เลือกการตั้งค่าความคิดเห็น

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจไม่พร้อมให้บริการในประสบการณ์การใช้งานภายใต้การควบคุมดูแลบน YouTube ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นได้ใน YouTube Studio ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าความคิดเห็นต่างๆ 

ความคิดเห็นจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อ

หรือ

 • วิดีโอเป็นแบบส่วนตัว

หากต้องการอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะได้ ให้โพสต์วิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะแทน

หมายเหตุ: ระบบจะลบความคิดเห็นออกอย่างถาวรเมื่อผ่านไป 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการกำหนดสถานะของวิดีโอหรือช่องเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก

เปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้น

เลือกการตั้งค่าความคิดเห็นเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับความคิดเห็นในวิดีโอใหม่และความคิดเห็นใหม่ในหน้าแรกของช่อง 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกการตั้งค่าจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกชุมชน จากนั้น ค่าเริ่มต้น
 4. เลือกการตั้งค่าเริ่มต้น ดังต่อไปนี้
  • หากมีแท็บชุมชน ให้เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นใต้ "ความคิดเห็นบนช่องของคุณ"
  • หากไม่มีแท็บชุมชน ให้เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดวิดีโอใหม่ใต้ "ความคิดเห็นในวิดีโอใหม่ของคุณ" และเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับความคิดเห็นใหม่ในแท็บการสนทนาใต้ "ความคิดเห็นในแท็บการสนทนา"
 5. เลือกบันทึก

เปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นในวิดีโอ

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นสำหรับวิดีโอแต่ละรายการได้จากหน้าเนื้อหา นอกจากนี้ คุณยังเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นสำหรับวิดีโอหลายรายการได้ในครั้งเดียวด้วยการแก้ไขเป็นกลุ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกเนื้อหาจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกภาพขนาดย่อของวิดีโอ
 4. เลือกแท็บตัวเลือกเพิ่มเติม
 5. เลือกการตั้งค่าความคิดเห็นใต้ "ความคิดเห็นและการกดชอบและไม่ชอบ"
 6. เลือกบันทึก

เปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเริ่มต้น

คุณเปลี่ยนลำดับความคิดเห็นในหน้าสำหรับดูของวิดีโอได้ โดยจะจัดเรียงความคิดเห็นตามความคิดเห็นยอดนิยมหรือตามวันที่ที่เพิ่มก็ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกเนื้อหาจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกภาพขนาดย่อของวิดีโอ
 4. เลือกแท็บตัวเลือกเพิ่มเติม
 5. เลือกจัดเรียงตามใต้ "ความคิดเห็นและการกดชอบและไม่ชอบ"
 6. เลือกระหว่าง "ยอดนิยม" กับ "ใหม่ล่าสุด" จากนั้นเลือกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false