Več informacij o nastavitvah komentarjev

Pred objavo v videoposnetku ali kanalu lahko določene komentarje zadržite za pregled. Preberite več o spreminjanju nastavitev komentarjev.

Nastavitve komentarjev za videoposnetke

Za posamezne videoposnetke lahko uporabite te nastavitve komentarjev.

Zadrži morebitne neprimerne komentarje za pregled 

Morebitni neprimerni komentarji so zadržani za pregled na strani Komentarji na zavihku »Zadržano za pregled«.
YouTubov sistem poskuša najti morebitne neprimerne komentarje, vendar ni vedno uspešen. Ko pregledujete komentarje, se sistem nenehno izboljšuje pri iskanju komentarjev za pregled. 
YouTube lahko zadrži morebitne neprimerne komentarje za pregled v naslednjih jezikih:
 • arabščina,
 • angleščina,
 • francoščina,
 • nemščina,
 • japonščina,
 • korejščina,
 • portugalščina,
 • ruščina,
 • španščina,
 • turščina,
 • vietnamščina,
 • tajščina in
 • indonezijščina.

Če želite za pregled zadržati več besed ali besednih zvez, jih dodajte na seznam blokiranih besed.

Zadrži vse komentarje za pregled

Vse komentarje morate ročno odobriti, preden so objavljeni. Komentarje lahko pregledujete na strani Komentarji na zavihku »Zadržano za pregled«.

Dovoli vse komentarje

Vsi komentarji o vašem videoposnetku so nemudoma objavljeni. Ogledate si jih lahko na strani Komentarji na zavihku »Javno«. 
Gledalci lahko še vedno prijavijo neprimerne komentarje in neželeno vsebino . Komentarji, ki kršijo naše smernice za skupnost, bodo odstranjeni. Komentarji, ki najverjetneje vsebujejo neželeno vsebino, so samodejno zadržani za pregled.

Izklopi komentarje

Če v svojem videoposnetku izklopite komentarje, gledalci ne bodo mogli komentirati. Pod videoposnetkom bo prikazan napis »Komentiranje tega videoposnetka je onemogočeno. Več o tem.«.

Nastavitve komentarjev na ravni kanala 

Skriti uporabniki

Komentarje določenih oseb lahko skrijete v vseh videoposnetkih v vašem kanalu.
Blokirane besede
Ustvarite lahko seznam blokiranih besed in besednih zvez, za katere ne želite, da so prikazane v komentarjih.
Komentarji, ki se tesno ujemajo s temi izrazi, bodo morda zadržani za pregled, razen če jih je objavila oseba, navedena na vašem seznamu odobrenih uporabnikov. Blokirana bodo tudi sporočila v klepetu v živo, ki vsebujejo te izraze.
Komentarje z blokiranimi besedami lahko pregledujete in odobravate na strani Komentarji na zavihku »Zadržano za pregled«.

Blokiraj komentarje s povezavami

Komentarje, ki vključujejo ključnike in URL-je, lahko zadržite za pregled. 
Komentarji, ki vključujejo povezave, ne bodo blokirani, če ste jih objavili vi, moderatorji ali odobreni uporabniki.
Sporočila klepeta v živo z URL-ji bodo pravo tako blokirana. 
Komentarje s ključniki in povezavami lahko pregledujete in odobravate na strani Komentarji na zavihku »Zadržano za pregled«.

Privzete nastavitve komentarjev

Isto nastavitev komentarjev lahko uporabite za vse na novo naložene videoposnetke. Če spremenite privzete nastavitve za videoposnetke, ki jih boste naložili, to ne vpliva na obstoječe videoposnetke. 
Za posamezne naložene videoposnetke lahko vedno izberete drugačne nastavitve komentarjev. Preberite več o spreminjanju privzetih nastavitev komentarjev/0} za nove videoposnetke.

Nastavitve komentarjev na strani kanala

V svojem kanalu lahko na zavihkih »Razprava« ali »Skupnost« spreminjate nastavitev za nove komentarje. Preberite več o spreminjanju nastavitev komentarjev v kanalu.

Pogosta vprašanja o nastavitvah komentarjev

Ali lahko blokiram določene besede, povezave in uporabnike v določenem videoposnetku?

Ne. Skriti uporabniki, blokirane besede in blokiranje povezav samodejno veljajo za vse videoposnetke v vašem kanalu. 
Opomba: spremembe nastavitev komentarjev veljajo samo za nove videoposnetke.

Ali lahko pregledam komentarje skritih uporabnikov?

Ne. Komentarji skritih uporabnikov niso prikazani v aplikaciji YouTube Studio beta.

Ali lahko pregledam komentarje, v katerih so blokirane določene besede ali povezave?

Da. Komentarje z blokiranimi besedami ali povezavami lahko pregledujete in odobravate na strani Komentarji na zavihku »Zadržano za pregled«.

Ali bodo moji stari komentarji prikazani, če izklopim in nato ponovno vklopim komentarje?

Da. Če izklopite in ponovno vklopite komentarje, bodo obstoječi komentarji prikazani znova.
Če izklopite komentarje, obstoječi komentarji ne bodo prikazani na strani za ogled ali v aplikaciji YouTube Studio beta.

Če spremenim nastavitve, ali s tem vplivam na obstoječe komentarje?

Ima vpliv Nima vpliva
 • Komentarji na novo naloženih videoposnetkov.
 • Novi komentarji na strani kanala (npr. zavihek »Skupnost« ali »Razprava«).

Izjema: če na strani kanala izklopite komentarje, boste skrili vse obstoječe komentarje.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?