Определяне на аудиторията на канала ви или видеоклип в него

Независимо от местоположението си, трябва да спазвате Закона за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн (COPPA) и/или други закони. Ако създавате съдържание за деца, от вас се изисква да посочите, че видеоклиповете ви са създадени за деца

Като създател в YouTube от вас се изисква да обозначавате бъдещи и съществуващи видеоклипове със Създадено за деца или „Не е създадено за деца“. Дори и създателите, които не създават съдържание за деца, трябва да определят аудиторията си. Това ще гарантира, че предлагаме подходящите функции за съдържанието ви. 

В YouTube Studio има настройки за аудиторията, които ви помагат за постигането на съответствие. Можете да определяте аудиторията си:

 • на ниво канал, което ще обозначи всяко ваше съществуващо или бъдещо съдържание със „Създадено за деца“ или „Не е създадено за деца“; или 
 • на ниво видеоклип. Ако изберете тази опция, ще трябва да определяте всеки бъдещ или съществуващ видеоклип като „Създадено за деца“ или „Не е създадено за деца“. 

Забележка:

 • Аудиторията на видеоклипове, създадени за деца, може да се определя само в YouTube Studio. Тя не може да се определя в класическото приложение „Студио“.
 • В близко бъдеще ще направим инструмента за определяне на аудитория достъпен за приложения на трети страни и услугите на YouTube за API. Моля, засега качвайте създадено за деца съдържание чрез YouTube Studio.

Важно: Защо всеки създател трябва да определя аудиторията си

Тези промени се изискват като част от споразумение с Федералната комисия по търговията (FTC) на САЩ и с главния прокурор на Ню Йорк и ще ви помагат за спазването на COPPA и/или други приложими закони. Независимо от местоположението ви, от вас се изисква да определяте дали видеоклиповете ви са създадени за деца, или не. В случай че не определите аудиторията си точно, може да имате проблеми с FTC или с други власти във връзка със спазването на това изискване. Може също така да предприемем действия спрямо профила ви в YouTube. Научете повече за прилагането на COPPA от страна на FTC. 

Няколко забележки
 • Използваме машинно обучение, за да идентифицираме видеоклипове, които безспорно са предназначени за по-млада аудитория. Вярваме, че ще определяте аудиторията си точно, но може да заменим избраната от вас настройка в случай на грешка или злоупотреба. 
 • Не разчитайте на системите ни да определят аудиторията ви вместо вас, тъй като те може да не идентифицират съдържание, което според FTC или други власти е създадено за деца. 
 • Ако се нуждаете от помощ при определянето дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център или потърсете правна консултация.
 • За видеоклипове, които сте определили като създадени за деца, има по-голяма вероятност да бъдат препоръчвани заедно с друго съдържание за деца.
 • Ако сте определили аудиторията на видеоклипа си и YouTube открие грешка или злоупотреба, може да виждате обозначение „Определен като създаден за деца“. Няма да можете да промените настройката за аудиторията си. Ако считате, че е допусната грешка, можете да обжалвате.

Определяне на аудиторията на канал

Улеснете работния поток, като изберете настройка за канала. Тя ще е приложима за съществуващите и бъдещите видеоклипове. Ако не изберете настройка за канала, ще трябва да идентифицирате всеки създаден за деца видеоклип в него. Настройките за отделни видеоклипове ще отменят тази за канала.
Това също ще ограничи определени функции за канала ви. Ако не знаете със сигурност дали каналът ви е създаден за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център.
 1. Влезте в профила си на адрес studio.youtube.com (само за Studio в мрежата).
 2. Кликнете върху Настройки в менюто вляво.
 3. Кликнете върху Канал.
 4. Кликнете върху раздела Разширени настройки
 5. Под Аудитория, изберете:
  1. Да, нека каналът бъде определен като „Създадено за деца“. Винаги качвам съдържание, създадено за деца. 
  2. Не, нека каналът бъде определен като „Не е създадено за деца“. Никога не качвам съдържание, създадено за деца.
  3. Искам да преглеждам тази настройка за всеки видеоклип. 
 6. Кликнете върху Запазване.
Определяне на аудиторията на видеоклип
Можете да определяте отделни видеоклипове като създадени за деца. Тази опция е подходяща, ако само някои от видеоклиповете са създадени за деца. Ако не знаете със сигурност дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център

Определяне на аудиторията при качване

 1. Отворете studio.youtube.com. Забележка: Аудиторията на видеоклипове, създадени за деца, може да се определя само в YouTube Studio. Тя не може да се определя в класическото приложение „Студио“. 
 2. Кликнете върху иконата за качване в горния десен ъгъл. 
 3. Кликнете върху Качване на видеоклип (бета). Ако не виждате тази опция, кликнете върху Качване на видеоклип
 4. В раздела Основна информация превъртете до Аудитория
 5. Изберете:
  • Да, създадено е за деца.
  • Не, не е създадено за деца
 6. Кликнете върху Напред, за да продължите с качването на съдържанието. 

След като качите видеоклипа си, той ще бъде обозначен с етикет „Създадено за деца – зададено от вас“ в списъка с качванията.

Актуализиране на настройката за аудитория за съществуващи видеоклипове

Може да забележите, че някои от видеоклиповете вече са определени от YouTube като „Създадено за деца“. Тъй като досега не сте използвали опцията за определяне, вече е добре да го направите. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си на адрес studio.youtube.com.
 2. От менюто вляво изберете Съдържание.
 3. Поставете отметки в квадратчетата до видеоклиповете, които искате да редактирате. Забележка: Можете да изберете всички свои видеоклипове, като поставите отметка в квадратчето до „Видеоклипове“ в горната част на списъка с качвания. 
 4. Изберете Редактиране и след това Аудитория и след това Да, създадено е за деца.
 5. Изберете АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ.
Няколко забележки:
 • Използваме машинно обучение, за да идентифицираме видеоклипове, които безспорно са предназначени за по-млада аудитория. Вярваме, че ще определяте аудиторията си точно, но може да заменим избраната от вас настройка в случай на грешка или злоупотреба.
 • Не разчитайте на системите ни да определят аудиторията ви вместо вас, тъй като те може да не идентифицират съдържание, което според FTC или други власти е създадено за деца.
 • Ако се нуждаете от помощ при определянето дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център или потърсете правна консултация.
 • За видеоклипове, които сте определили като създадени за деца, има по-голяма вероятност да бъдат препоръчвани заедно с друго съдържание за деца.
 • Ако сте определили аудиторията на видеоклипа си и YouTube открие грешка или злоупотреба, може да виждате обозначение „Определен като създаден за деца“. Няма да можете да промените настройката за аудиторията си. Ако считате, че е допусната грешка, можете да обжалвате.

Определяне на аудиторията на поток на живо

Определяне на аудиторията при създаване на поток на живо

Ако не знаете със сигурност дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център

 1. Отворете studio.youtube.com.
 2. Кликнете върху иконата за качване в горния десен ъгъл.
 3. Кликнете върху Стартиране на живо. Забележка: Ако кликнете върху тази опция, ще ви пренасочим към Център за контрол на събития на живо. Няма да можете да определите аудиторията на потока си на живо чрез инструментите за предаване на живо в класическото приложение „Студио“. За целта трябва да използвате „Център за контрол на събития на живо“.
 4. След като попълните основната информация и изберете настройка за поверителност, превъртете до Аудитория
 5. Изберете:
  • Да, създадено е за деца..
  • Не, не е създадено за деца.
 6. Кликнете върху Напред, за да продължите с настройването на потока на живо.

Актуализиране на настройката за аудитория за архивирани потоци на живо

Може да забележите, че някои от архивираните потоци на живо вече са определени от YouTube като „Създадено за деца“. Тъй като досега не сте използвали опцията за определяне, вече е добре да го направите. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си на адрес studio.youtube.com.
 2. От менюто вляво изберете Съдържание.
 3. Кликнете върху раздела На живо.
 4. Поставете отметки в квадратчетата до видеоклиповете, които искате да редактирате. Забележка: Можете да изберете всички свои видеоклипове, като поставите отметка в квадратчето до „Поток на живо“ в горната част на списъка. 
 5. Изберете Редактиране и след това Аудитория и след това Да, създадено е за деца, ако съдържанието е за деца, или опцията Не, не е създадено за деца, ако не е.
 6. Изберете АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ.
Няколко забележки:
 • Използваме машинно обучение, за да идентифицираме видеоклипове, които безспорно са предназначени за по-млада аудитория. Вярваме, че ще определяте аудиторията си точно, но може да заменим избраната от вас настройка в случай на грешка или злоупотреба.
 • Не разчитайте на системите ни да определят аудиторията ви вместо вас, тъй като те може да не идентифицират съдържание, което според FTC или други власти е създадено за деца.
 • Ако се нуждаете от помощ при определянето дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център или потърсете правна консултация.
 • За видеоклипове, които сте определили като създадени за деца, има по-голяма вероятност да бъдат препоръчвани заедно с друго съдържание за деца.
 • Ако сте определили аудиторията на видеоклипа си и YouTube открие грешка или злоупотреба, може да виждате обозначение „Определен като създаден за деца“. Няма да можете да промените настройката за аудиторията си. Ако считате, че е допусната грешка, можете да обжалвате.

Какво се случва, когато съдържанието ви е определено като създадено за деца

Ограничаваме събирането и използването на данни в съдържание, създадено за деца, за да спазваме закона. Това означава, че трябва да ограничим или деактивираме някои функции, като коментари, известия и други. 

Преди всичко не показваме персонализирани реклами в съдържание за деца съгласно COPPA и/или други приложими закони. Деактивирането на персонализираните реклами във видеоклипове за деца може да доведе до спад в приходите на някои създатели, които са определили съдържанието си като създадено за деца. Разбираме, че за някои създатели няма да е лесно, но предприемането на тези важни стъпки гарантира спазването на COPPA и други приложими закони. 

По-долу е публикуван списък със засегнатите функции:

Ако определите видеоклип или поток на живо като Създадено за деца
От януари ще ограничаваме определени функции, когато определяте съдържанието си като „Създадено за деца“, за да спазваме COPPA и други приложими закони. Когато това се случи, за отделни видеоклипове или потоци на живо няма да са налице следните функции: 
 • автоматично пускане на началната страница;
 • карти или финални екрани;
 • водни знаци на видеоклипове;
 • членство в канал; 
 • коментари;
 • бутон „Даряване“; 
 • бутоните „Харесва ми“ и „Не ми харесва“ в YouTube Music;
 • чат на живо или дарения чрез чат на живо;
 • стоки и билети;
 • звънец за известия;
 • персонализирано рекламиране;
 • възпроизвеждане в миниплейър;
 • Суперчат или Super Stickers;
 • запазване в плейлист и в „За гледане по-късно“.
Ако определите канала си като Създадено за деца
От януари нито една от посочените по-горе функции няма да е достъпна за видеоклиповете или потоците ви на живо, ако каналът ви е определен като Създадено за деца. Освен това в канала ви няма да са налице следните елементи: 
 • членство в канал; 
 • звънец за известия;
 • публикации;
 • видеоистории.

Често задавани въпроси

Защо изключвате известията, коментарите и други функции за съдържание, определено като създадено за деца?
С цел спазване на COPPA и други приложими закони ограничаваме събирането на данни относно съдържание, определено като създадено за деца. В резултат на това определени функции, включително известията и коментарите, може да бъдат ограничени или изключени за такова съдържание.
Какво се случва, ако определя неправилно аудиторията на видеоклипа си?
Тези промени се изискват като част от споразумение с Федералната комисия по търговията (FTC) на САЩ и с главния прокурор на Ню Йорк и ще ви помагат за спазването на COPPA и/или други приложими закони. Независимо от местоположението ви, от вас се изисква да определяте дали видеоклиповете ви са създадени за деца, или не. Ако не определите аудиторията си точно, може да имате проблеми с FTC или с други власти във връзка със съответствието. Освен това може да предприемем действия спрямо профила ви в YouTube. Научете повече за прилагането на COPPA от страна на FTC.
Забележка: Освен това ще използваме машинно обучение, за да идентифицираме видеоклипове, които безспорно са предназначени за по-млада аудитория. Вярваме, че ще определяте аудиторията си точно, но може да заменим избраната от вас настройка в случай на грешка или злоупотреба. Въпреки това не разчитайте на системите ни да задават аудиторията ви, тъй като те може да не идентифицират съдържание, което според FTC или други власти е създадено за деца. Ако не определите точно съдържанието си като създадено за деца, може да понесете последици в YouTube или правни последици. Ако се нуждаете от помощ при определянето дали съдържанието ви е създадено за деца, или не, прегледайте тази статия в Помощния център или потърсете правна консултация.
Как да разбера дали аудиторията на видеоклипа ми е определена правилно?
За съжаление, не можем да предоставим насоки дали сте определили правилно аудиторията на видеоклипове, създадени за деца, но FTC публикува някои указания относно това, какво означава съдържанието ви да е насочено към деца (или създадено за деца). Понастоящем FTC обмисля различни актуализации на COPPA, които може да включват допълнителна информация по въпроса.
Освен това ще използваме системи с машинно обучение, за да намираме съдържание, което безспорно е създадено за деца. Въпреки това не разчитайте на системите ни да определят вместо вас. Подобно на всички автоматизирани системи, нашите също не са идеални. Може да се наложи да заменим настройката за аудиторията ви, в случай че открием грешка или злоупотреба. В повечето случаи обаче ще разчитаме на зададената от вас настройка за аудиторията, за да определяме дали даден видеоклип е създаден за деца, или не. 
Ако не определите видеоклиповете си като създадени за деца, а според FTC или други власти е трябвало да го направите, може да понесете правни последици. Поради това, ако все още не знаете със сигурност дали съдържанието ви трябва да бъде определено като създадено за деца, прегледайте тази статия в Помощния център или потърсете правна консултация.
Какво да предприема, ако според YouTube видеоклипът ми е създаден за деца, но аз не приемам това определяне?
Ако все още не сте определили аудиторията на видеоклипа си, YouTube може да направи това вместо вас. Целта ни е да ви помагаме за спазването на COPPA и/или други приложими закони. Ако обаче не приемате определянето на съдържанието ви от страна на YouTube, в повечето случаи можете да промените настройката за аудиторията на видеоклипа си. Ето как:
 1. Отворете studio.youtube.com от компютър.
 2. От менюто вляво изберете Съдържание
 3. Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, и под „Ограничения“ изберете Създадено за деца. Забележка: Ако имате повече от едно ограничение, може да се наложи да задържите курсора на мишката, за да видите опцията Създадено за деца.
 4. Кликнете върху Преглед на настройката за аудиторията
 5. Под „Аудитория“ изберете „Не, не е създадено за деца“. 

Ако сте определили аудиторията на видеоклипа си и YouTube открие грешка или злоупотреба, може да виждате обозначение „Определен като създаден за деца“. В този случай няма да можете да промените настройката за аудиторията си. 

Въпреки това разбираме, че понякога допускаме грешки. Ако считате, че сме взели грешно решение, можете да го обжалвате. 

За да изпратите обжалване:

 1. Отворете studio.youtube.com от компютър.
 2. От менюто вляво изберете Съдържание.
 3. Намерете видеоклипа, за който искате да изпратите обжалване.
 4. Задръжте курсора на мишката над „Определен като създаден за деца“ и кликнете върху Обжалване.
 5. Въведете причината за обжалването и кликнете върху Изпращане

След като изпратите обжалване

Ще получите имейл от YouTube относно резултата от заявката ви за обжалване. Възможни са следните варианти:

 • Ако обжалването е успешно, ще отменим зададената от нас настройка за аудиторията. 
 • Ако обжалването е неуспешно, няма да можете да промените зададената от нас настройка. Занапред, моля, преглеждайте настройката за аудиторията на канала и/или отделните видеоклипове в него. В противен случай може да понесете последици в YouTube или правни последици съгласно COPPA и/или други закони.

За всеки видеоклип можете да изпращате обжалване само веднъж.
 

Important Update for All Creators: Complying with COPPA

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?