Správa spamu v komentároch

Zjednodušili sme moderovanie komentárov a v Štúdiu YouTube sme zlúčili dve karty na moderovanie, Čaká na kontrolu a Asi spam. Komentáre, ktoré YouTube automaticky zadrží na kontrolu, sa budú odteraz zobrazovať až 60 dní na zlúčenej karte Čaká na kontrolu.

Pomocou možností Nahlásiť a Nahlásiť spam alebo zneužitie pre komentáre môžu členovia komunity regulovať počet spamových komentárov k videám. Ak dostatočný počet používateľov označí komentár ako spam, komentár bude skrytý.

Nahlásenie komentára ako spam

Ktokoľvek môže označiť komentár ako spam. V sekcii komentárov k videu alebo v kanáli:

 1. Nájdite komentár, ktorý chcete nahlásiť ako spam.
 2. Vyberte Viac  a potom Nahlásiť.
 3. Vyberte Neželaný komerčný obsah alebo spamNAHLÁSIŤ.

Autori môžu nahlásiť spam aj pri kontrole komentárov na stránke youtube.com/comments.

Funkciu Nahlásiť  používajte obozretne. Ak ju niekto zneužíva, môže dostať úplný zákaz používať YouTube. 

Kontrola komentárov zadržaných ako spam 

Ak chcete skontrolovať komentáre k vašim videám alebo v kanáli, ktoré boli nahlásené ako spam:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ľavej ponuke vyberte Komentáre.
 3. Vyberte kartu Čaká na kontrolu.
Poznámka: Ak boli nejaké komentáre nahlásené vo vašom obsahu ako spam, zobrazia sa v dolnej časti karty Čaká na kontrolu. Tieto komentáre budú tiež označené ako Asi spam.

Na karte Čaká na kontrolu máte na výber z nasledujúcich možností:

 • schváliť  komentáre;
 • odstrániť  komentáre;
 • nahlásiť  komentáre z dôvodu spamu alebo zneužitia;
 • skryť  používateľov v kanáli.

Informácie o spame

Spam je obsah alebo korešpondencia, ktorá nemá priaznivý vplyv a sťažuje vyhľadávanie relevantných a podstatných materiálov. Niekedy sa môže používať na hromadné odosielanie nevyžiadaných správ ľuďom na YouTube. 

YouTube rozpoznáva spam na základe textu komentára alebo správania konkrétneho komentátora. Ako spam možno označiť napríklad opakované uverejňovanie komentárov.

Používatelia majú väčšiu kontrolu nad komentármi k videám, ktoré sami nahrali. Váš komentár môžu pred jeho zobrazením skontrolovať alebo ho celkom odstrániť. Používateľ, ktorý video nahral, tiež môže zrušiť označenie komentára ako spam.

Časté otázky

Čo sa stane, keď niekto nahlási komentár ako spam?

Komentár nahlásený ako spam môže byť v sekcii Komentáre v Štúdiu YouTube zadržaný na kontrolu až 60 dní.

Môžem označenie komentára ako spamu zrušiť?

Nie. Po označení komentára ako spamu sa toto označenie už nedá vrátiť späť.
Funkciu Nahlásiť spam alebo zneužitie používajte veľmi opatrne. Ak ju zneužijete, môžete dostať zákaz používať YouTube.

Ako môžem niekomu zabrániť v šírení spamu v mojich komentároch?

Ak chcete skryť komentáre od konkrétneho diváka:

 1. Nájdite komentár, ktorý daný divák uverejnil vo vašom kanáli alebo pri vašom videu.
 2. Vedľa komentára vyberte Viac  a potom Skryť komentáre od tohto používateľa.

Môžem zastaviť filtrovanie spamových komentárov?

Systémy YouTube automaticky rozpoznávajú spam a pomáhajú tak udržiavať nerušenú konverzáciu v komentároch na YouTube. Autori môžu kedykoľvek skontrolovať a zrušiť označenie komentárov, ktoré boli nahlásené ako Asi spam.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?