Yorum ayarları hakkında bilgi edinme

Videolarınız veya kanalınızda gösterilmeden önce bazı yorumları inceleme için bekletmek isteyebilirsiniz. Yorum ayarlarınızı değiştirmeyi öğrenin.

Videolarla ilgili yorum ayarları

Ayrı ayrı videolar için aşağıdaki yorum ayarları kullanılabilir.

Uygunsuz olabilecek yorumları incelenmek üzere bekletme 

Uygunsuz olabilecek yorumlar, Yorumlar sayfanızdaki "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde inceleme için bekletilir.
YouTube'un sistemleri, uygunsuz olabilecek yorumları bulmak için çalışır ancak sonuç her zaman doğru olmayabilir. Siz yorumları incelediğinizde sistem inceleme için bekletilecek yorumları bulma konusunda kendini iyileştirir. 
YouTube, aşağıdaki dillerde uygunsuz olabilecek yorumları inceleme için bekletebilir:
 • Arapça
 • İngilizce
 • Fransızca
 • Almanca
 • Japonca
 • Korece
 • Portekizce
 • Rusça
 • İspanyolca
 • Türkçe
 • Vietnamca
 • Tayca
 • Endonezce

İnceleme için bekletilmesini istediğiniz daha fazla kelime veya öbek varsa bunları engelli kelime listenize ekleyin.

Tüm yorumları inceleme için bekletme

Gösterilmeden önce tüm yorumların manuel olarak onaylanması gerekir. Yorumlar, Yorumlar sayfanızdaki "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde incelenebilir.

Tüm yorumlara izin verme

Videonuza bırakılan tüm yorumlar anında gösterilir. Bu yorumları, Yorumlar sayfanızdaki "Herkese açık" sekmesinde görebilirsiniz. 
İzleyiciler uygunsuz yorum ve spam içerikleri bildirebilmeye devam eder. Topluluk Kurallarımızı ihlal eden yorumlar kaldırılabilir. Spam olabilecek yorumlar otomatik olarak inceleme için bekletilir.

Yorumları kapatma

Videonuz için yorumları kapatırsanız izleyiciler yorum yapamaz. "Bu videoda yorumlar devre dışı bırakıldı. Daha fazla bilgi edinin." ifadesi videonuzun altında gösterilir.

Kanal düzeyinde yorum ayarları 

Gizlenmiş kullanıcılar

Kanalınızdaki tüm videolarda yorum yapan belirli kullanıcıların yorumlarını gizleyebilirsiniz.
Engellenen kelimeler
Yorumlarınızda gösterilmesini istemediğiniz kelimeleri veya öbekleri engellenen kelimeler listelerinize ekleyebilirsiniz.
Bu terimlerle büyük ölçüde eşleşen yorumlar, onaylı kullanıcı listenizdeki bir kullanıcı tarafından gönderilmiş olmadığı sürece inceleme için bekletilebilir. Bu terimleri içeren canlı sohbet mesajları da engellenir.
Engellenen kelimeler içeren yorumlar, Yorumlar sayfanızdaki "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde incelenebilir ve onaylanabilir.

Bağlantı içeren yorumları engelleme

Hashtag ve URL bulunduran yorumları inceleme için bekletebilirsiniz. 
Sizin, moderatörlerin veya onaylı kullanıcıların gönderdiği bağlantı içeren yorumlar engellenmez.
URL içeren canlı sohbet mesajları da engellenir. 
Hashtag ve bağlantı içeren yorumlar, Yorumlar sayfanızdaki "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde incelenebilir ve onaylanabilir.

Varsayılan yorum ayarları

Aynı yorum ayarını tüm yeni video yüklemelerine uygulayabilirsiniz. Yeni video yüklemeleriyle ilgili varsayılan ayarlarınızın değiştirilmesi, mevcut videolarınızı etkilemez. 
Yüklendikten sonra videolar için daima ayrı ayrı farklı yorum ayarları seçebilirsiniz. Yeni videolar için varsayılan yorum ayarlarınızı değiştirmeyi öğrenin.

Kanal sayfası yorum ayarları

Kanalınızın Tartışma veya Topluluk sekmesindeki yeni yorumlarla ilgili ayarınızı değiştirebilirsiniz. Kanalınızın yorum ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

Yorum ayarlarıyla ilgili SSS

Belirli kelimeleri, bağlantıları veya kullanıcıları tek bir videodan engelleyebilir miyim?

Hayır. Gizlenmiş kullanıcılar, engelli kelimeler ve bağlantı engelleme, tüm videolarınız ve kanal sayfanıza otomatik olarak uygulanır. 
Not: Yorum ayarlarınızda yapılan değişiklikler sadece yeni videolarda geçerli olur.

Gizlenmiş kullanıcıların yorumlarını inceleyebilir miyim?

Hayır. Gizlenmiş kullanıcıların yorumları YouTube Studio sürümünde gösterilmez.

Belirli kelime veya bağlantılardan dolayı engellenen yorumları inceleyebilir miyim?

Evet. Engellenen kelimeler veya bağlantılar içeren yorumlar, Yorumlar sayfanızdaki "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde incelenebilir ve onaylanabilir.

Yorumları açıp kapatırsam eski yorumlarım geri gelir mi?

Evet. Yorumları açıp kapatırsanız mevcut yorumlar tekrar gösterilir.
Yorumları kapatırsanız mevcut yorumlar izleme sayfasında veya YouTube Studio sürümünde görülemez.

Ayarlarımı değiştirirsem mevcut yorumlar etkilenir mi?

Etkilenenler Etkilenmeyenler
 • Yeni video yüklemelerindeki yorumlar
 • Kanal sayfanızdaki (ör. Topluluk veya Tartışma sekmesi) yeni yorumlar

İstisna: Kanal sayfanızdaki yorumları kapatırsanız önceki tüm yorumlar gizlenir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?