เลือกการตั้งค่าความคิดเห็น

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นได้ใน YouTube Studio ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าความคิดเห็นต่างๆ 

ความคิดเห็นจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อ

 • มีการกำหนดสถานะของวิดีโอเป็นสร้างมาเพื่อเด็กหรือวิดีโอเป็นแบบส่วนตัว
 • หรือมีการกำหนดสถานะของช่องเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก

หากต้องการอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในวิดีโอส่วนตัวได้ ให้โพสต์วิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะแทน

เปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้น

เลือกการตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับความคิดเห็นในวิดีโอใหม่และความคิดเห็นใหม่ในหน้าช่อง 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกการตั้งค่าจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกชุมชน แล้ว ค่าเริ่มต้น
 4. เลือกการตั้งค่าเริ่มต้น ดังต่อไปนี้
  • หากมีแท็บชุมชน ให้เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นใต้ “ความคิดเห็นในช่อง”
  • หากไม่มีแท็บชุมชน ให้เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดวิดีโอใหม่ใต้ “ความคิดเห็นในวิดีโอใหม่” และเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับความคิดเห็นใหม่ในแท็บการสนทนาใต้ “ความคิดเห็นในแท็บการสนทนา”
 5. เลือกบันทึก

วิธีการสำหรับ Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิก
 2. เลือกช่อง แล้ว ค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดในเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกการตั้งค่าเริ่มต้น
 4. คลิกบันทึก

เปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นในวิดีโอ

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นสำหรับวิดีโอแต่ละรายการได้จากหน้าวิดีโอ นอกจากนี้ คุณยังเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นสำหรับวิดีโอหลายรายการได้ในครั้งเดียวด้วยการแก้ไขเป็นกลุ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อหรือภาพขนาดย่อของวิดีโอ
 4. เลือกแท็บขั้นสูง
 5. ใต้ “ความคิดเห็นและการให้คะแนน" ให้เลือกการตั้งค่าความคิดเห็น
 6. เลือกบันทึก

วิธีการสำหรับ Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิก
 2. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 3. เลือกแก้ไขข้างวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. เปิดแท็บการตั้งค่าขั้นสูง
 5. ใต้ “ความคิดเห็น” ให้เลือกการตั้งค่าความคิดเห็น
 6. เลือกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเริ่มต้น

คุณเปลี่ยนลำดับความคิดเห็นในหน้าสำหรับดูของวิดีโอได้ โดยจะจัดเรียงความคิดเห็นตามความคิดเห็นยอดนิยมหรือตามวันที่ที่เพิ่มก็ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อหรือภาพขนาดย่อของวิดีโอ
 4. เลือกแท็บขั้นสูง
 5. เลือกจัดเรียงตามใต้ "ความคิดเห็นและการให้คะแนน"
 6. เลือกระหว่าง “ยอดนิยม” และ “ใหม่สุด” จากนั้นเลือกบันทึก

วิธีการสำหรับ Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิก
 2. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 3. เลือกแก้ไขข้างวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. เปิดแท็บการตั้งค่าขั้นสูง
 5. เลือกจัดเรียงตามใต้ "ความคิดเห็น"
 6. เลือกระหว่าง “ความคิดเห็นยอดนิยม” หรือ “ใหม่สุดก่อน” และบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร