Tắt quảng cáo được cá nhân hóa

Những người sáng tạo tham gia Chương trình Đối tác YouTube có thể chọn tắt quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu có dự định tắt quảng cáo được cá nhân hóa, bạn nên tắt tùy chọn này trong YouTube Studio chứ không phải trong Google AdSense. 

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
    • Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động tắt quảng cáo được cá nhân hóa trên mọi nội dung được đánh dấu là dành cho trẻ em
  2. Nhấp vào Cài đặt.
  3. Nhấp vào Kênh
  4. Nhấp vào Cài đặt nâng cao.
  5. Chuyển đến phần Quảng cáo ở dưới cùng.
  6. Đánh dấu vào hộp bên cạnh Tắt quảng cáo dựa trên mối quan tâm. 
    • Nếu bạn chọn tùy chọn này thì những quảng cáo được cá nhân hóa, như quảng cáo dựa trên mối quan tâm của người xem hoặc quảng cáo tiếp thị lại, sẽ không xuất hiện trong video trên kênh của bạn nữa. Khi đó, doanh thu của kênh có thể giảm đáng kể. Ngoài ra, các báo cáo về số hành động đã thực hiện và các danh sách tiếp thị lại sẽ ngừng hoạt động trên kênh của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?