Ange målgrupp för kanalen eller videon

Oavsett var du befinner dig finns juridiska krav på att du ska efterleva Children’s Online Privacy Protection Act och andra lagar. Du är skyldig att informera oss om att dina videor är anpassade för barn om du skapar sådant innehåll. 

Som innehållsskapare på YouTube är du skyldig att ange om befintliga och nya videor är anpassade för barn eller inte. Även innehållsskapare som inte skapar innehåll för barn måste ange målgrupp. På så sätt kan vi erbjuda lämpliga funktioner för innehållet. 

För att underlätta för dig inför vi en ny målgruppsinställning i YouTube Studio. Du kan ange målgrupp antingen

 • på kanalnivå, vilket gör att allt nytt och befintligt innehåll anges som anpassat för barn eller inte 
 • eller på videonivå. Om du väljer det här alternativet måste du ange om alla befintliga eller framtida videor är anpassade för barn eller inte. 

Obs!

 • Om du vill ställa in att din målgrupp är barn måste du göra det i YouTube Studio. Du kan inte göra det i klassiska Studio.
 • Verktyget för att välja målgrupp kommer snart att finnas tillgängligt för applikationer från andra utvecklare och YouTube API-tjänster. Använd YouTube Studio för att ladda upp innehåll anpassat för barn så länge.

Viktigt: Därför måste alla innehållsskapare ange målgrupp

De här ändringarna krävs som en del av ett avtal med amerikanska Federal Trade Commission (FTC) och NY Attorney General, och de hjälper dig att efterleva Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och andra tillämpliga lagar. Oavsett var du befinner dig måste du informera oss om huruvida dina videor är anpassade för barn. Om du inte anger målgruppen på rätt sätt kan det bli följder med FTC och andra myndigheter på grund av att du inte följer lagen. Dessutom kan vi vidta åtgärder som påverkar ditt YouTube-konto. Läs mer om FTC:s tillämpning av COPPA. 

Obs! Vi kommer även att använda maskininlärning för att identifiera videor som är tydligt riktade till en yngre publik. Vi litar på att du anger målgrupp korrekt, men vi kan åsidosätta målgruppsinställningar vid fel eller missbruk. Du ska inte lita på att vårt system anger rätt målgrupp åt dig, för systemet kanske inte identifierar innehåll som FTC eller andra myndigheter anser vara anpassat för barn. Om du behöver hjälp med att avgöra om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i hjälpcentret eller rådgöra med en jurist.

Ange om din kanal är anpassad för barn eller inte

Förenkla ditt arbetsflöde genom att välja en kanalinställning. Om du väljer att inte ange om kanalen är anpassad för barn eller inte måste du identifiera alla videor som är anpassade för barn på kanalen. Den här inställningen påverkar alla befintliga och framtida videor. Inställningarna för enskilda videor åsidosätter kanalinställningen.
Det här begränsar även vissa funktioner på din kanal. Om du är osäker på om videorna är anpassade för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i Hjälpcentret.
 1. Logga in på studio.youtube.com.
 2. Klicka på Inställningar på menyn till vänster.
 3. Klicka på Kanal.
 4. Klicka på fliken Avancerade inställningar
 5. Under Målgrupp väljer du:
  1. Ja, ange kanalen som anpassad för barn. Jag laddar alltid upp innehåll som är anpassat för barn. 
  2. Nej, ange kanalen som inte anpassad för barn. Jag laddar aldrig upp innehåll som är anpassat för barn.
  3. Jag vill granska den här inställningen för varje video. 
 6. Klicka på Spara.
Ange om dina videor är anpassade för barn eller inte
Du kan markera enskilda videor som anpassade för barn. Det här är ett bra alternativ om bara vissa av dina videor är anpassade för barn. Om du är osäker på om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i Hjälpcentret

Ladda upp en video som anpassad för barn

 1. Ladda upp en video som vanligt.
 2. På fliken Information rullar du till Målgrupp. 
 3. Välj:
  • Ja, den är anpassad för barn.
  • Nej, den är inte anpassad för barn.
 4. Klicka på Nästa för att fortsätta ladda upp ditt innehåll. 

När du har laddat upp din video får den etiketten "Anpassad för barn – angett av dig" i din videolista

Ange befintliga videor som anpassade för barn

Du kanske ser att YouTube redan har markerat några videor som "anpassade för barn". Eftersom du inte har fått chansen att markera dina videor eller din kanal som anpassade för barn eller inte kan du göra det nu:

 1. Logga in på studio.youtube.com.
 2. Välj Videor på menyn till vänster.
 3. Markera rutorna bredvid de videor du vill redigera. Obs! Du kan välja alla videor genom att markera rutan bredvid Video högst upp i din uppladdningslista. 
 4. Välj Redigera följt av Målgrupp följt av Ja, den är anpassad för barn.
 5. Välj UPPDATERA VIDEOR.
Obs! Vi kommer även att använda maskininlärning för att hjälpa oss att identifiera videor som är uppenbart riktade till yngre målgrupper. Vi litar på att innehållsskaparna anger sitt innehåll korrekt, men vi kan åsidosätta målgruppsinställningar vid fel eller missbruk. Förlita dig dock inte på att våra system ska ange innehållet åt dig. Våra system kanske inte identifierar innehåll som FTC eller andra myndigheter anser vara anpassat för barn. Det kan få juridiska följder eller följder på YouTube om du inte korrekt anger om innehållet är anpassat för barn. Om du behöver hjälp med att avgöra om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i Hjälpcentret eller rådgöra med en jurist.

Om du redan har angett din målgrupp för din video och YouTube upptäcker ett fel eller missbruk som du inte håller med om kan du använda knappen Skicka feedback.

Ange om din livestream är anpassad för barn eller inte

Markera en ny livestream som anpassad för barn

Om du är osäker på om ditt innehåll är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i Hjälpcentret

 1. Skapa livestreamen som vanligt. 
 2. När du har fyllt i den grundläggande informationen och valt en sekretessinställning rullar du till Målgrupp
 3. Välj:
  • Ja, den är anpassad för barn.
  • Nej, den är inte anpassad för barn.
 4. Klicka på Nästa för att fortsätta konfigurera livestreamen.

Markera en arkiverad livestream som anpassad för barn

När du tittar på dina arkiverade livestreamar kanske du ser att YouTube redan har markerat vissa som "anpassade för barn". Eftersom du inte har fått chansen att markera dina arkiverade livestreamar som anpassade för barn kan du göra det nu:

 1. Logga in på studio.youtube.com.
 2. Välj Videor på menyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Live.
 4. Markera rutorna bredvid de videor du vill redigera. Obs! Du kan välja alla videor genom att markera rutan bredvid Video högst upp i din uppladdningslista. 
 5. Välj Redigera följt av Målgrupp följt av Ja, den är anpassad för barn om det är innehåll för barn. Eller välj Nej, den är inte anpassad för barn om det inte är innehåll för barn.
 6. Välj UPPDATERA VIDEOR.
Obs! Vi kommer även att använda maskininlärning för att hjälpa oss att identifiera videor som är tydligt riktade till yngre målgrupper. Vi litar på att innehållsskaparna anger sitt innehåll korrekt, men vi kan åsidosätta målgruppsinställningar vid fel eller missbruk. Förlita dig dock inte på att våra system ska ange innehållet åt dig. Våra system kanske inte identifierar innehåll som FTC eller andra myndigheter anser vara anpassat för barn. Det kan få juridiska följder eller följder på YouTube om du inte korrekt anger om innehållet är anpassat för barn. Om du behöver hjälp med att avgöra om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i Hjälpcentret eller rådgöra med en jurist.

Om du redan har angett din målgrupp för din video och YouTube upptäcker ett fel eller missbruk som du inte håller med om kan du använda knappen Skicka feedback.

Vad som händer när ditt innehåll anges som anpassat för barn

Från och med januari börjar vi att begränsa datan vi samlar in från innehåll som är anpassat för barn i enlighet med lagen. Det innebär att vi börjar inaktivera vissa funktioner som kommentarer, aviseringar med mera. Obs! Du kanske ser små förändringar när vi experimenterar och finjusterar våra system under de kommande månaderna.

Framför allt kommer vi inte att visa anpassade annonser i innehåll för barn, i enlighet med Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och andra tillämpliga lagar. Att inte visa anpassade annonser i innehåll för barn kan leda till minskade intäkter för vissa innehållsskapare som markerar sitt innehåll som anpassat för barn. Vi vet att det här kan bli svårt för vissa innehållsskapare, men det är viktigt att genomföra de här åtgärderna för att se till att vi följer COPPA och andra tillämpliga lagar. 

Nedan finns en lista över funktioner som påverkas.

Om du anger att en video eller livestream är anpassad för barn
Från och med januari kommer vi att begränsa vissa funktioner när man anger målgruppen som anpassad för barn. Detta gör vi för att följa Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och/eller andra lagar. Då är inte följande funktioner tillgängliga på enskilda videor eller livestreamar: 
 • Automatisk uppspelning på startsidan
 • Kort eller slutskärmar
 • Anpassad vattenstämpel på kanalen
 • Kanalmedlemskap 
 • Kommentarer
 • Knappen Donera 
 • Gilla- och ogilla-markeringar på YouTube Music
 • Livechatt eller donationer i livechatt
 • Profilprodukter och biljettförsäljning
 • Aviseringsklocka
 • Anpassade annonser
 • Uppspelning i minispelaren
 • Superchatt eller Super Stickers
 • Spara i spellista och Spara i Titta senare
Om du anger att din kanal är anpassad för barn
Från och med januari fungerar inte några av funktionerna ovan på dina videor och livestreamer om du har angivit din kanal som anpassad för barn. Din kanal har inte heller följande: 
 • Kanalmedlemskap 
 • Aviseringsklocka
 • Inlägg
 • Snabbklipp

Vanliga frågor

Varför är aviseringar, kommentarer och andra funktioner inaktiverade på innehåll som är anpassat för barn?
För att följa Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och andra gällande lagar begränsar vi datainsamlingen för innehåll som är klassificerat som anpassat för barn. Som en konsekvens kan vissa funktioner vara begränsade eller inaktiverade på sådant innehåll, inklusive aviseringar och kommentarer.
Vad händer om jag anger fel målgrupp för videon?
De här ändringarna krävs som en del av ett avtal med amerikanska Federal Trade Commission (FTC) och NY Attorney General, och de hjälper dig att följa Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och andra tillämpliga lagar. Oavsett var du befinner dig måste du informera oss om huruvida dina videor är anpassade för barn. Om du inte betecknar målgruppen på rätt sätt kan du få problem med efterlevnaden av lagar enligt FTC och andra myndigheter. Dessutom kan vi vidta åtgärder som påverkar ditt YouTube-konto. Läs mer om FTC:s tillämpning av COPPA.
Obs! Vi kommer även att använda maskininlärning för att identifiera videor som är tydligt riktade till en yngre publik. Vi litar på att du anger målgrupp korrekt, men vi kan åsidosätta målgruppsinställningar vid fel eller missbruk. Du ska inte lita på att vårt system anger rätt målgrupp åt dig, för systemet kanske inte identifierar innehåll som FTC eller andra myndigheter anser vara anpassat för barn. Det kan få juridiska följder eller följder på YouTube om du inte anger korrekt att målgruppen är barn. Om du behöver hjälp med att avgöra om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i hjälpcentret eller rådgöra med en jurist.
Hur vet jag om jag har angett rätt målgrupp för videon?
Vi kan tyvärr inte ge någon vägledning om huruvida din målgrupp är barn, men FTC har lite information om vad riktat till barn (eller anpassat för barn) betyder. FTC överväger för närvarande att göra uppdateringar i COPPA, vilket kan innefatta att ge mer vägledning i den här frågan.
Vi kommer även att använda system för maskininlärning för att hitta innehåll som är tydligt anpassat för barn. Men förlita dig inte på att vårt system anger innehållet åt dig – inget automatiskt system är perfekt. Vi kan åsidosätta din målgruppsinställning om vi upptäcker fel eller missbruk. Men i de flesta fall förlitar vi oss på din målgruppsinställning för att avgöra om en video är anpassad för barn eller inte. 
Det kan få juridiska följder om du inte anger att målgruppen är barn men FTC eller andra myndigheter anser att det borde vara så. Läs den här artikeln i hjälpcentret eller rådgör med en jurist om du fortfarande är osäker på om ditt innehåll ska anges som anpassat för barn eller inte.
Vad gör jag om YouTube menar att min video är anpassad för barn men jag inte håller med?
Om du inte har angivit videons målgrupp än kan det hända att YouTube har gjort det åt dig. Detta för att göra det lättare att följa COPPA och andra tillämpliga lagar. Om du inte håller med om hur YouTube har betecknat ditt innehåll kan du i de flesta fall fortfarande ändra videons målgruppsinställning. Gör så här: 
 1. Besök studio.youtube.com.
 2. Öppna Videor
 3. Gå till den video du vill redigera. Under Begränsningar klickar du på anpassat för barn
 4. Klicka på Granska målgruppsinställning
 5. Under Målgrupp väljer du Nej, det är inte anpassat för barn

Om du redan har ställt in målgrupp för din video och YouTube upptäcker fel eller missbruk markeras videon med Anpassat för barn (inställt av YouTube). Då kan du inte ändra målgruppsinställningen. Om du inte håller med om beslutet kan du använda knappen Skicka feedback.

 1. Besök studio.youtube.com på en dator.
 2. Öppna Videor.
 3. Klicka på den video du vill skicka feedback om.
 4. Klicka på Skicka feedback

Important Update for All Creators: Complying with COPPA

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?