Zarządzanie formami płatności

Aby zmienić lub usunąć formę płatności, wykonaj poniższe instrukcje. Możesz też dodać zastępczą formę płatności, by zachować subskrypcję nawet w sytuacji, gdy nie będzie można obciążyć Twojej podstawowej formy płatności.

Zmiana domyślnej formy płatności

 1. Otwórz youtube.com/paid_memberships.
 2. Kliknij Zarządzaj subskrypcją.
 3. Kliknij Edytuj obok istniejącej formy płatności.
 4. Kliknij strzałkę w dół Minimize obok Twojej formy płatności.
 5. Wybierz inną formę płatności albo Dodaj kartę kredytową lub debetową.
 6. Wpisz numer karty (jeśli jest to konieczne).
 7. Kliknij Prześlij.

Usuwanie formy płatności

Aby usunąć formę płatności, otwórz stronę Google Pay i kliknij Usuń przy formie płatności, którą chcesz usunąć.

Dodawanie zastępczej formy płatności

 1. Otwórz youtube.com/paid_memberships.
 2. Kliknij Zarządzaj subskrypcją.
 3. Kliknij Edytuj obok „Zastępczej formy płatności”.
 4. Kliknij Dodaj kartę kredytową lub debetową.
 5. Wpisz numer swojej karty.
 6. Kliknij Prześlij.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?