Vereisten voor het melden van auteursrechtschendingen: verwijderingsverzoeken voor niet-video's

Verwijderingsverzoeken wegens auteursrechtschending voor niet-videocontent op YouTube moeten de volgende elementen bevatten. Zonder deze informatie kunnen we geen actie ondernemen op basis van je verzoek. 

Verwijdering van niet-video's wordt momenteel niet door ons webformulier ondersteund. Stuur verwijderingsverzoeken voor niet-video's naar copyright@youtube.com

Let op: De gemakkelijkste manier om een video te laten verwijderen wegens vermeende auteursrechtschending is met behulp van ons webformulier

 1. Je contactgegevens

Je moet ons gegevens geven waarmee YouTube en de uploader(s) van de content die je wilt laten verwijderen, contact met je kunnen opnemen over je klacht. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld een e-mailadres, postadres of telefoonnummer zijn.

2. Een beschrijving van je werk waarvan het auteursrecht volgens jou is geschonden

In je klacht moet je het auteursrechtelijk beschermde werk dat je wilt beschermen zo duidelijk en volledig mogelijk beschrijven. Als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder je klacht vallen, is het wettelijk toegestaan een representatieve lijst van dergelijke werken te geven.

3. De specifieke URL van alle afzonderlijke, vermeend inbreukmakende content

Je klacht moet de specifieke URL bevatten van de content die volgens jou inbreuk maakt op je rechten, anders kunnen we de content niet vinden en verwijderen. Algemene informatie over de content, zoals een gebruikersnaam, is niet voldoende. Geef de URL('s) op van de content op YouTube.

Hieronder vind je de juiste URL-indeling voor het melden van mogelijk inbreukmakende niet-videocontent:

Type content Geldige URL-indeling Openen
Kanaalbannerafbeeldingen

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

of

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Ga naar de homepage van het betreffende kanaal.

Klik met je rechtermuisknop op de adresbalk en selecteer 'Kopiëren'. 

Afbeelding kanaalpictogram Beginnend met yt3.ggpht.com/xxxxx Klik met je rechtermuisknop op de betreffende afbeelding en selecteer 'Adres van afbeelding kopiëren'. 
Kanaalbeschrijvingen www.youtube.com/user/xxxxxxxxx/about

Ga naar het gedeelte 'Over' van het betreffende kanaal.

Klik met je rechtermuisknop op de adresbalk en selecteer 'Kopiëren'. 

Playlistbeschrijvingen www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxx

Klik op de titel van de betreffende playlist. 

Klik met je rechtermuisknop op de adresbalk en selecteer 'Kopiëren'. 

Reacties www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx&lc=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klik op de plaatsingsdatum van de betreffende reactie. 

Als de webpagina is vernieuwd, klik je met je rechtermuisknop op de adresbalk en selecteer je 'Kopiëren'. 

Communityposts www.youtube.com/channel/xxxxxxxxxxxxxxxx/community?lb=xxxxxxxxxxxxx

Klik op de plaatsingsdatum van de betreffende communitypost. 

Als de webpagina is vernieuwd, klik je met je rechtermuisknop op de adresbalk en selecteer je 'Kopiëren'. 

Loyaliteitsbadges en emoji's van leden Beginnend met yt3.ggpht.com/xxxxx Klik met je rechtermuisknop op de betreffende afbeelding en selecteer 'Adres van afbeelding kopiëren'. 

4. Je moet de volgende verklaring accepteren en opnemen:

'Ik ben oprecht van mening dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover een klacht is ingediend, niet de goedkeuring heeft van de eigenaar van het auteursrecht of diens vertegenwoordiger, of in strijd is met de wet.'

5. En de volgende verklaring:

'De informatie in deze melding is juist en ik verklaar op straffe van vervolging voor meineed dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat onderwerp is van de vermeende inbreuk.'

6. Je handtekening

Een klacht is alleen volledig als de fysieke of digitale handtekening is toegevoegd van de auteursrechteigenaar of een vertegenwoordiger die bevoegd is namens de eigenaar te handelen. Je kunt aan deze eis voldoen door aan het einde van je klacht je volledige officiële naam (een voor- en achternaam, geen bedrijfsnaam) te typen ter vervanging van een fysieke handtekening.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?