Διαχείριση των τρόπων πληρωμής

Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε έναν τρόπο πληρωμής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν δευτερεύοντα τρόπο πληρωμής για να εξασφαλίσετε ότι η συνδρομή σας θα παραμείνει ενεργή σε περίπτωση που ο κύριος τρόπος πληρωμής σας δεν μπορεί να χρεωθεί.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου τρόπου πληρωμής

 1. Επισκεφτείτε το youtube.com/paid_memberships.
 2. Πατήστε Διαχείριση συνδρομής.
 3. Πατήστε Επεξεργασία δίπλα από τον υφιστάμενο τρόπο πληρωμής.
 4. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος Minimize δίπλα στον τρόπο πληρωμής σας.
 5. Επιλέξτε έναν άλλον τρόπο πληρωμής ή επιλέξτε Προσθήκη πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
 6. Εισαγάγετε τον αριθμό της κάρτας σας (αν χρειάζεται).
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Διαγραφή τρόπου πληρωμής

Για να διαγράψετε έναν τρόπο πληρωμής, επισκεφθείτε το Google Pay και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση για τον τρόπο πληρωμής που θέλετε να διαγράψετε.

Προσθήκη ενός εφεδρικού τρόπου πληρωμής

 1. Επισκεφτείτε το youtube.com/paid_memberships.
 2. Πατήστε Διαχείριση συνδρομής.
 3. Επιλέξτε Επεξεργασία δίπλα στον εφεδρικό τρόπο πληρωμής.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
 5. Εισαγάγετε τον αριθμό της κάρτας σας.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;