Избор на настройки за коментари

Забележка: Тази функция може да не е налице с контролираната версия на YouTube. Научете повече.

Можете да променяте настройките си за коментари в YouTube Studio. Научете за различните настройки за коментари

Коментарите не са налице, когато:

или

 • съответният видеоклип е частен.

За да разрешите коментари за видеоклип, който не е обществено достъпен, публикувайте скрит видеоклип.

Забележка: Коментарите ще бъдат изтрити за постоянно 30 дни след датата, на която каналът или видеоклипът са определени като създадени за деца.

Промяна на основните настройки за коментари

Изберете основната настройка за коментари. Тази промяна е приложима за коментари за нови видеоклипове и за нови коментари на началната страница на канала ви. 

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. В менюто вляво изберете Настройки.
 3. Изберете Общност и след това Основни.
 4. Изберете основните си настройки:
  • Ако имате достъп до раздела „Общност“: Изберете основните настройки под опцията „Коментари за канала ви“.
  • Ако нямате достъп до раздела „Общност“: Изберете основната настройка за нови видеоклипове под опцията „Коментари за новите ви видеоклипове“. Изберете основната настройка за нови коментари в раздела „Дискусия“ под опцията „Коментари в раздела „Дискусия“.
 5. Изберете Запазване.

Промяна на настройките за коментари за видеоклип

Можете да променяте настройките за коментари за отделен видеоклип от страницата Съдържание, както и за няколко видеоклипа едновременно чрез функцията за групови редакции.

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. От менюто вляво изберете Съдържание.
 3. Кликнете върху миниизображението на съответния видеоклип.
 4. Изберете раздела Още опции.
 5. Изберете настройките за коментари под „Коментари и оценки“.
 6. Изберете Запазване.

Промяна на основния изглед на коментарите

Можете да променяте начина, по който са подредени коментарите на страницата за гледане на видеоклипа ви. Имате избор между подреждане по водещи коментари или по дата на добавяне.

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. От менюто вляво изберете Съдържание.
 3. Кликнете върху миниизображението на съответния видеоклип.
 4. Изберете раздела Още опции.
 5. Изберете Сортиране по под „Коментари и оценки“.
 6. Изберете „Водещи“ или „Най-нови“ и след това Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?