Διαχείριση ανεπιθύμητου περιεχομένου σε σχόλια

Η επιλογή Αναφορά ή Αναφορά ανεπιθύμητου ή καταχρηστικού περιεχομένου για σχόλια επιτρέπει στην κοινότητα να ελέγχει τον αριθμό των ανεπιθύμητων σχολίων σε βίντεο. Αν αρκετοί χρήστες επισημάνουν ένα σχόλιο ως ανεπιθύμητο, γίνεται απόκρυψη του σχολίου.

Αναφορά σχολίου ως ανεπιθύμητου

Όλοι μπορούν να επισημάνουν ένα σχόλιο ως ανεπιθύμητο. Από την ενότητα σχολίων ενός βίντεο ή καναλιού:

 1. Βρείτε το σχόλιο που θέλετε να αναφέρετε ως ανεπιθύμητο.
 2. Επιλέξτε Περισσότερα  και μετά Αναφορά.
 3. Επιλέξτε Ανεπιθύμητο διαφημιστικό περιεχόμενο ή ανεπιθύμητα μηνύματα και ΑΝΑΦΟΡΑ.

Οι δημιουργοί μπορούν επίσης να αναφέρουν ανεπιθύμητο περιεχόμενο κατά τον έλεγχο των σχολίων στο youtube.com/comments.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναφοράς  με προσοχή. Όποιος κάνει κατάχρηση, μπορεί να αποκλειστεί από τη χρήση του YouTube γενικά. 

Έλεγχος σχολίων που κρατούνται ως ανεπιθύμητα 

Για να ελέγξετε σχόλια που έχουν αναφερθεί ως ανεπιθύμητα στα βίντεο ή στο κανάλι σας:

 1. Συνδεθείτε στην έκδοση beta του YouTube Studio.
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Σχόλια.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πιθανώς ανεπιθύμητα.

Μπορείτε να επιλέξετε τα εξής:

 • Έγκριση  σχολίων
 • Κατάργηση σχολίων
 • Αναφορά σχολίων ως ανεπιθύμητων ή καταχρηστικών
 • Απόκρυψη χρηστών από το κανάλι σας

Κατανόηση ανεπιθύμητων σχολίων

Τα ανεπιθύμητα σχόλια είναι περιεχόμενο ή/και αλληλογραφία που δημιουργεί αρνητική εμπειρία, κάνοντας δύσκολη την εύρεση πιο σχετικού και ουσιαστικού υλικού. Ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται για μη εξουσιοδοτημένη και χωρίς διάκριση μαζική αποστολή μηνυμάτων σε άτομα στο YouTube. 

Το YouTube εντοπίζει το ανεπιθύμητο περιεχόμενο με βάση το κείμενο ενός σχολίου ή με τη συμπεριφορά από συγκεκριμένο σχολιαστή. Για παράδειγμα, η επαναλαμβανόμενη δημοσίευση σχολίων μπορεί να θεωρηθεί ανεπιθύμητο περιεχόμενο.

Οι χρήστες έχουν περισσότερο έλεγχο στα σχόλια που αφορούν τα βίντεο που ανεβάζουν. Μπορούν να ελέγχουν το σχόλιό σας προτού εμφανιστεί ή καταργηθεί. Ο χρήστης που ανεβάζει το περιεχόμενο έχει τη δυνατότητα να καταργήσει την επισήμανση ενός σχολίου ως ανεπιθύμητου.

Συνήθεις ερωτήσεις

Τι συμβαίνει όταν ένα σχόλιο αναφέρεται ως ανεπιθύμητο;

Ένα σχόλιο που αναφέρθηκε ως ανεπιθύμητο διατηρείται για έλεγχο στην έκδοση beta του YouTube Studio στο youtube.com/comments.

Ποια η διαφορά μεταξύ "αναφοράς ως ανεπιθύμητου" και "πιθανώς ανεπιθύμητου";

Η ουρά "Πιθανώς ανεπιθύμητα" εμφανίζει σχόλια που εντοπίστηκαν αυτόματα από το YouTube ότι περιέχουν ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Η αναφορά ενός σχολίου ως ανεπιθύμητου είναι μια επιλογή που διατίθεται στους θεατές και τους δημιουργούς του YouTube. Αν αναφέρετε ένα σχόλιο ως ανεπιθύμητο, αυτό αποστέλλεται στις ομάδες ελέγχου μας.

Μπορείτε να αναιρέσετε την επισήμανση ενός σχολίου ως ανεπιθύμητου;

Όχι. Μόλις επισημάνετε ένα σχόλιο ως ανεπιθύμητο, δεν μπορείτε να αναιρέσετε την ενέργεια.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αναφορά ανεπιθύμητου ή καταχρηστικού περιεχομένου με ιδιαίτερη προσοχή. Αν κάνετε κατάχρηση της λειτουργίας, μπορεί να αποκλειστείτε από το YouTube.

Πώς αποκλείω κάποιον από την αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου στα σχόλιά μου;

Για να κρύψετε τα σχόλια από έναν συγκεκριμένο θεατή:

 1. Βρείτε ένα σχόλιο που έχει αφήσει στο κανάλι ή σε ένα βίντεό σας.
 2. Δίπλα στο σχόλιο, επιλέξτε Περισσότερα  και μετά Απόκρυψη σχολίων από αυτόν τον χρήστη.

Μπορώ να διακόψω το φιλτράρισμα των ανεπιθύμητων σχολίων;

Τα συστήματα του YouTube ανιχνεύουν αυτόματα ανεπιθύμητο περιεχόμενο για να βοηθούν στη διατήρηση μιας υγιούς συνομιλίας στα σχόλια του YouTube. Οι δημιουργοί μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν και να καταργούν την επισήμανση σε σχόλια που επισημάνθηκαν ως "πιθανώς ανεπιθύμητα".
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;