Oznaczanie odbiorców Twojego kanału lub filmu

Bez względu na lokalizację wszyscy twórcy są prawnie zobowiązani do przestrzegania ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA – Children's Online Privacy Protection Act) i innych przepisów. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie nas, że Twoje filmy są przeznaczone dla dzieci, jeśli tworzysz treści dla najmłodszych.

Jako twórca YouTube masz obowiązek oznaczania obecnych i kolejnych filmów jako przeznaczonych dla dzieci lub nieprzeznaczonych dla dzieci. Nawet twórcy, którzy nie tworzą treści dla dzieci, muszą określić swoich odbiorców. Dzięki temu będziemy mogli włączyć przy Twoich treściach odpowiednie funkcje.

Aby pomóc Ci w spełnieniu tego wymogu, wprowadzamy w YouTube Studio nowe ustawienie dotyczące widzów. Grupę odbiorców możesz określić:

 • Na poziomie kanału, dzięki czemu wszystkie Twoje stworzone w przyszłości i istniejące obecnie treści zostaną oznaczone jako przeznaczone lub nieprzeznaczone dla dzieci.
 • Na poziomie filmu. Jeśli wybierzesz tę opcję, konieczne będzie oznaczenie każdego już istniejącego i kolejnego filmu jako przeznaczonego lub nieprzeznaczonego dla dzieci.

Uwaga:

 • Aby określić swoich odbiorców jako dzieci, musisz to zrobić w YouTube Studio. Ta opcja jest niedostępna w klasycznej wersji Studia twórców.
 • W najbliższym czasie udostępnimy narzędzie wyboru odbiorców dla zewnętrznych aplikacji i usług YouTube API. Na razie, aby dodawać treści przeznaczone dla dzieci, skorzystaj z YouTube Studio.

Ważne: dlaczego każdy twórca musi określić swoich odbiorców

Te obowiązkowe zmiany wynikają z ugody między amerykańską Federalną Komisją Handlu (FTC – Federal Trade Commission) a prokuratorem generalnym Nowego Jorku. Ułatwią Ci one przestrzeganie ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA) i innych obowiązujących przepisów. Niezależnie od lokalizacji Twoim obowiązkiem jest poinformowanie nas, czy Twoje filmy są przeznaczone dla dzieci, czy nie. Niepoprawne oznaczenie treści może spowodować problemy dotyczące zgodności z wymogami FTC lub innych organów. Możemy także podjąć działania na Twoim koncie YouTube. Dowiedz się więcej o egzekwowaniu postanowień ustawy COPPA przez FTC.

Uwaga: będziemy też korzystać z systemów uczących się, aby usprawnić identyfikację filmów, które są wyraźnie skierowane do młodych odbiorców. Ufamy, że twórcy będą właściwie oznaczać swoje treści, ale w przypadku błędów lub naruszeń możemy zmienić wybrane przez Twórcę oznaczenie odbiorców. W zakresie określania treści twórcy nie mogą jednak polegać wyłącznie na naszych systemach. Nasze systemy mogą nie rozpoznać treści, które FTC lub inne organy uznają za przeznaczone dla dzieci. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy lub skonsultuj się z prawnikiem.

Oznaczanie kanału jako przeznaczonego lub nieprzeznaczonego dla dzieci

Możesz uprościć cały proces oznaczania, wybierając ustawienie dla całego kanału. Jeśli nie oznaczysz całego kanału jako przeznaczonego lub nieprzeznaczonego dla dzieci, niezbędne będzie odpowiednie oznaczenie każdego filmu na kanale. To ustawienie będzie dotyczyć już przesłanych i kolejnych filmów. Ustawienia poszczególnych filmów zastępują ustawienie kanału.
Spowoduje to także ograniczenie dostępności pewnych funkcji na kanale.Jeśli nie masz pewności, czy Twoje filmy są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy.
 1. Zaloguj się na stronie studio.youtube.com.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz Kanał.
 4. Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane.
 5. W sekcji Odbiorcy wybierz:
  1. „Tak, oznacz ten kanał jako przeznaczony dla dzieci. Zawsze przesyłam treści przeznaczone dla dzieci.”
  2. „Nie, oznacz ten kanał jako nieprzeznaczony dla dzieci. Nigdy nie przesyłam treści przeznaczonych dla dzieci.”
  3. „Chcę sprawdzać to ustawienie dla każdego filmu.”
 6. Kliknij Zapisz.
Oznaczanie filmów jako przeznaczonych lub nieprzeznaczonych dla dzieci
Możesz oznaczać pojedyncze filmy jako przeznaczone dla dzieci. Ta opcja jest przydatna w sytuacji, gdy tylko niektóre z Twoich filmów są przeznaczone dla dzieci.Jeśli nie masz pewności, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy.

Przesyłanie filmu przeznaczonego dla dzieci

 1. Prześlij film tak jak zwykle.
 2. Na karcie Szczegóły przewiń do sekcji Odbiorcy.
 3. Wybierz:
  • „Tak, to film przeznaczony dla dzieci”.
  • „Nie, to nie jest film przeznaczony dla dzieci”.
 4. Kliknij Dalej, aby kontynuować przesyłanie treści.

Po przesłaniu film będzie oznaczony na Twojej liście filmów jako „Przeznaczony dla dzieci (ustawione przez Ciebie)”.

Oznaczanie przesłanych wcześniej filmów jako przeznaczonych dla dzieci

Możesz zauważyć, że niektóre filmy zostały już oznaczone przez YouTube jako „przeznaczone dla dzieci”. Ponieważ wcześniej nie można było oznaczać filmów lub kanału jako przeznaczonych lub nieprzeznaczonych dla dzieci, możesz to zrobić teraz:

 1. Zaloguj się na stronie studio.youtube.com.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Zaznacz pola wyboru obok filmów, które chcesz edytować. Uwaga: aby wybrać wszystkie filmy, zaznacz pole obok słowa „Film” na górze listy przesłanych filmów.
 4. Wybierz Edytuj a potem Odbiorcy a potem „Tak, to film przeznaczony dla dzieci”.
 5. Kliknij AKTUALIZUJ FILMY.
Uwaga: będziemy też korzystać z systemów uczących się, aby usprawnić identyfikację filmów, które są wyraźnie skierowane do młodych odbiorców. Ufamy, że twórcy będą prawidłowo oznaczać swoje treści, ale w przypadku błędów lub naruszeń możemy zmienić wybrane przez twórcę oznaczenie odbiorców. W zakresie oznaczania treści twórcy nie mogą jednak polegać wyłącznie na naszych systemach. Nasze systemy mogą nie rozpoznać treści, które FTC lub inne organy uznają za przeznaczone dla dzieci. Jeśli nie oznaczysz prawidłowo swoich treści jako przeznaczonych dla dzieci, możesz ponieść konsekwencje prawne lub konsekwencje na platformie YouTube. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy lub skonsultuj się z prawnikiem.

Jeśli masz już ustawionych odbiorców swojego filmu, a YouTube wykryje jakiś błąd lub naruszenie, z którym się nie zgadzasz, możesz użyć przycisku „Prześlij opinię”.

Oznaczanie transmisji na żywo jako przeznaczonej lub nieprzeznaczonej dla dzieci

Oznaczanie nowej transmisji na żywo jako przeznaczonej dla dzieci

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy.

 1. Skonfiguruj transmisję na żywo tak jak zwykle.
 2. Po wypełnieniu podstawowych informacji i wybraniu ustawienia prywatności przewiń do sekcji Odbiorcy.
 3. Wybierz:
  • „Tak, to film przeznaczony dla dzieci”.
  • „Nie, to nie jest film przeznaczony dla dzieci”.
 4. Kliknij Dalej, aby kontynuować konfigurowanie transmisji na żywo.

Oznaczanie zarchiwizowanej transmisji na żywo jako przeznaczonej dla dzieci

Możesz zauważyć, że niektóre transmisje z archiwum zostały już oznaczone przez YouTube jako „przeznaczone dla dzieci”. Ponieważ wcześniej nie było możliwości oznaczenia zarchiwizowanych transmisji na żywo jako przeznaczonych lub nieprzeznaczonych dla dzieci, możesz to zrobić teraz:

 1. Zaloguj się na stronie studio.youtube.com.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij kartę Na żywo.
 4. Zaznacz pola wyboru obok filmów, które chcesz edytować. Uwaga: aby wybrać wszystkie filmy, zaznacz pole obok słowa „Film” na górze listy przesłanych filmów.
 5. Jeśli dane treści są przeznaczone dla dzieci, wybierz kolejno Edytuj a potem Odbiorcy a potem „Tak, to film przeznaczony dla dzieci”. Jeżeli nie są przeznaczone dla dzieci, wybierz „Nie, ten film nie jest przeznaczony dla dzieci”.
 6. Kliknij AKTUALIZUJ FILMY.
Uwaga: będziemy też korzystać z systemów uczących się, aby usprawnić identyfikację filmów, które są wyraźnie skierowane do młodych odbiorców. Ufamy, że twórcy będą prawidłowo oznaczać swoje treści, ale w przypadku błędów lub naruszeń możemy zmienić wybrane przez twórcę oznaczenie odbiorców. W zakresie oznaczania treści twórcy nie mogą jednak polegać wyłącznie na naszych systemach. Nasze systemy mogą nie rozpoznać treści, które FTC lub inne organy uznają za przeznaczone dla dzieci. Jeśli nie oznaczysz prawidłowo swoich treści jako przeznaczonych dla dzieci, możesz ponieść konsekwencje prawne lub konsekwencje na platformie YouTube. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy lub skonsultuj się z prawnikiem.

Jeśli masz już ustawionych odbiorców swojego filmu, a YouTube wykryje jakiś błąd lub naruszenie, z którym się nie zgadzasz, możesz użyć przycisku „Prześlij opinię”.

Jakie skutki będzie mieć oznaczenie treści jako przeznaczonych dla dzieci

Od stycznia, aby zachować zgodność z przepisami, zaczniemy ograniczać zbieranie danych z treści przeznaczonych dla dzieci. Oznacza to, że zaczniemy wyłączać niektóre funkcje, takie jak komentarze czy powiadomienia. Uwaga: w ciągu najbliższych miesięcy możesz zauważyć drobne zmiany związane z tym, że będziemy eksperymentalnie sprawdzali różne opcje i doskonalili nasz system.

Jednak przede wszystkim, zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA) i innych obowiązujących przepisów, w treściach przeznaczonych dla dzieci nie będziemy wyświetlać reklam spersonalizowanych. Brak reklam spersonalizowanych w treściach dla dzieci może spowodować zmniejszenie przychodów u niektórych twórców, którzy oznaczają swoje treści jako przeznaczone dla dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że nie dla wszystkich będzie to łatwe, ale podjęcie tych kroków jest niezbędne, aby spełnić wymogi ustawy COPPA i innych obowiązujących przepisów.

Poniżej znajdziesz listę funkcji, których dotyczą zmiany:

Jeśli oznaczysz film lub transmisję na żywo jako przeznaczone dla dzieci

Od stycznia obowiązywać będzie zasada, że w treściach oznaczonych jako „przeznaczone dla dzieci” dostępność niektórych funkcji będzie ograniczona, abyśmy mogli spełnić wymagania ustawy o ochronie dzieci w internecie (COPPA) i innych obowiązujących przepisów. W takim przypadku w poszczególnych filmach lub transmisjach na żywo nie będą dostępne następujące funkcje:
 • reklamy spersonalizowane,
 • komentarze,
 • znak wodny kanału,
 • przycisk Przekaż wpłatę,
 • karty informacyjne i ekrany końcowe,
 • czat na żywo i darowizny na czacie na żywo,
 • dzwonek powiadomień,
 • odtwarzanie w miniodtwarzaczu,
 • superczat i supernaklejki,
 • zapisywanie na playliście.

Uwaga: od listopada przycisk „Wesprzyj” dotyczący wspierania kanału oraz półka z produktami będą niedostępne w treściach oznaczonych jako przeznaczone dla dzieci.

Jeśli oznaczysz kanał jako przeznaczony dla dzieci
Od stycznia obowiązywać będzie zasada, że jeżeli oznaczysz swój kanał jako przeznaczony dla dzieci, dla Twoich filmów lub transmisji na żywo nie będą dostępne żadne z funkcji powyżej. Nie będą też na nim dostępne te funkcje:
 • Relacje,
 • karta Społeczność na stronie kanału,
 • dzwonek powiadomień,
 • wspieranie kanału.
Twoi widzowie nie będą też mogli skorzystać z przycisku „Zapisz na liście Do obejrzenia” ani „Zapisz na playliście”.
Uwaga: od listopada kanały oznaczone jako przeznaczone dla dzieci nie będą mogły korzystać ze wspierania kanału.

Najczęstsze pytania

Co się stanie, jeśli nieprawidłowo oznaczę odbiorców mojego filmu?

Te obowiązkowe zmiany wynikają z ugody między amerykańską Federalną Komisją Handlu (FTC – Federal Trade Commission) a prokuratorem generalnym Nowego Jorku. Ułatwią Ci one przestrzeganie ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA) i innych obowiązujących przepisów. Niezależnie od lokalizacji Twoim obowiązkiem jest poinformowanie nas, czy Twoje filmy są przeznaczone dla dzieci, czy nie. Niepoprawne określenie odbiorców może spowodować problemy dotyczące zgodności z wymogami FTC lub innych organów. Możemy także podjąć działania na Twoim koncie YouTube.Dowiedz się więcej o egzekwowaniu postanowień ustawy COPPA przez FTC.
Uwaga: będziemy też korzystać z systemów uczących się, aby usprawnić identyfikację filmów, które są wyraźnie skierowane do młodych odbiorców. Ufamy, że twórcy będą właściwie oznaczać swoje treści, ale w przypadku błędów lub naruszeń możemy zmienić wybrane przez Twórcę oznaczenie odbiorców. W zakresie określania treści twórcy nie mogą jednak polegać wyłącznie na naszych systemach. Nasze systemy mogą nie rozpoznać treści, które FTC lub inne organy uznają za przeznaczone dla dzieci.Jeśli nie oznaczysz prawidłowo swoich treści jako przeznaczonych dla dzieci, możesz ponieść konsekwencje prawne lub konsekwencje na platformie YouTube. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy lub skonsultuj się z prawnikiem.

Jak stwierdzić, czy odbiorcy filmu zostali przeze mnie prawidłowo oznaczeni?

Niestety nie jesteśmy w stanie udzielać wskazówek, czy prawidłowo oznaczasz swoje treści jako przeznaczone dla dzieci, ale FTC podała pewne wytyczne odnośnie do tego, jakie treści uznaje za skierowane do dzieci (czy „przeznaczone dla dzieci”). FTC aktualnie rozważa wprowadzenie różnych poprawek do ustawy COPPA, które mogą obejmować dołączenie bardziej szczegółowych wskazówek w tej kwestii.
Będziemy też korzystać z systemów uczących się, aby usprawnić wyszukiwanie treści, które są wyraźnie przeznaczone dla dzieci. Nie czekaj jednak, aż nasze systemy określą charakter Twoich treści za Ciebie – tak jak wszystkie systemy zautomatyzowane, nie są one nieomylne. Gdy wykryjemy błędy lub naruszenia, możemy być zmuszeni zastąpić wybrane przez Ciebie oznaczenie odbiorców. Jednak przy ustalaniu, czy film jest przeznaczony dla dzieci, w większości przypadków będziemy zdawać się na Twoje oznaczenie odbiorców.
Jeśli nie oznaczysz treści jako przeznaczonych dla dzieci, a FTC lub inny organ uzna, że powinny być tak oznaczone, możesz ponieść konsekwencje prawne. Jeżeli więc nadal nie masz pewności, czy Twoje treści powinny być oznaczone jako przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy lub skonsultuj się z prawnikiem.
Co mam zrobić, jeśli YouTube uzna, że mój film jest przeznaczony dla dzieci, a ja się z tym nie zgadzam?
Jeśli grupa odbiorców nie została jeszcze przez Ciebie określona, YouTube może zrobić to za Ciebie. Ma to pomóc Ci w spełnieniu wymogów COPPA oraz innych obowiązujących przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z tym, jak Twoje treści zostały oznaczone przez YouTube, wciąż w większości przypadków możesz zmienić ustawienie grupy odbiorców dla danego filmu. Jak to zrobić:
 1. Otwórz stronę studio.youtube.com.
 2. Przejdź do Filmów.
 3. Znajdź film, który chcesz edytować, i w kolumnie Ograniczenia kliknij Przeznaczone dla dzieci.
 4. Kliknij Sprawdź ustawienia odbiorców.
 5. W sekcji Odbiorcy zaznacz „Nie, to nie jest film przeznaczony dla dzieci”.

Jeżeli masz już ustawionych odbiorców swojego filmu, a YouTube wykryje błąd lub naruszenie, Twój film będzie oznaczony jako „Przeznaczony dla dzieci (ustawione przez YouTube)”. Nie będziesz mieć możliwości zmiany tego oznaczenia. Jeśli go nie akceptujesz, możesz użyć przycisku „Prześlij opinię”.

 1. Otwórz stronę studio.youtube.com na komputerze.
 2. Przejdź do Filmów.
 3. Wybierz film, do którego chcesz przesłać opinię.
 4. Kliknij Prześlij opinię.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?