เลือกการตั้งค่าความคิดเห็น

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจไม่พร้อมให้บริการในประสบการณ์การใช้งานภายใต้การควบคุมดูแลบน YouTube ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นได้ใน YouTube Studio ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าความคิดเห็นต่างๆ 

ความคิดเห็นจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อ

 • มีการกำหนดผู้ชมของวิดีโอเป็นสร้างมาเพื่อเด็กหรือวิดีโอเป็นแบบส่วนตัว

หรือ

 • มีการกำหนดผู้ชมของช่องเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก

หากต้องการอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะได้ ให้โพสต์วิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะแทน

หมายเหตุ: ระบบจะลบความคิดเห็นออกอย่างถาวรเมื่อผ่านไป 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการกำหนดสถานะของวิดีโอหรือช่องเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก

เปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้น

เลือกการตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับความคิดเห็นในวิดีโอใหม่และความคิดเห็นใหม่ในหน้าแรกของช่อง 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกการตั้งค่าจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกชุมชน จากนั้น ค่าเริ่มต้น
 4. เลือกการตั้งค่าเริ่มต้น ดังต่อไปนี้
  • หากมีแท็บชุมชน ให้เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นใต้ “ความคิดเห็นในช่อง”
  • หากไม่มีแท็บชุมชน ให้เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดวิดีโอใหม่ใต้ “ความคิดเห็นในวิดีโอใหม่ของคุณ” และเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับความคิดเห็นใหม่ในแท็บการสนทนาใต้ “ความคิดเห็นในแท็บการสนทนา”
 5. เลือกบันทึก

เปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นในวิดีโอ

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นสำหรับวิดีโอแต่ละรายการได้จากหน้าเนื้อหา นอกจากนี้ คุณยังเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นสำหรับวิดีโอหลายรายการได้ในครั้งเดียวด้วยการแก้ไขเป็นกลุ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกเนื้อหาจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกภาพขนาดย่อของวิดีโอ
 4. เลือกแท็บตัวเลือกเพิ่มเติม
 5. เลือกการตั้งค่าความคิดเห็นใต้ “ความคิดเห็นและการจัดประเภท"
 6. เลือกบันทึก

เปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเริ่มต้น

คุณเปลี่ยนลำดับความคิดเห็นในหน้าสำหรับดูของวิดีโอได้ โดยจะจัดเรียงความคิดเห็นตามความคิดเห็นยอดนิยมหรือตามวันที่ที่เพิ่มก็ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกเนื้อหาจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกภาพขนาดย่อของวิดีโอ
 4. เลือกแท็บตัวเลือกเพิ่มเติม
 5. เลือกจัดเรียงตามใต้ "ความคิดเห็นและการจัดประเภท"
 6. เลือกระหว่าง “ยอดนิยม” และ “ใหม่ล่าสุด” จากนั้นเลือกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร