Quản lý các phương thức thanh toán của bạn

Để thay đổi hoặc xóa phương thức thanh toán, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới. Bạn cũng có thể thêm phương thức thanh toán dự phòng để đảm bảo gói dịch vụ của bạn hoạt động liên tục, ngay cả khi hệ thống không thể tính phí vào phương thức thanh toán chính của bạn.

Thay đổi phương thức thanh toán mặc định

 1. Truy cập vào youtube.com/paid_memberships.
 2. Nhấp vào Quản lý gói dịch vụ.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh phương thức thanh toán hiện có của bạn.
 4. Nhấp vào mũi tên xuống Thu nhỏ bên cạnh phương thức thanh toán.
 5. Chọn phương thức thanh toán khác hoặc Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 6. Nhập số thẻ của bạn (nếu có).
 7. Nhấp vào Gửi.

Xóa phương thức thanh toán

Để xóa phương thức thanh toán, hãy truy cập vào Google Pay rồi nhấp vào Xóa cho phương thức thanh toán mà bạn muốn xóa.

Thêm phương thức thanh toán dự phòng

 1. Truy cập vào youtube.com/paid_memberships.
 2. Nhấp vào Quản lý gói dịch vụ.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh mục "Phương thức thanh toán dự phòng".
 4. Nhấp vào Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 5. Nhập số thẻ của bạn.
 6. Nhấp vào Gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false