Nastavení publika kanálu nebo videa

Nehledě na to, kde žijete, jste právně povinni dodržovat zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) a/nebo další zákony. Jsou-li vaše videa určená pro děti, jste povinni nám to oznámit. 

Jako autor na YouTube máte povinnost nastavit, zda jsou vaše budoucí i stávající videa určená pro děti. I autoři, kteří nevytvářejí obsah pro děti, tak musí učinit. Pomůžete nám tím zajistit, že budeme u vašeho obsahu nabízet vhodné funkce. 

Abychom vám pomohli zákon dodržet, zavádíme ve Studiu YouTube nové nastavení publika. Publikum si můžete nastavit:

 • Na úrovni kanálu: Na této úrovni si nastavíte, zda je váš veškerý budoucí i stávající obsah určený pro děti či ne.
 • Nebo na úrovni videa. Zvolíte-li tuto možnost, musíte u každého stávajícího i budoucího videa nastavit, zda je určeno pro děti či ne.

Poznámka:

 • Chcete-li nastavit publikum a svůj obsah jako určený pro děti, musíte tak učinit ve Studiu YouTube. V klasickém Studiu pro autory toto udělat nelze.
 • V blízké době zpřístupníme nástroj výběru publika aplikacím třetích stran a službám YouTube API. K nahrání obsahu určeného pro děti zatím používejte Studio YouTube.

Důležité: Proč musí každý autor nastavit publikum

Tyto změny jsou vyžadovány jako součást dohody s Federální obchodní komisí Spojených států (FTC) a generálním prokurátorem státu NY a pomohou vám dodržovat zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) a/nebo další zákony. Jsou-li vaše videa určená pro děti, jste povinní nám to oznámit bez ohledu na vaši polohu. V případě, že své publikum správně nenastavíte, můžete čelit následkům ze strany komise FTC nebo jiných orgánů a my můžeme podniknout určité kroky u vašeho účtu YouTube. Další informace o prosazování zákona COPPA ze strany FTC.

Upozornění: K vyhledávání videí očividně zaměřených na mladší diváky budeme také využívat strojové učení. Věříme, že publikum nastavíte správně, ale v případě chyby nebo zneužití můžeme vaše nastavení publika změnit. Nespoléhejte se však na to, že naše systémy nastaví publikum za vás. Naše systémy totiž nemusí odhalit obsah, který komise FTC nebo další orgány považují za určený pro děti. Pokud si nejste jistí, zda je váš obsah určen pro děti, a potřebujete s určením pomoc, přečtěte si tento článek v centru nápovědy nebo vyhledejte pomoc právního zástupce.

Označení, zda je váš kanál určen pro děti

Zjednodušte si práci a nastavte si publikum u celého kanálu. Pokud tak neučiníte, budete muset nastavovat publikum u každého videa na svém kanále, které bude určeno pro děti. Toto nastavení ovlivní stávající i budoucí videa. Nastavení jednotlivých videí přepíše nastavení kanálu.
Dojde také k omezení některých funkcí ve vašem kanálu. Pokud si nejste jistí, zda jsou vaše videa určena pro děti, prostudujte si tento článek v centru nápovědy.
 1. Přihlaste se na stránce studio.youtube.com.
 2. V nabídce nalevo klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na Kanál.
 4. Klikněte na kartu Rozšířená nastavení
 5. V části Publikum vyberte možnost:
  1. „Ano, nastavit kanál jako určený pro děti. Vždy nahrávám obsah určený pro děti.“ 
  2. „Ne, nastavit kanál jako ,není určený pro děti‘. Nikdy nenahrávám obsah určený pro děti.“
  3. „Chci provádět nastavení u každého videa zvlášť.“ 
 6. Klikněte na Uložit.
Nastavení, zda jsou videa určena pro děti
Můžete označit jednotlivá videa jako určená pro děti. Tato možnost je vhodná v případě, pokud jsou pro děti určena pouze některá vaše videa. Pokud si nejste jistí, zda je váš obsah určen pro děti, prostudujte si tento článek v centru nápovědy

Nahrání videa určeného pro děti

 1. Nahrajte video obvyklým způsobem.
 2. Na kartě Podrobnosti přejděte do nabídky Publikum. 
 3. Vyberte:
  • „Ano, je určené pro děti.“
  • „Ne, není určeno pro děti.“ 
 4. Klikněte na tlačítko Další a pokračujte v nahrávání obsahu. 

Až bude video nahráno, bude v seznamu videí označeno „Určeno pro děti – nastaveno vámi“. 

Nastavení stávajících videí jako určených pro děti

Můžete si všimnout, že systémy YouTube už některá videa nastavily jako určená pro děti. Protože jste dosud nemohli sami nastavit, jestli jsou videa nebo váš kanál určen pro děti, nebo ne, můžete to udělat teď:

 1. Přihlaste se na stránce studio.youtube.com.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa.
 3. Zaškrtněte políčka u videí, která chcete upravit. Poznámka: Vybrat můžete všechna videa, když zaškrtnete políčko vedle položky „Video“ v záhlaví seznamu nahraných položek. 
 4. Vyberte položky Upravit a pak Publikum a pak „Ano, je určené pro děti“.
 5. Vyberte možnost AKTUALIZOVAT VIDEA.
Upozornění: K vyhledávání dětského obsahu budeme využívat naše systémy strojového učení. Věříme, že autoři budou obsah nastavovat správně, ale v případě pochybení či zneužití můžeme vaši volbu přepsat. Nespoléhejte však na to, že naše systémy označí obsah za vás. Naše systémy nemusí odhalit všechen obsah, který FTC nebo jiné orgány považují za obsah určený pro děti. Pokud nenastavíte svůj obsah jako určen pro děti, můžete čelit právním následkům či následkům na platformě YouTube. Pokud si nejste jistí, zda je váš obsah určen pro děti, a potřebujete s určením pomoc, přečtěte si tento článek v centru nápovědy nebo vyhledejte pomoc právního zástupce.

Pokud jste publikum svého videa už nastavili, ale YouTube odhalí chybu nebo zneužití, s čímž vy nesouhlasíte, můžete použít tlačítko Odeslat zpětnou vazbu.

Nastavení živého streamu jako určeného nebo neurčeného pro děti

Nastavení nového živého streamu jako určeného pro děti

Pokud si nejste jistí, zda je váš obsah určen pro děti, prostudujte si tento článek v centru nápovědy

 1. Vytvořte živý stream obvyklým způsobem. 
 2. Zadejte základní informace a nastavení soukromí a přejděte k možnosti Publikum
 3. Vyberte:
  • „Ano, je určené pto děti.“
  • „Ne, není určené pro děti.“
 4. Klepněte na tlačítko Další a pokračujte v nastavování živého streamu.

Nastavení archivovaného živého streamu jako určeného pro děti

Můžete si všimnout, že systémy YouTube už některé archivované živé přenosy nastavily jako určené pro děti. Protože jste dosud nemohli sami nastavit, jestli jsou archivované živé přenosy určeny pro děti, nebo ne, můžete to udělat teď:

 1. Přihlaste se na stránce studio.youtube.com.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa.
 3. Klikněte na kartu Živě.
 4. Zaškrtněte políčka u videí, která chcete upravit. Poznámka: Vybrat můžete všechna videa, když zaškrtnete políčko vedle položky „Video“ v záhlaví seznamu nahraných položek. 
 5. Vyberte možnosti Upravit a pak Publikum a pak „Ano, je určené pro děti,“ pokud je obsah určen pro děti. V opačném případě vyberte „Ne, není určené pro děti“.
 6. Vyberte možnost AKTUALIZOVAT VIDEA.
Upozornění: K vyhledávání dětského obsahu budeme využívat naše systémy strojového učení. Věříme, že autoři budou obsah nastavovat správně, ale v případě pochybení či zneužití můžeme vaši volbu přepsat. Nespoléhejte však na to, že naše systémy označí obsah za vás. Naše systémy nemusí odhalit všechen obsah, který FTC nebo jiné orgány považují za obsah určený pro děti. Pokud nenastavíte svůj obsah jako určen pro děti, můžete čelit právním následkům či následkům na platformě YouTube. Pokud si nejste jistí, zda je váš obsah určen pro děti, a potřebujete s určením pomoc, přečtěte si tento článek v centru nápovědy nebo vyhledejte pomoc právního zástupce.

Pokud jste publikum svého videa už nastavili, ale YouTube odhalí chybu nebo zneužití, s čímž vy nesouhlasíte, můžete použít tlačítko Odeslat zpětnou vazbu.

Co se stane, když bude obsah označen jako určený pro děti

Od ledna omezíme údaje, které shromažďujeme u obsahu určeného pro děti, abychom dodrželi zákon. To znamená, že začneme vypínat určité funkce, jako například komentáře, oznámení a další. Upozornění: Drobné změny můžete zaznamenat už v průběhu následujících měsíců, kdy budeme naše systémy testovat a nastavovat.

Především nebudeme u obsahu pro děti zobrazovat personalizované reklamy, což je vyžadováno zákonem o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) a/nebo dalšími příslušnými zákony. Některým autorům, kteří svůj obsah označí jako určený pro děti, může ukončení zobrazování personalizovaných reklam u dětského obsahu způsobit pokles tržeb. Uvědomujeme si, že to pro některé autory nebude snadné, jedná se ale o důležitý krok, který zajistí naplnění požadavků zákona COPPA a dalších příslušných zákonů.

Níže najdete seznam ovlivněných funkcí:

Když označíte video nebo živý přenos jako určený pro děti

Od ledna omezíme určité funkce, když své publikum nastavíte jako „určeno pro děti“, abychom naplnili požadavky zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) a další příslušné zákony. Až se tak stane, nebudou u jednotlivých videí a živých přenosů k dispozici následující funkce:
 • personalizovaná reklama,
 • komentáře,
 • vodoznak značky kanálu,
 • tlačítko Darovat,
 • karty nebo závěrečné obrazovky,
 • chat nebo dary v chatu,
 • zvonek oznámení,
 • přehrávání v minipřehrávači,
 • Superchat nebo samolepky Super Sticker,
 • ukládání do seznamu videí.

Upozornění: Od listopadu nebude u obsahu určeného pro děti k dispozici tlačítko pro členství v kanálu a panel s reklamním zbožím.

Když kanál označíte jako určený pro děti
Pokud je váš kanál určen pro děti, nebudou mít vaše videa a živé přenosy od ledna žádné z výše uvedených funkcí. Kanál dále nebude disponovat ani těmito funkcemi:
 • příběhy,
 • karta Komunita na stránce kanálu,
 • zvonek oznámení,
 • členství v kanálech.
Diváci také nebudou moci používat funkce „Uložit do seznamu Přehrát později“ a „Uložit do seznamu“.
Upozornění: Kanály nastavené jako určené pro děti nebudou mít od listopadu funkci přihlášení se k členství v kanálu.

Časté dotazy

Co se stane, když nesprávně označím publikum svého videa?

Tyto změny jsou vyžadovány jako součást dohody s Federální obchodní komisí Spojených států (FTC) a generálním prokurátorem státu NY a pomohou vám dodržovat zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) nebo další zákony. Jsou-li vaše videa určená pro děti, jste povinní nám to oznámit bez ohledu na vaši polohu. V případě, že své publikum správně nenastavíte, můžete čelit následkům ze strany komise FTC nebo jiných orgánů a my můžeme podniknout určité kroky u vašeho účtu YouTube. Další informace o prosazování zákona COPPA ze strany FTC.
Upozornění: K vyhledávání videí očividně zaměřených na mladší diváky budeme také využívat strojové učení. Věříme, že publikum nastavíte správně, ale v případě chyby nebo zneužití můžeme vaše nastavení publika změnit. Nespoléhejte se však na to, že naše systémy nastaví publikum za vás. Naše systémy totiž nemusí odhalit obsah, který komise FTC nebo další orgány považují za určený pro děti. Pokud své publikum nenastavíte správně jako „určeno pro děti“, můžete čelit právním následkům či následkům na platformě YouTube. Pokud si nejste jistí, zda je váš obsah určen pro děti, a potřebujete s určením pomoc, přečtěte si tento článek v centru nápovědy nebo vyhledejte pomoc právního zástupce.

Jak zjistím, že je publikum videa nastaveno správně?

Bohužel vám nemůžeme poskytnout žádné pokyny ohledně toho, jestli jste své publikum nastavili správně. Komise FTC však vypracovala pokyny ohledně toho, co znamená označení „určeno pro děti“. FTC v současné době zvažuje různé úpravy zákona COPPA, které mohou zahrnovat poskytnutí přesnějších pokynů.
Pomocí systémů strojového učení se také budeme snažit najít obsah, který je zjevně určen pro děti. Nespoléhejte však na to, že naše systémy označí obsah za vás – stejně jako všechny automatické systémy ani ty naše nejsou dokonalé. V případě pochybení či zneužití můžeme vaše nastavení publika přepsat. Ve většině případů se v případě určení, jestli je video určeno pro děti, spoléháme výhradně na vaše nastavení publika. 
Pokud své publikum nenastavíte jako „určeno pro děti“ a komise FTC nebo jiný orgán se bude domnívat, že tak měl být označen, můžete čelit právním následkům. Proto se podívejte na tento článek v centru nápovědy, a pokud si stále nejste jistí, zda by měl být váš obsah označen jako určený pro děti, poraďte se s právním zástupcem.
Co mám dělat, když systémy YouTube označí mé video jako „určeno pro děti“, ale já nebudu souhlasit?
Pokud jste si publikum svých videí ještě nenastavili, mohou to systémy YouTube udělat za vás. Chceme vám tak pomoci dodržovat zákon COPPA a/nebo další příslušné zákony. Nesouhlasíte-li s rozhodnutím YouTube, můžete si ve většině případů nastavení publika videa změnit. Postup je následující: 
 1. Přejděte na adresu studio.youtube.com.
 2. Přejděte do nabídky Videa
 3. Přejděte na video, které chcete upravit, a v sekci Omezení klikněte na určeno pro děti. 
 4. Klikněte na možnost Zkontrolovat nastavení publika
 5. V části Publikum vyberte „Ne, není určené pro děti“. 

Pokud jste už nastavili publikum pro své video a YouTube odhalí chybu nebo zneužití, bude vaše video označeno jako „Určeno pro děti – nastaveno službou YouTube“. Nastavení publika nebude možné změnit. Pokud nesouhlasíte, můžete použít tlačítko Odeslat zpětnou vazbu.

 1. Na počítači přejděte na stránku studio.youtube.com.
 2. Přejděte do nabídky Videa.
 3. Klikněte na video, ke kterému chcete odeslat zpětnou vazbu.
 4. Klikněte na možnost Odeslat zpětnou vazbu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?