מידע על הניהול של הגדרות התגובות

אפשר להשהות תגובות מסוימות לצורך בדיקה עוד לפני שהן מוצגות מתחת לסרטון או בערוץ. למידע נוסף על שינוי הגדרות של תגובות

הגדרות של תגובות לסרטונים

ההגדרות הבאות של התגובות מתאימות לשימוש בסרטונים בודדים.

השהיית תגובות שעלולות להיות בלתי הולמות לצורך בדיקה 
תגובות שעלולות להיות בלתי הולמות מושהות לצורך בדיקה בדף תגובות מתחת לכרטיסייה 'בהמתנה לבדיקה'. תוכלו לגשת לתגובות מהסוג הזה רק ב-YouTube Studio, ולא בדף הצפייה.
לצורך בדיקה, המערכות של YouTube יכולות להשהות תגובות שעלולות להיות בלתי הולמות בלמעלה מ-100 שפות.
המערכות האלה תוכנתו לזהות תגובות שעלולות להיות בלתי הולמות, אבל לא תמיד הזיהוי הוא נכון. ככל שתבדקו יותר תגובות, כך ישתפר זיהוי סוגי התגובות שכדאי להשהות לבדיקה על ידי המערכת. 
אם יש מילים או ביטויים נוספים שאתם רוצים להשהות לצורך בדיקה, תוכלו להוסיף אותם לרשימת המילים החסומות שלכם.

השהיית כל התגובות לבדיקה

כל התגובות חייבות לקבל אישור ידני לפני שמפרסמים אותן. ניתן לבדוק את התגובות בדף תגובות מתחת לכרטיסייה 'בהמתנה לבדיקה'.
למידע נוסף על בדיקת תגובות שהושהו.

אישור כל התגובות

כל התגובות לסרטון הופכות מיד לגלויות לכול. אפשר לראות את התגובות האלה בדף תגובות מתחת לכרטיסייה 'גלוי לכול'. 
הצופים עדיין יכולים לדווח על תגובות בלתי הולמות ועל ספאם. אנחנו עשויים להסיר תגובות שהפרו את הנחיות הקהילה שלנו. תגובות שנחשדות כספאם עשויות להיות מושהות אוטומטית לצורך בדיקה.

השבתת תגובות

אם תשביתו תגובות לסרטון, הצופים לא יוכלו להגיב. ההודעה 'התגובות לסרטון הזה הושבתו. למידע נוסף.' תוצג מתחת לסרטון.

הגדרות של תגובות ברמת הערוץ 

משתמשים מוסתרים

בכל הסרטונים בערוץ ניתן להסתיר תגובות שצופים ספציפיים כתבו.
מילים חסומות
לרשימות המילים החסומות אפשר להוסיף ביטויים ומילים שאינכם מעוניינים שיופיעו בתגובות.
תגובות שנמצאה בהן התאמה למונחים האלה עשויות להיות מושהות לצורך בדיקה, אלא אם הן פורסמו על ידי משתמש מרשימת המשתמשים שאישרתם. כמו כן, ייחסמו הודעות צ'אט בשידור חי שכוללות מונחים מרשימות אלו.
ניתן לבדוק ולאשר תגובות שכוללות מילים חסומות בדף תגובות מתחת לכרטיסייה 'בהמתנה לבדיקה'.

חסימת תגובות שכוללות קישורים

אפשר להשהות תגובות שכוללות hashtags וכתובות URL לצורך בדיקה. לשם כך:
  1. פותחים את YouTube Studio.
  2. בצד ימין, לוחצים על הגדרות ואז קהילה.
  3. מתחת לכרטיסייה 'מסננים אוטומטיים', בוחרים באפשרות חסימת קישורים.
לא ייחסמו תגובות שכוללות קישורים שאתם פרסמתם או תגובות שפורסמו על ידי מנהלי צ'אטים ומשתמשים מורשים.
הודעות צ'אט בשידור חי שכוללות כתובות URL ייחסמו גם הן. 
ניתן לבדוק ולאשר תגובות שכוללות hashtags וקישורים בדף תגובות מתחת לכרטיסייה 'בהמתנה לבדיקה'.

הגדרות ברירת מחדל של תגובות

אפשר לקבוע הגדרות זהות לתגובות בכל הסרטונים החדשים שתעלו. שינוי הגדרות ברירת המחדל עבור העלאות של סרטונים חדשים לא ישפיע על הסרטונים הקיימים. 
לאחר ההעלאה, תמיד תוכלו לשנות את ההגדרות של התגובות בסרטונים ספציפיים. למידע נוסף על שינוי הגדרות ברירת המחדל של תגובות בסרטונים חדשים.

הגדרות של תגובות בדף הערוץ

ניתן לשנות הגדרות של תגובות חדשות בכרטיסיות 'דיון' או 'קהילה' בערוץ. למידע נוסף על שינוי ההגדרות של התגובות בערוץ.

שאלות נפוצות על הגדרות של תגובות

האם אפשר לחסום מילים, קישורים או משתמשים מסוימים בסרטון ספציפי?

לא. ההגדרות של משתמשים מוסתרים, מילים חסומות וקישורים חסומים חלות אוטומטית על כל הסרטונים ועל דף הערוץ. 
הערה: שינויים שתערכו לגבי הגדרות של תגובות יחולו רק על סרטונים חדשים.

האם אפשר לבדוק תגובות ממשתמשים מוסתרים?

לא. תגובות ממשתמשים מוסתרים אינן מוצגות ב-YouTube Studio.

האם אפשר לבדוק תגובות שנחסמו בגלל שימוש במילים מסוימות או בקישורים?

כן. ניתן לבדוק ולאשר תגובות שכוללות מילים חסומות או קישורים חסומים בדף תגובות מתחת לכרטיסייה 'בהמתנה לבדיקה'.

אם אשבית את האפשרות לפרסם תגובות ולאחר מכן אפעיל אותה שוב, האם התגובות הישנות יוצגו שוב?

כן. אם משביתים את האפשרות לפרסם תגובות ולאחר מכן מפעילים אותה שוב, התגובות הקיימות יוצגו מחדש.
אם משביתים תגובות, התגובות הקיימות לא יוצגו בדף הצפייה או ב-YouTube Studio.

אם אשנה את ההגדרות, האם התגובות הקיימות יושפעו מכך?

כן לא
  • תגובות על סרטונים חדשים שהעליתם
  • תגובות חדשות בדף הערוץ (כלומר בכרטיסיות 'קהילה' או 'דיון')

יוצא דופן: אם משביתים את האפשרות לפרסם תגובות בדף הערוץ, כל התגובות הקודמות יוסתרו.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?