ปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ครีเอเตอร์ที่อยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube จะมีตัวเลือกให้ปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ได้ หากวางแผนที่จะปิดใช้ เราขอแนะนำให้ดำเนินการดังกล่าวใน YouTube Studio แทน AdSense

  1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
    • หมายเหตุ: ระบบจะปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาที่มีสถานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก 
  2. คลิกการตั้งค่า
  3. คลิกช่อง 
  4. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง
  5. เลื่อนลงมาที่ด้านล่างของส่วนโฆษณา
  6. เลือกช่องปิดใช้โฆษณาตามความสนใจ 
    • หากเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะไม่แสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในวิดีโอหรือช่องของคุณ เช่น โฆษณาตามความสนใจของผู้ชมหรือโฆษณารีมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งอาจส่งผลให้รายได้ของช่องลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ช่องจะดูรายงานการทำงานที่ได้รับและรายการรีมาร์เก็ตติ้งไม่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร