Ange målgrupp för kanalen eller videon

Oavsett var du befinner dig finns juridiska krav på att du ska efterleva Children’s Online Privacy Protection Act och andra lagar. Du är skyldig att informera oss om att dina videor är anpassade för barn om du skapar sådant innehåll. 

Som kreatör på YouTube är du skyldig att ange om befintliga och nya videor är anpassade för barn eller inte. Även kreatörer som inte skapar innehåll för barn måste ange målgrupp. På så sätt kan vi erbjuda lämpliga funktioner för innehållet. 

För att underlätta för dig inför vi en ny målgruppsinställning i YouTube Studio. Du kan ange målgrupp antingen

 • på kanalnivå, vilket gör att allt nytt och befintligt innehåll anges som anpassat för barn eller inte 
 • eller på videonivå. Om du väljer det här alternativet måste du ange om alla befintliga eller framtida videor är anpassade för barn eller inte. 

Obs!

 • Om du vill ställa in att din målgrupp är barn måste du göra det i YouTube Studio. Du kan inte göra det i klassiska Studio.
 • Verktyget för att välja målgrupp kommer snart att finnas tillgängligt för applikationer från andra utvecklare och YouTube API-tjänster. Använd YouTube Studio för att ladda upp innehåll anpassat för barn så länge.

Viktigt: Därför måste alla kreatörer ange målgrupp

De här ändringarna krävs som en del av ett avtal med amerikanska Federal Trade Commission (FTC) och NY Attorney General, och de hjälper dig att efterleva Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och andra tillämpliga lagar. Oavsett var du befinner dig måste du informera oss om huruvida dina videor är anpassade för barn. Om du inte anger målgruppen på rätt sätt kan det bli följder med FTC och andra myndigheter på grund av att du inte följer lagen. Dessutom kan vi vidta åtgärder som påverkar ditt YouTube-konto. Läs mer om FTC:s tillämpning av COPPA. 

Obs! Vi kommer även att använda maskininlärning för att identifiera videor som är tydligt riktade till en yngre publik. Vi litar på att du anger rätt målgrupp, men vi kan åsidosätta målgruppsinställningar vid fel och missbruk. Du kan alltid överklaga om du anser att vi gjort en felbedömning. Du ska inte lita på att vårt system anger rätt målgrupp åt dig, för systemet kanske inte identifierar innehåll som FTC eller andra myndigheter anser vara anpassat för barn. Om du behöver hjälp med att avgöra om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i hjälpcentret eller rådgöra med en jurist.

Ställa in målgrupp för din kanal

Du kan förenkla arbetsflödet genom att välja en kanalinställning. Den här inställningen påverkar alla befintliga och nya videor. Om du inte väljer en kanalinställning måste du identifiera varje video på kanalen som är anpassad för barn. Inställningarna för enskilda videor åsidosätter kanalinställningen.
Det begränsar även vissa funktioner på kanalen. Om du är osäker på om videorna är anpassade för barn kan du läsa den här artikeln i hjälpcentret.
 1. Logga in på studio.youtube.com.
 2. Klicka på Inställningar på menyn till vänster.
 3. Klicka på Kanal.
 4. Klicka på fliken Avancerade inställningar
 5. Under Målgrupp väljer du något av följande:
  1. Ja, ange kanalen som anpassad för barn. Jag laddar alltid upp innehåll som är anpassat för barn. 
  2. Nej, ange kanalen som inte anpassad för barn. Jag laddar aldrig upp innehåll som är anpassat för barn.
  3. Jag vill granska den här inställningen för alla videor.
 6. Klicka på Spara.
Ställa in målgrupp för din video
Du kan markera enskilda videor som anpassade för barn. Det här är ett bra alternativ om bara vissa av dina videor är anpassade för barn. Om du är osäker på om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i hjälpcentret

Ställa in målgrupp vid uppladdning

 1. Besök studio.youtube.com. Obs! Om du vill ställa in att din målgrupp är barn måste du använda YouTube Studio. Du kan inte göra det i klassiska Studio. 
 2. Klicka på uppladdningsikonen högst upp till höger. 
 3. Klicka på Ladda upp video (beta). Om du inte ser det alternativet klickar du på Ladda upp video.
 4. På fliken Grundläggande info scrollar du till Målgrupp
 5. Välj:
  • Ja, den är anpassad för barn.
  • Nej, den är inte anpassad för barn
 6. Klicka på Nästa för att fortsätta ladda upp innehåll. 

När du har laddat upp videon får den etiketten Anpassad för barn – angett av dig i videolistan

Uppdatera målgruppsinställningen för befintliga videor

Du kanske ser att YouTube redan har markerat några videor som anpassade för barn. Eftersom du inte har fått chansen att markera dina videor eller din kanal som anpassade för barn kan du göra det nu:

 1. Logga in på studio.youtube.com.
 2. Välj Videor på menyn till vänster.
 3. Markera rutorna bredvid de videor du vill redigera. Obs! Du kan välja alla videor genom att markera rutan bredvid Video högst upp i din uppladdningslista. 
 4. Välj Redigera följt av Målgrupp följt av Ja, den är anpassad för barn.
 5. Välj UPPDATERA VIDEOR.
Obs! Vi kommer även att använda maskininlärning för att identifiera videor som är tydligt riktade till en yngre publik. Vi litar på att du anger målgrupp korrekt, men vi kan åsidosätta målgruppsinställningar vid fel eller missbruk. Du ska inte lita på att vårt system anger rätt målgrupp åt dig, för systemet kanske inte identifierar innehåll som FTC eller andra myndigheter anser vara anpassat för barn. Om du behöver hjälp med att avgöra om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i hjälpcentret eller rådgöra med en jurist.

Om du redan har ställt in målgrupp för din video och YouTube upptäcker fel eller missbruk kan videon markeras som Inställt på Anpassat för barn. Då kan du inte ändra målgruppsinställningen. Om du anser att vi har gjort ett misstag kan du överklaga.

Ställa in målgrupp för din livestream

Ställa in målgrupp när du skapar en livestream

Om du är osäker på om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i hjälpcentret

 1. Besök studio.youtube.com.
 2. Klicka på uppladdningsikonen högst upp till höger.
 3. Klicka på Sänd live. Obs! Om du klickar på det här alternativet öppnas Kontrollrummet. Du kan inte ställa in målgrupp för din livestream med våra klassiska livestreamingsverktyg så du måste göra det via Kontrollrummet.
 4. När du har fyllt i den grundläggande informationen och valt en sekretessinställning scrollar du till Målgrupp
 5. Välj:
  • Ja, den är anpassad för barn.
  • Nej, den är inte anpassad för barn.
 6. Klicka på Nästa för att fortsätta konfigurera livestreamen.

Uppdatera målgruppsinställningen för arkiverade livestreamar

Du kanske ser att YouTube redan har markerat vissa arkiverade livestreamar som anpassade för barn. Eftersom du inte har fått chansen att markera dina arkiverade livestreamar som anpassade för barn eller inte kan du göra det nu:

 1. Logga in på studio.youtube.com.
 2. Välj Videor på menyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Live.
 4. Markera rutorna bredvid de videor du vill redigera. Obs! Du kan välja alla videor genom att markera rutan bredvid Livestream högst upp i listan. 
 5. Välj Redigera följt av Målgrupp följt av Ja, den är anpassad för barn om det är innehåll för barn. Eller välj Nej, den är inte anpassad för barn om det inte är innehåll för barn.
 6. Välj UPPDATERA VIDEOR.
Obs! Vi kommer även att använda maskininlärning för att identifiera videor som är tydligt riktade till en yngre publik. Vi litar på att du anger målgrupp korrekt, men vi kan åsidosätta målgruppsinställningar vid fel eller missbruk. Du ska inte lita på att vårt system anger rätt målgrupp åt dig, för systemet kanske inte identifierar innehåll som FTC eller andra myndigheter anser vara anpassat för barn. Det kan få juridiska följder eller följder på YouTube om du inte anger korrekt att målgruppen är barn. Om du behöver hjälp med att avgöra om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i hjälpcentret eller rådgöra med en jurist.

Om du redan har ställt in målgrupp för din video och YouTube upptäcker fel eller missbruk kan videon markeras som Inställt på Anpassat för barn. Då kan du inte ändra målgruppsinställningen. Om du anser att vi har gjort ett misstag kan du överklaga.

Vad som händer när ditt innehåll anges som anpassat för barn

Från och med januari börjar vi att begränsa datan vi samlar in från innehåll som är anpassat för barn i enlighet med lagen. Det innebär att vi börjar inaktivera vissa funktioner som kommentarer, aviseringar med mera. Obs! Du kanske ser små förändringar när vi experimenterar och finjusterar våra system under de kommande månaderna.

Framför allt kommer vi inte att visa anpassade annonser i innehåll för barn, i enlighet med Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och andra tillämpliga lagar. Att inte visa anpassade annonser i innehåll för barn kan leda till minskade intäkter för vissa kreatörer som markerar sitt innehåll som anpassat för barn. Vi vet att det här kan bli svårt för vissa kreatörer, men det är viktigt att genomföra de här åtgärderna för att se till att vi följer COPPA och andra tillämpliga lagar. 

Nedan finns en lista över funktioner som påverkas.

Om du anger att en video eller livestream är anpassad för barn
Från och med januari kommer vi att begränsa vissa funktioner när man anger målgruppen som anpassad för barn. Detta gör vi för att följa Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och/eller andra lagar. Då är inte följande funktioner tillgängliga på enskilda videor eller livestreamar: 
 • Automatisk uppspelning på startsidan
 • Kort eller slutskärmar
 • Anpassad vattenstämpel på kanalen
 • Kanalmedlemskap 
 • Kommentarer
 • Knappen Donera 
 • Gilla- och ogilla-markeringar på YouTube Music
 • Livechatt eller donationer i livechatt
 • Profilprodukter och biljettförsäljning
 • Aviseringsklocka
 • Anpassade annonser
 • Uppspelning i minispelaren
 • Superchatt eller Super Stickers
 • Spara i spellista och Spara i Titta senare
Om du anger att din kanal är anpassad för barn
Från och med januari fungerar inte några av funktionerna ovan på dina videor och livestreamar om du har angivit din kanal som anpassad för barn. Din kanal har inte heller följande: 
 • Kanalmedlemskap 
 • Aviseringsklocka
 • Inlägg
 • Snabbklipp

Vanliga frågor

Varför är aviseringar, kommentarer och andra funktioner inaktiverade på innehåll som är anpassat för barn?
För att följa Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och andra gällande lagar begränsar vi datainsamlingen för innehåll som är klassificerat som anpassat för barn. Som en konsekvens kan vissa funktioner vara begränsade eller inaktiverade på sådant innehåll, inklusive aviseringar och kommentarer.
Vad händer om jag anger fel målgrupp för videon?
De här ändringarna krävs som en del av ett avtal med amerikanska Federal Trade Commission (FTC) och NY Attorney General, och de hjälper dig att följa Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) och andra tillämpliga lagar. Oavsett var du befinner dig måste du informera oss om huruvida dina videor är anpassade för barn. Om du inte betecknar målgruppen på rätt sätt kan du få problem med efterlevnaden av lagar enligt FTC och andra myndigheter. Dessutom kan vi vidta åtgärder som påverkar ditt YouTube-konto. Läs mer om FTC:s tillämpning av COPPA.
Obs! Vi kommer även att använda maskininlärning för att identifiera videor som är tydligt riktade till en yngre publik. Vi litar på att du anger målgrupp korrekt, men vi kan åsidosätta målgruppsinställningar vid fel eller missbruk. Du ska inte lita på att vårt system anger rätt målgrupp åt dig, för systemet kanske inte identifierar innehåll som FTC eller andra myndigheter anser vara anpassat för barn. Det kan få juridiska följder eller följder på YouTube om du inte anger korrekt att målgruppen är barn. Om du behöver hjälp med att avgöra om innehållet är anpassat för barn eller inte kan du läsa den här artikeln i hjälpcentret eller rådgöra med en jurist.
Hur vet jag om jag har angett rätt målgrupp för videon?
Vi kan tyvärr inte ge någon vägledning om huruvida din målgrupp är barn, men FTC har lite information om vad riktat till barn (eller anpassat för barn) betyder. FTC överväger för närvarande att göra uppdateringar i COPPA, vilket kan innefatta att ge mer vägledning i den här frågan.
Vi kommer även att använda system för maskininlärning för att hitta innehåll som är tydligt anpassat för barn. Men förlita dig inte på att vårt system anger innehållet åt dig – inget automatiskt system är perfekt. Vi kan åsidosätta din målgruppsinställning om vi upptäcker fel eller missbruk. Men i de flesta fall förlitar vi oss på din målgruppsinställning för att avgöra om en video är anpassad för barn eller inte. 
Det kan få juridiska följder om du inte anger att målgruppen är barn men FTC eller andra myndigheter anser att det borde vara så. Läs den här artikeln i hjälpcentret eller rådgör med en jurist om du fortfarande är osäker på om ditt innehåll ska anges som anpassat för barn eller inte.
Vad gör jag om YouTube menar att min video är anpassad för barn men jag inte håller med?
Om du inte har angivit videons målgrupp än kan det hända att YouTube har gjort det åt dig. Detta för att göra det lättare att följa COPPA och andra tillämpliga lagar. Om du inte håller med om hur YouTube har betecknat ditt innehåll kan du i de flesta fall fortfarande ändra videons målgruppsinställning. Gör så här:
 1. Besök studio.youtube.com på en dator.
 2. Öppna Videor
 3. Öppna videon som du vill redigera. Under Restriktioner väljer du Anpassat för barn. Obs! Om du har flera restriktioner kan du behöva hålla muspekaren över dem för att se Anpassat för barn.
 4. Klicka på Granska målgruppsinställning
 5. Under Målgrupp väljer du Nej, det är inte anpassat för barn. 

Om du redan har ställt in målgrupp för din video och YouTube upptäcker fel eller missbruk kan videon markeras som Inställt på Anpassat för barn. I dessa fall kan du inte ändra målgruppsinställningen. 

Vi kan naturligtvis göra misstag ibland. Du kan överklaga beslutet om du anser att vi har gjort ett misstag. 

Så här överklagar du:

 1. Besök studio.youtube.com på en dator.
 2. Öppna Videor.
 3. Välj videon du vill överklaga.
 4. Håll muspekaren över Inställt på anpassat för barn och klicka på Överklaga.
 5. Ange varför du överklagar och klicka på Skicka

Efter du skickat ett överklagande

Du får ett e-postmeddelande från YouTube med resultatet för överklagandet. Något av följande händer:

 • Om överklagandet godkänns tar vi bort målgruppsinställningen Anpassat för barn. 
 • Om överklagande underkänns fortsätter målgruppsinställningen Anpassat för barn gälla för innehållet. Vi ber dig att fortsättningsvis granska kanalens och enskilda videors målgruppsinställning. Underlåtelse att ange målgrupp på rätt sätt kan få juridiska konsekvenser enligt COPPA och/eller andra lagar, eller konsekvenser på YouTube-plattformen.

Du kan bara överklaga en gång per video.
 

Important Update for All Creators: Complying with COPPA

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?