בחירת הגדרות של תגובות

תוכלו לשנות את הגדרות התגובות ב-YouTube Studio. למידע על ההגדרות השונות של תגובות

התגובות אינן זמינות במקרים הבאים:

 • הגדרת הקהל של הסרטון היא 'במיוחד לילדים', או שהסרטון מוגדר כפרטי
 • הגדרת הקהל של הערוץ היא 'במיוחד לילדים'

אם רוצים לאפשר הוספה של תגובות בסרטון שאינו גלוי לכול, אפשר לפרסם סרטון לא רשום.

הערה: התגובות יימחקו 30 ימים מרגע שערוץ או סרטון הוגדרו 'במיוחד לילדים' ולא ניתן יהיה לשחזר אותן.

שינוי הגדרות ברירת המחדל של תגובות

בוחרים את הגדרות ברירת המחדל של התגובות. שינוי זה חל על תגובות לסרטונים חדשים ועל תגובות חדשות בדף הערוץ שלכם. 

 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. בתפריט מימין, לוחצים על הגדרות.
 3. בוחרים באפשרות קהילה ואז ברירות מחדל.
 4. בוחרים את הגדרות ברירת המחדל:
  • אם אתם רואים את הכרטיסייה 'קהילה': בוחרים את הגדרות ברירת המחדל בקטע 'תגובות על הערוץ שלך'.
  • אם אתם לא רואים את הכרטיסייה 'קהילה': בוחרים את הגדרות ברירת המחדל עבור העלאות של סרטונים חדשים בקטע 'תגובות על הסרטונים החדשים שלך'. בוחרים את הגדרות ברירת המחדל לגבי תגובות חדשות בכרטיסייה 'דיון' בקטע "תגובות בכרטיסייה 'דיון'".
 5. לוחצים על שמירה.

שינוי הגדרות של תגובות לסרטון

תוכלו לשנות את הגדרות התגובות לסרטון בודד בדף סרטונים. כמו כן, ניתן לשנות את הגדרות התגובות בכמה סרטונים בו-זמנית באמצעות כלים לעריכת מספר פריטים בו-זמנית.

 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. בתפריט מימין, בוחרים באפשרות סרטונים.
 3. לוחצים על שם הסרטון או על התמונה הממוזערת שלו.
 4. לוחצים על הכרטיסייה אפשרויות נוספות.
 5. בקטע 'תגובות ודירוגים', בוחרים את ההגדרות הרצויות עבור התגובות.
 6. לוחצים על שמירה.

שינוי תצוגת ברירת המחדל לתגובות

אפשר לשנות את סדר התצוגה של התגובות בדף הצפייה של הסרטון. תוכלו לסדר את התגובות לפי תגובות מובילות או לפי התאריך שבו התגובות נוספו.

 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. בתפריט מימין, בוחרים באפשרות סרטונים.
 3. לוחצים על שם הסרטון או על התמונה הממוזערת שלו.
 4. לוחצים על הכרטיסייה אפשרויות נוספות.
 5. בקטע 'תגובות ודירוגים', בוחרים באפשרות מיון לפי.
 6. בוחרים ב'תגובות מובילות' או בתגובות 'החדשות ביותר', ולאחר מכן לוחצים על שמירה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?