Kaip nustatyti kanalo arba vaizdo įrašo auditoriją

Nepriklausomai nuo to, kurioje vietovėje esate, teisiškai privalote laikytis Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymo ir (arba) kitų įstatymų. Jei kuriate turinį vaikams, privalote mums nurodyti, kad jūsų vaizdo įrašai yra skirti vaikams.

Kaip „YouTube“ kūrėjas privalote būsimiems ir esamiems vaizdo įrašams nustatyti, ar jie yra skirti vaikams. Net ir tie kūrėjai, kurie nekuria turinio vaikams, turi nustatyti auditoriją. Tai padės užtikrinti, kad jūsų turinyje siūlytume tinkamai parinktas funkcijas.

Important Update for All Creators: Complying with COPPA

Siekdami padėti laikytis reikalavimų, į „YouTube Studio“ sąsają įtraukėme auditorijos nustatymą „skirta vaikams“. Toliau nurodyta, kur galite nustatyti auditoriją.

 • Kanalo lygmeniu. Tokiu atveju visas būsimas ir esamas turinys bus nustatytas kaip skirtas arba neskirtas vaikams.
 • Vaizdo įrašo lygmeniu. Pasirinkę šią parinktį, kiekvienam esamam ir būsimam vaizdo įrašui turėsite atskirai nustatyti, ar jis yra skirtas vaikams.

Pastaba.

 • Artimiausiu metu pateiksime auditorijos atrankos įrankį, skirtą trečiųjų šalių programoms ir „YouTube“ API paslaugoms. O kol kas, norėdami įkelti vaikams skirtą turinį, naudokite „YouTube Studio“.

Svarbu: kodėl kiekvienas kūrėjas turi nustatyti auditoriją

Šie pakeitimai privalomi pagal susitarimą su JAV federaline prekybos komisija (FTC) ir Niujorko valstijos generaliniu prokuroru; jie padės jums laikytis Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymo (COPPA) ir (arba) kitų taikomų įstatymų. Nepriklausomai nuo to, kurioje vietovėje esate, reikalaujame mums nurodyti, ar jūsų vaizdo įrašai yra skirti vaikams. Jei savo auditoriją nustatysite netiksliai, gali būti, kad neatitiksite FTC ar kitų valdžios institucijų reikalavimų, o mes galime imtis veiksmų jūsų „YouTube“ paskyros atžvilgiu. Sužinokite daugiau, kaip FTC įgyvendina COPPA.

Toliau pateiktos kelios pastabos.
 • Pasitelkiame mašininį mokymąsi, kad padėtų mums atpažinti, kurie vaizdo įrašai yra aiškiai skirti vaikų auditorijai. Tikime, kad tiksliai nustatysite savo auditoriją, bet esant klaidai ar piktnaudžiavimui galime nepaisyti jūsų pasirinkto auditorijos nustatymo.
 • Nepasikliaukite mūsų sistemomis, kad jos nustatytų auditoriją už jus, nes turinys, kurį FTC ar kitos valdžios institucijos laiko skirtu vaikams, sistemų gali likti neatpažintas.
 • Jei reikia pagalbos sprendžiant, ar turinys yra skirtas vaikams, perskaitykite šį pagalbos centro straipsnį arba pasitarkite su teisininku.
 • Jums nustačius, kad vaizdo įrašas yra skirtas vaikams, toks vaizdo įrašas gali būti dažniau rekomenduojamas kartu su kitais vaikams skirtais vaizdo įrašais.
 • Jei jau nustatėte vaizdo įrašo auditoriją, bet „YouTube“ aptiko klaidą ar piktnaudžiavimą, galite matyti, kad vaizdo įrašo nustatymas pasikeis į „Nustatyta parinktis „Skirta vaikams“. Auditorijos nustatymo pakeisti negalėsite. Jei manote, kad padarėme klaidą, galite pateikti apeliaciją.

Kanalo auditorijos nustatymas

Supaprastinkite darbą pasirinkę kanalo nustatymą. Šis nustatymas bus taikomas esamiems ir būsimiems vaizdo įrašams. Jei nuspręsite nepasirinkti kanalo nustatymo, privalėsite identifikuoti kiekvieną kanalo vaizdo įrašą, kuris yra skirtas vaikams. Atskirų vaizdo įrašų nustatymai bus viršesni už kanalo nustatymą, kurio tokiu atveju nepaisoma.
Pasirinkus nustatymą, kanale bus ribojamos tam tikros funkcijos. Jei dvejojate, ar jūsų vaizdo įrašai yra skirti vaikams, peržiūrėkite šį pagalbos centro straipsnį.
 1. Prisijunkite adresu studio.youtube.com (tik žiniatinkliui skirta „Studio“ versija).
 2. Kairiajame meniu spustelėkite Nustatymai.
 3. Spustelėkite Kanalas.
 4. Spustelėkite skirtuką Išplėstiniai nustatymai
 5. Skiltyje Auditorija pasirinkite vieną iš toliau nurodytų variantų.
  1. „Taip, nustatyti, kad šis kanalas skirtas vaikams. Visada įkeliu vaikams skirtą turinį.“ 
  2. „Ne, nustatyti, kad šis kanalas neskirtas vaikams. Niekada neįkeliu vaikams skirto turinio.“
  3. „Noriu peržiūrėti šį nustatymą kiekvienam vaizdo įrašui.“ 
 6. Spustelėkite Išsaugoti.
Vaizdo įrašo auditorijos nustatymas
Galite atskiruose vaizdo įrašuose nustatyti, kad jie yra skirti vaikams. Tokia parinktis praverčia, kai vaikams skirti tik kai kurie jūsų vaizdo įrašai. Jei dvejojate, ar jūsų turinys skirtas vaikams, peržiūrėkite šį pagalbos centro straipsnį

Auditorijos nustatymas įkeliant

 1. Apsilankykite adresu studio.youtube.com. Jei norite nustatyti, kad turinys skirtas vaikams, tai turite padaryti naudodami „YouTube Studio“. To padaryti klasikinėje Kūrėjų studijos versijoje negalėsite. 
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite įkėlimo piktogramą. 
 3. Spustelėkite Įkelti vaizdo įrašą (beta). Jei tokios parinkties nematote, spustelėkite Įkelti vaizdo įrašą.
 4. Skirtuke Pagrindinė informacija slinkite iki parinkties Auditorija
 5. Pasirinkite vieną iš tolesnių parinkčių.
  • „Taip, jis skirtas vaikams“.
  • „Ne, jis neskirtas vaikams“
 6. Spustelėję Kitas tęskite turinio įkėlimą. 

Kai įkelsite vaizdo įrašą, „Įkėlimų“ sąraše prie jo bus žyma „Skirta vaikams – nustatėte jūs“. 

Seniau įkeltų vaizdo įrašų auditorijos nustatymo atnaujinimas

Galite pastebėti, kad kai kuriuose vaizdo įrašuose „YouTube“ jau nustatė „Skirta vaikams“. Kadangi iki šiol neturėjote galimybės nustatyti, kad jūsų vaizdo įrašai arba kanalas yra skirti vaikams, galėsite tai padaryti dabar.

 1. Prisijunkite adresu studio.youtube.com.
 2. Kairiajame meniu pasirinkite Turinys.
 3. Pažymėkite vaizdo įrašų, kuriuos norite redaguoti, laukelius. Pastaba: įkėlimų sąrašo viršuje pažymėję laukelį prie užrašo „Vaizdo įrašas“ galite pasirinkti visus vaizdo įrašus. 
 4. Pasirinkite Redaguoti ir tada Auditorija ir tada „Taip, jis skirtas vaikams“.
 5. Pasirinkite ATNAUJINTI VAIZDO ĮRAŠUS.
Toliau pateiktos kelios pastabos. 
 • Pasitelkiame mašininį mokymąsi, kad padėtų mums atpažinti, kurie vaizdo įrašai yra aiškiai skirti vaikų auditorijai. Tikime, kad tiksliai nustatysite savo auditoriją, bet esant klaidai ar piktnaudžiavimui galime nepaisyti jūsų pasirinkto auditorijos nustatymo. 
 • Nepasikliaukite mūsų sistemomis, kad jos nustatytų auditoriją už jus, nes turinys, kurį FTC ar kitos valdžios institucijos laiko skirtu vaikams, sistemų gali likti neatpažintas. 
 • Jei reikia pagalbos sprendžiant, ar turinys yra skirtas vaikams, perskaitykite šį pagalbos centro straipsnį arba pasitarkite su teisininku.
 • Nustačius, kad vaizdo įrašas yra skirtas vaikams, toks vaizdo įrašas gali būti dažniau rekomenduojamas kartu su kitais vaikams skirtais vaizdo įrašais. 
 • Jei jau nustatėte vaizdo įrašo auditoriją, bet „YouTube“ aptiko klaidą ar piktnaudžiavimą, galite matyti, kad vaizdo įrašo nustatymas pasikeis į „Nustatyta parinktis „Skirta vaikams“. Auditorijos nustatymo pakeisti negalėsite. Jei manote, kad padarėme klaidą, galite pateikti apeliaciją.

Tiesioginio srauto auditorijos nustatymas

Tiesioginio srauto auditorijos nustatymas jį kuriant

Jei dvejojate, ar jūsų turinys skirtas vaikams, peržiūrėkite šį pagalbos centro straipsnį

 1. Eikite adresu studio.youtube.com.
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite įkėlimo piktogramą.
 3. Spustelėkite Perduoti tiesiogiai. Spustelėjus šią nuorodą bus atidarytas Tiesioginių įvykių valdymo kambarys. Nustatyti tiesioginio srauto auditorijos klasikiniais tiesioginio srauto įrankiais negalėsite, taigi tam reikės eiti į Tiesioginių srautų valdymo centrą.
 4. Užpildę pagrindinės informacijos laukus ir pasirinkę privatumo nustatymą slinkite iki parinkties Auditorija
 5. Pasirinkite vieną iš tolesnių parinkčių.
  • „Taip, jis skirtas vaikams“.
  • „Ne, jis neskirtas vaikams“.
 6. Palietę Kitas toliau konfigūruokite tiesioginį srautą.

Archyvuotų tiesioginių srautų auditorijos nustatymo atnaujinimas

Galite pastebėti, kad kai kuriuose suarchyvuotuose tiesioginiuose srautuose „YouTube“ jau nustatė „Skirta vaikams“. Kadangi iki šiol neturėjote galimybės nustatyti, kad jūsų suarchyvuoti tiesioginiai srautai yra skirti vaikams, galėsite tai padaryti dabar.

 1. Prisijunkite adresu studio.youtube.com.
 2. Kairiajame meniu pasirinkite Turinys.
 3. Spustelėkite skirtuką Tiesioginiai srautai.
 4. Pažymėkite vaizdo įrašų, kuriuos norite redaguoti, laukelius. Pastaba: sąrašo viršuje pažymėję laukelį prie užrašo „Tiesioginis srautas“ galite pasirinkti visus vaizdo įrašus. 
 5. Pasirinkite Redaguoti ir tada Auditorija ir tada „Taip, jis skirtas vaikams“, jei turinys yra skirtas vaikams. Arba pasirinkite „Ne, jis neskirtas vaikams“, jeigu tai ne turinys vaikams.
 6. Pasirinkite ATNAUJINTI VAIZDO ĮRAŠUS.
Toliau pateiktos kelios pastabos. 
 • Pasitelkiame mašininį mokymąsi, kad padėtų mums atpažinti, kurie vaizdo įrašai yra aiškiai skirti vaikų auditorijai. Tikime, kad tiksliai nustatysite savo auditoriją, bet esant klaidai ar piktnaudžiavimui galime nepaisyti jūsų pasirinkto auditorijos nustatymo. 
 • Nepasikliaukite mūsų sistemomis, kad jos nustatytų auditoriją už jus, nes turinys, kurį FTC ar kitos valdžios institucijos laiko skirtu vaikams, sistemų gali likti neatpažintas. 
 • Jei reikia pagalbos sprendžiant, ar turinys yra skirtas vaikams, perskaitykite šį pagalbos centro straipsnį arba pasitarkite su teisininku.
 • Jums nustačius, kad vaizdo įrašas yra skirtas vaikams, toks vaizdo įrašas gali būti dažniau rekomenduojamas kartu su kitais vaikams skirtais vaizdo įrašais.
 • Jei jau nustatėte vaizdo įrašo auditoriją, bet „YouTube“ aptiko klaidą ar piktnaudžiavimą, galite matyti, kad vaizdo įrašo nustatymas pasikeis į „Nustatyta parinktis „Skirta vaikams“. Auditorijos nustatymo pakeisti negalėsite. Jei manote, kad padarėme klaidą, galite pateikti apeliaciją.

Kas nutika nustačius, kad turinys yra skirtas vaikams

Siekdami laikytis įstatymus ribojame duomenų rinkimą ir naudojimą vaikams skirtame turinyje. Tai reiškia, kad tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, komentarus, pranešimus ir kitas, turime apriboti arba išjungti.

Visų svarbiausia, kad vaikams skirtame turinyje neteikiame suasmenintų skelbimų, kaip reikalauja Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymas (COPPA) ir (arba) kiti atitinkami įstatymai. Kadangi vaikams skirtame turinyje nebus pateikiami suasmeninti skelbimai, kai kurie kūrėjai, pažymėję, kad jų turinys yra skirtas vaikams, gali gauti mažiau pajamų. Suprantame, kad kai kuriems kūrėjams nebus lengva, tačiau svarbu imtis šių veiksmų, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi COPPA ir kitų atitinkamų įstatymų.

Toliau pateikiamas sąrašas, kurioms funkcijoms tai aktualu.

Jei nustatysite, kad vaizdo įrašas arba tiesioginis srautas yra skirtas vaikams

Jums nustačius auditoriją „Skirta vaikams“, ribosime tam tikras funkcijas, kad būtų laikomasi Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymo (COPPA) ir kitų atitinkamų įstatymų. Tokiu atveju atskiruose vaizdo įrašuose arba tiesioginiuose srautuose nebus pasiekiamos toliau nurodytos funkcijos.

 • Automatinis paleidimas pagrindiniame skirtuke
 • Kortelės arba pabaigos užsklandos
 • Vaizdo įrašų vandens ženklas
 • Kanalo narystės
 • Komentarai
 • Mygtukas „Paaukoti“
 • Pažymėjimas, kad turinys patinka arba nepatinka, platformoje „YouTube Music“
 • Tiesioginis pokalbis arba piniginės aukos tiesioginio pokalbio metu
 • Atributika ir prekyba bilietais
 • Pranešimų varpelis
 • Suasmenintas reklamavimas
 • Atkūrimas sumažintoje leistuvėje
 • „Super Chat“ arba „Super Stickers“
 • Išsaugojimas grojaraštyje, įskaitant grojaraštį „Žiūrėti vėliau“
Jei nustatysite, kad kanalas yra skirtas vaikams

Jei kanalas yra skirtas vaikams, vaizdo įrašuose arba tiesioginiuose srautuose nebus nė vienos iš pirmiau nurodytų funkcijų. Kanale taip pat neveiks toliau nurodytos funkcijos. 

 • Kanalo narystės
 • Pranešimų varpelis
 • Įrašai

Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl nustačius, kad turinys yra skirtas vaikams, išjungiami pranešimai, komentarai ir kitos funkcijos?

Kad būtų laikomasi Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymo (COPPA) ir kitų atitinkamų įstatymų, ribojame duomenų rinkimą, kai nurodyta, kad turinys yra skirtas vaikams. Todėl tokiame turinyje tam tikros funkcijos gali būti ribojamos arba išjungtos, įskaitant pranešimus ir komentarus.

Kas bus, jei neteisingai nustatysiu vaizdo įrašo auditoriją?

Šie pakeitimai privalomi pagal susitarimą su JAV federaline prekybos komisija (FTC) ir Niujorko valstijos generaliniu prokuroru; jie padės jums laikytis Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymo (COPPA) ir (arba) kitų taikomų įstatymų. Nepriklausomai nuo to, kurioje vietovėje esate, reikalaujame mums nurodyti, ar jūsų vaizdo įrašai yra skirti vaikams. Jei savo auditoriją nustatysite netiksliai, gali būti, kad neatitiksite FTC ar kitų valdžios institucijų reikalavimų, o mes galime imtis veiksmų jūsų „YouTube“ paskyros atžvilgiu. Sužinokite daugiau, kaip FTC įgyvendina COPPA.

Pastaba: taip pat pasitelksime mašininį mokymąsi, kad padėtų mums atpažinti, kurie vaizdo įrašai yra aiškiai skirti mažamečių auditorijai. Tikime, kad tiksliai nustatysite savo auditoriją, bet esant klaidai ar piktnaudžiavimui galime nepaisyti jūsų pasirinkto auditorijos nustatymo. Tačiau nepasikliaukite mūsų sistemomis, kad jos nustatytų auditoriją už jus, nes turinys, kurį FTC ar kitos valdžios institucijos laiko skirtu vaikams, sistemų gali likti neatpažintas. Jei tiksliai nenustatysite, kad jūsų turinys yra skirtas vaikų auditorijai, jums gali grėsti teisinės pasekmės arba pasekmės „YouTube“ platformoje. Jei reikia pagalbos sprendžiant, ar turinys yra skirtas vaikams, perskaitykite šį pagalbos centro straipsnį arba pasitarkite su teisininku.

Kaip žinoti, ar tinkamai nustačiau vaizdo įrašo auditoriją?

Apgailestaujame, bet negalime pateikti rekomendacijų, ar tiksliai nustatėte, kad turinys yra skirtas vaikų auditorijai, tačiau FTC pateikė rekomendacijų, kokie yra į vaikus orientuoto (arba skirto vaikams) turinio požymiai. Šiuo metu FTC svarsto keletą COPPA atnaujinimų, tarp kurių gali būti ir daugiau rekomendacijų šiuo klausimu.

Taip pat naudosime mašininio mokymosi sistemas, kad lengviau aptiktume turinį, kuris aiškiai skirtas vaikams. Tačiau nepasikliaukite mūsų sistemomis manydami, kad nustatys turinio kategoriją už jus – kaip ir visos automatinės sistemos, jos nėra tobulos. Nustačius klaidą ar piktnaudžiavimą mums gali tekti nepaisyti jūsų pasirinkto auditorijos nustatymo. Tačiau dauguma atvejų pasikliausime jūsų pasirinktu auditorijos nustatymu spręsdami, ar vaizdo įrašas yra skirtas vaikams.

Jei nenustatysite, kad jūsų turinys yra skirtas vaikų auditorijai, bet FTC ar kitos valdžios institucijos manys, kad turėjote nustatyti, jums gali grėsti teisinės pasekmės. Todėl peržiūrėkite šį pagalbos centro straipsnį arba pasitarkite su teisininku, jei vis dar dvejojate, ar turėtumėte savo turinį nustatyti kaip skirtą vaikams.

Ką daryti, jei „YouTube“ sako, kad mano vaizdo įrašas yra skirtas vaikams, bet aš nesutinku?

Jei dar nenustatėte vaizdo įrašo auditorijos, „YouTube“ galėjo nustatyti jūsų turinio auditoriją už jus. Tokiais veiksmais siekiame padėti jums laikytis COPPA ir (arba) kitų atitinkamų įstatymų. Visgi jei nesutinkate su „YouTube“ atliktu jūsų turinio auditorijos nustatymu, daugeliu atveju vis dar galite vaizdo įrašo auditorijos nustatymą pakeisti.

Jei jau nustatėte vaizdo įrašo auditoriją, bet „YouTube“ aptiko klaidą ar piktnaudžiavimą, prie vaizdo įrašo galite matyti žymą „Nustatyta parinktis „Skirta vaikams“. Tokiu atveju negalėsite pakeisti auditorijos nustatymo.

Visgi suprantame, kad kartais suklystame. Jei manote, kad taip ir nutiko, galite pateikti apeliaciją dėl šio sprendimo.

Norėdami pateikti apeliaciją kompiuteryje, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kompiuteryje eikite adresu studio.youtube.com.
 2. Kairiajame meniu pasirinkite Turinys.
 3. Raskite vaizdo įrašą, dėl kurio norite pateikti apeliaciją.
 4. Užveskite pelės žymeklį virš „Nustatyta parinktis „Skirta vaikams“ ir spustelėkite Pateikti apeliaciją.
 5. Įveskite apeliacijos priežastį ir spustelėkite Pateikti.

Norėdami pateikti apeliaciją telefone, atlikite tolesnius veiksmus.

 1. Atidarykite programą „YouTube Studio“.
 2. Palieskite meniu ir tada Vaizdo įrašai.
 3. „Įkėlimų“ skirtuke spustelėkite vaizdo įrašą, dėl kurio norite pateikti apeliaciją.
 4. Skiltyje Apribojimai palieskite Nustatyta parinktis Skirta vaikams.
 5. Palieskite Pateikti apeliaciją ir nurodykite apeliacijos teikimo priežastį.
 6. Palieskite Pateikti.

Kai pateikiate apeliaciją

Iš „YouTube“ gausite el. laišką, kuriame bus nurodytas sprendimas dėl apeliacijos. Toliau pateikiamos galimos situacijos.

 • Jei apeliacija patenkinama, auditorijos nustatymą „skirta vaikams“ pašalinsime.
 • Jei apeliacija nepatenkinama, auditorijos nustatymas „skirta vaikams“ lieka galioti turiniui. Nuo šiol visada peržiūrėkite kanalo ir (arba) atskiro vaizdo įrašo auditorijos nustatymą. Tinkamai nenustačius auditorijos gali grėsti teisinės pasekmės pagal COPPA ir (arba) kitus įstatymus ar pasekmės „YouTube“ platformoje.

Pateikti apeliaciją dėl konkretaus vaizdo įrašo galite tik vieną kartą.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu