việc chúng tôi cung cấp các tính năng phù hợp với nội dung của bạn. 

Để giúp bạn tuân thủ, chúng tôi bổ sung một mục cài đặt mới để bạn phân loại đối tượng trong YouTube Studio. Bạn có thể cài đặt đối tượng người xem:

 • Ở cấp độ kênh, tùy chọn này sẽ đặt toàn bộ nội dung hiện tại và sau này của bạn là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em. 
 • Hoặc, ở cấp độ video. Nếu chọn tùy chọn này thì bạn sẽ cần phải cài đặt từng video hiện tại và sau này là dành cho trẻ em hay không dành cho trẻ em. 

Lưu ý:

 • Để cài đặt đối tượng người xem là dành cho trẻ em, bạn sẽ cần thực hiện trên YouTube Studio. Bạn không thể thực hiện hành động này trong Creator Studio phiên bản cũ.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp công cụ lựa chọn đối tượng người xem trên các ứng dụng bên thứ ba và Dịch vụ API của YouTube trong thời gian sắp tới. Hiện tại, hãy sử dụng YouTube Studio để đăng tải nội dung dành cho trẻ em.

Quan trọng: Lý do tất cả người sáng tạo đều phải cài đặt đối tượng người xem

Những thay đổi này là bắt buộc theo thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) và Công tố viên trưởng của bang New York, và sẽ giúp bạn tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và/hoặc các luật hiện hành khác. Dù hoạt động ở quốc gia nào, bạn vẫn phải cho chúng tôi biết các video của bạn có dành cho trẻ em hay không. Nếu không cài đặt đối tượng người xem chính xác cho nội dung của mình thì bạn có thể phải đối mặt với các vấn đề về việc tuân thủ luật trước Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, và chúng tôi có thể áp dụng một số biện pháp đối với tài khoản YouTube của bạn. Tìm hiểu thêm về yêu cầu thực thi Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. 

Lưu ý: Chúng tôi cũng dùng công nghệ máy học để giúp xác định những video rõ ràng nhắm đến khán giả nhỏ tuổi. Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ cài đặt đối tượng người xem chính xác cho nội dung của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thay đổi tùy chọn cài đặt đối tượng người xem của bạn trong trường hợp bạn nhầm lẫn hoặc lạm dụng tùy chọn này. Tuy nhiên, đừng cho rằng hệ thống của chúng tôi có thể thay bạn cài đặt đối tượng người xem bởi vì hệ thống có thể sẽ không xác định được nội dung mà Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác quy định là nội dung dành cho trẻ em. Nếu bạn cần sự trợ giúp để xác định xem nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý.

Đặt kênh của bạn là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em

Đơn giản hóa quy trình bằng cách chọn một tùy chọn cài đặt kênh. Tùy chọn cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến các video hiện có và sau này. Nếu không muốn đặt toàn bộ kênh là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em, thì bạn bắt buộc phải xác định từng video dành cho trẻ em trên kênh của mình. Tùy chọn cài đặt cho từng video riêng lẻ sẽ ghi đè lên tùy chọn cài đặt kênh.
Tùy chọn này cũng sẽ hạn chế một số tính năng trên kênh của bạn. Nếu bạn chưa chắc chắn liệu video của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp.
 1. Đăng nhập vào studio.youtube.com.
 2. Ở trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào Kênh.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt nâng cao
 5. Trong phần Đối tượng người xem, hãy chọn một tùy chọn:
  1. “Có, đặt kênh này là dành cho trẻ em. Tôi luôn đăng tải nội dung dành cho trẻ em.” 
  2. “Không, đặt kênh này là không dành cho trẻ em. Tôi không bao giờ đăng tải nội dung dành cho trẻ em.”
  3. “Tôi muốn xem xét tùy chọn cài đặt này cho từng video.” 
 6. Nhấp vào Lưu.
Đặt video của bạn là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em
Bạn có thể đặt từng video riêng lẻ là dành cho trẻ em. Đây là lựa chọn phù hợp khi chỉ có một vài video của bạn dành cho trẻ em. Nếu bạn chưa chắc chắn liệu video của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp

Tải video lên dưới dạng video dành cho trẻ em

 1. Tải video lên như bình thường.
 2. Trên tab Chi tiết, hãy chuyển xuống Đối tượng người xem
 3. Chọn:
  • “Có, nội dung này dành cho trẻ em".
  • “Không, đây không phải nội dung dành cho trẻ em"
 4. Nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục tải nội dung lên. 

Sau khi bạn đã tải video lên, video đó sẽ có nhãn “Dành cho trẻ em (do bạn đặt)” trong danh sách Video

Đặt các video hiện có là dành cho trẻ em

Bạn có thể nhận thấy YouTube đã đặt một số video là “dành cho trẻ em”. Vì bạn chưa có cơ hội đặt video hay kênh của mình là dành cho trẻ em hay không dành cho trẻ em, nên bây giờ, bạn có thể thực hiện bằng cách:

 1. Đăng nhập vào studio.youtube.com.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Video.
 3. Chọn các hộp bên cạnh những video mà bạn muốn chỉnh sửa. Lưu ý: Bạn có thể chọn tất cả các video bằng cách chọn hộp bên cạnh “Video” ở đầu danh sách tải lên. 
 4. Chọn Chỉnh sửa sau đó Đối tượng người xem sau đó “Có, nội dung này dành cho trẻ em.”
 5. Chọn CẬP NHẬT VIDEO.
Lưu ý: Chúng tôi cũng dùng công nghệ máy học để giúp xác định những video rõ ràng nhắm đến khán giả nhỏ tuổi. Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ đặt chính xác nội dung của mình, nhưng chúng tôi có thể thay đổi lựa chọn cài đặt về đối tượng người xem của bạn trong trường hợp bạn nhầm lẫn hoặc lạm dụng tùy chọn này. Tuy nhiên, đừng cho rằng hệ thống của chúng tôi có thể thay bạn đặt đối tượng người xem vì hệ thống có thể sẽ không xác định được nội dung mà Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hoặc các cơ quan khác có thẩm quyền quy định là nội dung dành cho trẻ em. Nếu bạn cần sự trợ giúp để xác định xem nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý.

Nếu bạn đã đặt đối tượng người xem cho các video của mình và YouTube phát hiện có sự nhầm lẫn hoặc hành vi lạm dụng, thì bạn sẽ thấy video của mình được gắn nhãn "Dành cho trẻ em - Do YouTube đặt". Bạn sẽ không thể thay đổi tùy chọn cài đặt về đối tượng người xem của mình. Nếu bạn không đồng ý, bạn có thể dùng chức năng “Gửi phản hồi”.

Đặt sự kiện trực tiếp là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em

Đặt một sự kiện trực tiếp mới là dành cho trẻ em

Nếu bạn chưa chắc chắn liệu video của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp

 1. Thiết lập sự kiện trực tiếp như bạn vẫn thường làm. 
 2. Sau khi bạn điền các thông tin cơ bản và chọn một tùy chọn bảo mật, hãy chuyển xuống Đối tượng người xem
 3. Chọn:
  • “Có, nội dung này dành cho trẻ em”.
  • “Không, đây không phải nội dung dành cho trẻ em”.
 4. Nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục thiết lập sự kiện trực tiếp.

Đặt sự kiện trực tiếp đã lưu trữ là dành cho trẻ em

Bạn có thể nhận thấy YouTube đã đặt một số sự kiện trực tiếp đã lưu trữ là “dành cho trẻ em”. Vì bạn chưa có cơ hội đặt các sự kiện trực tiếp đã lưu trữ của mình là dành cho trẻ em hay không dành cho trẻ em, nên bây giờ, bạn có thể thực hiện bằng cách:

 1. Đăng nhập vào studio.youtube.com.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Video.
 3. Nhấp vào tab Trực tiếp.
 4. Chọn các hộp bên cạnh những video mà bạn muốn chỉnh sửa. Lưu ý: Bạn có thể chọn tất cả các video bằng cách chọn hộp bên cạnh “Video” ở đầu danh sách tải lên. 
 5. Chọn Chỉnh sửa sau đó Đối tượng người xem sau đó “Có, nội dung này dành cho trẻ em" nếu đó là nội dung dành cho trẻ em. Hoặc chọn “Không, đây không phải nội dung dành cho trẻ em” nếu đó không phải là nội dung dành cho trẻ em.
 6. Chọn CẬP NHẬT VIDEO.
Lưu ý: Chúng tôi cũng dùng công nghệ máy học để giúp xác định những video rõ ràng nhắm đến khán giả nhỏ tuổi. Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ đặt chính xác nội dung của mình, nhưng chúng tôi có thể thay đổi lựa chọn cài đặt về đối tượng người xem của bạn trong trường hợp bạn nhầm lẫn hoặc lạm dụng tùy chọn này. Tuy nhiên, đừng cho rằng hệ thống của chúng tôi có thể thay bạn đặt đối tượng người xem bởi vì hệ thống có thể sẽ không xác định được nội dung mà Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hoặc các cơ quan khác có thẩm quyền quy định là nội dung dành cho trẻ em. Nếu không đặt đúng đối tượng người xem nội dung của mình là dành cho trẻ em, bạn có thể phải chịu hậu quả pháp lý hoặc các hậu quả khác trên YouTube. Nếu bạn cần sự trợ giúp để xác định xem nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý.

Nếu bạn đã đặt đối tượng cho các video của mình và YouTube phát hiện có sự nhầm lẫn hoặc hành vi lạm dụng, thì bạn sẽ thấy video của mình được gắn nhãn "Dành cho trẻ em - Do YouTube đặt". Bạn sẽ không thể thay đổi tùy chọn cài đặt về đối người xem của mình. Nếu bạn không đồng ý, bạn có thể sử dụng chức năng “Gửi phản hồi”.

Những điều sẽ xảy ra khi nội dung của bạn được cài đặt là dành cho trẻ em

Bắt đầu từ tháng 1, chúng tôi sẽ giới hạn dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ nội dung dành cho trẻ em nhằm tuân thủ pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ bắt đầu tắt một số tính năng như bình luận, thông báo và các tính năng khác. Chú ý: Bạn có thể thấy một số điểm thay đổi nhỏ trong quá trình chúng tôi thử nghiệm và điều chỉnh hệ thống trong vài tháng sắp tới.

Điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ không phát quảng cáo được cá nhân hóa trên các video có nội dung dành cho trẻ em, theo yêu cầu của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và/hoặc các luật hiện hành khác. Việc không phát quảng cáo được cá nhân hóa trên nội dung dành cho trẻ em có thể làm giảm doanh thu của một số người sáng tạo đã đánh dấu nội dung của mình là dành cho trẻ em. Chúng tôi hiểu rằng những thay đổi này sẽ gây khó khăn cho một số người sáng tạo. Tuy nhiên, đây là những bước đi quan trọng để đảm bảo việc tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và các luật hiện hành khác. 

Hãy xem danh sách các tính năng bị ảnh hưởng bên dưới:

Nếu bạn cài đặt một video hoặc sự kiện trực tiếp là dành cho trẻ em​

Bắt đầu từ tháng 1, khi bạn cài đặt đối tượng người xem là “dành cho trẻ em”, chúng tôi sẽ hạn chế một số tính năng để tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và các luật hiện hành khác. Khi chúng tôi áp dụng hạn chế này, những tính năng sau đây sẽ không còn hoạt động trên từng video hay sự kiện trực tiếp: 
 • Quảng cáo được cá nhân hóa
 • Bình luận
 • Hình mờ thương hiệu của kênh
 • Nút quyên góp 
 • Thẻ hoặc Màn hình kết thúc
 • Trò chuyện trực tiếp hoặc Quyên góp trong cuộc trò chuyện trực tiếp
 • Chuông thông báo
 • Phát lại trong Trình phát thu nhỏ
 • Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt
 • Lưu vào danh sách phát 

Chú ý: Bắt đầu từ tháng 11, nút "tham gia" dành cho tính năng hội viên của kênh và kệ hàng hóa sẽ không còn hoạt động trên nội dung được cài đặt là dành cho trẻ em.

Nếu bạn cài đặt kênh của mình là dành cho trẻ em
Bắt đầu từ tháng 1, nếu kênh của bạn là dành cho trẻ em, thì các video hoặc sự kiện trực tiếp của bạn sẽ không có bất kỳ tính năng nào kể trên. Kênh của bạn cũng sẽ không có các tính năng sau đây: 
 • Câu chuyện
 • Tab Cộng đồng trên Trang kênh
 • Chuông thông báo
 • Hội viên của kênh 
Người xem của bạn cũng sẽ không thể “Lưu vào danh sách Xem sau” hay “Lưu vào danh sách phát”. 
Chú ý: Bắt đầu từ tháng 11, kênh được cài đặt là dành cho trẻ em sẽ không thể đăng ký bật tính năng hội viên của kênh.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra nếu tôi cài đặt sai đối tượng người xem cho video của mình?

Những thay đổi này là bắt buộc theo thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) và Công tố viên trưởng của bang New York, và sẽ giúp bạn tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và/hoặc các luật hiện hành khác. Dù hoạt động ở quốc gia nào, bạn vẫn phải cho chúng tôi biết các video của bạn có dành cho trẻ em hay không. Nếu bạn không cài đặt đúng đối tượng người xem cho nội dung của mình, thì bạn có thể phải đối mặt với các vấn đề về việc tuân thủ luật trước Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, và chúng tôi có thể áp dụng một số biện pháp đối với tài khoản YouTube của bạn. Tìm hiểu thêm về yêu cầu thực thi Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ.
Lưu ý: Chúng tôi cũng dùng công nghệ máy học để giúp xác định những video rõ ràng nhắm đến khán giả nhỏ tuổi. Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ cài đặt đối tượng người xem chính xác cho nội dung của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thay đổi tùy chọn cài đặt đối tượng người xem của bạn trong trường hợp bạn nhầm lẫn hoặc lạm dụng tùy chọn này. Tuy nhiên, đừng cho rằng hệ thống của chúng tôi có thể thay bạn cài đặt đối tượng người xem bởi vì hệ thống có thể sẽ không xác định được nội dung mà Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác quy định là nội dung dành cho trẻ em. Nếu không cài đặt đối tượng người xem chính xác cho nội dung của mình là dành cho trẻ em, bạn có thể phải chịu hậu quả pháp lý hoặc các hậu quả khác trên YouTube. Nếu bạn cần sự trợ giúp để xác định xem nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý.

Làm cách nào để biết được liệu tôi đã xác định đúng đối tượng người xem cho video của mình hay chưa?

Rất tiếc, chúng tôi chưa thể hướng dẫn bạn cách kiểm tra xem đã cài đặt đúng đối tượng người xem cho nội dung của mình là dành cho trẻ em hay chưa, nhưng Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ có đưa ra một vài hướng dẫn về cách xác định nội dung hướng tới trẻ em (hay “dành cho trẻ em”). Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hiện đang cân nhắc nhiều nội dung cập nhật cho Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), có thể bao gồm việc hướng dẫn thêm về vấn đề này.
Chúng tôi cũng sẽ dùng công nghệ máy học để giúp tìm ra nội dung rõ ràng là dành cho trẻ em. Tuy nhiên, xin đừng cho rằng hệ thống của chúng tôi có thể thay bạn cài đặt nội dung. Như mọi hệ thống tự động khác, hệ thống này không hoàn hảo. Chúng tôi có thể cần phải thay đổi lựa chọn cài đặt đối tượng người xem của bạn trong trường hợp phát hiện ra có sự nhầm lẫn hoặc hành vi lạm dụng. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ dựa vào tùy chọn cài đặt đối tượng người xem của bạn để xác định xem một video có dành cho trẻ em hay không. 
Nếu bạn không cài đặt nội dung của mình là dành cho trẻ em và Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hay các cơ quan có thẩm quyền khác cho rằng đó là nội dung dành cho trẻ em, thì bạn có thể phải chịu hậu quả pháp lý. Vì vậy, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý nếu bạn vẫn chưa chắc chắn liệu có phải đặt nội dung của mình là dành cho trẻ em hay không.
Tôi phải làm gì nếu YouTube cho rằng video của tôi là dành cho trẻ em nhưng tôi không đồng ý?
Nếu bạn vẫn chưa cài đặt đối tượng người xem cho video của mình, thì YouTube có thể sẽ cài đặt đối tượng người xem thay bạn. Việc này là để giúp bạn tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và/hoặc các luật hiện hành khác. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, nếu không đồng ý với cách YouTube chỉ định nội dung thì bạn vẫn có thể thay đổi cài đặt đối tượng người xem. Cách làm như sau: 
 1. Truy cập vào studio.youtube.com.
 2. Chuyển tới Video
 3. Chuyển đến video bạn muốn chỉnh sửa. Trong phần Giới hạn, hãy nhấp vào dành cho trẻ em. 
 4. Nhấp vào Xem lại tùy chọn cài đặt đối tượng người xem
 5. Trong phần Đối tượng người xem, hãy chọn “Không, đây không phải nội dung dành cho trẻ em”. 

Nếu bạn đã cài đặt đối tượng người xem cho video của mình và YouTube phát hiện có sự nhầm lẫn hoặc lạm dụng tùy chọn này, thì bạn sẽ thấy một dòng lưu ý “Dành cho trẻ em – Do YouTube đặt” trên video của mình. Bạn sẽ không thể thay đổi cài đặt đối tượng người xem của mình. Nếu không đồng ý thì bạn có thể dùng tính năng “Gửi phản hồi”.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào studio.youtube.com.
 2. Chuyển tới Video.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn gửi phản hồi.
 4. Nhấp vào Gửi phản hồi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?