Określanie odbiorców kanału lub filmu

Bez względu na lokalizację wszyscy twórcy są prawnie zobowiązani do przestrzegania amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA – Children's Online Privacy Protection Act) i innych przepisów. Jeśli tworzysz treści dla najmłodszych, musisz poinformować nas, że Twoje filmy są przeznaczone dla dzieci.

Jako twórca YouTube masz obowiązek oznaczania obecnych i kolejnych filmów jako przeznaczonych dla dzieci lub nieprzeznaczonych dla dzieci. Nawet twórcy, którzy nie przygotowują treści dla dzieci, muszą określić swoich odbiorców. Dzięki temu będziemy mogli włączyć przy Twoich treściach odpowiednie funkcje.

Aby pomóc Ci w spełnieniu tego wymogu, w YouTube Studio są dostępne ustawienia odbiorców dotyczące treści przeznaczonych dla dzieci. Grupę odbiorców możesz określić:

 • Na poziomie kanału, dzięki czemu wszystkie Twoje stworzone w przyszłości i istniejące obecnie treści zostaną oznaczone jako przeznaczone lub nieprzeznaczone dla dzieci.
 • Na poziomie filmu. Jeśli wybierzesz tę opcję, konieczne będzie oznaczenie każdego już istniejącego i kolejnego filmu jako przeznaczonego lub nieprzeznaczonego dla dzieci.

Uwaga:

 • Jeśli chcesz określić swoich odbiorców jako dzieci, musisz to zrobić w YouTube Studio. Ta opcja jest niedostępna w klasycznej wersji Studia twórców.
 • W najbliższym czasie udostępnimy narzędzie wyboru odbiorców działające z zewnętrznymi aplikacjami i usługami YouTube API. Na razie, aby dodawać treści przeznaczone dla dzieci, korzystaj z YouTube Studio.

Ważne: dlaczego każdy twórca musi określić swoich odbiorców

Te obowiązkowe zmiany wynikają z ugody z amerykańską Federalną Komisją Handlu (FTC – Federal Trade Commission) i prokuratorem generalnym Nowego Jorku. Ułatwią Ci one przestrzeganie ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA) i innych obowiązujących przepisów. Niezależnie od lokalizacji Twoim obowiązkiem jest poinformowanie nas, czy Twoje filmy są przeznaczone dla dzieci, czy nie. Niepoprawne oznaczenie treści może spowodować problemy dotyczące zgodności z wymogami FTC lub innych organów. Możemy także podjąć działania na Twoim koncie YouTube. Dowiedz się więcej o egzekwowaniu postanowień ustawy COPPA przez FTC.

Kilka uwag:
 • Korzystamy z systemów uczących się, aby usprawnić identyfikację filmów, które są jednoznacznie skierowane do młodych odbiorców. Ufamy, że będziesz właściwie określać odbiorców swoich treści, ale w przypadku błędów lub naruszeń możemy zmienić wybrane przez Ciebie oznaczenie.
 • W zakresie określania odbiorców nie możesz polegać wyłącznie na naszych systemach. Mogą one nie rozpoznać treści, które FTC lub inne organy uznają za przeznaczone dla dzieci.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy lub skonsultuj się z prawnikiem.
 • Istnieje większe prawdopodobieństwo, że filmy oznaczone przez Ciebie jako „przeznaczone dla dzieci” będą polecane obok innych materiałów dla najmłodszych.
 • Jeżeli grupa odbiorców Twojego filmu została już przez Ciebie określona, a YouTube wykryje błąd lub naruszenie, możesz zobaczyć przy tym filmie informację „Oznaczony jako przeznaczony dla dzieci”. Nie będziesz mieć możliwości zmiany tego oznaczenia. Jeśli uważasz, że podjęliśmy błędną decyzję, możesz się od niej odwołać.

Określanie odbiorców filmów

Możesz uprościć cały proces oznaczania, wybierając ustawienie dla całego kanału.To ustawienie będzie dotyczyć już przesłanych i kolejnych filmów. Jeśli nie zdecydujesz się na określenie odbiorców swojego kanału, konieczne będzie odpowiednie oznaczenie na kanale każdego filmu, który jest przeznaczony dla dzieci. Ustawienia pojedynczych filmów zastąpią ustawienie kanału.
Spowoduje to także ograniczenie dostępności pewnych funkcji na kanale.Jeśli nie masz pewności, czy Twoje filmy są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy.
 1. Zaloguj się na stronie studio.youtube.com (tylko Studio w wersji na komputery).
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz Kanał.
 4. Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane.
 5. W sekcji Odbiorcy wybierz:
  1. „Tak, oznacz ten kanał jako przeznaczony dla dzieci. Zawsze przesyłam treści przeznaczone dla dzieci”.
  2. „Nie, oznacz ten kanał jako nieprzeznaczony dla dzieci. Nigdy nie przesyłam treści przeznaczonych dla dzieci”.
  3. „Chcę sprawdzać to ustawienie dla każdego filmu”.
 6. Kliknij Zapisz.
Określanie odbiorców filmu
Możesz oznaczać pojedyncze filmy jako przeznaczone dla dzieci. Ta opcja jest przydatna w sytuacji, gdy tylko niektóre z Twoich filmów są przeznaczone dla dzieci.Jeśli nie masz pewności, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy.

Określanie odbiorców podczas przesyłania treści

 1. Otwórz studio.youtube.com. Uwaga: aby określić grupę odbiorców jako dzieci, musisz korzystać z YouTube Studio. Ta opcja jest niedostępna w klasycznej wersji Studia twórców.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę przesyłania.
 3. Kliknij Prześlij film (wersja beta).Jeśli nie widzisz tej opcji, kliknij Prześlij film.
 4. Na karcie Podstawowe informacje przewiń do sekcji Odbiorcy.
 5. Wybierz:
  • „Tak, ten film jest przeznaczony dla dzieci”.
  • „Nie, ten film nie jest przeznaczony dla dzieci”.
 6. Kliknij Dalej, aby kontynuować przesyłanie treści.

Po przesłaniu film będzie oznaczony na Twojej liście Przesłane jako „Przeznaczony dla dzieci (ustawione przez Ciebie)”.

Aktualizowanie ustawienia odbiorców w filmach, które zostały już przesłane

Możesz zauważyć, że niektóre filmy zostały już oznaczone przez YouTube jako „przeznaczone dla dzieci”. Ponieważ wcześniej nie można było oznaczać filmów lub kanału jako przeznaczonych lub nieprzeznaczonych dla dzieci, możesz to zrobić teraz:

 1. Zaloguj się na stronie studio.youtube.com.
 2. W menu po lewej wybierz Treści.
 3. Zaznacz pola wyboru obok filmów, które chcesz edytować. Uwaga: aby wybrać wszystkie filmy, zaznacz pole obok słowa „Film” na górze listy przesłanych filmów.
 4. Wybierz Edytuj a potem Odbiorcy a potem „Tak, ten film jest przeznaczony dla dzieci”.
 5. Kliknij AKTUALIZUJ FILMY.
Kilka uwag:
 • Korzystamy z systemów uczących się, aby usprawnić identyfikację filmów, które są jednoznacznie skierowane do młodych odbiorców. Ufamy, że będziesz właściwie określać odbiorców swoich treści, ale w przypadku błędów lub naruszeń możemy zmienić wybrane przez Ciebie oznaczenie.
 • W zakresie określania odbiorców nie możesz polegać wyłącznie na naszych systemach. Mogą one nie rozpoznać treści, które FTC lub inne organy uznają za przeznaczone dla dzieci.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy lub skonsultuj się z prawnikiem.
 • Istnieje większe prawdopodobieństwo, że filmy oznaczone jako „przeznaczone dla dzieci” będą polecane obok innych materiałów dla najmłodszych.
 • Jeżeli ustawiłeś już odbiorców swojego filmu, a YouTube wykryje błąd lub naruszenie, możesz zobaczyć przy tym filmie informację „Oznaczony jako przeznaczony dla dzieci”. Nie będziesz mieć możliwości zmiany tego oznaczenia. Jeśli uważasz, że podjęliśmy błędną decyzję, możesz się od niej odwołać.

Określanie odbiorców transmisji na żywo

Określanie odbiorców podczas tworzenia transmisji

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy.

 1. Otwórz stronę studio.youtube.com.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę przesyłania.
 3. Kliknij Transmituj na żywo. Uwaga: przekierujemy Cię do Pokoju reżyserskiego.Nie będziesz mieć możliwości określenia odbiorców transmisji za pomocą narzędzi w klasycznej wersji. Jeżeli chcesz określić grupę widzów, musisz to zrobić w Pokoju reżyserskim.
 4. Gdy już wypełnisz podstawowe informacje i wybierzesz ustawienia prywatności, przewiń do sekcji Odbiorcy.
 5. Wybierz:
  • „Tak, ten film jest przeznaczony dla dzieci”.
  • „Nie, ten film nie jest przeznaczony dla dzieci”.
 6. Kliknij Dalej, aby kontynuować konfigurowanie transmisji na żywo.

Aktualizowanie ustawień odbiorców w zarchiwizowanych transmisjach na żywo

Możesz zauważyć, że niektóre transmisje z archiwum zostały już oznaczone przez YouTube jako „przeznaczone dla dzieci”. Ponieważ wcześniej nie było możliwości oznaczenia zarchiwizowanych transmisji na żywo jako przeznaczonych lub nieprzeznaczonych dla dzieci, możesz to zrobić teraz:

 1. Zaloguj się na stronie studio.youtube.com.
 2. W menu po lewej wybierz Treści.
 3. Kliknij kartę Na żywo.
 4. Zaznacz pola wyboru obok filmów, które chcesz edytować. Uwaga: aby wybrać wszystkie filmy, zaznacz pole obok frazy „Transmisja na żywo" u góry listy.
 5. Jeśli dane treści są przeznaczone dla dzieci, wybierz kolejno Edytuj a potem Odbiorcy a potem „Tak, ten film jest przeznaczony dla dzieci”. Jeśli treści nie są przeznaczone dla dzieci, wybierz „Nie, ten film nie jest przeznaczony dla dzieci”.
 6. Kliknij AKTUALIZUJ FILMY.
Kilka uwag:
 • Korzystamy z systemów uczących się, aby usprawnić identyfikację filmów, które są jednoznacznie skierowane do młodych odbiorców. Ufamy, że będziesz właściwie określać odbiorców swoich treści, ale w przypadku błędów lub naruszeń możemy zmienić wybrane przez Ciebie oznaczenie.
 • W zakresie określania odbiorców nie możesz polegać wyłącznie na naszych systemach. Mogą one nie rozpoznać treści, które FTC lub inne organy uznają za przeznaczone dla dzieci.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy lub skonsultuj się z prawnikiem.
 • Istnieje większe prawdopodobieństwo, że filmy oznaczone przez Ciebie jako „przeznaczone dla dzieci” będą polecane obok innych materiałów dla najmłodszych.
 • Jeżeli ustawiłeś już odbiorców swojego filmu, a YouTube wykryje błąd lub naruszenie, możesz zobaczyć przy tym filmie informację „Oznaczony jako przeznaczony dla dzieci”. Nie będziesz mieć możliwości zmiany tego oznaczenia. Jeśli uważasz, że podjęliśmy błędną decyzję, możesz się od niej odwołać.

Jakie skutki będzie mieć oznaczenie treści jako przeznaczonych dla dzieci

Aby zachować zgodność z prawem, ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych z treści oznaczonych jako przeznaczone dla dzieci. Musimy przez to ograniczyć lub wyłączyć niektóre funkcje, takie jak komentarze czy powiadomienia.

Jednak przede wszystkim, zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA) i innych obowiązujących przepisów, w treściach przeznaczonych dla dzieci nie wyświetlamy reklam spersonalizowanych. Brak reklam spersonalizowanych w treściach dla dzieci może spowodować zmniejszenie przychodów u niektórych twórców, którzy oznaczają swoje treści jako przeznaczone dla dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że nie dla wszystkich będzie to łatwe, ale podjęcie tych kroków jest niezbędne, aby spełnić wymogi ustawy COPPA i innych obowiązujących przepisów.

Poniżej znajdziesz listę funkcji, których dotyczą zmiany:

Jeśli oznaczysz film lub transmisję na żywo jako przeznaczone dla dzieci

Od stycznia w treściach oznaczonych jako „przeznaczone dla dzieci” dostępność niektórych funkcji będzie ograniczona. Pozwoli to spełnić wymagania ustawy o ochronie dzieci w internecie (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA) i innych obowiązujących przepisów. W poszczególnych filmach i transmisjach na żywo nie będą dostępne te funkcje:

 • autoodtwarzanie na stronie głównej,
 • karty i ekrany końcowe,
 • znaki wodne filmów,
 • wspieranie kanału,
 • komentarze,
 • przycisk darowizny,
 • oznaczenia „Podoba mi się” i „Nie podoba mi się” w YouTube Music,
 • czat na żywo i darowizny na czacie na żywo,
 • gadżety i bilety,
 • dzwonek powiadomień,
 • reklamy spersonalizowane,
 • odtwarzanie w miniodtwarzaczu,
 • superczat i supernaklejki,
 • opcje „Zapisz na playliście” i „Zapisz na liście Do obejrzenia”.
Jeśli oznaczysz kanał jako przeznaczony dla dzieci

Od stycznia w filmach i transmisjach na żywo na kanałach oznaczonych jako przeznaczone dla dzieci nie będą dostępne żadne z funkcji wymienionych powyżej. Nie będą też dostępne te funkcje:

 • wspieranie kanału,
 • dzwonek powiadomień,
 • posty,
 • relacje.

Najczęstsze pytania

Dlaczego w przypadku treści przeznaczonych dla dzieci wyłączone są takie funkcje jak powiadomienia czy komentarze?

Aby zapewnić zgodność z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA) i innymi obowiązującymi przepisami, ograniczamy zbieranie danych w treściach oznaczonych jako przeznaczone dla dzieci. Dlatego w przypadku takich materiałów niektóre funkcje, takie jak powiadomienia i komentarze, mogą być ograniczone lub wyłączone.

Co się stanie, jeśli nieprawidłowo oznaczę odbiorców mojego filmu?

Te obowiązkowe zmiany wynikają z ugody z amerykańską Federalną Komisją Handlu (FTC – Federal Trade Commission) i prokuratorem generalnym Nowego Jorku. Ułatwią Ci one przestrzeganie ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA) i innych obowiązujących przepisów. Niezależnie od lokalizacji Twoim obowiązkiem jest poinformowanie nas, czy Twoje filmy są przeznaczone dla dzieci, czy nie. Niepoprawne określenie odbiorców może spowodować problemy dotyczące zgodności z wymogami FTC lub innych organów. Możemy także podjąć działania na Twoim koncie YouTube.Dowiedz się więcej o egzekwowaniu postanowień ustawy COPPA przez FTC.

Uwaga: będziemy też korzystać z systemów uczących się, aby usprawnić identyfikację filmów, które są jednoznacznie skierowane do młodych odbiorców. Ufamy, że będziesz właściwie określać odbiorców swoich treści, ale w przypadku błędów lub naruszeń możemy zmienić wybrane przez Ciebie oznaczenie. W kwestii określania odbiorców nie możesz polegać wyłącznie na naszych systemach. Mogą one nie rozpoznać treści, które FTC lub inne organy uznają za przeznaczone dla dzieci. Jeśli nie oznaczysz prawidłowo swoich treści jako przeznaczonych dla dzieci, możesz ponieść konsekwencje prawne lub konsekwencje na platformie YouTube. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy Twoje treści są przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy lub skonsultuj się z prawnikiem.

Jak stwierdzić, czy odbiorcy filmu zostali przeze mnie prawidłowo oznaczeni?

Niestety nie jesteśmy w stanie udzielać wskazówek, czy prawidłowo oznaczasz swoje treści jako przeznaczone dla dzieci, ale FTC podała pewne wytyczne precyzujące, jakie treści uznaje za skierowane do dzieci (czy „przeznaczone dla dzieci”). FTC aktualnie rozważa wprowadzenie różnych poprawek do ustawy COPPA, które mogą obejmować dołączenie bardziej szczegółowych wskazówek w tej kwestii.

Będziemy też korzystać z systemów uczących się, aby usprawnić wyszukiwanie treści, które są jednoznacznie przeznaczone dla dzieci. Nie czekaj jednak, aż nasze systemy określą charakter Twoich treści za Ciebie – tak jak wszystkie systemy zautomatyzowane, nie są one nieomylne. Gdy wykryjemy błędy lub naruszenia, możemy być zmuszeni zastąpić wybrane przez Ciebie oznaczenie odbiorców. Jednak przy ustalaniu, czy film jest przeznaczony dla dzieci, w większości przypadków będziemy zdawać się na Twoje oznaczenie odbiorców.

Jeśli nie oznaczysz treści jako przeznaczonych dla dzieci, a FTC lub inny organ uzna, że powinny być tak oznaczone, możesz ponieść konsekwencje prawne.Jeżeli więc nadal nie masz pewności, czy Twoje treści powinny być oznaczone jako przeznaczone dla dzieci, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy lub skonsultuj się z prawnikiem.

Co mam zrobić, jeśli YouTube uzna, że mój film jest przeznaczony dla dzieci, a ja się z tym nie zgadzam?

Jeśli grupa odbiorców nie została jeszcze przez Ciebie określona, YouTube może zrobić to za Ciebie. Ma Ci to pomóc w spełnieniu wymogów COPPA oraz innych obowiązujących przepisów. Jeżeli jednak nie zgadzasz się z tym, jak Twoje treści zostały oznaczone przez YouTube, wciąż w większości przypadków możesz zmienić ustawienia odbiorców danego filmu. Aby to zrobić:

 1. Otwórz stronę studio.youtube.com na komputerze.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Znajdź film, który chcesz edytować, i w kolumnie Ograniczenia kliknij Przeznaczone dla dzieci. Uwaga: jeśli masz więcej niż 1 ograniczenie, musisz najechać na nie kursorem, aby zobaczyć informację Przeznaczone dla dzieci.
 4. Kliknij Sprawdzanie ustawień odbiorców.
 5. W sekcji Odbiorcy zaznacz „Nieprzeznaczony dla dzieci”.

Jeżeli grupa odbiorców Twojego filmu została już przez Ciebie określona, a YouTube wykryje błąd lub naruszenie, możesz zobaczyć przy tym filmie informację „Oznaczony jako przeznaczony dla dzieci”. Takiego oznaczenia nie można już zmienić.

Wiemy jednak, że czasem popełniamy błędy. Jeśli uważasz, że podjęliśmy niewłaściwą decyzję, możesz się od niej odwołać.

Aby zgłosić odwołanie na komputerze:

 1. Otwórz stronę studio.youtube.com na komputerze.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Wyświetl film, w przypadku którego chcesz złożyć odwołanie.
 4. Najedź kursorem na tekst „Oznaczony jako przeznaczony dla dzieci” i kliknij Złóż odwołanie.
 5. Podaj powód odwołania i kliknij Prześlij.

Aby zgłosić odwołanie na telefonie:

 1. Otwórz aplikację YouTube Studio.
 2. Dotknij Menu a potem Filmy.
 3. Na karcie Przesłane kliknij film, do którego chcesz złożyć odwołanie.
 4. W sekcji Ograniczenia dotknij Oznaczony jako przeznaczony dla dzieci.
 5. Kliknij Odwołaj się i podaj powód odwołania.
 6. Kliknij Prześlij.

Po przesłaniu odwołania

Otrzymasz e-maila, w którym poinformujemy Cię o decyzji w sprawie Twojego odwołania. Możliwe są następujące rozwiązania:

 • Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twoje odwołanie, usuniemy oznaczenie „Przeznaczone dla dzieci”.
 • Jeżeli odrzucimy Twoje odwołanie, Twój film pozostanie oznaczony jako przeznaczony dla dzieci. Od teraz sprawdzaj oznaczenia odbiorców całego kanału oraz poszczególnych filmów. Niewłaściwe oznaczanie odbiorców może skutkować konsekwencjami na platformie YouTube lub konsekwencjami prawnymi wynikającymi z ustawy COPPA i innych przepisów.

Pamiętaj, że w przypadku każdego filmu możesz odwołać się tylko raz.

Important Update for All Creators: Complying with COPPA

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false