Thông báo

Các nhóm của chúng tôi hiện nhận được rất nhiều yêu cầu hỗ trợ. Vì thế, xin lưu ý là thời gian chờ trả lời thắc mắc qua email, tin nhắn trò chuyện và tài khoản @TeamYouTube trên Twitter sẽ lâu hơn thông thường.

Đặt đối tượng người xem cho kênh hoặc video

Dù hoạt động ở quốc gia nào, bạn đều có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng và/hoặc các luật khác. Nếu tạo nội dung dành cho trẻ em thì bạn phải cho chúng tôi biết rằng các video của bạn là dành cho trẻ em.

Là nhà sáng tạo trên YouTube, bạn bắt buộc phải đặt các video hiện có và sau này là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em. Ngay cả khi không tạo nội dung dành cho trẻ em, nhà sáng tạo cũng cần phải đặt đối tượng người xem. Quy định này giúp đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp các tính năng phù hợp với nội dung của bạn.

Important Update for All Creators: Complying with COPPA

Để giúp bạn tuân thủ, chúng tôi đã thêm chế độ cài đặt đối tượng người xem là "dành cho trẻ em" trong YouTube Studio. Bạn có thể đặt đối tượng người xem:

 • Ở cấp độ kênh: Chế độ này sẽ đặt toàn bộ nội dung hiện tại và sau này của bạn là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em.
 • Ở cấp độ video: Bạn sẽ cần đặt từng video hiện tại và sau này là dành cho trẻ em hoặc không dành cho trẻ em.

Lưu ý:

 • Chúng tôi sẽ cung cấp công cụ lựa chọn đối tượng người xem trên các ứng dụng bên thứ ba và Các dịch vụ API YouTube trong thời gian sắp tới. Hiện tại, hãy sử dụng YouTube Studio để đăng tải nội dung dành cho trẻ em.

Quan trọng: Lý do mọi nhà sáng tạo đều phải đặt đối tượng người xem

Những thay đổi này là bắt buộc theo thoả thuận với Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) và Tổng chưởng lý của bang New York, và sẽ giúp bạn tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và/hoặc các luật hiện hành khác. Dù hoạt động ở quốc gia nào, bạn vẫn phải cho chúng tôi biết các video của bạn có dành cho trẻ em hay không. Nếu không đặt đối tượng người xem chính xác, bạn có thể gặp phải các vấn đề về trách nhiệm tuân thủ trước Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, ngoài ra chúng tôi có thể áp dụng biện pháp xử lý đối với tài khoản YouTube của bạn. Tìm hiểu thêm về yêu cầu thực thi Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) của Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ.

Một vài lưu ý:
 • Chúng tôi dùng công nghệ học máy để xác định những video rõ ràng hướng tới khán giả nhỏ tuổi. Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ đặt đối tượng người xem chính xác cho nội dung của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thay đổi chế độ mà bạn chọn trong trường hợp có lỗi hoặc hành vi sử dụng sai trái.
 • Đừng cho rằng hệ thống của chúng tôi có thể thay bạn đặt đối tượng người xem, bởi vì hệ thống có thể không xác định được nội dung mà FTC hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác quy định là nội dung dành cho trẻ em.
 • Nếu bạn cần được hỗ trợ để xác định xem nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý.
 • Những video mà bạn đặt là "dành cho trẻ em" có nhiều khả năng được đề xuất cùng các video khác dành cho trẻ em.
 • Nếu bạn đã đặt đối tượng người xem cho video của mình và YouTube phát hiện có sự nhầm lẫn hoặc hành vi sai trái, thì bạn có thể thấy video đó được đặt thành “YouTube phân loại là Dành cho trẻ em”. Bạn sẽ không thể thay đổi chế độ cài đặt đối tượng người xem. Nếu cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị.

Đặt đối tượng người xem cho kênh

Đơn giản hoá quy trình làm việc bằng cách chọn một chế độ cài đặt cho toàn bộ kênh. Chế độ cài đặt này sẽ áp dụng cho các video hiện có và sau này bạn tải lên. Nếu không muốn chọn một chế độ cài đặt cho toàn bộ kênh, thì bạn bắt buộc phải xác định từng video dành cho trẻ em trên kênh của mình. Chế độ cài đặt cho từng video sẽ thay thế chế độ cài đặt của kênh.
Chế độ cài đặt này cũng sẽ hạn chế một số tính năng trên kênh của bạn. Nếu bạn chưa chắc chắn liệu video của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp.
 1. Đăng nhập vào studio.youtube.com (chỉ áp dụng cho phiên bản Studio trên web).
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt .
 3. Nhấp vào Kênh.
 4. Nhấp vào thẻ Cài đặt nâng cao.
 5. Trong phần Đối tượng người xem, hãy chọn một chế độ cài đặt:
  1. “Có, đặt kênh này là dành cho trẻ em. Tôi chủ yếu đăng tải nội dung dành cho trẻ em.”
  2. “Không, đặt kênh này là không dành cho trẻ em. Tôi hiếm khi đăng tải nội dung dành cho trẻ em.”
  3. “Tôi muốn xem xét chế độ cài đặt này cho từng video.”
 6. Nhấp vào LƯU.
Đặt đối tượng người xem cho video
Bạn có thể đặt đối tượng người xem là dành cho trẻ em trên từng video. Đây là lựa chọn phù hợp khi bạn chỉ có một số video là dành cho trẻ em. Nếu bạn chưa chắc chắn liệu nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp.

Đặt đối tượng người xem trong khi tải video lên

 1. Truy cập vào studio.youtube.com. Lưu ý: Để đặt đối tượng người xem là dành cho trẻ em, bạn sẽ cần dùng YouTube Studio . Bạn không thể làm việc này trong Creator Studio phiên bản cũ.
 2. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào TẠO .
 3. Nhấp vào Tải video lên .
 4. Trên thẻ Thông tin cơ bản, hãy di chuyển đến mục Đối tượng người xem.
 5. Chọn một chế độ cài đặt:
  • Có, nội dung này dành cho trẻ em.
  • Không, nội dung này không dành cho trẻ em.
 6. Nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục tải nội dung lên.

Sau khi bạn hoàn tất việc tải video lên, video đó sẽ có nhãn “Dành cho trẻ em (do bạn đặt)” trong danh sách video tải lên.

Cập nhật chế độ cài đặt đối tượng người xem cho các video hiện có

Bạn có thể nhận thấy YouTube đã đặt một số video là “dành cho trẻ em”. Vì bạn chưa có cơ hội tự đặt đối tượng người xem cho video hoặc kênh của mình, nên bây giờ bạn có thể thực hiện điều đó theo cách sau:

 1. Đăng nhập vào studio.youtube.com.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Nội dung .
 3. Đánh dấu vào các ô bên cạnh những video mà bạn muốn chỉnh sửa. Lưu ý: Bạn có thể chọn tất cả video bằng cách chọn hộp bên cạnh “Video” ở đầu danh sách video tải lên.
 4. Chọn Chỉnh sửa sau đó Đối tượng người xem sau đó Có, nội dung này dành cho trẻ em.
 5. Chọn CẬP NHẬT VIDEO.
Một vài lưu ý:
 • Chúng tôi dùng công nghệ học máy để xác định những video rõ ràng hướng tới khán giả nhỏ tuổi. Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ đặt đúng đối tượng người xem cho nội dung của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thay thế chế độ cài đặt đối tượng người xem mà bạn chọn trong trường hợp có sự nhầm lẫn hoặc hành vi sai trái. 
 • Đừng cho rằng hệ thống của chúng tôi có thể thay bạn đặt đối tượng người xem, bởi vì hệ thống có thể không xác định được nội dung mà Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác quy định là nội dung dành cho trẻ em. 
 • Nếu bạn cần được hỗ trợ để xác định xem nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý.
 • Những video mà bạn đặt là "dành cho trẻ em" có nhiều khả năng được đề xuất cùng các video khác dành cho trẻ em. 
 • Nếu bạn đã đặt đối tượng người xem cho video của mình và YouTube phát hiện có sự nhầm lẫn hoặc hành vi sai trái, thì bạn có thể thấy video đó được đặt thành “YouTube phân loại là Dành cho trẻ em”. Bạn sẽ không thể thay đổi chế độ cài đặt đối tượng người xem. Nếu cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị.

Đặt đối tượng người xem cho sự kiện phát trực tiếp

Đặt đối tượng người xem khi tạo sự kiện phát trực tiếp

Nếu bạn chưa chắc chắn liệu nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp

 1. Truy cập vào studio.youtube.com.
 2. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào TẠO .
 3. Nhấp vào Phát trực tiếp . Lưu ý: Thao tác này sẽ chuyển bạn đến Phòng điều khiển sự kiện phát trực tiếp. Bạn không thể đặt đối tượng người xem cho sự kiện phát trực tiếp bằng các công cụ phát trực tiếp cũ. Do vậy, bạn cần chuyển đến Phòng điều khiển sự kiện phát trực tiếp để thực hiện.
 4. Sau khi bạn điền các thông tin cơ bản và chọn một chế độ cài đặt quyền riêng tư, hãy di chuyển đến mục Đối tượng người xem.
 5. Chọn một chế độ cài đặt:
  • Có, nội dung này dành cho trẻ em.
  • Không, nội dung này không dành cho trẻ em.
 6. Nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục thiết lập sự kiện phát trực tiếp.

Cập nhật chế độ cài đặt đối tượng người xem cho sự kiện phát trực tiếp đã lưu trữ

Bạn có thể nhận thấy YouTube đã đặt một số sự kiện trực tiếp đã lưu trữ là “dành cho trẻ em”. Vì bạn chưa có cơ hội tự đặt đối tượng người xem cho sự kiện trực tiếp của mình, nên bây giờ bạn có thể thực hiện điều đó theo cách sau:

 1. Đăng nhập vào studio.youtube.com.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Nội dung .
 3. Nhấp vào thẻ Trực tiếp.
 4. Đánh dấu vào các ô bên cạnh những video mà bạn muốn chỉnh sửa. Lưu ý: Bạn có thể chọn tất cả video bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh “Sự kiện phát trực tiếp” ở đầu danh sách.
 5. Chọn Chỉnh sửa sau đó Đối tượng người xem sau đó Có, nội dung này dành cho trẻ em nếu đó là nội dung dành cho trẻ em. Nếu không, hãy chọn Không, nội dung này không dành cho trẻ em nếu nội dung của video không dành cho trẻ em.
 6. Chọn CẬP NHẬT VIDEO.
Một vài lưu ý:
 • Chúng tôi dùng công nghệ học máy để xác định những video rõ ràng hướng tới khán giả nhỏ tuổi. Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ đặt đối tượng người xem chính xác cho nội dung của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thay đổi chế độ mà bạn chọn trong trường hợp có lỗi hoặc hành vi sử dụng sai trái.
 • Đừng cho rằng hệ thống của chúng tôi có thể thay bạn đặt đối tượng người xem, bởi vì hệ thống có thể không xác định được nội dung mà FTC hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác quy định là nội dung dành cho trẻ em.
 • Nếu bạn cần được hỗ trợ để xác định xem nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý.
 • Những video mà bạn đặt là "dành cho trẻ em" có nhiều khả năng được đề xuất cùng các video khác dành cho trẻ em.
 • Nếu bạn đã đặt đối tượng người xem cho video của mình và YouTube phát hiện có sự nhầm lẫn hoặc hành vi sai trái, thì bạn có thể thấy video đó được đặt thành “YouTube phân loại là Dành cho trẻ em”. Bạn sẽ không thể thay đổi chế độ cài đặt đối tượng người xem. Nếu cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị.

Điều gì sẽ xảy ra khi nội dung của bạn được đặt là dành cho trẻ em

Để tuân thủ luật pháp, chúng tôi hạn chế việc thu thập và sử dụng dữ liệu từ nội dung dành cho trẻ em. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi cần hạn chế hoặc tắt một số tính năng như bình luận, thông báo và các tính năng khác.

Điều quan trọng nhất là chúng tôi không phân phát quảng cáo được cá nhân hoá trên nội dung dành cho trẻ em, theo yêu cầu của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và/hoặc các luật hiện hành khác. Việc không phân phát quảng cáo được cá nhân hoá trên nội dung dành cho trẻ em có thể làm giảm doanh thu của một số nhà sáng tạo đánh dấu nội dung của mình là dành cho trẻ em. Chúng tôi hiểu rằng thay đổi này sẽ gây khó khăn cho một số nhà sáng tạo. Tuy nhiên, đây là những bước đi quan trọng để đảm bảo việc tuân thủ COPPA và các luật hiện hành khác.

Hãy xem danh sách tính năng bị ảnh hưởng bên dưới:

Nếu bạn đặt một video hoặc sự kiện phát trực tiếp là dành cho trẻ em

Khi bạn đặt đối tượng người xem là “dành cho trẻ em”, chúng tôi sẽ hạn chế một số tính năng để tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và các luật hiện hành khác. Khi đó, những tính năng sau đây sẽ không hoạt động trên từng video hoặc sự kiện phát trực tiếp:

 • Tự động phát trên trang chủ
 • Thẻ hoặc màn hình kết thúc
 • Hình mờ video
 • Hội viên của kênh
 • Bình luận
 • Nút quyên góp
 • Nút thích và không thích trên YouTube Music
 • Trò chuyện trực tiếp hoặc Quyên góp trong cuộc trò chuyện trực tiếp
 • Bán hàng hoá và bán vé
 • Chuông thông báo
 • Quảng cáo được cá nhân hoá
 • Phát trong Trình phát thu nhỏ
 • Super Chat hoặc Super Stickers
 • Lưu vào danh sách phát và Lưu vào danh sách Xem sau
Nếu bạn đặt kênh của mình là dành cho trẻ em

Nếu kênh của bạn là dành cho trẻ em, thì các video hoặc sự kiện trực tiếp của bạn sẽ không có bất kỳ tính năng nào kể trên. Kênh của bạn cũng sẽ không có các tính năng sau đây: 

 • Hội viên của kênh
 • Chuông thông báo
 • Bài đăng

Câu hỏi thường gặp

Tại sao thông báo, bình luận và các tính năng khác bị tắt đối với nội dung được đặt là dành cho trẻ em?

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và các luật hiện hành khác, chúng tôi hạn chế việc thu thập dữ liệu đối với nội dung được chỉ định là dành cho trẻ em. Do vậy, chúng tôi có thể hạn chế hoặc tắt một số tính năng, bao gồm cả thông báo và bình luận, đối với loại nội dung này.

Điều gì xảy ra nếu tôi đặt sai đối tượng người xem cho video của mình?

Những thay đổi này là bắt buộc theo thoả thuận với Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) và Tổng chưởng lý của bang New York, và sẽ giúp bạn tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và/hoặc các luật hiện hành khác. Dù hoạt động ở quốc gia nào, bạn vẫn phải cho chúng tôi biết các video của bạn có dành cho trẻ em hay không. Nếu bạn không đặt đúng đối tượng người xem cho nội dung của mình, thì bạn có thể phải đối mặt với các vấn đề về việc tuân thủ luật trước Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, và chúng tôi có thể áp dụng một số biện pháp đối với tài khoản YouTube của bạn. Tìm hiểu thêm về yêu cầu thực thi Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) của Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ.

Lưu ý: Chúng tôi cũng dùng công nghệ học máy để giúp xác định những video rõ ràng hướng tới khán giả nhỏ tuổi. Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ đặt đối tượng người xem chính xác cho nội dung của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thay đổi chế độ mà bạn chọn trong trường hợp có lỗi hoặc hành vi sử dụng sai trái. Tuy nhiên, đừng cho rằng hệ thống của chúng tôi có thể thay bạn đặt đối tượng người xem, bởi vì hệ thống có thể không xác định được nội dung mà FTC hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác quy định là nội dung dành cho trẻ em. Nếu không đặt đúng đối tượng người xem cho nội dung của mình là dành cho trẻ em, thì bạn có thể phải chịu hậu quả pháp lý hoặc các hậu quả khác trên YouTube. Nếu bạn cần được hỗ trợ để xác định xem nội dung của mình có dành cho trẻ em hay không, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý.

Làm cách nào để biết tôi đã đặt đúng đối tượng người xem cho video của mình hay chưa?

Rất tiếc, chúng tôi chưa thể hướng dẫn bạn cách kiểm tra xem đã đặt đúng đối tượng người xem cho nội dung của mình là dành cho trẻ em hay chưa, nhưng Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ có đưa ra một vài hướng dẫn về cách xác định nội dung hướng tới trẻ em (hay “dành cho trẻ em”). Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hiện đang cân nhắc nhiều nội dung cập nhật cho Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), có thể bao gồm việc hướng dẫn thêm về vấn đề này.

Chúng tôi cũng sẽ dùng công nghệ học máy để giúp tìm ra nội dung rõ ràng là dành cho trẻ em. Tuy nhiên, xin đừng cho rằng hệ thống của chúng tôi có thể thay bạn đặt nội dung. Như mọi hệ thống tự động khác, hệ thống này không hoàn hảo. Chúng tôi có thể cần phải thay đổi chế độ cài đặt đối tượng người xem của bạn trong trường hợp phát hiện có sự nhầm lẫn hoặc sai trái. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ dựa vào chế độ cài đặt đối tượng người xem của bạn để xác định xem một video có dành cho trẻ em hay không.

Nếu bạn không đặt nội dung của mình là dành cho trẻ em nhưng FTC hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác cho rằng đó là nội dung dành cho trẻ em, bạn có thể phải chịu hậu quả pháp lý. Vì vậy, hãy xem bài viết này trên Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý nếu bạn vẫn chưa chắc chắn liệu có phải đặt nội dung của mình là dành cho trẻ em hay không.

Tôi phải làm gì nếu YouTube cho rằng video của tôi là dành cho trẻ em nhưng tôi không đồng ý?

Nếu bạn vẫn chưa đặt đối tượng người xem cho video của mình: YouTube có thể sẽ đặt đối tượng người xem thay bạn. Việc này là để giúp bạn tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và/hoặc các luật hiện hành khác. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, nếu không đồng ý với cách YouTube chỉ định đối tượng người xem thì bạn vẫn có thể thay đổi chế độ cài đặt tương ứng cho video.

Nếu bạn đã đặt đối tượng người xem cho video của mình và YouTube phát hiện sự nhầm lẫn hoặc hành vi sai trái, bạn có thể thấy video của mình được đặt là "YouTube phân loại là Dành cho trẻ em". Lúc này, bạn sẽ không thể thay đổi chế độ cài đặt đối tượng người xem.

Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng đôi khi mình có thể nhầm lẫn. Nếu cho rằng chúng tôi nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị quyết định này.

 Cách bắt đầu quy trình kháng nghị trên máy tính:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào studio.youtube.com.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Chuyển đến video mà bạn muốn kháng nghị.
 4. Di chuột lên mục "YouTube phân loại là Dành cho trẻ em" rồi nhấp vào Kháng nghị.
 5. Nhập lý do kháng nghị của bạn rồi nhấp vào Gửi.

Cách gửi đơn kháng nghị trên điện thoại:

 1. Mở ứng dụng YouTube Studio.
 2. Nhấn vào Trình đơn sau đó Video.
 3. Trong thẻ Video tải lên, hãy nhấn vào video mà bạn muốn kháng nghị.
 4. Trong cột Hạn chế, hãy nhấn vào YouTube phân loại là Dành cho trẻ em.
 5. Nhấn vào Kháng nghị rồi nhập lý do kháng nghị.
 6. Nhấn vào Gửi.

Sau khi bạn gửi đơn kháng nghị

Bạn sẽ nhận được email từ YouTube cho biết kết quả yêu cầu kháng nghị của bạn. Một trong các trường hợp sau sẽ xảy ra:

 • Nếu bạn kháng nghị thành công, chúng tôi sẽ xoá chế độ cài đặt đối tượng người xem là dành cho trẻ em.
 • Nếu bạn kháng nghị không thành công, chế độ cài đặt đối tượng người xem là dành cho trẻ em sẽ tiếp tục áp dụng cho nội dung của bạn. Về sau, vui lòng xem xét lại các chế độ cài đặt về đối tượng người xem cho toàn bộ kênh và/hoặc từng video của bạn. Việc không đặt đúng đối tượng người xem có thể dẫn đến các hậu quả trên YouTube hoặc hậu quả pháp lý theo quy định của COPPA và/hoặc các luật khác.

Đối với mỗi video, bạn chỉ được kháng nghị một lần.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính