Избор на настройки за коментари

Можете да променяте настройките си за коментари в YouTube Studio. Научете за различните настройки за коментари

Коментарите не са налице, когато:

 • съответният видеоклип е определен като създаден за деца или е частен;
 • каналът е определен като създаден за деца.

За да разрешите коментари за видеоклип, който не е обществено достъпен, публикувайте скрит видеоклип.

Промяна на основните настройки за коментари

Изберете основната настройка за коментари. Тази промяна е приложима за коментари за нови видеоклипове и за нови коментари на страницата на канала ви. 

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. В менюто вляво изберете Настройки.
 3. Изберете Общност и след това Основни.
 4. Изберете основните си настройки:
  • Ако имате достъп до раздел „Общност“: Изберете основните настройки под опцията „Коментари за канала ви“.
  • Ако нямате достъп до раздел „Общност“: Изберете основната настройка за нови видеоклипове под опцията „Коментари за новите ви видеоклипове“. Изберете основната настройка за нови коментари в раздела „Дискусия“ под опцията „Коментари в раздела „Дискусия“.
 5. Изберете Запазване.

Инструкции за класическото приложение „Студио“

 1. Влезте в профила си в класическото приложение „Студио“.
 2. В менюто вляво изберете Канал и след това Стандартни настройки.
 3. Изберете основните си настройки.
 4. Кликнете върху Запазване.

Промяна на настройките за коментари за видеоклип

Можете да променяте настройките за коментари за отделен видеоклип от страницата Видеоклипове, както и за няколко видеоклипа едновременно чрез функцията за групови редакции.

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. В менюто вляво изберете Видеоклипове.
 3. Кликнете върху заглавието или миниизображението на съответния видеоклип.
 4. Изберете раздела Разширени.
 5. Изберете настройките за коментари под „Коментари и оценки“.
 6. Изберете Запазване.

Инструкции за класическото приложение „Студио“

 1. Влезте в профила си в класическото приложение „Студио“.
 2. Отворете Видеомениджър.
 3. Изберете Редактиране до видеоклипа, който искате да редактирате.
 4. Отворете раздела Разширени настройки.
 5. Изберете настройките за коментари под „Коментари“.
 6. Изберете Запазване на промените.

Промяна на основния изглед на коментарите

Можете да променяте начина, по който са подредени коментарите на страницата за гледане на видеоклипа ви. Имате избор между подреждане по водещи коментари или по дата на добавяне.

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. В менюто вляво изберете Видеоклипове.
 3. Кликнете върху заглавието или миниизображението на съответния видеоклип.
 4. Изберете раздела Разширени.
 5. Изберете Сортиране по под „Коментари и оценки“.
 6. Изберете „Водещи“ или „Най-нови“ и след това Запазване.

Инструкции за класическото приложение „Студио“

 1. Влезте в профила си в класическото приложение „Студио“.
 2. Отворете Видеомениджър.
 3. Изберете Редактиране до видеоклипа, който искате да редактирате.
 4. Отворете раздела Разширени настройки.
 5. Изберете Сортиране по под „Коментари“.
 6. Изберете „Водещи коментари“ или „Първо най-новите“ и Запазване на промените.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?