Upravljanje neželjenim sadržajem u komentarima

Pomoću opcija za komentare "Prijavi" i "Prijavi kao neželjeni sadržaj ili zloupotrebu" članovi zajednice mogu kontrolirati količinu neželjenog sadržaja koji se prikazuje na videozapisima. Ako dovoljno osoba označi komentar kao neželjeni sadržaj, taj se komentar skriva.

Prijavljivanje komentara kao neželjenog sadržaja

Svatko može označiti komentar kao neželjeni sadržaj. U odjeljku komentara na videozapisu ili kanalu učinite sljedeće:

 1. Pronađite komentar koji želite prijaviti kao neželjeni sadržaj.
 2. Odaberite Više  a zatim Prijavi.
 3. Odaberite Neželjeni reklamni sadržaj ili neželjena poruka i PRIJAVI.

Autori mogu prijaviti neželjeni sadržaj i tijekom pregleda komentara na web-lokaciji youtube.com/comments.

Pri upotrebi značajke prijavljivanja  budite oprezni. Korisnici koji je zloupotrijebe mogli bi se suočiti s potpunom zabranom upotrebe YouTubea. 

Pregled komentara koji su zadržani kao neželjeni sadržaj 

Da biste pregledali komentare koji su na vašim videozapisima ili kanalu prijavljeni kao neželjeni sadržaj, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se u beta verziju YouTube Studija.
 2. Na izborniku slijeva odaberite opciju Komentari.
 3. Odaberite karticu Vjerojatno neželjeni sadržaj.

Možete odabrati sljedeće opcije:

 • odobravanje komentara
 • uklanjanje komentara
 • prijavljivanje komentara kao neželjenog sadržaja ili zloupotrebe
 • sakrivanje korisnika s vašeg kanala .

Više o neželjenom sadržaju

Neželjenim sadržajem smatra se sadržaj ili komunikacija koja stvara negativan korisnički doživljaj jer otežava pronalaženje relevantnog i sadržajnog materijala. Pod tim se podrazumijeva i nasumično slanje velikog broja neželjenih poruka korisnicima na YouTubeu. 

YouTube pronalazi neželjeni sadržaj na temelju teksta komentara ili ponašanja određenog komentatora. Primjerice, opetovano objavljivanje komentara može se prepoznati kao neželjeni sadržaj.

Prenositelji imaju veću kontrolu nad komentarima na svojim videozapisima. Komentare mogu pregledati prije objavljivanja ili ih ukloniti. Prenositelj može i ukloniti oznaku komentara kao neželjenog sadržaja.

Česta pitanja

Što se događa nakon prijave komentara kao neželjenog sadržaja?

Komentar prijavljen kao neželjeni sadržaj zadržava se radi pregleda u beta verziji YouTube Studija na adresi youtube.com/comments.

Koja je razlika između oznaka "prijavi kao neželjeni sadržaj" i "vjerojatno neželjeni sadržaj"?

U redu čekanja "Vjerojatno neželjeni sadržaj" nalaze se komentari u kojima je YouTube automatski prepoznao neželjeni sadržaj. Opcija prijavljivanja komentara kao neželjenog sadržaja dostupna je gledateljima i autorima na YouTubeu. Kada se komentar prijavi kao neželjeni sadržaj, šalje se našim timovima na pregled.

Može li se ukloniti oznaka komentara kao neželjenog sadržaja?

Ne. Kad komentar označite kao neželjeni sadržaj, ta se radnja ne može poništiti.
Budite iznimno oprezni prilikom upotrebe značajke "Prijavi neželjeni sadržaj ili zloupotrebu". Ako je zloupotrijebite, mogli biste izgubiti pristup YouTubeu.

Kako blokirati korisnika koji objavljuje neželjeni sadržaj u mojim komentarima?

Da biste sakrili komentare određenog gledatelja:

 1. Pronađite komentar koji je taj gledatelj objavio na vašem kanalu ili videozapisu.
 2. Pored komentara odaberite Više  a zatim Sakrij komentare tog korisnika.

Mogu li zaustaviti filtriranje komentara s neželjenim sadržajem?

YouTubeovi sustavi automatski prepoznaju neželjeni sadržaj s ciljem održavanja pozitivne komunikacije u komentarima na YouTubeu. Autori mogu pregledati komentare koji su označeni kao "vjerojatno neželjeni sadržaj" pa tu oznaku ukloniti.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?