Определяне на аудиторията на канала ви или видеоклип в него

Независимо от местоположението си, трябва да спазвате Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн (COPPA) и/или други закони. Ако създавате съдържание за деца, от вас се изисква да посочите, че видеоклиповете ви са създадени за деца.

Като създател в YouTube от вас се изисква да обозначавате бъдещи и съществуващи видеоклипове със „Създадено за деца“ или „Не е създадено за деца“. Дори и създателите, които не създават съдържание за деца, трябва да определят аудиторията си. Това ще гарантира, че предлагаме подходящите функции за съдържанието ви. 

Като помощ за постигането на съответствие въвеждаме нова настройка за определяне на аудиторията в YouTube. Можете да определяте аудиторията си:

 • на ниво канал, което ще обозначи всяко ваше съществуващо или бъдещо съдържание със „Създадено за деца“ или „Не е създадено за деца“; или 
 • на ниво видеоклип. Ако изберете тази опция, ще трябва да определяте всеки бъдещ или съществуващ видеоклип като „Създадено за деца“ или „Не е създадено за деца“.

Забележка:

 • Аудиторията на видеоклипове, създадени за деца, може да се определя само в YouTube Studio. Тя не може да се определя в класическото приложение „Студио“.
 • В близко бъдеще ще направим инструмента за определяне на аудитория достъпен за приложения на трети страни и услугите на YouTube за API. Моля, засега качвайте създадено за деца съдържание чрез YouTube Studio.

Важно: Защо всеки създател трябва да определя аудиторията си

Тези промени се изискват като част от споразумение с Федералната комисия по търговията (FTC) на САЩ и с главния прокурор на Ню Йорк и ще ви помагат за спазването на COPPA и/или други приложими закони. Независимо от местоположението ви, от вас се изисква да определяте дали видеоклиповете ви са създадени за деца, или не. В случай че не определите аудиторията си точно, може да имате проблеми с FTC или с други власти във връзка със спазването на това изискване. Може също така да предприемем действия спрямо профила ви в YouTube. Научете повече за прилагането на COPPA от страна на FTC.

Забележка: Освен това ще използваме машинно обучение, за да идентифицираме видеоклипове, които безспорно са предназначени за по-млада аудитория. Вярваме, че ще определяте аудиторията си точно, но може да заменим избраната от вас настройка в случай на грешка или злоупотреба. Въпреки това не разчитайте на системите ни да задават аудиторията ви, тъй като те може да не идентифицират съдържание, което според FTC или други власти е създадено за деца. Ако се нуждаете от помощ при определянето дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център или потърсете правна консултация.

Обозначаване на канала със „Създадено за деца“ или „Не е създадено за деца“

Улеснете работния поток, като изберете настройка за канала. Ако изберете да не обозначавате канала си със „Създадено за деца“ или „Не е създадено за деца“, от вас ще се изисква да идентифицирате всеки видеоклип в канала в него, който е създаден за деца. Настройката ще засегне съществуващите и бъдещите видеоклипове. Настройките за отделни видеоклипове ще отменят тази за канала.
Това също ще ограничи определени функции за канала ви. Ако не знаете със сигурност дали каналът ви е създаден за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център.
 1. Влезте в профила си на адрес studio.youtube.com.
 2. Кликнете върху Настройки в менюто вляво.
 3. Кликнете върху Канал.
 4. Кликнете върху раздела Разширени настройки
 5. Под Аудитория, изберете:
  1. „Да, нека каналът бъде определен като „Създадено за деца“. Винаги качвам съдържание, създадено за деца.“ 
  2. „Не, нека каналът бъде определен като „Не е създадено за деца“. Никога не качвам съдържание, създадено за деца.“
  3. „Искам да преглеждам тази настройка за всеки видеоклип.“ 
 6. Кликнете върху Запазване.
Обозначаване на видеоклиповете със „Създадено за деца“ или „Не е създадено за деца“
Можете да определяте отделни видеоклипове като създадени за деца. Тази опция е подходяща, ако само някои от видеоклиповете са създадени за деца. Ако не знаете със сигурност дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център

Качване на видеоклип като създаден за деца

 1. Качете видеоклип по обичайния начин.
 2. В раздела Подробности превъртете до Аудитория
 3. Изберете:
  • „Да, създадено е за деца.“
  • „Не, не е създадено за деца.“ 
 4. Кликнете върху Напред, за да продължите с качването на съдържанието. 

След като качите видеоклипа си, той ще бъде обозначен с етикет като „Създадено за деца – определено от вас“ в списъка с видеоклипове

Определяне на съществуващи видеоклипове като създадени за деца

Може да забележите, че някои от видеоклиповете вече са определени от YouTube като „Създадено за деца“. Тъй като досега не сте използвали настройката за определяне, вече можете да го направите. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си на адрес studio.youtube.com.
 2. В менюто вляво изберете Видеоклипове.
 3. Поставете отметки в квадратчетата до видеоклиповете, които искате да редактирате. Забележка: Можете да изберете всички свои видеоклипове, като поставите отметка в квадратчето до „Видеоклипове“ в горната част на списъка с качвания. 
 4. Изберете Редактиране и след това Аудитория и след това „Да, създадено е за деца“.
 5. Изберете АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ.
Забележка: Освен това ще използваме машинно обучение, за да идентифицираме видеоклипове, които безспорно са предназначени за по-млада аудитория. Доверяваме се на създателите да определят съдържанието си точно, но може да заменим избраната от вас настройка за аудиторията в случай на грешка или злоупотреба. Въпреки това не разчитайте на системите ни да определят вместо вас. Те може да не идентифицират съдържание, което според Федералната комисия по търговията (FTC) на САЩ или други власти е създадено за деца. Ако не определите точно съдържанието си като създадено за деца, за вас може да има правни последици или последици в YouTube. Ако се нуждаете от помощ при определянето дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център или потърсете правна консултация.

Ако сте определили аудиторията за видеоклипа си и YouTube открие грешка или злоупотреба, видеоклипът ви ще бъде означен като „Създадено за деца – обозначено от YouTube“. Няма да можете да променяте настройката за аудиторията си. Ако не сте съгласни, можете да използвате бутона „Изпращане на отзиви“.

Обозначаване на потока на живо със „Създадено за деца“ или „Не е създадено за деца“

Определяне на нов поток на живо като създаден за деца

Ако не знаете със сигурност дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център

 1. Настройте потока на живо по обичайния начин. 
 2. След като попълните основната информация и изберете настройките за поверителност, превъртете до Аудитория
 3. Изберете:
  • „Да, създадено е за деца.“
  • „Не, не е създадено за деца.“
 4. Кликнете върху Напред, за да продължите с настройването на потока на живо.

Определяне на архивиран поток на живо като създаден за деца

Може да забележите, че някои от архивираните потоци на живо вече са определени от YouTube като „Създадено за деца“. Тъй като досега не сте използвали настройката за определяне, вече можете да го направите. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си на адрес studio.youtube.com.
 2. В менюто вляво изберете Видеоклипове.
 3. Кликнете върху раздела На живо.
 4. Поставете отметки в квадратчетата до видеоклиповете, които искате да редактирате. Забележка: Можете да изберете всички свои видеоклипове, като поставите отметка в квадратчето до „Видеоклипове“ в горната част на списъка с качвания. 
 5. Изберете Редактиране и след това Аудитория и след това „Да, създадено е за деца“, ако съдържанието е за деца, или опцията „Не, не е създадено за деца“, ако не е.
 6. Изберете АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ.
Забележка: Освен това ще използваме машинно обучение, за да идентифицираме видеоклипове, които безспорно са предназначени за по-млада аудитория. Доверяваме се на създателите да определят съдържанието си точно, но може да заменим избраната от вас настройка за аудиторията в случай на грешка или злоупотреба. Въпреки това не разчитайте на системите ни да определят вместо вас. Те може да не идентифицират съдържание, което според Федералната комисия по търговията (FTC) на САЩ или други власти е създадено за деца. Ако не определите точно съдържанието си като създадено за деца, за вас може да има правни последици или последици в YouTube. Ако се нуждаете от помощ при определянето дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център или потърсете правна консултация.

Ако сте определили аудиторията за видеоклипа си и YouTube открие грешка или злоупотреба, видеоклипът ви ще бъде означен като „Създадено за деца – обозначено от YouTube“. Няма да можете да променяте настройката за аудиторията си. Ако не сте съгласни, можете да използвате бутона „Изпращане на отзиви“.

Какво се случва, когато съдържанието ви е определено като създадено за деца

От януари ще ограничаваме събирането на данни в съдържание, създадено за деца, за да спазваме закона. Това означава, че ще започнем да деактивираме определени функции, като коментарите, известията и др. Забележка: През следващите няколко месеца може да забележите малки промени, докато експериментираме и усъвършенстваме системите ни.

Преди всичко няма да показваме персонализирани реклами в съдържание за деца съгласно COPPA и/или други приложими закони. Деактивирането на персонализираните реклами във видеоклипове за деца може да доведе до спад в приходите на някои създатели, които са определили съдържанието си като създадено за деца. Разбираме, че за някои създатели няма да е лесно, но предприемането на тези важни стъпки гарантира спазването на COPPA и други приложими закони.

По-долу е публикуван списък със засегнатите функции:

Ако определите видеоклип или поток на живо като Създадено за деца

От януари ще изключваме определени функции, когато определяте съдържанието си като „Създадено за деца“, за да спазваме COPPA и други приложими закони. Когато това се случи, за отделни видеоклипове или потоци на живо няма да са налице следните функции:
 • Персонализирано рекламиране
 • Коментари
 • Воден знак на търговска марка на канал
 • Бутон „Даряване“
 • Карти или финални екрани
 • Чат на живо или дарения чрез чат на живо
 • Звънец за известия
 • Възпроизвеждане в миниплейър
 • Суперчат или Super Stickers
 • Запазване в плейлист.

Забележка: От ноември бутонът „Станете член“ и лавицата за стоки няма да са налице за съдържание, определено като създадено за деца.

Ако определите канала си като Създадено за деца
От януари нито една от посочените по-горе функции няма да е достъпна за видеоклиповете или потоците ви на живо, ако каналът ви е определен като Създадено за деца. Освен това в канала ви няма да са налице следните елементи:
 • Истории
 • Разделът „Общност“ в страницата на канала
 • Звънец за известия
 • Членство в канал.
Също така зрителите ви няма да могат да използват функцията за запазване в „За гледане по-късно“ или „Запазване в плейлист“.
Забележка: От ноември каналите, определени като създадени за деца, няма да могат да се регистрират за членство в канал.

Често задавани въпроси

Какво се случва, ако определя неправилно аудиторията на видеоклипа си?

Тези промени се изискват като част от споразумение с Федералната комисия по търговията (FTC) на САЩ и с главния прокурор на Ню Йорк и ще ви помагат за спазването на COPPA и/или други приложими закони. Независимо от местоположението ви, от вас се изисква да определяте дали видеоклиповете ви са създадени за деца, или не. Ако не определите аудиторията си точно, може да имате проблеми с FTC или с други власти във връзка със съответствието. Освен това може да предприемем действия спрямо профила ви в YouTube. Научете повече за прилагането на COPPA от страна на FTC.
Забележка: Освен това ще използваме машинно обучение, за да идентифицираме видеоклипове, които безспорно са предназначени за по-млада аудитория. Вярваме, че ще определяте аудиторията си точно, но може да заменим избраната от вас настройка в случай на грешка или злоупотреба. Въпреки това не разчитайте на системите ни да задават аудиторията ви, тъй като те може да не идентифицират съдържание, което според FTC или други власти е създадено за деца. Ако не определите точно съдържанието си като създадено за деца, може да понесете последици в YouTube или правни последици. Ако се нуждаете от помощ при определянето дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център или потърсете правна консултация.

Как да разбера дали аудиторията на видеоклипа ми е определена правилно?

За съжаление, не можем да предоставим насоки дали сте определили правилно аудиторията на видеоклипове, създадени за деца, но FTC публикува някои указания относно това, какво означава съдържанието ви да е насочено към деца (или създадено за деца). Понастоящем FTC обмисля различни актуализации на COPPA, които може да включват допълнителна информация по въпроса.
Освен това ще използваме системи с машинно обучение, за да намираме съдържание, което безспорно е създадено за деца. Въпреки това не разчитайте на системите ни да определят вместо вас. Подобно на всички автоматизирани системи, нашите също не са идеални. Може да се наложи да заменим настройката за аудиторията ви, в случай че открием грешка или злоупотреба. В повечето случаи обаче ще разчитаме на зададената от вас настройка за аудиторията, за да определяме дали даден видеоклип е създаден за деца, или не. 
Ако не определите видеоклиповете си като създадени за деца, а според FTC или други власти е трябвало да го направите, може да понесете правни последици. Поради това, ако все още не знаете със сигурност дали съдържанието ви трябва да бъде определено като създадено за деца, прегледайте тази статия в Помощния център или потърсете правна консултация.
Какво да предприема, ако според YouTube видеоклипът ми е създаден за деца, но аз не приемам това определяне?
Ако все още не сте определили аудиторията на видеоклипа си, YouTube може да направи това вместо вас. Целта ни е да ви помагаме за спазването на COPPA и/или други приложими закони. Ако обаче не приемате определянето на съдържанието ви от страна на YouTube, в повечето случаи можете да промените настройката за аудиторията на видеоклипа си по следния начин:
 1. Отворете studio.youtube.com.
 2. Отворете Видеоклипове
 3. Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, и под Ограничения кликнете върху Създадено за деца. 
 4. Кликнете върху Преглед на настройката за аудиторията
 5. Под Аудитория изберете Не, не е създадено за деца.

Ако сте определили аудиторията на видеоклипа си и YouTube открие грешка или злоупотреба, ще виждате обозначението „Създадено за деца – Зададено от YouTube“. Няма да можете да промените настройката за аудиторията си. Ако не приемате това определяне, можете да използвате бутона „Изпращане на отзиви“.

 1. Отворете studio.youtube.com от компютър.
 2. Отворете Видеоклипове.
 3. Отворете видеоклипа, за който искате да изпратите отзиви.
 4. Кликнете върху Изпращане на отзиви.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?