Yorum ayarları hakkında bilgi edinme

Yorum denetleme deneyimini kolaylaştırıp, "İnceleme için bekletilenler" ve "Olası spam" yorum denetleme sekmelerini YouTube Studio'da birleştirdik. YouTube'un otomatik olarak beklemeye aldığı yorumlar, birleştirilmiş "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde 60 gün boyunca gösterilecek.

Bazı yorumları videolarınızda veya kanalınızda gösterilmeden önce incelemek için bekletmek isteyebilirsiniz. Yorum ayarlarınızı değiştirmeyi öğrenin.

Videolarla ilgili yorum ayarları

Video düzeyinde aşağıdaki yorum ayarları kullanılabilir.

Uygunsuz olabilecek yorumları incelenmek üzere bekletme
Uygunsuz olabilecek yorumlar, inceleme için 60 güne kadar bekletilir. Bunları Yorumlar sayfanızdaki "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde bulabilirsiniz. Bu yorumlar, izleme sayfasında gösterilmez. Bunları YouTube Studio'da görüntüleyebilirsiniz.

Sekmenin alt kısmında "Gizli yorumları göster" bağlantısı gösterilebilir. Bu düğmeyi tıklayarak, rencide edici olabileceğinden inceleme için otomatik olarak bekletilen yorumları görüntüleyebilirsiniz.

YouTube 100'ü aşkın dilde, uygunsuz olabilecek yorumları inceleme için bekletebilir.
YouTube'un sistemleri, uygunsuz olabilecek yorumları bulmak için çalışır ancak sonuç her zaman doğru olmayabilir. Siz yorumları incelediğinizde sistem inceleme için bekletilecek yorumları bulma konusunda kendini iyileştirir.
İnceleme için bekletilmesini istediğiniz daha fazla kelime grubu veya kelime varsa bunları engellenen kelimeler listenize ekleyin.

Tüm yorumları inceleme için bekletme

Gösterilmeden önce tüm yorumların manuel olarak onaylanması gerekir. Yorumlar sayfanızdaki "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde yorumları 60 güne kadar inceleyebilirsiniz.

Tüm yorumlara izin verme

Videonuza bırakılan tüm yorumlar anında gösterilir. Bu yorumları, Yorumlar sayfanızdaki "Yayınlananlar" sekmesi altında görebilirsiniz.
İzleyiciler uygunsuz yorum ve spam içerikleri bildirebilmeye devam eder. Topluluk Kurallarımızı ihlal eden yorumlar kaldırılabilir. Spam olabilecek yorumlar YouTube Studio'da otomatik inceleme için 60 güne kadar bekletilir.

Yorumları kapatma

Videonuz için yorumları kapatırsanız izleyiciler yorum yapamaz. "Bu videoda yorumlar devre dışı bırakıldı. Daha fazla bilgi edinin." ifadesi videonuzun altında gösterilir.

Kanal düzeyinde yorum ayarları 

Gizli kullanıcılar

Belirli kullanıcıların yorumlarının kanalınızdaki tüm videolarda gizlenmesini sağlayabilirsiniz.
Engellenen kelimeler
Yorumlarınızda gösterilmesini istemediğiniz kelimeleri veya kelime gruplarını engellenen kelimeler listelerinize ekleyebilirsiniz.
Bu terimlerle büyük ölçüde eşleşen yorumlar, onaylı kullanıcı listenizdeki bir kullanıcı tarafından gönderilmiş olmadığı sürece inceleme için 60 güne kadar bekletilebilir. Bu terimleri içeren canlı sohbet mesajları da engellenir.
Engellenen kelimeler içeren yorumlar, Yorumlar sayfanızdaki "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde incelenebilir ve onaylanabilir.
Engellenen kelimeler listenize kelime eklemek için:
  1. YouTube Studio'da oturum açın.
  2. Sol kısımdan Ayarlar ve sonra Topluluk'u tıklayın.
  3. "Otomatik Filtreler" sekmesinin altından "Engellenen kelimeler" bölümüne gidin.
  4. Kelimeleri ve kelime öbeklerini virgülle ayırarak ekleyin.
  5. KAYDET'i seçin.

Bağlantı içeren yorumları engelleme

Hashtag ve URL bulunduran yorumları inceleme için bekletebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. YouTube Studio'da oturum açın.
  2. Sol kısımdan Ayarlar ve sonra Topluluk'u tıklayın.
  3. "Otomatik Filtreler" sekmesinin altından Bağlantıları engelle'yi seçin.
Bağlantı içeren yorumlar sizin tarafınızdan ya da moderatörler veya onaylı kullanıcılar tarafından yayınlanırsa engellenmez.
URL içeren canlı sohbet mesajları da engellenir.
Hashtag ve bağlantı içeren yorumlar, Yorumlar sayfanızdaki "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde 60 güne kadar incelenebilir ve onaylanabilir.

Varsayılan yorum ayarları

Aynı yorum ayarını tüm yeni video yüklemelerine uygulayabilirsiniz. Yeni video yüklemeleriyle ilgili varsayılan ayarlarınızın değiştirilmesi, mevcut videolarınızı etkilemez.
Yüklemeden sonra her video için farklı yorum ayarları seçebilirsiniz. Yeni videolar için varsayılan yorum ayarlarınızı değiştirmeyi öğrenin.

Kanal ana sayfası yorum ayarları

Kanalınızın Topluluk sekmesinden yeni yorumlarla ilgili ayarı değiştirebilirsiniz. Kanalınızın yorum ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

Yorum ayarlarıyla ilgili SSS

Belirli kelimeleri, bağlantıları veya kullanıcıları tek bir videodan engelleyebilir miyim?

Hayır. Gizlenmiş kullanıcılar, engellenen kelimeler ve bağlantı engelleme, tüm videolarınıza ve kanalınızın ana sayfasına otomatik olarak uygulanır.
Not: Yorum ayarlarınızda yapılan değişiklikler sadece yeni videolarda geçerli olur.

Gizlenmiş kullanıcıların yorumlarını inceleyebilir miyim?

Hayır. Gizlenmiş kullanıcıların yorumları YouTube Studio'da gösterilmez.

Belirli kelimeler veya bağlantılar nedeniyle engellenen yorumları inceleyebilir miyim?

Evet. Engellenen kelimeler veya bağlantılar içeren yorumlar, Yorumlar sayfanızdaki "İnceleme için bekletilenler" sekmesinde 60 güne kadar incelenebilir ve onaylanabilir.

Yorumları açıp kapatırsam eski yorumlarım geri gelir mi?

Evet. Yorumları açıp kapatırsanız mevcut yorumlar tekrar gösterilir.
Yorumları kapatırsanız mevcut yorumlar izleme sayfasında veya YouTube Studio'da görüntülenemez.

Ayarlarımı değiştirirsem mevcut yorumlar etkilenir mi?

Etkilenenler Etkilenmeyenler
  • Yüklenen yeni videolardaki yorumlar.
  • Kanalınızın ana sayfasındaki (örneğin, Topluluk sekmesi) yeni yorumlar.

İstisna: Kanalınızın ana sayfasında yorumları kapatırsanız önceki tüm yorumlar gizlenir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
59
false