Избор на настройки за коментари

Можете да променяте настройките си за коментари в YouTube Studio. Научете за различните настройки за коментари.

Не можете да променяте настройките за коментари, когато:

Промяна на основните настройки за коментари

Изберете основната настройка за коментари. Тази промяна е приложима за коментари за нови видеоклипове и за нови коментари на началната страница на канала ви. 

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. В менюто вляво изберете Настройки.
 3. Изберете Общност и след това Основни.
 4. Изберете основните си настройки:
  • Ако имате достъп до раздела „Общност“: Изберете основните настройки под опцията „Коментари за канала ви“.
  • Ако нямате достъп до раздела „Общност“: Изберете основната настройка за нови видеоклипове под опцията „Коментари за новите ви видеоклипове“.
 5. Изберете Запазване.

Промяна на настройките за коментари за видеоклип

Можете да променяте настройките за коментари за отделен видеоклип от страницата Съдържание, както и за няколко видеоклипа едновременно чрез функцията за групови редакции.

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. От менюто вляво изберете Съдържание.
 3. Кликнете върху миниизображението на съответния видеоклип.
 4. Превъртете надолу и след това кликнете върху ПОКАЗВАНЕ НА ОЩЕ.
 5. Изберете настройките за коментари под „Коментари и оценки“.
 6. Кликнете върху Запазване.

Промяна на основния изглед на коментарите

Можете да променяте начина, по който са подредени коментарите на страницата за гледане на видеоклипа ви. Имате избор между подреждане по водещи коментари или по дата на добавяне.

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. От менюто вляво изберете Съдържание.
 3. Кликнете върху миниизображението на съответния видеоклип.
 4. Превъртете надолу и след това кликнете върху ПОКАЗВАНЕ НА ОЩЕ.
 5. Изберете Сортиране по под „Коментари и оценки“.
 6. Изберете между Водещи и Най-нови.
 7. Кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false