Gestionar el contingut brossa als comentaris

L'opció "Informa" o "Informa de contingut brossa o d'ús abusiu" dels comentaris permet que la comunitat controli la quantitat de comentaris brossa que s'afegeixen als vídeos. Si hi ha prou usuaris que marquen un comentari com a brossa, el comentari s'amaga.

Informar d'un comentari brossa

Qualsevol usuari pot marcar un comentari com a brossa. A la secció de comentaris d'un vídeo o d'un canal, segueix aquests passos:

 1. Cerca el comentari del qual vols informar com a contingut brossa.
 2. Selecciona Més  i, a continuació, Informa.
 3. Selecciona Contingut comercial o brossa no desitjat i, a continuació, INFORMA.

Els creadors també poden informar de contingut brossa mentre revisen els comentaris a youtube.com/comments.

Utilitza la funció Informa  amb compte. Als usuaris que en facin un mal ús, se'ls podrà prohibir utilitzar YouTube. 

Revisar els comentaris retinguts com a contingut brossa 

Per revisar els comentaris dels quals s'ha informat com a contingut brossa als teus vídeos o al teu canal, segueix aquests passos:

 1. Inicia la sessió a la versió beta de YouTube Studio.
 2. Al menú de l'esquerra, selecciona Comentaris.
 3. Tria la pestanya Possible contingut brossa.

Tens dues opcions:

 • Aprovar  els comentaris
 • Suprimir  els comentaris
 • Informar  dels comentaris com a contingut brossa o ús abusiu
 • Amagar  usuaris perquè no es mostrin al teu canal

Entendre el contingut brossa

Entenem per brossa el contingut o l'intercanvi de comentaris que creen una experiència negativa, ja que fan difícil trobar material més rellevant i substancial. De vegades es pot fer servir per enviar indiscriminadament missatges massius no sol·licitats als usuaris de YouTube. 

YouTube detecta el contingut brossa en funció del text d'un comentari o del comportament d'un comentador determinat. Per exemple, publicar comentaris de manera reiterada es pot considerar com a activitat brossa.

Els usuaris que pengen contingut tenen més control sobre els comentaris que es fan als seus vídeos. Poden revisar el teu comentari abans que es mostri o suprimir-lo directament. També poden "desmarcar" un comentari com a brossa.

Preguntes freqüents

Què passa quan s'informa d'un comentari com a contingut brossa?

Els comentaris dels quals s'informa com a contingut brossa es posen en espera per revisar-los a la versió beta de YouTube Studio a youtube.com/comments.

Quina diferència hi ha entre "informar de contingut brossa" i "possible contingut brossa"?

La cua "Possible contingut brossa" mostra els comentaris que YouTube ha detectat automàticament com a brossa. L'opció d'informar d'un comentari com a contingut brossa està disponible per als espectadors i els creadors de YouTube. Aquesta opció envia els comentaris als nostres equips de revisió.

Es pot desfer l'acció de marcar un comentari com a brossa?

No. Una vegada hagis marcat un comentari com a brossa, no hi ha manera de desfer-ho.
Utilitza la funció "Informa de contingut brossa o d'ús abusiu" amb molt de compte, ja que als usuaris que en facin un mal ús se'ls pot prohibir utilitzar YouTube.

Com puc bloquejar algú perquè no publiqui comentaris brossa?

Per amagar comentaris d'un espectador concret, segueix aquests passos:

 1. Cerca un comentari que hagi fet al teu canal o en un vídeo teu.
 2. Al costat del comentari, selecciona Més  i, a continuació, Amaga els comentaris d'aquest usuari.

Puc deixar de filtrar els comentaris brossa?

Els sistemes de YouTube detecten automàticament el contingut brossa per ajudar a mantenir un bon ambient en les converses de YouTube. Els creadors sempre poden revisar i desmarcar comentaris que s'han marcat com a "possible contingut brossa".
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?