Kanāla vai videoklipa mērķauditorijas iestatīšana

Neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas uz jums attiecas juridiska prasība ievērot Likumu par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē un/vai citus tiesību aktus. Ja veidojat saturu bērniem, jūsu pienākums ir mums paziņot, ka jūsu videoklipi ir izstrādāti bērniem.

Kā YouTube satura veidotājam jums ir jānorāda, vai esošie un turpmākie videoklipi ir izstrādāti bērniem vai nav. Arī satura veidotājiem, kuri neveido saturu bērniem, ir jānorāda sava mērķauditorija. Tas palīdzēs nodrošināt, ka jūsu saturā tiks piedāvātas atbilstošas funkcijas.

Lai palīdzētu jums ievērot šīs prasības, lietotnē YouTube Studio ir pieejami auditorijas iestatījumi “izstrādāts bērniem”.Auditoriju var iestatīt:

 • kanāla līmenī, norādot, ka viss jūsu turpmākais un esošais saturs ir vai nav izstrādāts bērniem;
 • videoklipa līmenī. Ja izvēlēsieties šo iespēju, jums būs jāiestata katrs esošais un turpmākais videoklips, norādot, vai tas ir izstrādāts bērniem vai nav.

Piezīme

 • Lai iestatītu auditoriju, norādot, ka saturs izstrādāts bērniem, izmantojiet lietotni YouTube Studio. To nevar izdarīt klasiskajā Creator Studio versijā.
 • Drīzumā auditorijas atlases rīks kļūs pieejams trešo pušu lietojumprogrammām un YouTube API pakalpojumiem. Pagaidām izmantojiet YouTube Studio, lai augšupielādētu bērniem izstrādātu saturu.

Svarīgi: kāpēc katram satura veidotājam jānorāda sava mērķauditorija

Šīs izmaiņas tiek pieprasītas kā daļa no vienošanās ar ASV Federālās tirdzniecības komisiju (Federal Trade Commission — FTC) un Ņujorkas ģenerālprokuroru, un tās palīdzēs ievērot Likumu par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē (Children’s Online Privacy Protection Act — COPPA) un/vai citus piemērojamos tiesību aktus. Neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas jums ir jāpaziņo, vai jūsu videoklipi ir izstrādāti bērniem vai nav. Ja nebūsiet precīzi klasificējis auditoriju, iespējams, nenodrošināsiet atbilstību FTC vai citu iestāžu prasībām un mēs piemērosim soda sankcijas jūsu YouTube kontam. Uzziniet vairāk par to, kā FTC piemēro Likumu par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē.

Dažas piezīmes.
 • Mēs izmantojam arī mašīnmācīšanos, lai identificētu videoklipus, kas nepārprotami ir paredzēti bērnu auditorijai. Mēs uzticamies jums, ka precīzi iestatīsiet auditoriju, tomēr mēs varam mainīt auditorijas iestatījuma izvēli gadījumā, ja būs pieļauta kļūda vai to izmantosiet ļaunprātīgi.
 • Nepaļaujieties uz mūsu sistēmām, lai tās iestatītu auditoriju jūsu vietā, jo mūsu sistēmas var neidentificēt saturu, kas saskaņā ar FTC vai citu iestāžu uzskatiem ir izstrādāts bērniem.
 • Ja jums nepieciešama palīdzība, lai noteiktu, vai saturs ir izstrādāts bērniem, apskatiet šo palīdzības centra rakstu vai konsultējieties ar juristu.
 • Pastāv lielāka iespēja, ka videoklipi, kurus iestatāt kā izstrādātus bērniem, tiks ieteikti kopā ar citiem bērnu videoklipiem.
 • Ja būsiet jau iestatījis sava videoklipa auditoriju un YouTube komanda konstatēs kļūdu vai ļaunprātīgu izmantošanu, iespējams, videoklips būs atzīmēts kā “Iestatīts kā izstrādāts bērniem”. Jūs nevarēsiet mainīt auditorijas iestatījumu. Ja uzskatāt, ka esam pieļāvuši kļūdu, varat iesniegt apelāciju.

Kanāla mērķauditorijas iestatīšana

Vienkāršojiet darbplūsmu, atlasot kanāla iestatījumu.Šis iestatījums attieksies uz esošajiem un turpmākajiem videoklipiem. Ja izvēlēsieties neatlasīt kanāla iestatījumu, jums būs jānorāda katrs kanāla videoklips, kas ir izstrādāts bērniem. Atsevišķu videoklipu iestatījumi tiks mainīti, ignorējot kanāla iestatījumu.
Jūsu kanālā tiks arī ierobežotas noteiktas funkcijas. Ja neesat pārliecināts par to, vai jūsu videoklipi ir izstrādāti bērniem, apskatiet šo palīdzības centra rakstu.
 1. Pierakstieties vietnē studio.youtube.com (tikai tīmekļa Studio versija).
 2. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi.
 3. Noklikšķiniet uz vienuma Kanāls.
 4. Noklikšķiniet uz cilnes Papildu iestatījumi
 5. Sadaļā Auditorija atlasiet kādu no tālāk norādītajām iespējām.
  1. “Jā, iestatīt šo kanālu kā izstrādātu bērniem. Es vienmēr augšupielādēju saturu, kas izstrādāts bērniem.” 
  2. “Nē, neiestatīt šo kanālu kā izstrādātu bērniem. Es nekad neaugšupielādēju saturu, kas izstrādāts bērniem.”
  3. “Vēlos pārskatīt šo iestatījumu katram videoklipam.”
 6. Noklikšķiniet uz vienuma Saglabāt.
Videoklipa mērķauditorijas iestatīšana
Varat iestatīt atsevišķus videoklipus kā izstrādātus bērniem. Tā ir laba izvēle gadījumos, ja tikai daži jūsu videoklipi ir izstrādāti bērniem.Ja neesat pārliecināts par to, vai jūsu saturs ir izstrādāts bērniem, apskatiet šo palīdzības centra rakstu.

Mērķauditorijas iestatīšana augšupielādes laikā

 1. Atveriet vietni studio.youtube.com. Piezīme: lai iestatītu mērķauditoriju kā izstrādātu bērniem, izmantojiet lietotni YouTube Studio. To nevar izdarīt klasiskajā Creator Studio versijā.
 2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz augšupielādes ikonas.
 3. Noklikšķiniet uz vienuma Augšupielādēt videoklipu (beta versija).Ja šis vienums netiek rādīts, noklikšķiniet uz vienuma Augšupielādēt videoklipu.
 4. Cilnē Pamatinformācija ritiniet līdz vienumam Mērķauditorija.
 5. Atlasiet kādu no tālāk norādītajām izvēlēm.
  • “Jā, tas ir izstrādāts bērniem”.
  • “Nē, tas nav izstrādāts bērniem”.
 6. Noklikšķiniet uz vienuma Tālāk, lai turpinātu satura augšupielādi.

Kad videoklips būs augšupielādēts, Augšupielāžu sarakstā tas būs atzīmēts kā “Izstrādāts bērniem — jūsu iestatījums”.

Mērķauditorijas iestatījuma atjaunināšana esošiem videoklipiem

Iespējams, pamanīsiet, ka YouTube komanda jau ir atzīmējusi dažus videoklipus kā izstrādātus bērniem. Ja jums vēl nav bijusi iespēja atzīmēt savus videoklipus vai kanālu, norādot, vai tie izstrādāti bērniem, varat to izdarīt tagad.

 1. Pierakstieties vietnē studio.youtube.com.
 2. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Saturs.
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus videoklipiem, kurus vēlaties rediģēt. Piezīme: visus videoklipus varat atlasīt, augšupielādes saraksta augšpusē atzīmējot izvēles rūtiņu blakus vienumam Videoklips.
 4. Atlasiet vienumu Rediģēt un pēc tam Mērķauditorija un pēc tam “Jā, tas ir izstrādāts bērniem”.
 5. Atlasiet vienumu ATJAUNINĀT VIDEOKLIPUS.
Dažas piezīmes.
 • Mēs izmantojam arī mašīnmācīšanos, lai identificētu videoklipus, kas nepārprotami ir paredzēti bērnu auditorijai. Mēs uzticamies jums, ka precīzi iestatīsiet auditoriju, tomēr mēs varam mainīt auditorijas iestatījuma izvēli gadījumā, ja būs pieļauta kļūda vai to izmantosiet ļaunprātīgi.
 • Nepaļaujieties uz mūsu sistēmām, lai tās iestatītu auditoriju jūsu vietā, jo mūsu sistēmas var neidentificēt saturu, kas saskaņā ar FTC vai citu iestāžu uzskatiem ir izstrādāts bērniem.
 • Ja jums nepieciešama palīdzība, lai noteiktu, vai saturs ir izstrādāts bērniem, apskatiet šo palīdzības centra rakstu vai konsultējieties ar juristu.
 • Pastāv lielāka iespēja, ka videoklipi, kurus iestatāt kā izstrādātus bērniem, tiks ieteikti kopā ar citiem bērnu videoklipiem.
 • Ja būsiet jau iestatījis sava videoklipa auditoriju un YouTube komanda konstatēs kļūdu vai ļaunprātīgu izmantošanu, iespējams, videoklips būs atzīmēts kā “Iestatīts kā izstrādāts bērniem”. Jūs nevarēsiet mainīt auditorijas iestatījumu. Ja uzskatāt, ka esam pieļāvuši kļūdu, varat iesniegt apelāciju.

Tiešraides straumes mērķauditorijas iestatīšana

Iestatiet mērķauditoriju, kad veidojat tiešraides straumi

Ja neesat pārliecināts par to, vai jūsu saturs ir izstrādāts bērniem, apskatiet šo palīdzības centra rakstu.

 1. Pārejiet uz vietni studio.youtube.com.
 2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz augšupielādes ikonas.
 3. Noklikšķiniet uz vienuma Uzsākt tiešraidi. Piezīme: noklikšķinot uz šī vienuma, tiksiet novirzīts uz tiešraides vadības telpu.Jūs nevarēsiet iestatīt tiešraides straumes mērķauditoriju, izmantojot mūsu klasiskās tiešraides straumēšanas rīkus, tādēļ jums tas būs jādara tiešraides vadības telpā.
 4. Kad būsiet aizpildījis pamatinformāciju un atlasījis konfidencialitātes iestatījumu, ritiniet līdz vienumam Mērķauditorija.
 5. Atlasiet kādu no tālāk norādītajām izvēlēm.
  • “Jā, tas ir izstrādāts bērniem”.
  • “Nē, tas nav izstrādāts bērniem”.
 6. Nokikšķiniet uz vienuma Tālāk, lai turpinātu tiešraides straumes iestatīšanu.

Mērķauditorijas iestatījuma atjaunināšana arhivētām tiešraides straumēm

Iespējams, pamanīsiet, ka YouTube komanda jau ir atzīmējusi dažas arhivētās tiešraides straumes kā izstrādātas bērniem. Ja jums vēl nav bijusi iespēja atzīmēt savas arhivētās tiešraides straumes, norādot, vai tās izstrādātas bērniem, varat to izdarīt tagad.

 1. Pierakstieties vietnē studio.youtube.com.
 2. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Saturs.
 3. Noklikšķiniet uz cilnes Tiešraide.
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus videoklipiem, kurus vēlaties rediģēt. Piezīme. Visus videoklipus varat atlasīt, saraksta augšpusē atzīmējot izvēles rūtiņu blakus vienumam “Tiešraides straume”.
 5. Atlasiet vienumu Rediģēt un pēc tam Mērķauditorija un pēc tam “Jā, tas ir izstrādāts bērniem”, ja saturs ir paredzēts bērniem. Ja saturs nav paredzēts bērniem, atlasiet vienumu “Nē, tas nav izstrādāts bērniem”.
 6. Atlasiet vienumu ATJAUNINĀT VIDEOKLIPUS.
Dažas piezīmes.
 • Mēs izmantojam arī mašīnmācīšanos, lai identificētu videoklipus, kas nepārprotami ir paredzēti bērnu auditorijai. Mēs uzticamies jums, ka precīzi iestatīsiet auditoriju, tomēr mēs varam mainīt auditorijas iestatījuma izvēli gadījumā, ja būs pieļauta kļūda vai to izmantosiet ļaunprātīgi.
 • Nepaļaujieties uz mūsu sistēmām, lai tās iestatītu auditoriju jūsu vietā, jo mūsu sistēmas var neidentificēt saturu, kas saskaņā ar FTC vai citu iestāžu uzskatiem ir izstrādāts bērniem.
 • Ja jums nepieciešama palīdzība, lai noteiktu, vai saturs ir izstrādāts bērniem, apskatiet šo palīdzības centra rakstu vai konsultējieties ar juristu.
 • Pastāv lielāka iespēja, ka videoklipi, kurus iestatāt kā izstrādātus bērniem, tiks ieteikti kopā ar citiem bērnu videoklipiem.
 • Ja būsiet jau iestatījis sava videoklipa auditoriju un YouTube komanda konstatēs kļūdu vai ļaunprātīgu izmantošanu, iespējams, videoklips būs atzīmēts kā “Iestatīts kā izstrādāts bērniem”. Jūs nevarēsiet mainīt auditorijas iestatījumu. Ja uzskatāt, ka esam pieļāvuši kļūdu, varat iesniegt apelāciju.

Kas notiek, kad saturs ir iestatīts kā izstrādāts bērniem

Lai ievērotu tiesību aktus, mēs ierobežojam datu vākšanu par bērniem izstrādātu saturu un to izmantošanu. Tas nozīmē, ka mums jāatspējo noteiktas funkcijas, piemēram, komentāri, paziņojumi, kā arī citas funkcijas.

Vissvarīgākais ir tas, ka bērniem paredzētajā saturā netiek rādītas personalizētas reklāmas, kā tas pieprasīts Likumā par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē un/vai citos piemērojamos tiesību aktos. Iespējams, ka personalizētu reklāmu nerādīšana dažiem satura veidotājiem, kas būs atzīmējuši savu saturu kā izstrādātu bērniem, samazinās ieņēmumus. Mēs apzināmies, ka dažiem satura veidotājiem nebūs viegli pielāgoties šīm izmaiņām, tomēr šīs svarīgās izmaiņas ir vajadzīgas, lai ievērotu Likumu par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē un citus piemērojamos tiesību aktus.

Tālāk lasiet, kādas funkcijas tiks ietekmētas.

Kas notiek, ja videoklipu vai tiešraides straumi iestata kā izstrādātu bērniem?
Sākot no janvāra, ja savu auditoriju iestatīsiet kā “izstrādātu bērniem”, tiks ierobežotas noteiktas funkcijas, lai ievērotu Likumu par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē un citus piemērojamos tiesību aktus. Kad tas notiks, atsevišķos videoklipos vai tiešraides straumēs nebūs pieejamas tālāk norādītās funkcijas.
 • Automātiskā atskaņošana cilnē Sākums
 • Kartītes vai beigu ekrāni
 • Videoklipu ūdenszīmes
 • Dalība kanālā
 • Komentāri
 • Poga Ziedot
 • Atzīmes Patīk un Nepatīk lietotnē YouTube Music
 • Tērzēšana tiešsaistē vai ziedojumi tiešsaistes tērzēšanā
 • Preces un biļešu iegāde
 • Paziņojuma zvana ikona
 • Personalizētā reklamēšana
 • Atskaņošana mini atskaņotājā
 • Super Chat vai Super Stickers
 • Saglabāšana atskaņošanas sarakstā un sarakstā Skatīties vēlāk
Kas notiek, ja kanālu iestata kā izstrādātu bērniem
Sākot no janvāra, ja savu kanālu iestatīsiet kā izstrādātu bērniem, jūsu videoklipos un tiešraides straumēs nebūs nevienas iepriekš norādītās funkcijas. Kanālam nebūs arī tālāk norādītās funkcijas.
 • Dalība kanālā
 • Paziņojuma zvana ikona
 • Ziņas
 • Stāsti

Bieži uzdotie jautājumi

Kāpēc saturā, kas ir iestatīts kā izstrādāts bērniem, tiek izslēgti paziņojumi, komentāri un citas funkcijas?
Lai ievērotu Likumu par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē (COPPA), kā arī citus tiesību aktus, saturā, kas klasificēts kā izstrādāts bērniem, mēs ierobežojam datu vākšanu. Līdz ar to noteiktas funkcijas šajā saturā var tikt ierobežotas vai izslēgtas, tostarp paziņojumi un komentāri.
Kas notiks, ja nepareizi iestatīšu sava videoklipa mērķauditoriju?
Šīs izmaiņas tiek pieprasītas kā daļa no vienošanās ar ASV Federālās tirdzniecības komisiju (Federal Trade Commission — FTC) un Ņujorkas ģenerālprokuroru, un tās palīdzēs ievērot Likumu par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē (Children’s Online Privacy Protection Act — COPPA) un/vai citus piemērojamos tiesību aktus. Neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas jums ir jāpaziņo, vai jūsu videoklipi ir izstrādāti bērniem vai nav. Ja nebūsiet precīzi klasificējis auditoriju, iespējams, nenodrošināsiet atbilstību FTC vai citu iestāžu prasībām un mēs piemērosim soda sankcijas jūsu YouTube kontam. Uzziniet vairāk par to, kā FTC piemēro Likumu par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē.
Piezīme: mēs izmantosim arī mašīnmācīšanos, lai identificētu videoklipus, kas nepārprotami ir paredzēti bērnu auditorijai. Mēs uzticamies jums, ka precīzi iestatīsiet auditoriju, tomēr mēs varam mainīt auditorijas iestatījuma izvēli gadījumā, ja būs pieļauta kļūda vai to izmantosiet ļaunprātīgi. Tomēr nepaļaujieties uz mūsu sistēmām, lai tās iestatītu auditoriju jūsu vietā, jo mūsu sistēmas var neidentificēt saturu, kas saskaņā ar FTC vai citu iestāžu uzskatiem ir izstrādāts bērniem.Ja savu auditoriju pareizi neiestatīsiet kā izstrādātu bērniem, var rasties juridiskas sekas vai pakalpojumā YouTube var tikt piemērotas soda sankcijas. Ja jums nepieciešama palīdzība, lai noteiktu, vai saturs ir izstrādāts bērniem, apskatiet šo palīdzības centra rakstu vai konsultējieties ar juristu.
Kā varu zināt, ka esmu iestatījis mērķauditoriju pareizi?
Diemžēl mēs nevaram sniegt norādes par to, vai esat pareizi iestatījis savu auditoriju, norādot, ka saturs izstrādāts bērniem, tomēr FTC piedāvā vadlīnijas par to, kas ir bērniem paredzēts saturs (vai “izstrādāts bērniem”). Šobrīd FTC apsver vairākus Likuma par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē grozījumus, kas varētu ietvert arī plašākas vadlīnijas par šo jautājumu.
Mēs arī izmantosim mašīnmācīšanās sistēmas, lai atrastu saturu, kas nepārprotami izstrādāts bērniem. Tomēr nepaļaujieties uz mūsu sistēmām, lai tās iestatītu saturu jūsu vietā — tāpat kā visas automatizētās sistēmas, arī mūsu sistēmas nav perfektas. Mums var nākties mainīt jūsu mērķauditorijas iestatījuma izvēli gadījumos, ja būs pieļauta kļūda vai to izmantosiet ļaunprātīgi. Lielākoties mēs paļausimies uz jūsu mērķauditorijas iestatījumu, lai noteiktu, vai videoklips ir izstrādāts bērniem. 
Ja neiestatīsiet savu auditoriju, norādot, ka saturs izstrādāts bērniem, un FTC vai citas iestādes uzskatīs, ka saturam jābūt šādi klasificētam, tam var būt juridiskas sekas.Apskatiet šo palīdzības centra rakstu vai konsultējieties ar juristu, ja joprojām neesat pārliecināts, vai jūsu saturs ir jāatzīmē kā izstrādāts bērniem.
Kas notiks, ja YouTube komanda uzskatīs, ka mans videoklips ir izstrādāts bērniem, bet es tam nepiekritīšu?
Ja vēl neesat iestatījis sava videoklipa auditoriju: iespējams, YouTube komanda ir klasificējusi auditoriju jūsu vietā. Tas tiek darīts, lai palīdzētu jums nodrošināt atbilstību Likumam par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē un/vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem. Ja nepiekrītat tam, kā YouTube komanda ir iestatījusi jūsu saturu, vairumā gadījumā varat mainīt videoklipa auditorijas iestatījumu. Lūk, kā tas notiek.
 1. Datorā atveriet vietni studio.youtube.com.
 2. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Saturs.
 3. Pārejiet uz videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, un sadaļā Ierobežojumi atlasiet vienumu Izstrādāts bērniem. Piezīme: vairāku ierobežojumu gadījumā, iespējams, būs jāvirza kursors, lai atrastu vienumu Izstrādāts bērniem.
 4. Noklikšķiniet uz vienuma Pārskatīt mērķauditorijas iestatījumu.
 5. Sadaļā Mērķauditorija atlasiet vienumu “Nē, tas nav izstrādāts bērniem”.

Ja jau esat iestatījis sava videoklipa auditoriju: un YouTube komanda konstatēs kļūdu vai ļaunprātīgu izmantošanu, iespējams, videoklips būs atzīmēts kā “Iestatīts kā izstrādāts bērniem”. Šajā gadījumā nevarēsiet mainīt auditorijas iestatījumu.

Mēs saprotam, ka dažkārt pieļaujam kļūdas. Ja uzskatāt, ka tā ir noticis, varat iesniegt apelāciju par šo lēmumu.

Lai iesniegtu apelāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Datorā atveriet vietni studio.youtube.com.
 2. Kreisās puses izvēlnē atlasiet vienumu Saturs.
 3. Atveriet videoklipu, par kuru vēlaties iesniegt apelāciju.
 4. Virziet kursoru virs vienuma “Iestatīts kā izstrādāts bērniem” un noklikšķiniet uz vienuma Iesniegt apelāciju.
 5. Ievadiet apelācijas iemeslu un noklikšķiniet uz vienuma Iesniegt.

Pēc apelācijas iesniegšanas

Jūs saņemsiet e-pasta ziņojumu ar informāciju par apelācijas pieprasījuma rezultātu. Iespējams kāds no tālāk norādītajiem risinājumiem.

 • Ja jūsu apelācija tiks pieņemta, tiks noņemts auditorijas iestatījums “izstrādāts bērniem”.
 • Ja jūsu apelācija netiks pieņemta, auditorijas iestatījums “izstrādāts bērniem” paliks jūsu saturā. Turpmāk, lūdzu, izskatiet sava kanāla un/vai atsevišķu videoklipu auditorijas iestatījumus. Ja auditorija netiks atbilstoši klasificēta, var rasties juridiskas sekas atbilstoši Likumam par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē un/vai citiem tiesību aktiem vai piemērotas soda sankcijas YouTube platformā.

Varat iesniegt apelāciju par katru videoklipu tikai vienu reizi.

Important Update for All Creators: Complying with COPPA

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?