בחירת הגדרות של תגובות

תוכלו לשנות את הגדרות התגובות ב-YouTube Studio. למידע על ההגדרות השונות של תגובות

התגובות אינן זמינות במקרים הבאים:

 • הגדרת הקהל של הסרטון היא 'במיוחד לילדים', או שהסרטון מוגדר כפרטי
 • הגדרת הקהל של הערוץ היא 'במיוחד לילדים'

אם רוצים לאפשר הוספה של תגובות בסרטון שאינו גלוי לכול, אפשר לפרסם סרטון לא רשום.

שינוי הגדרות ברירת מחדל של תגובות

בוחרים את הגדרות ברירת המחדל של התגובות. שינוי זה חל על תגובות לסרטונים חדשים ועל תגובות חדשות בדף הערוץ שלכם. 

 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. בתפריט מימין, בוחרים באפשרות הגדרות.
 3. בוחרים באפשרות קהילה ואז ברירות מחדל.
 4. בוחרים את הגדרות ברירת המחדל:
  • אם אתם רואים את הכרטיסייה 'קהילה': בוחרים את הגדרות ברירת המחדל בקטע 'תגובות על הערוץ שלך'.
  • אם אתם לא רואים את הכרטיסייה 'קהילה': בוחרים את הגדרות ברירת המחדל עבור העלאות של סרטונים חדשים בקטע 'תגובות על הסרטונים החדשים שלך'. בוחרים את הגדרות ברירת המחדל לגבי תגובות חדשות בכרטיסייה 'דיון' בקטע "תגובות בכרטיסייה 'דיון'".
 5. לוחצים על שמירה.

הוראות לגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים

 1. נכנסים לגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים.
 2. בתפריט מימין, בוחרים באפשרות ערוץ ואז ברירות מחדל להעלאות.
 3. בוחרים את הגדרות ברירת המחדל.
 4. לוחצים על שמירה.

שינוי הגדרות של תגובות לסרטון

תוכלו לשנות את הגדרות התגובות לסרטון בודד בדף סרטונים. כמו כן, ניתן לשנות את הגדרות התגובות בכמה סרטונים בו-זמנית באמצעות כלים לעריכת מספר פריטים בו-זמנית.

 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. בתפריט מימין, בוחרים באפשרות סרטונים.
 3. לוחצים על שם הסרטון או על התמונה הממוזערת שלו.
 4. בוחרים בכרטיסייה מתקדם.
 5. בקטע 'תגובות ודירוגים', בוחרים את ההגדרות הרצויות עבור התגובות.
 6. לוחצים על שמירה.

הוראות לגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים

 1. נכנסים לגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים.
 2. עוברים אל מנהל הסרטונים.
 3. לצד הסרטון שרוצים לערוך, לוחצים על עריכה.
 4. פותחים את הכרטיסייה הגדרות מתקדמות.
 5. בקטע 'תגובות', בוחרים את ההגדרות הרצויות עבור התגובות.
 6. לוחצים על שמירת שינויים.

שינוי תצוגת ברירת המחדל לתגובות

אפשר לשנות את סדר התצוגה של התגובות בדף הצפייה של הסרטון. תוכלו לסדר את התגובות לפי תגובות מובילות או לפי התאריך שבו התגובות נוספו.

 1. נכנסים ל-YouTube Studio.
 2. בתפריט מימין, בוחרים באפשרות סרטונים.
 3. לוחצים על שם הסרטון או על התמונה הממוזערת שלו.
 4. בוחרים בכרטיסייה מתקדם.
 5. בקטע 'תגובות ודירוגים', בוחרים מיון לפי.
 6. בוחרים בתגובות מובילות או בתגובות האחרונות שנוספו, ולאחר מכן לוחצים על שמירה.

הוראות לגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים

 1. נכנסים לגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים.
 2. עוברים אל מנהל הסרטונים.
 3. לצד הסרטון שרוצים לערוך, לוחצים על עריכה.
 4. פותחים את הכרטיסייה הגדרות מתקדמות.
 5. בקטע 'תגובות', בוחרים מיון לפי.
 6. בוחרים 'התגובות המובילות' או 'החדשות ביותר תחילה' ולוחצים על שמירת שינויים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?