ปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

เรากำลังทำการเปลี่ยนแปลง 2-3 อย่างเกี่ยวกับวิธีรวบรวมและใช้ข้อมูลในเนื้อหาสำหรับเด็กบน YouTube.com ซึ่งอาจทำให้วิธีการบางอย่างในบทความนี้เปลี่ยนแปลงไป ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ครีเอเตอร์ที่อยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube จะมีตัวเลือกให้ปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ได้ หากวางแผนที่จะปิดใช้ เราขอแนะนำให้ดำเนินการดังกล่าวใน YouTube Studio แทน AdSense

  1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
    • หมายเหตุ: ระบบจะปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาที่มีสถานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก
  2. คลิกการตั้งค่า
  3. คลิกช่อง
  4. คลิกขั้นสูง
  5. เลือกช่องปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
    • เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะไม่แสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ที่ผ่านมา) บนวิดีโอของคุณ และช่องจะดูรายงานการทำงานที่ได้รับและรายการรีมาร์เก็ตติ้งไม่ได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร