จัดการสแปมในความคิดเห็น

ตัวเลือก "รายงาน" หรือ "รายงานว่าเป็นสแปมหรือการละเมิด" สำหรับความคิดเห็นจะช่วยให้ชุมชนควบคุมจำนวนความคิดเห็นที่เป็นสแปมในวิดีโอได้ หากมีคนทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าเป็นสแปมมากพอ ระบบจะซ่อนความคิดเห็นนั้น

รายงานความคิดเห็นว่าเป็นสแปม

ทุกคนจะทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าเป็นสแปมได้ จากส่วนความคิดเห็นของวิดีโอหรือช่อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ค้นหาความคิดเห็นที่ต้องการรายงานว่าเป็นสแปม
 2. เลือกเพิ่มเติม จากนั้น รายงาน
 3. เลือกมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์หรือสแปม และรายงาน

นอกจากนี้ ครีเอเตอร์ยังรายงานสแปมในขณะตรวจสอบความคิดเห็นได้ที่ youtube.com/comments

โปรดใช้ฟีเจอร์รายงาน ด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ใช้ฟีเจอร์นี้ในทางที่ผิดอาจถูกห้ามไม่ให้ใช้ YouTube 

ตรวจสอบความคิดเห็นที่ถูกระงับเนื่องจากเป็นสแปม 

หากต้องการตรวจสอบความคิดเห็นที่ได้รับการรายงานว่าเป็นสแปมบนวิดีโอหรือช่อง ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio เบต้า
 2. เลือกความคิดเห็นจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกแท็บอาจเป็นสแปม

คุณจะเลือกดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • อนุมัติ ความคิดเห็น
 • ลบ ความคิดเห็น
 • รายงาน ความคิดเห็นว่าเป็นสแปมหรือการละเมิด
 • ซ่อน ผู้ใช้จากช่อง

ทำความเข้าใจสแปม

สแปมเป็นเนื้อหาหรือการโต้ตอบที่สร้างประสบการณ์ด้านลบโดยการทำให้ค้นหาเนื้อหาสำคัญและเกี่ยวข้องมากขึ้นได้ยาก บางครั้งอาจมีการใช้สแปมเพื่อส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมากไปให้ผู้ใช้ใน YouTube โดยการสุ่ม 

YouTube ตรวจหาสแปมโดยอิงตามข้อความของความคิดเห็น หรือตามพฤติกรรมของผู้แสดงความคิดเห็นรายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ระบบอาจตรวจจับการโพสต์ความคิดเห็นซ้ำๆ ว่าเป็นสแปมได้

ผู้อัปโหลดจะควบคุมความคิดเห็นในวิดีโอของตนได้ดียิ่งขึ้น โดยตรวจสอบความคิดเห็นได้ก่อนที่จะแสดงหรือนำความคิดเห็นดังกล่าวออก นอกจากนี้ ผู้อัปโหลดยัง "ยกเลิกการทำเครื่องหมาย" ความคิดเห็นว่าเป็นสแปมได้อีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความคิดเห็นได้รับการรายงานว่าเป็นสแปม

ความคิดเห็นที่ได้รับการงานว่าเป็นสแปมจะถูกระงับเพื่อรอตรวจสอบใน YouTube Studio เบต้าที่ youtube.com/comments

"รายงานสแปม"และ "อาจเป็นสแปม" แตกต่างกันอย่างไร

คิว “อาจเป็นสแปม” จะแสดงความคิดเห็นที่ YouTube ตรวจพบโดยอัตโนมัติว่ามีสแปม การรายงานความคิดเห็นว่าเป็นสแปมคือตัวเลือกที่ผู้ชมและครีเอเตอร์ YouTube ใช้งานได้ โดยการรายงานความคิดเห็นว่าเป็นสแปมจะส่งความคิดเห็นไปยังทีมตรวจสอบ

ฉันจะยกเลิกการทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าเป็นสแปมได้ไหม

ไม่ได้ เมื่อทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าเป็นสแปมแล้ว คุณจะยกเลิกการทำเครื่องหมายไม่ได้
โปรดใช้ฟีเจอร์ "รายงานสแปมหรือการละเมิด" ด้วยความระมัดระวัง หากใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวในทางที่ผิด คุณอาจถูกห้ามไม่ให้ใช้ YouTube

ฉันจะบล็อกผู้อื่นไม่ให้ส่งสแปมความคิดเห็นได้อย่างไร

วิธีซ่อนความคิดเห็นของผู้ชมบางราย

 1. ค้นหาความคิดเห็นที่ผู้ชมโพสต์ไว้ในช่องหรือวิดีโอของคุณ
 2. เลือกเพิ่มเติม  ถัดจากความคิดเห็น จากนั้น ซ่อนความคิดเห็นจากผู้ใช้รายนี้

ฉันจะหยุดการกรองความคิดเห็นที่เป็นสแปมออกได้ไหม

ระบบของ YouTube ตรวจหาสแปมโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การสนทนาในความคิดเห็นบน YouTube ปราศจากสแปม ครีเอเตอร์จะตรวจสอบและยกเลิกการทำเครื่องหมายความคิดเห็นที่ได้รับแจ้งว่า "อาจเป็นสแปม" ได้ทุกเมื่อ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร