Nastavení publika kanálu nebo videa

Bez ohledu na to, kde žijete, máte zákonnou povinnost dodržovat zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) a/nebo další zákony. Pokud tvoříte dětský obsah, máte povinnost nám oznámit, že jsou vaše videa určená pro děti

Jako autor na YouTube máte povinnost u vašich budoucích i stávajících videí nastavit, zda jsou určená pro děti. I autoři, kteří nevytvářejí obsah pro děti, tak musí učinit. Pomůžete nám tím zajistit, že budeme u vašeho obsahu nabízet vhodné funkce. 

Abychom vám pomohli dodržet veškeré právní předpisy, existuje ve Studiu YouTube nastavení publika pro obsah určený pro děti. Publikum si můžete nastavit:

 • Na úrovni kanálu: Na této úrovni si nastavíte, zda je váš veškerý budoucí i stávající obsah určený pro děti či ne. 
 • Nebo na úrovni videa. Zvolíte-li tuto možnost, musíte u každého stávajícího i budoucího videa nastavit, zda je určeno pro děti či ne. 

Poznámka:

 • Chcete-li nastavit publikum a svůj obsah jako určený pro děti, musíte tak učinit ve Studiu YouTube. V klasickém Studiu pro autory toto udělat nelze.
 • V blízké době zpřístupníme nástroj výběru publika aplikacím třetích stran a v rozhraní YouTube API. K nahrání obsahu určeného pro děti zatím používejte Studio YouTube.

Důležité: Proč musí každý autor nastavit publikum

Tyto změny jsou vyžadovány jako součást dohody s Federální obchodní komisí Spojených států (FTC) a generálním prokurátorem státu New York a pomohou vám dodržovat zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) a/nebo další příslušné zákony. Jsou-li vaše videa určená pro děti, máte povinnost nám to oznámit bez ohledu na vaši zeměpisnou polohu. V případě, že své publikum správně nenastavíte, můžete čelit následkům ze strany komise FTC nebo jiných orgánů a my můžeme podniknout určité kroky u vašeho účtu YouTube. Další informace o prosazování zákona COPPA ze strany FTC. 

Několik poznámek
 • S vyhledáváním videí zjevně zaměřených na mladší diváky nám pomáhá strojové učení. Věříme, že publikum nastavíte správně, ale v případě chyby nebo zneužití můžeme vaše nastavení publika změnit. 
 • Nespoléhejte se na to, že naše systémy nastaví publikum za vás. Naše systémy totiž nemusí odhalit obsah, který komise FTC nebo další orgány považují za určený pro děti. 
 • Pokud nemáte jistotu, zda je váš obsah určen pro děti, a potřebujete s určením pomoci, přečtěte si tento článek v centru nápovědy nebo vyhledejte pomoc právního zástupce.
 • U videí, která jste označili jako určená pro děti, je větší pravděpodobnost, že je budeme doporučovat v rámci dětských videí.
 • Pokud jste už nastavili publikum pro své video a YouTube odhalí chybu nebo zneužití, bude vaše video označeno jako „Nastaveno jako Určeno pro děti“. Nastavení publika nebude možné změnit. Pokud se domníváte, že chyba je na naší straně, můžete se odvolat.

Nastavení publika u kanálu

Vhodným nastavením kanálu si můžete zjednodušit práci. Toto nastavení ovlivní stávající i budoucí videa. Pokud se rozhodnete neprovádět nastavení kanálu, budete muset nastavovat publikum u každého videa ve svém kanálu, které bude určené pro děti. Nastavení jednotlivých videí má přednost před nastavením kanálu.
Dojde také k omezení některých funkcí ve vašem kanálu. Pokud si nejste jistí, zda jsou vaše videa určena pro děti, prostudujte si tento článek v centru nápovědy.
 1. Přihlaste se na stránce studio.youtube.com (pouze webové studio).
 2. V nabídce nalevo klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na Kanál.
 4. Klikněte na kartu Rozšířená nastavení
 5. V části Publikum vyberte možnost:
  1. „Ano, nastavit kanál jako určený pro děti. Vždy nahrávám obsah, který je určený pro děti.“ 
  2. „Ne, nastavit kanál jako ,není určený pro děti‘. Nikdy nenahrávám obsah, který by byl určený pro děti.“
  3. „Chci provádět nastavení u každého videa zvlášť.“ 
 6. Klikněte na Uložit.
Nastavení publika u videa
Jednotlivá videa můžete označit jako určená pro děti. Tato možnost je vhodná v případě, pokud jsou pro děti určena pouze některá vaše videa. Pokud si nejste jistí, zda je váš obsah určen pro děti, prostudujte si tento článek v centru nápovědy

Nastavení publika během nahrávání

 1. Přejděte na stránku studio.youtube.com. Upozornění: Chcete-li nastavit video jako určené pro děti, musíte použít Studio YouTube. V klasickém Studiu pro autory to není možné. 
 2. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu nahrávání. 
 3. Klikněte na možnost Nahrát video (beta). Pokud se tato možnost nezobrazuje, klikněte na Nahrát video.
 4. Na kartě Základní informace přejděte do nabídky Publikum
 5. Vyberte:
  • „Ano, je určeno pro děti.“
  • „Ne, není určeno pro děti.“ 
 6. Klikněte na tlačítko Další a pokračujte v nahrávání obsahu. 

Až bude video nahráno, bude v seznamu Nahrané soubory označeno jako „Určeno pro děti – nastaveno vámi“.

Aktualizace nastavení publika u stávajících videí

Můžete si všimnout, že systémy YouTube už některá videa nastavily jako určená pro děti. Protože jste dosud nemohli sami nastavit, jestli jsou videa nebo váš kanál určené pro děti nebo ne, můžete to udělat teď:

 1. Přihlaste se na stránce studio.youtube.com.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Obsah.
 3. Zaškrtněte políčka u videí, která chcete upravit. Poznámka: Vybrat můžete všechna videa, když zaškrtnete políčko vedle položky Video v záhlaví seznamu nahraných položek. 
 4. Vyberte položky Upravit a potom Publikum a potom Ano, je určeno pro děti.
 5. Vyberte možnost AKTUALIZOVAT VIDEA.
Několik poznámek: 
 • S vyhledáváním videí zjevně zaměřených na mladší diváky nám pomáhá strojové učení. Věříme, že publikum nastavíte správně, ale v případě chyby nebo zneužití můžeme vaše nastavení publika změnit. 
 • Nespoléhejte se na to, že naše systémy nastaví publikum za vás. Naše systémy totiž nemusí odhalit obsah, který komise FTC nebo další orgány považují za určený pro děti. 
 • Pokud nemáte jistotu, zda je váš obsah určen pro děti, a potřebujete s určením pomoci, přečtěte si tento článek v centru nápovědy nebo vyhledejte pomoc právního zástupce.
 • U videí, která jste označili jako určená pro děti, je větší pravděpodobnost, že je budeme doporučovat v rámci dětských videí. 
 • Pokud jste už nastavili publikum pro své video a YouTube odhalí chybu nebo zneužití, bude vaše video označeno jako „Nastaveno jako Určeno pro děti“. Nastavení publika nebude možné změnit. Pokud se domníváte, že chyba je na naší straně, můžete se odvolat.

Nastavení publika u živého přenosu

Nastavení publika při vytváření živého přenosu

Pokud si nejste jistí, zda je váš obsah určen pro děti, prostudujte si tento článek v centru nápovědy

 1. Přejděte na adresu studio.youtube.com.
 2. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu nahrávání.
 3. Klikněte na možnost Spustit živé vysílání. Upozornění: Kliknutím budete přesměrováni do kontrolní místnosti pro přímé přenosy. Publikum živého přenosu nelze nastavit pomocí nástrojů pro živé přenosy klasického Studia pro autory. Musíte použít kontrolní místnost pro přímé přenosy.
 4. Zadejte základní informace a nastavení soukromí a přejděte k možnosti Publikum
 5. Vyberte:
  • „Ano, je určeno pro děti.“
  • „Ne, není určeno pro děti.“
 6. Klikněte na tlačítko Další a pokračujte v nastavování živého streamu.

Aktualizace nastavení publika u archivovaného živého přenosu

Můžete si všimnout, že systémy YouTube už některé archivované živé přenosy nastavily jako určené pro děti. Protože jste dosud nemohli sami nastavit, jestli jsou archivované živé přenosy určeny pro děti, nebo ne, můžete to udělat teď:

 1. Přihlaste se na stránce studio.youtube.com.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Obsah.
 3. Klikněte na kartu Živě.
 4. Zaškrtněte políčka u videí, která chcete upravit. Poznámka: Vybrat můžete všechna videa, když zaškrtnete políčko vedle položky Přímý přenos v záhlaví seznamu. 
 5. Vyberte možnosti Upravit a potom Publikum a potom Ano, je určeno pro děti, pokud je obsah určen pro děti. V opačném případě vyberte Ne, není určeno pro děti.
 6. Vyberte možnost AKTUALIZOVAT VIDEA.
Několik poznámek
 • S vyhledáváním videí zjevně zaměřených na mladší diváky nám pomáhá strojové učení. Věříme, že publikum nastavíte správně, ale v případě chyby nebo zneužití můžeme vaše nastavení publika změnit. 
 • Nespoléhejte se na to, že naše systémy nastaví publikum za vás. Naše systémy totiž nemusí odhalit obsah, který komise FTC nebo další orgány považují za určený pro děti. 
 • Pokud nemáte jistotu, zda je váš obsah určen pro děti, a potřebujete s určením pomoci, přečtěte si tento článek v centru nápovědy nebo vyhledejte pomoc právního zástupce.
 • U videí, která jste označili jako určená pro děti, je větší pravděpodobnost, že je budeme doporučovat v rámci dětských videí.
 • Pokud jste už nastavili publikum pro své video a YouTube odhalí chybu nebo zneužití, bude vaše video označeno jako „Nastaveno jako Určeno pro děti“. Nastavení publika nebude možné změnit. Pokud se domníváte, že chyba je na naší straně, můžete se odvolat.

Co se stane, když bude obsah označen jako určený pro děti

V souladu se zákonem u obsahu určeného pro děti omezíme shromažďování a využívání údajů o uživateli. To znamená, že musíme omezit nebo deaktivovat některé funkce, jako jsou komentáře, oznámení a další. 

Především nebudeme u obsahu pro děti zobrazovat personalizované reklamy, což je vyžadováno zákonem o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) nebo dalšími příslušnými zákony. Některým autorům, kteří svůj obsah označí jako určený pro děti, může ukončení zobrazování personalizovaných reklam u dětského obsahu způsobit pokles tržeb. Uvědomujeme si, že to pro některé autory nebude snadné, jedná se ale o důležitý krok, který zajistí naplnění požadavků zákona COPPA a dalších příslušných zákonů. 

Níže najdete seznam ovlivněných funkcí:

Když označíte video nebo živý přenos jako určený pro děti
Od ledna omezíme určité funkce, když své publikum nastavíte jako Určeno pro děti, abychom naplnili požadavky zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) a další příslušné zákony. Až se tak stane, nebudou u jednotlivých videí a živých přenosů k dispozici následující funkce: 
 • automatické přehrávání na domovské stránce,
 • karty nebo závěrečné obrazovky,
 • vodoznaky videa,
 • členství v kanálech, 
 • komentáře,
 • tlačítko Darovat, 
 • lajky a dislajky na YouTube Music,
 • chat nebo dary v chatu,
 • prodej reklamního zboží a vstupenek,
 • zvonek oznámení,
 • personalizovaná inzerce,
 • přehrávání v minipřehrávači,
 • Superchat nebo samolepky Super Sticker,
 • ukládání do playlistů (i do seznamu Přehrát později).
Když kanál označíte jako určený pro děti
Pokud je váš kanál určen pro děti, nebudou mít vaše videa a živé přenosy od ledna žádné z výše uvedených funkcí. Kanál dále nebude disponovat těmito funkcemi: 
 • členství v kanálech, 
 • zvonek oznámení,
 • příspěvky,
 • příběhy.

Časté dotazy

Proč jsou u obsahu označeného jako Určeno pro děti vypnuté komentáře, oznámení a další funkce?
Za účelem dodržení amerického zákona COPPA o ochraně soukromí dětí na internetu a dalších příslušných zákonů omezujeme shromažďování dat u obsahu určeného pro děti. Proto mohou být u tohoto obsahu omezené nebo vypnuté některé funkce včetně oznámení a komentářů.
Co se stane, když nesprávně označím publikum svého videa?
Tyto změny jsou vyžadovány jako součást dohody s Federální obchodní komisí Spojených států (FTC) a generálním prokurátorem státu New York a pomohou vám dodržovat zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) a/nebo další příslušné zákony. Jsou-li vaše videa určená pro děti, máte povinnost nám to oznámit bez ohledu na vaši zeměpisnou polohu. V případě, že své publikum správně nenastavíte, můžete čelit následkům ze strany komise FTC nebo jiných orgánů a my můžeme podniknout určité kroky u vašeho účtu YouTube. Další informace o prosazování zákona COPPA ze strany FTC.
Upozornění: K vyhledávání videí očividně zaměřených na mladší diváky budeme také využívat strojové učení. Věříme, že publikum nastavíte správně, ale v případě chyby nebo zneužití můžeme vaše nastavení publika změnit. Nespoléhejte se však na to, že naše systémy nastaví publikum za vás. Naše systémy totiž nemusí odhalit obsah, který komise FTC nebo další orgány budou považovat za určený pro děti. Pokud své publikum nenastavíte správně jako Určeno pro děti, můžete čelit právním následkům či následkům na platformě YouTube. Pokud nemáte jistotu, zda je váš obsah určen pro děti, a potřebujete s určením pomoci, přečtěte si tento článek v centru nápovědy nebo vyhledejte pomoc právního zástupce.
Jak zjistím, že je publikum videa nastaveno správně?
Bohužel vám nemůžeme poskytnout žádné pokyny ohledně toho, jestli máte své publikum nastavené správně. Komise FTC však vypracovala pokyny ohledně toho, co znamená označení Určeno pro děti. FTC v současné době zvažuje různé úpravy zákona COPPA, které mohou zahrnovat poskytnutí přesnějších pokynů.
Pomocí systémů strojového učení se také budeme snažit najít obsah, který je zjevně určen pro děti. Nespoléhejte však na to, že naše systémy označí obsah za vás – stejně jako všechny automatické systémy ani ty naše nejsou dokonalé. V případě pochybení či zneužití můžeme vaše nastavení publika přepsat. Ve většině případů se v případě určení, jestli je video určeno pro děti, spoléháme výhradně na vaše nastavení publika. 
Pokud své publikum nenastavíte jako Určeno pro děti a komise FTC nebo jiný orgán se bude domnívat, že tak měl být označen, můžete čelit právním následkům. Proto se podívejte na tento článek v centru nápovědy, a pokud stále nemáte jistotu, zda by měl být váš obsah označen jako určený pro děti, poraďte se s právním zástupcem.
Co mám dělat, když systémy YouTube označí mé video jako Určeno pro děti, ale já nebudu souhlasit?
Pokud nemáte publikum svých videí ještě nastavené: systémy YouTube to mohou udělat za vás. Chceme vám tak pomoci dodržovat zákon COPPA nebo další příslušné zákony. Nesouhlasíte-li však s nastavením od YouTube, můžete si ve většině případů nastavení publika videa změnit. Postup:
 1. Na počítači přejděte na stránku studio.youtube.com.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Obsah
 3. Přejděte na video, které chcete upravit, a v sekci Omezení vyberte Určeno pro děti. Poznámka: Máte-li víc než jedno omezení, možná na ně budete muset přesunout kurzor, aby se zobrazilo Určeno pro děti.
 4. Klikněte na možnost Zkontrolovat nastavení publika
 5. V části Publikum vyberte „Ne, není určeno pro děti“. 

Pokud jste už nastavili publikum pro své video: když YouTube odhalí chybu nebo zneužití, bude vaše video označeno jako „Nastaveno jako Určeno pro děti“. Když tato situace nastane, své nastavení publika už nebudete moct změnit. 

Může se ale stát, že občas uděláme chybu. Pokud se domníváte, že toto je ten případ, můžete se proti rozhodnutí odvolat. 

Postup pro odvolání:

 1. Na počítači přejděte na stránku studio.youtube.com.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Obsah.
 3. Přejděte na video, u kterého se chcete odvolat.
 4. Přesuňte kurzor na možnost „Nastaveno jako Určeno pro děti“ a klikněte na Odvolat se.
 5. Zadejte důvod odvolání a klikněte na Odeslat

Po podání odvolání

Zašleme vám e-mail z YouTube s rozhodnutím. Může nastat jedna z následujících situací:

 • Pokud bude odvolání úspěšné, odstraníme nastavení publika jako Určeno pro děti. 
 • Pokud bude odvolání neúspěšné, u vašeho obsahu v nastavení publika zůstane Určeno pro děti. V budoucnu kontrolujte nastavení publika u svého kanálu a jednotlivých videí. V případě, že své publikum správně neoznačíte, můžete čelit právním důsledkům za porušení zákona COPPA a dalších zákonů i následkům na platformě YouTube.

Proti sankci týkající se daného videa se můžete odvolat pouze jednou.
 

Important Update for All Creators: Complying with COPPA

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?