Správa spamu v komentároch

Pomocou možností Nahlásiť a Nahlásiť spam alebo zneužitie v komentároch môžu členovia komunity regulovať počet spamových komentárov k videám. Ak dostatočný počet používateľov označí komentár ako spam, komentár bude skrytý.

Nahlásenie komentára ako spam

Ktokoľvek môže označiť komentár ako spam. V sekcii komentárov k videu alebo v kanáli:

 1. Nájdite komentár, ktorý chcete nahlásiť ako spam.
 2. Vyberte Viac  a potom Nahlásiť.
 3. Vyberte Neželaný komerčný obsah alebo spamNAHLÁSIŤ.

Autori môžu nahlásiť spam aj pri kontrole komentárov na stránke youtube.com/comments.

Funkciu Nahlásiť  používajte obozretne. Ak ju niekto zneužíva, môže dostať úplný zákaz používať YouTube. 

Kontrola komentárov zadržaných ako spam 

Ak chcete skontrolovať komentáre k vašim videám alebo v kanáli, ktoré boli nahlásené ako spam:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube (beta).
 2. V ľavej ponuke vyberte Komentáre.
 3. Vyberte kartu Pravdepodobne spam.

Môžete:

 • schváliť komentáre ,
 • odstrániť komentáre ,
 • nahlásiť komentáre z dôvodu spamu alebo zneužitia ,
 • skryť používateľov v kanáli .

Informácie o spame

Spam je obsah alebo korešpondencia, ktorá nemá priaznivý vplyv a znemožňuje vyhľadať relevantné a podstatné materiály. Niekedy môže byť používaný na hromadné odosielanie nevyžiadaných správ ľuďom na YouTube. 

YouTube rozpoznáva spam na základe textu komentára alebo správania konkrétneho komentátora. Ako spam možno označiť napríklad opakované uverejňovanie komentárov.

Používatelia majú väčšiu kontrolu nad komentármi k videám, ktoré sami nahrali. Váš komentár môžu pred jeho zobrazením skontrolovať alebo ho celkom odstrániť. Používateľ, ktorý video nahral, tiež môže zrušiť označenie komentára ako spam.

Časté otázky

Čo sa stane, keď niekto nahlási komentár ako spam?

Komentár nahlásený ako spam je v Štúdiu YouTube (beta) zadržaný na kontrolu na stránke youtube.com/comments.

Aký je rozdiel medzi nahlásením spamu a označením Pravdepodobne spam?

Vo vašom zozname Pravdepodobne spam sa zobrazujú komentáre, ktoré YouTube automaticky rozpoznal ako komentáre obsahujúce spam. Komentár môžu ako spam nahlásiť diváci aj autori na YouTube. Komentár, ktorý je nahlásený ako spam, sa odošle našim kontrolným tímom.

Možno označenie komentára ako spam vrátiť späť?

Nie. Po označení komentára ako spam sa toto označenie viac nedá vrátiť späť.
Funkciu „Nahlásiť spam alebo zneužitie“ používajte veľmi opatrne. Ak ju zneužijete, môžete dostať zákaz používať YouTube.

Ako môžem niekomu zabrániť v šírení spamu v mojich komentároch?

Ak chcete skryť komentáre od konkrétneho diváka:

 1. Nájdite komentár, ktorý daný divák uverejnil vo vašom kanáli alebo pri vašom videu.
 2. Vedľa komentára vyberte Viac  a potom Skryť komentáre od tohto používateľa.

Môžem zastaviť filtrovanie spamových komentárov?

Systémy YouTube automaticky rozpoznávajú spam a pomáhajú tak udržiavať nerušenú konverzáciu v komentároch na YouTube. Autori môžu kedykoľvek skontrolovať a zrušiť označenie komentárov, ktoré boli nahlásené ako Pravdepodobne spam.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?